Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 2 ( Zveřejněno: 19/01/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0035/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty): 1. červený pepř, 2. zelený pepř, 3. delfína, 4. zelený hroznový mošt, 5. fialový hroznový mošt, 6. ořechy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vzhledem k jejich tvaru jsou tyto výrobky atraktivní pro děti a představují riziko požáru a popálenin. V době, kdy se jedná o osvětlené výrobky, byly děti převzaty překvapivě reakcí, a to různými způsoby, které vedly k nebezpečným důsledkům: popáleniny a požár. Výrobky jsou proto nebezpečné pro děti a majetek jejich uživatelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0061/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty): 1. prstenec ve tvaru palků ve tvaru palků, 2. světlý řemen
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky představují vážné riziko popálenin a požárů, protože vzhledem k jejich vzhledu není zamýšlené použití zřejmé. Tyto zapalovače jsou zejména lákavé pro děti, které je mohou při hračkách dělat, a nic nenasvědčuje tomu, že by výrobky byly zapalovače. Tyto výrobky jsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 13869 méně náročné.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgánem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0062/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty), formovaná láhev
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 

Tento výrobek představuje vážné riziko popálenin, protože jeho použití není zřejmé zejména u dětí, které ji mohou mást hračky.Tento výrobek je nový zapalovač. Podle příslušné evropské normy EN 13869 je úroveň rizik, která představuje tento typ výrobků, vysoká a mohou způsobit poškození zdraví uživatelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0050/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelné řetězy, 40 cibulky
 
Značka: Vidal
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 0217141, čárový kód: 8432583171419
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje riziko přehřátí v důsledku těchto nedodržení příslušné evropské normy EN 60598:Rozměry drátu v řetězu jsou menší než rozměry uvedené v normě;— jmenovitý průřez vodičů je 0,18 mm², což je méně než 0,50 mm²;— řetězec není trh s požadovanými výstrahami („Nevymažte nebo se vloží světelné zdroje, zatímco řetěz je připojen k dodávce.“; „U sériově připojených světlometů nahradí svítilny bez svítilny bezprostředně světelné zdroje stejného jmenovitého napětí a příkonu, aby se zabránilo přehřátí.“; „Zajistit, aby všechny objímky byly vybaveny světlometem.“);Ve výrobku není uvedeno, že musí být použity pouze náhradní svítilny stejného typu, které jsou dodávány s tímto řetězcem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0051/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lighting chain
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.: 08532, model: Ra 506 m, čárový kód: 0853201006032
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— není zaručena ochrana před přímým přístupem k živým částem;Vlastnosti lana pro osvětlovací řetězec neodpovídají vlastnostem stanoveným v normě,Jmenovitý průřez vodičů je 0,28 mm², což je méně než 0,75 mm²;
— zástrčka není v souladu s normou;


— délka kabelu mezi zástrčkou a první zásuvkou je 0,90 m, což je méně než 1,50 m, které požaduje norma;
— není uvedeno, že osvětlovací řetězec nesmí být používán, pokud nejsou k dispozici všechny těsnění;
Není žádná značka stupně ochrany proti prachu a vlhkosti na držáku žárovky nebo na kabelu nebo na štítku připevněném k kabelu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0058/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zahradní kapesní svítilna
 
Značka: PROGARDEN CLASSICS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek č. S04000020, původ: IND 664/94055000, GENCOD: 8 711295 606342
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tento výrobek představuje riziko:


Požár, jestliže se náhodně vysypává vzhledem k tomu, že jednotlivé části svítilny nejsou řádně upevněny; aPálení pro uživatele, protože palivo lze snadno vyjmout z nádrže.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0031/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Airbag cestujícího ve vozidlech Suzuki
 
Značka: Suzuki
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ignazuk automobilu Suzuki je 1.3 a 1.5. Odvolání se týká vozidel s čísly podvozku z JSAFH81S00100188 až JSAFH81S00106203 pro Ignas Sport 1.5 (RG415), od JSAFHX51S00157393 do JSAFHX51S00159675 pro Ignas 2W1.3 (RG413) a ze společnosti JSAFHY51S00153676 až JSAFHY51S00154587 pro Ignas 4W1.3 (RG413).
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Airbag cestujícího se nemůže z důvodu výpadku výroby řádně rozmístit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0045/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil – Volkswagen „Passat“
 
Značka: VW – Volkswagen
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ vozidla 3C, ES schválení typu 1 * 2001/116 * 0307 *. Týká se vozidel z období výroby od března 2005 do srpna 2006 v následujících rozmezí počtu podvozků: WVW ZZZ 3C Z 5 P 000 238–003 189. WVW ZZZ 3C Z 6 E 000 057–246 222. WVW ZZZ 3C Z 6 P 000 013–226 966. WVW ZZZ 3C Z 6 Z 000 019–000 255. WVW ZZZ 3C Z 6 9 000 001–000 353 WVW ZZZ 3C Z 7 E 000 003–052 030. WVW ZZZ 3C Z 7 P 000 001–036 002. WVW ZZZ 3C Z 7 Z 000 076–000 302. WVW ZZZ 3C Z 7 9 000 001–000 014.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Následující problém byl zjištěn u vozidel určených pro jízdu na vozidlech. Na podporu chladiče paliva na přední část paliva by mohlo dojít k přerušení tepelné deformace. V důsledku přerušení podpory by mohlo dojít k úniku motorové nafty a mohlo dojít ke ztrátě chladiče.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0047/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Sportovní užitková vozidla
 
Značka: Daimler Chrysler
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mercedes Benz, třída G, s těmito čísly: WDB4633401X168159, WDB4633401X168353, WDB4633401X168411, WDB4633401x168572, WDB4633411X168592
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Uzávěr z diferenciálu se nesmí připojit, ani se nesmí odpojit, aniž by byl spínač provozován. V extrémních podmínkách může dojít k aktivaci jednoho nebo několika diferenciálních zámků bez uvedení spínače. Tím by mohl být změněn směr a trakce vozidla.Změna ve směru vozidla a trakce může způsobit dopravní nehodu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0049/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: HONDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: SCV100 LEAD, vnitřní kód: JF11. Motocykl o koloběžku z 100 cm³. Dotčená vozidla mají čísla podvozku z ME4JF11A * 58009186 na ME4JF11A * 58028245.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí úrazu, protože matice kol se nemusí dostatečně zpřísňovat, což by mohlo při jízdě způsobit nestabilitu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0057/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní vůz – Mitsubishi (7)
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Mitsubishi Glandis 7“. Dotčená vozidla byla vyrobena v roce 2006 a mají VIN číslo JMALJNA8W6Z001699 až JMBLRN4W6Z001727.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje nebezpečí úrazu, protože zajišťovací mechanismus opěradla na druhé řadě sedadel není dostatečně silný a může selhat při nárazu zezadu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0063/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Captiva. Odvolává se na 2007 let modelu s číslem VIN od 6 Β000257 do 7B052216.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

U některých vozidel „Cativa“ nesmí být zastavěna uchovací svorka, která spojuje pístnici brzdového válce s brzdovým pedálem. Pokud se jedná o případ, je možné oddělit pístnici brzdového válce zkoušenou brzdou z zdvihacího vozíku s brzdnou silou. V důsledku toho je možná ztráta brzdného účinku na brzdový pedál.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0034/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  „Baby walker“
 
Značka: 'HAPPY WORLD'
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko zranění dětí, protože:


Neexistuje žádný brzdný mechanismus;— sedadlo nemá dostatečnou délku, výšku a sílu, které mohou vést k brzdění výrobku.Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1273.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0036/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ringpyramid Clon
 
Značka: Biltema
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 85–784
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko pro zdraví dětí:


— od úniku kovu, protože zelený nátěr hračky obsahuje olovo v množství 290 mg/kg, zatímco limit stanovený v příslušné evropské normě EN 71–3 je 90 mg/kg. Olovo je jedovatý těžké kovy a může způsobit nebezpečné zdravotní vady, zejména u malých dětí;

— od zalknutí, protože hlava hračky se vejdou do malého brzdového válce (šablona E). Na rozdíl od požadavků příslušné evropské normy EN 71–1 proto může vkládat a zablokovat dýchací cesty na zadní straně úst a horní části krku dětí.


Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0037/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Ankopyramid (pyramida)
 
Značka: Biltema
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 45–046
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Hračka představuje nebezpečí zalknutí, protože křídla z ptáků odsouvá během zkoušky točivého momentu a zapadají do válce pro malé části.Hračka je nesprávně označena tak, aby byla vhodná pro děti starší 3 let, i když je jasně určena pro mladší děti.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0038/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka – „Helistin Skilra“
 
Značka: Biltema
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 85–781
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože jeden z dřevěných tyčinek se po napnutí sypkých, pádových a nárazových zkouškách a na červenou kouli, která se nachází uvnitř válce pro malé části, přivodil.


Tato hračka představuje chemické riziko, protože žluté barvy hračky obsahují olovo 850 mg/kg (limit EN 71–3 limit 90 mg/kg) a chrom 120 mg/kg (norma EN 71–3 limit 60 mg/kg) a červená barva hračky obsahuje olovo 310 mg/kg. Olovo a chrom se klasifikují jako jedovaté těžké kovy.


Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0039/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Psa s měkkým hračkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože řetěz a přísavka spojená s hračkou se při zkoušce tahem rozebere a zapadají do malých částí a malých lahví (šablona E).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0040/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná puzzle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  641124
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože plastové prvky při zkoušce točivého momentu, které se vejdou do válce z malých částí, tak mohou způsobit zalknutí.
Hračka je nesprávně označena tak, aby byla vhodná pro děti starší 3 let, i když je jasně určena pro mladší děti.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0041/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka rattle formovaná jako včela – Baby MaxiMo
 
Značka: MaxiMo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 67000–012700
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje nebezpečí zalknutí, protože antény hračky se při zkoušce tahem rozvážejí a vejdou do válce pro malé části. Antény jsou z textilie, ale není uprostřed antény, která může způsobit udávení, když vstupuje do hrdla dítěte.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0042/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka „Little Ones“
 
Značka: Kid Kore
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1663
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obuv pro panenku obsahuje fenol na úrovni 980 mg/kg, zatímco limit je 150 mg/kg. Fenol může způsobit různé příznaky otravy.
Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0043/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krabice a bloky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože dřevěné součásti pro hračky jsou na povrchu upevněny pomocí dřevěných tyčí, která se snadno oddělují a vejdou do válce pro malé části. Oddělené části mohou způsobit zalknutí.Hračka je nesprávně označena tak, aby byla vhodná pro děti starší 3 let, i když je jasně určena pro mladší děti.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0044/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vejce v zájmovém chovu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čárový kód 5 794080 800142
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Oddělitelné součásti byly vyrobeny po zkoušce tahem. Tyto součásti namontované zcela uvnitř válce pro malé části. Příslušné varování se nevyskytovalo. Rozšiřující se hračky (nebo rozšiřující se části hraček), které se zapadají do válce pro malé části, nesmí v žádném směru expandovat o více než 50 %. Všechny odstraněné díly namontované zcela uvnitř válce pro malé části se zvětšují o více než 160 %.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0048/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových hraček – „Policejní shromáždění č. 3912“
 
Značka: Yi Feng Toys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CHT 198118
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože sací kelímky projektilů se během zkoušek oddělily. Přísavky projektilů mohou blokovat dýchací cesty, pokud jsou umístěny dětmi v ústech.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0053/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefony na hračky – blistrové balení tří telefonů hraček
 
Značka: MODISH PHONE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor č.: V456, čárový kód: 8019050032246
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tyto výrobky představují nebezpečí zalknutí, protože horní hranice bateriového pole dvou telefonů, které pracují s knoflíkovými články, nemají žádný šroub. Proto může být snadno odstraněno a baterie mohou být přístupné. Podle příslušné evropské normy nesmějí být knoflíkové články přístupné bez použití nástroje, pokud limit nemůže být otevřen pouze při současném provozu dvou nezávislých pohybů. Kromě toho výrobek nesplňuje požadavky na označování hraček s bateriemi.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0054/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Takárek na tahání jako takárek
 
Značka: DIMASA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 2089
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Tyto výrobky představují riziko:


— nebezpečí udávení, protože lepidla obsažená v hračce jsou z laminovaného papíru a mohou se snadno oddělit, vyrábět malé díly. Pokud dítě vloží do úst, může způsobit zalknutí;— udušení, protože šňůra je po natažení silou 25 mm a na jednom konci natažen silou 220 N a na jednom konci může být manipulace, která může ustrčit.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0055/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Píšťaly
 
Značka: AOJIE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. AJ0078B, čárový kód: 5996055200913
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Tato hračka představuje vážné nebezpečí zalknutí, protože píšťaly se zcela zapadají do válce pro malé části.Hračka není opatřena údajem v maďarském jazyce, který se týká rizika uškrcení u dlouhé šňůry.
Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0056/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky napájené baterií – baterie „Vachgeraganza“ provozovaná z králíka a kuře v velikonočních vejcích
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Bod č. 074/188 – – králík, 2. Bod č. 074/189 – kuřat
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Lze předpokládat, že při hraní s hračkou může být hračka držena, pokud je víčko otevřeno, a nevědomé umístění prstu nebo prsty na okraji v blízkosti závěsu. Když se víčko uzavře, prst (prsty) se zachytí.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
Byla podána zpráva o jedné havárii týkající se hračky „Egadtaanza“. V hračce se zachytí prst pro dospělé. Spotřebitel neutrpěl vážnou újmu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0059/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličková do kapalino-jo-jo-jo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje vážné riziko udušení, protože šňůra koule jo-jo je velmi pružná. Během zkoušky silou 2,8 N se šňůra pohybuje od 205 mm do 1 500 mm. kromě toho se může prst dostat do smyčku šňůry. Vzhledem k těmto dvěma závadám může kulijo-jo lákat do krku dítěte a svírat s ním úhel.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0060/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kuličkové svíčková s přerušovaným blikajícím jednotkou
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T-10–486
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Výrobek představuje vážné riziko udušení, protože šňůra koule jo-jo je velmi pružná. Během zkoušky silou 12,4 N se šňůra pohybuje od 120 mm do 1 210 mm. kromě toho se může prst dostat do smyčku šňůry. Vzhledem k těmto dvěma závadám může kulijo-jo lákat do krku dítěte a svírat s ním úhel.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0046/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Soupravy do svíčkových svíček
 
Značka: Dunnes Stores
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. 2 Pack Gsteliva na svíčky: styl č.: 7701453, čárové kódy: bílá: 5099019076422, Černé: 5099018448961, zlato: 5099018448978, červená: 5099018448985, stříbro: 5099018448992 2. Kalinové čelné svíčky: styl č.: 7701476, čárové kódy: stříbro: 509901846170, Černé: 5099018464657, brown:5099018464664, Burgundsko: 5099018464671, zlato: 5099018464688, červená: 509901846469
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Vnější prostor pro oheň svíčky, když se vznítí. Zpráva o události z roku 1: při žhavení svíčky se v případě požáru vznítí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0032/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Paritní železo
 
Značka: MICO
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Model HD 1268
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Byl hlášen jeden incident. Model Mico parního železa 1268, který se nepoužívá, bez poranění spotřebitele.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku distributorem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0033/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací souprava šňůry
 
Značka: Contra
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ: RTD30M3EL; EAN: 5 414385 045030
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože průřezové plochy drátů v prodlužovacím kabelu nesplňují požadavky: průřez ochranného pásu bezpečnostního pozemního drátu („zelený žlutý drát“) je pouze 0,2 mm². Z tohoto důvodu se může ochranný pás, který je předmětem ochranné bezpečnostní pásy, může zlomit v případě, že došlo k závadě, ve výrobku, který je připojen k množině prodlužovacího šňůry. V tomto případě ochranné bezpečnostní uzemnění nefunguje a způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgánem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0052/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysavač
 
Značka: Chestron
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor: CH10111, čárový kód: 8432433000722
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Oznámený výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:


Při zkoušce koulí o teplotě 125 °C nebyla černá plastická část, která je součástí kabelu, odolná proti teplu a deformována, a riziko, že by se mohly uvolnit živé části;Při zkoušce typu glewire při 750 °C dosáhla černá plastická část, která je součástí kabelu, plamen, rizikem požáru.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 2