Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 52 ( Offentliggjort på: 12/01/2007)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0006/07       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Gløkkegrill
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger og brand, fordi dens konstruktion er ustabil. Ved at ændre risterens position mister grisegrill, uanset jordtype, stabilitet og kan let vælte. Desuden består ændringen i risterens position af, at risten holdes i risten eller af vindafskærmningen, som kan give forbrugeren alvorlige forbrændinger.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og advarsel til forbrugerne efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Havemøbler Produkt: Gløkkegrill Mærke: TOYA Type/modelnummer: 99500
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0010/07       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Løbeværk
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

En af elementerne i det elektroniske anlæg i det meddelte trådvalseværk kan overvarme og være årsag til antændelse.Der er indberettet én hændelse i Frankrig, men ingen af dem har lidt skade.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne, oplysninger til forbrugerne fra importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Fritids- og sportsudstyr Produkt: Løbeværk Mærke: Domos Type/modelnummer: GRÆNSEOVERGANGSSTEDERNE ANTAGER OGSÅ TC 530, DER ER TRYKT PÅ ET ANDET DELTAGENDE LANDS SPROG.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0002/07       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Skubbe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt indebærer en eksplosionsrisiko, fordi den ikke er i overensstemmelse med bestemmelsen i den relevante europæiske standard EN ISO 9994 vedrørende modstandsdygtighed over for forhøjede temperaturer. Ifølge standarden skal gaslightere med et forseglet fyldt rum, der er fyldt med ikke-absorberet brændstof, kunne modstå en temperatur på 65o C, som ikke opfylder nævnte krav.
Der er rapporteret en hændelse, hvor produktet eksploderer i en bil, der blev parkeret i to dage om sommeren.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden. Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Kategori: Lightere Produkt: Skubbe Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Kodenummer 39017
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0015/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe med lysdæmper og clips (flytbart armatur)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— skarpe metaldele rager ud på wirevejen;De grundlæggende isolerede tråde er i berøring med tilgængelige metaldele;— boets tværsnitsareal er mindre end krævet (0,04 mm²)— der er ingen fastgørelsesforankring, som beskytter tråde mod træk og snoning.At beskyttelsesrøret, som dækker loddede samlinger, let kan bevæge sig.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Bemyndigelse fra myndigheden til at trække sig ud af markedet og kalde det tilbage fra markedet

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Bordlampe med lysdæmper og clips (flytbart armatur) Mærke: Klausen (på emballagen) Type/modelnummer: Flip cu clemă (på emballagen)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0017/07       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe med lysdæmper og clips (flytbart armatur)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— skarpe metaldele rager ud på wirevejen;De grundlæggende isolerede tråde er i berøring med tilgængelige metaldele;— boets tværsnitsareal er mindre end krævet (0,26 mm²)Stik er ikke i overensstemmelse med kravene;— beskyttelsen af røret mangler.Siden produktet er trådt over på en hældning (15°), kan der på grund af overophedning ske overfladebrand.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Bemyndigelse fra myndigheden til at trække sig ud af markedet og kalde det tilbage fra markedet

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Bordlampe med lysdæmper og clips (flytbart armatur) Mærke: Klausen (på emballagen) Type/modelnummer: Flipcu talpă (på emballagen)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0004/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Fastgørelsen af for- eller baghjul må ikke strammes til den foreskrevne drejningsmomentværdi. Brugen af løse køretøjer med løse møtrikker kan bevirke, at hjulfladen brydes, således at hjulet (-ene) kan løsnes og køretøjets ustabilitet bliver ustabil.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Motorcykel Mærke: Honda Type/modelnummer: SCV 100 F5 (motorcykler med numrene ME4JF11A * 58009186 — ME4JF11A * 58028245)
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0011/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Signallygtebeslag i Kawasaki motorcykler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skade, fordi signallygtesområdet på nogle af de støtteberettigede enheder kan være revnen på grund af vibrationer og rideforhold, navnlig på ujævne overflader. Hvis denne betingelse ikke er blevet bragt i orden, kan gruppen løsne sig fra motorcyklen sammen med den dertil knyttede nummerplade, så der opstår en vejrisiko.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Signallygtebeslag i Kawasaki motorcykler Mærke: KAWASAKI Type/modelnummer: Model VN900B6F/B7F, Kawasaki 2006 (B6F) og 2007 (B7F) motorcykler med serienumre fra JKAVN900BBA000453 til JKAVN900BBA010129 (B6F-modellen) og JKAVN900BBA014014 til JKAVN900BBA016364 (B7F-modellen)
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0018/07       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbiler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:


— personskade, fordi det kan lide tab af brændstof som følge af brud på højtryksbrændstofrøret. Dette skyldes den ringe kvalitet af den gummi, der anvendes i gasklemme under højt tryk. Resultatet er, at motoren kan skæres ned, mens køretøjet køres på offentlige veje og forårsage en færdselsulykke.— brand fordi det brændstof, der slipper ud fra fødeledningen, kan blive forstøvet ved højt tryk, og når der er kontakt med de varmeste dele af motoren, såsom udstødningsmanifolder, kan starte en brand ved antændelse af det gasformige mix. Dette kan påvirke andre nøglesystemer i den bil, hvis strømforsyning hidrører fra den kørende motor.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Personbiler Mærke: SSANGYONG Type/modelnummer: Modeller Rodius og Rendon (D27DT) inden den 10. april 2006
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0005/07       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Kombination af barnebadning/ændring i kombination.
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Personskader
 
Denne børnebadning/ny enhed udgør en alvorlig risiko for at sætte forskellige dele af barnets krop på fælder og risikoen for kvælning, fordi:— der er huller, der muliggør henførsel af sporvidden på 5 mm med en kraft på under 30 N, men ikke af en sporvidde på 12 mm— der er huller, der muliggør henførsel af sporvidden på 25 mm med en kraft på under 30 N, men som ikke tillader henførsel af sporvidden på 45 mm;— forskellen mellem ændringstabellen (når den åbnes) og kanten af badet tillader, at sporvidden på 45 mm med en kraft på under 30 N træder i kraft, og at sporvidden på 65 mm ikke kan placeres;— en udskiftning af en anordning med en kraft på under 200 N med deraf følgende risiko for skade på barnet;Under prøvningen løsnedes der på undersiden af den skiftende tabel en trækkraft på mindre end 90 N, hvilket giver en lille del, som kan give anledning til kvælning.
Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 12221.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Børneudstyr Produkt: Kombination af barnebadning/ændring i kombination. Mærke: PRÆNATAL Type/modelnummer: Reference 457817
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0670/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Kvægmonteret årstabel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet har mange overklipningspunkter, når de åbnes eller lukkes. Wibel-fordeleren er større end krævet med den dermed forbundne risiko, at et af barnets lemmer kan blive fanget i klemme. Der er ikke tilstrækkelig sidebeskyttelse, hvilket betyder, at der er risiko for, at barnet kan falde af tabellen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Småbørnsartikler Produkt: Kvægmonteret årstabel Mærke: KOALA Type/modelnummer: Reference KBKV
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0003/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Art af frø af frø
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader, Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en risiko for:


Kvælning for børn under tre år på grund af den hvælende del, som kommer løs under trækprøvningen ved 9 N. Denne ende udkant passer fuldstændig ind i testcylinderen for små dele.— beskadigelse af hørelsen, fordi legetøjet kan give et A-vægtet lydtrykniveau på 96 dB— kemisk risiko for små børn fra optagelse af phthalater via slimhinder via slimhinderne, fordi legetøjet indeholder 20 % DINP.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Art af frø af frø Mærke: Ukendt Type/modelnummer: "Grüner Frosch"
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0009/07       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kikkerter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, da det indeholder estere af phthalsyre — en blanding af di (2-ethylhexyl) phthalat, di-isobutylphthalat og butylphthalat — på 2,4 % vægtprocent.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Kikkerter Mærke: Ar 217, No. 138 AB Type/modelnummer: EAN 8591945010138
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0012/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Pige bukser
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Analysen af det pågældende produkt viste, at nikkelindholdet i de metalliske dele af bukser overstiger grænsen, hvorved dette produkt udgør en alvorlig risiko for børn.Dette produkt er desuden forbundet med en risiko for skader, fordi skaftet under vest er større end tilladt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren: tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne, information til forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Beklædningsgenstande Produkt: Pige bukser Mærke: COCCODRILLO Type/modelnummer: Kode HK-19-120
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0016/07       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Dreng rave og pige
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 

Produktet udgør en strangulering som følge af, at emhætten kommer i klemme. Beklædningsgenstande til små børn har træk på kaletten. Dette er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 14682, ifølge hvilken beklædning til små børn under 7 år og under 134 cm ikke må omfatte træspydtråde, funktionelle og dekorative strenge, der er placeret på kaletten og i halsområdet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Beklædningsgenstande Produkt: Dreng rave og pige Mærke: ZARA Type/modelnummer: 1. 6603/6782; 2. 7679/7613; 3. Produktnummer ukendt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0001/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk prøvning og måleinstrument: spændingstester
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi sonden ikke indeholder alle de foreskrevne påskrifter (spænding og strømtype), og der er ingen dokumentation for vurdering og brugsanvisning og vedligeholdelse.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og distributørens tilbagekaldelse heraf (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Elektrisk prøvning og måleinstrument: spændingstester Mærke: ALLE Type/modelnummer: Post nr. 04445; stregkode: 8 711252 044453
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0007/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Bærbart elektrisk forsyningsanlæg
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød på grund af tilgængeligheden af strømførende dele. Under prøvningen opfyldte produktet ikke kravet om mekanisk modstandsevne i den relevante europæiske standard EN 60335. Efter en stødprøve med en slagkraft på 0,5J, udbrød luftindsejlingen, således at prøvefingeren kommer i kontakt med strømførende dele.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Varmeapparatur Produkt: Bærbart elektrisk forsyningsanlæg Mærke: LACO Type/modelnummer: CLAO HT-503-ventilatorvarmeanlæg og LACTO NP200M keramisk køler
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0008/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Prop Adapt-kit
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Der er en risiko for elektrisk stød som følge af, at bolte i adapterdelen af adapteren er tilgængelige, når der til dels er indsat en del i en klasse 0-stikkontakt, og at bolte kommer i kontakt med kontakterne. Der må ikke være adgang til strømførende dele, når der er tale om et delvist stik med en stikkontakt.Det er desuden muligt kun at indsætte en pub på et eurostik og af CEE 7 klasse 0 og I-stik i adapterens stikkontakt. Det må ikke være muligt at komme i kontakt mellem et stik af et stik og et levende stikkontakt, som er en del af en adapter, mens der er adgang til enhver anden monteret hovedbolt.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60884.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Prop Adapt-kit Mærke: Targus Adapt-kit Type/modelnummer: P025E v2 (PWR-115) EAN 5 024442 918605
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0013/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kaffemaskine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— de grundlæggende isolerede hoveddele af lysnettet presses mod skarpe kanter af den jord, der kommer i berøring med jorden, og isoleringen kan således blive beskadiget;Beskyttelsesrørene til varmelunerne er ufaste, og de kan blive beskadiget;— varmeelementet kan stamme, som følge af uhensigtsmæssig isolering (der opstår overslag mellem de strømførende og de jordforbundne dele).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: Kaffemaskine Mærke: Brun King Type/modelnummer: BR-1150
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0014/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kaffemaskine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— på grund af uhensigtsmæssig isolering indtræder der mellem de strømførende og de dele, der er tilgængelige.Ved skader kan vandet sive ud fra de pågældende rør til den elektriske isolering og strømførende dele;Cordens forankring har skarpe skuldre, og isoleringen af tråden kan derfor blive beskadiget.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: Kaffemaskine Mærke: BeftSchott Type/modelnummer: KA 1T
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0019/07       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Sandwiker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


Hvis de overløb, der er til rådighed, kan komme i berøring med de strømførende dele;Den interne ledningsføring skal være åben om foråret.Det er ufastgjort, og det er ufastgjort i foråret, og det kan dermed blive beskadiget.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: Sandwiker Mærke: AMC Type/modelnummer: AM-250
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 52