Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 1 ( Zveřejněno: 12/01/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0027/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty) ve formě: 1. střevír, 2. hlaveň
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tyto výrobky představují vážné riziko popálenin, protože jejich zamýšlené použití není zřejmé. Tento výrobek je nový zapalovač. Podle příslušné evropské normy EN 13869 je úroveň rizik, která představuje tento typ výrobků, vysoká a může způsobit poškození zdraví uživatelů, zejména dětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a stažení z trhu objednaného orgánem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0028/07       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Dekorativní vánoční řetězce a truštiny: 1. dlouhý řetězec, 2. malý řetězec, 3. Míč na vánoční stromky
 
Značka: Christmas decoration
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. Dlouhý řetězec: kód 100.360012, 2. Malý řetězec (balení 11 kusů): kód 299.360036, 3. Míč na vánoční stromky: kód 299.360034
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1. 5 203188 074091 A 2. 5 203188 074237 A 3. 5 203188 074084
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Děti tyto výrobky zaměňují s potravinami vzhledem k jejich tvaru, velikosti, barvě a vzhledu. Děti si mohou tyto produkty postavit do úst nebo je krájet na kusy a vybavit je, což ohrožuje jejich zdraví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0020/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20 NP-L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:

Charakteristiky řetězového lana jsou nižší, než je uvedeno v normě;

Jmenovitý průřez vodičů je 0,36 mm², což je méně než 50 mm²;

Délka drátu mezi zástrčkou a prvním držitelem baňky je 1,00 m, což je méně než 1,50 m, které požaduje norma;

Neexistují žádné bezpečnostní značky a pokyny.

Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut celními orgány

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0021/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  35 NF-S
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zasažení elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení příslušné evropské normy EN 60598:

Délka drátu mezi zástrčkou a prvním držitelem baňky je 1 m, což je méně než požadovaných 1,5 m;

Dráty v řetězci mají horší vlastnosti než ty, které jsou uvedeny v normě;

Jmenovitý průřez vodičů je 0,36 mm², což je méně než požadovaných 50 mm²;

Chybí požadované bezpečnostní značky a pokyny.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu byl celním orgánem zamítnut.

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0022/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Válcování za tepla
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zasažení elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení příslušné evropské normy EN 60598:

Dráty v řetězci mají horší vlastnosti než ty, které jsou uvedeny v normě;

Jmenovitý průřez vodičů je 0,36 mm², což je méně než požadovaných 50 mm²;

Drát při zkoušce trakce neuspěl;

Chybí požadované bezpečnostní značky a pokyny.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu byl celním orgánem zamítnut.

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0030/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Zámotky (NF – Light Light)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko zasažení elektrickým proudem v důsledku těchto nedodržení příslušné evropské normy EN 60598:

Dráty v řetězci mají horší vlastnosti než ty, které jsou uvedeny v normě;

Jmenovitý průřez vodičů je 0,06 mm², což je méně než požadovaných 50 mm²;

Drát při zkoušce trakce neuspěl;

Chybí požadované bezpečnostní značky a pokyny.

Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu byl celním orgánem zamítnut.

 
Popis: 
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0023/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl BMW R 1200 GS se systémem monitorování tlaku v pneumatikách (RDC) (SA 530)
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu: E1 * 2002/24 * 0199 * 04, vozidla vyrobená od 1. září do 20. října 2006
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kombinace příčníku s příčníkem a systému monitorování tlaku v pneumatikách může způsobit pomalé a rovněž náhlé ztráty tlaku vzduchu. Náhlá ztráta tlaku vzduchu znamená, že vozidlo již nemůže být bezpečně kontrolováno.

Větrací otvory dotčených vozidel se nahradí čidlem tlaku v rámci monitorování tlaku v pneumatikách a systém monitorování tlaku v pneumatikách je deaktivován.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0025/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky pro malé děti – „Badetier mit Baby – ab 3 Monte“ (zvířata pro koupelové období s dítětem – od 3 měsíců)
 
Značka: TEDI GmbH & Co KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód EAN 56835001241000000150; Usnesení/č. 56835/00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují dibutyl-ftalát na úrovni: 6,89 g/100g (kachna žlutá s dítětem) a 6,42 g/100g (parosnice s dítětem). Vzhledem k povaze produktů je možné, že děti umístí do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0026/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové hračky pro malé děti tvaru kachna, želva, lodní
 
Značka: TEDI GmbH & Co KG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vyhláška/č. 71397/00; Kód EAN 71397001241000000150
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují chemické riziko, neboť obsahují dibutyl-ftalát na úrovni: 7,65 g/100g (žluté kachní, oranžovobarevné ryby) a 4,99 g/100g (modrá loď, mořská želva). Vzhledem k povaze produktů je možné, že děti umístí do úst.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0029/07       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Čajové držáky na bázi čaje
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka 1: kód dodavatele 2ET00414, bod 2: kód dodavatele 2 ER86507–1, bod 3: kód dodavatele 2ET00620-A, bod 4: kód dodavatele 2ET05176, bod 5: kód dodavatele 2ET5921H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka 1: čárový kód 0400029051494, bod 2: čárový kód 0400029051159, bod 3: čárový kód 0400029051234, bod 4: čárový kód 0400029051319, bod 5: čárový kód 0400029051562
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje vážné riziko, protože osvětlující čajové světlo způsobuje, že se vznítí. Zdá se, že dotčené výrobky mohly být ve výrobním procesu poškozeny a slepené slepením. Výsledkem je, že v případě, že se na výrobek, který pochází z čaje, nachází světelný zdroj na čajové svíčky, dochází k požáru v případě, že se vyskytuje lepidla.
Byly hlášeny dva případy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0024/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Invertor
 
Značka: Qmotion
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor CI-175
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože je možné přijít do styku s živými složkami. Lze vložit pouze jeden kolík eura, který se obrátí na invertor.
Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a sankce nařízené orgánem

 
Popis: 
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2007 - 1