Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 52 ( Zveřejněno: 12/01/2007)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0006/07       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Gril grilovaný gril
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože jeho konstrukce je nestabilní. Při změně místa na roštu ztrácí gril gril, a to bez ohledu na druh půdy, ztrácí stabilitu a může se snadno převrátit. Kromě toho je poloha roštu spojena s držbou podpalovače grilu nebo ochranného krytu, což může způsobit vážné popáleniny u spotřebitele.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a varování spotřebitelů nařízené úřadem

 
Popis:  Kategorie: Zahradní nábytek Výrobek: Gril grilovaný gril Značka: TOYA Druh/číslo modelu: 99500
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0010/07       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Taštičky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Jeden z prvků elektronického zařízení v oznámeném tčtenovém mlýnku může převednout a být příčinou požáru.Ve Francii byl nahlášen jeden incident, nikdo však nebyl zraněn.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, zpětné převzetí od spotřebitelů, informování spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Vybavení pro volný čas Výrobek: Taštičky Značka: Domyos Druh/číslo modelu: TC 530
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0002/07       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Tlačný člun
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Tento výrobek představuje riziko výbuchu, neboť nevyhovuje ustanovením příslušné evropské normy EN ISO 9994 z hlediska odolnosti proti zvýšeným teplotám. Podle normy musí být plynové zapalovače s zapečetěným prostorem naplněným neabsorbovaným palivem schopné odolávat teplotě 65 °C. 62 % testovaných zapalovačů nesplnilo tento požadavek.
Jedna událost byla zaznamenána v případě, že si výrobek vybuchl v autě zaparkované na dva dny v létě.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem. Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Kategorie: Zapalovače Výrobek: Tlačný člun Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Číselný kód 39017
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0015/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo se stmívacím a svorkami (přenosné svítidlo)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— ostré kovové díly, které vyčnívají do drátové (navíjené);Základní izolované dráty jsou ve styku s přístupnými kovovými částmi;Plocha jádra průřezu je menší než požadovaná (0,04 mm²);Není k dispozici kotevní úchyt na ochranu vodičů proti tažnému a zkroucení;Ochranná trubice pokrývající připájené spoje se může snadno pohybovat.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů ze strany orgánu

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Svítidlo se stmívacím a svorkami (přenosné svítidlo) Značka: Klausen (na obalu) Druh/číslo modelu: Flip cu rmuă (na obalu)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0017/07       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo se stmívacím a svorkami (přenosné svítidlo)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— ostré kovové díly, které vyčnívají do drátové (navíjené);Základní izolované dráty jsou ve styku s přístupnými kovovými částmi;Plocha jádra průřezu je menší než požadovaná (0,26 mm²);Rozměry vidlice nejsou v souladu s požadavky;Chybí ochranná trubice.Vzhledem k tomu, že se výrobek vysypává na svahu (15°), může dojít k přehřívání povrchu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu ze strany spotřebitelů ze strany orgánu

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Svítidlo se stmívacím a svorkami (přenosné svítidlo) Značka: Klausen (na obalu) Druh/číslo modelu: Lip cu talpă (na obalu)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0004/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Stanovení ořechů přední nebo zadní nápravy nesmí být zpřísněno, pokud jde o předepsanou hodnotu točivého momentu. Při použití vozidla s volnými ořechy může dojít k přerušení záváží kol, čímž dojde k uvolnění kola (kol) a jeho nestabilního uvolnění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Motorová vozidla Výrobek: Motocykl Značka: Honda Druh/číslo modelu: SCV 100 F5 (motocykly s čísly ME4JF11A * 58009186 ME4JF11A * 58028245)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0011/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Konzola pro signální světlo v Kawasaki motocykly
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko zranění, protože na některých způsobilých jednotkách může být signální těleso prasklé v důsledku vibrací a podmínek pro jízdu, zejména přes drsné povrchy. Pokud nedojde k nápravě této podmínky, může se skupina od motocyklu oddělit společně s připojeným licenčním štítkem, čímž se vytváří jízdní riziko.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Motorová vozidla Výrobek: Konzola pro signální světlo v Kawasaki motocykly Značka: KAWASAKI Druh/číslo modelu: Vzor VN900B6F/B7F, Kawasaki 2006 (B6F) a 2007 (B7F) modelový rok motocyklů, s pořadovými čísly od JKAVN900BABA000453 do JKAVN900BA010129 (model B6F) a z JKAVN900BA014014 až JKAVN900BA016364 (model B7F)
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0018/07       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek představuje riziko:


Újma způsobená prasknutím tlakové palivové trubky, protože může utrpět ztrátou paliva. Důvodem je špatná kvalita gumy použité ve vysokotlakovitě palivové svorce. V důsledku toho může motor zastavit, když jsou vozidla řízena na veřejných komunikacích a způsobit dopravní nehodu;Požár v důsledku úniku paliva z plnicí větve spojovacího potrubí může dojít k rozprášení při vysokém tlaku a při kontaktu s nejteplejšími částmi motoru, jako jsou potrubí výfukových potrubí, by mohlo dojít k požáru díky vznícení plynné směsi. To by mohlo mít vliv na jiné klíčové systémy vozidla, jehož zdrojem energie je chod motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Motorová vozidla Výrobek: Osobní automobily Značka: SSANGRYONG Druh/číslo modelu: Modely Rooděj a Rexton (motor D27DT) před 10. dubnem 2006
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0005/07       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kombinace dětí pro kojence a malé děti.
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Toto zařízení ke koupání/přebalování dětí představuje závažné nebezpečí, že lze do pasti dostat různé části těla dítěte, a nebezpečí udušení, protože:Jsou zde otvory, které umožňují vstup na měřidlo o rozchodu 5 mm s silou menší než 30 N, avšak nikoli s rozchodem 12 mm;Existují otvory, které umožňují vstup na měřidlo o rozchodu 25 mm s silou menší než 30 N, které však neumožňují vstup na rozchod 45 mm;Mezera mezi měnícími se tabulkou (pokud je otevřená) a okrajem lázně umožňuje vstup na rozchod 45 mm při působení síly menší než 30 N a neumožňuje vstup na měřidlo o rozchodu 65 mm;Měnící se vozidlo se silou menší než 200 N s následným rizikem zranění dítěte;Při zkoušce se otvory na spodní straně změnové tabulky oddělují při tažné síle menší než 90 N, při níž vzniká malá část, která by mohla způsobit zalknutí.
Tento výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12221.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Dětská zařízení Výrobek: Kombinace dětí pro kojence a malé děti. Značka: PRENATÁLNÍ Druh/číslo modelu: Odkaz 457817
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0670/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Stůl namontovaná na stěnu, která se mění
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek má při otevření nebo uzavření řadu střihových bodů. Prostor rozdělovačů musí větší, než je nutné, a riziko, že by mohlo dojít k zachycení jedné z končetin dítěte, je větší, než je požadováno. Neexistuje dostatečná boční ochrana, což znamená, že existuje riziko, že by dítě mohlo spadnout do tabulky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany výrobce od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Předměty pro péči o děti Výrobek: Stůl namontovaná na stěnu, která se mění Značka: KOALA Druh/číslo modelu: Referenční KBKV
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0003/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skřínitči zelený paroj
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Poškození sluchu, Zalknutí
 
Existuje zde riziko:


U dětí mladších tří let zalknutí se zvířaty uvolněnými při zkoušce tahem v 9N. Tyto skřínitkové zařízení zcela zapadne do zkušebního válce pro malé části;Poškození sluchu, protože hračka může vytvořit hladinu akustického tlaku A jednotlivé zvukové události 96 dB;Chemické riziko pro malé děti z absorpce ftalátů ústím prostřednictvím sliznice, protože hračka obsahuje DINP v koncentraci 20 %.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Skřínitči zelený paroj Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: „Grüner Frosch“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0009/07       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dalekohledy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje estery kyseliny ftalové – směs di (2-ethylhexyl) -ftalát, diisobutyl-ftalát a dibutyl-ftalát – na úrovni 2,4 % hmotnostních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Dalekohledy Značka: AR 217, No FY 138 AB Druh/číslo modelu: EAN 8591945010138
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0012/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kalhoty
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

Analýza příslušného výrobku prokázala, že obsah niklu v kovových částech kalhot překračuje tento limit, a představuje tudíž vážné riziko pro děti.Kromě toho tento výrobek představuje nebezpečí zranění, protože dřík pod vestou má větší díl než je přípustný.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem: stažení z trhu, stažení z trhu, informování spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Oděvy Výrobek: Dámské kalhoty Značka: COCCODRILLO Druh/číslo modelu: Kód HK-19–120
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0016/07       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Chlapec
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 

Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku uvíznutí šňůrek. Oděvy určené pro malé děti mají v digestoři tažné řetězce. To není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682, podle níž oděvy pro malé děti mladší 7 let a kratší než 134 cm nemusí zahrnovat nástruny pro tašny, funkční a ozdobné struny, které jsou umístěny na kapotu a v oblasti krku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Oděvy Výrobek: Chlapec Značka: ZARA Druh/číslo modelu: 1. 6603/6782; 2. 7679/7613; 3 Číslo produktu není známo
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0001/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické zkoušení a měřicí přístroj: zkoušející napětí
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože sonda neobsahuje všechna požadovaná označení (napětí a typ proudu) a neexistuje žádná dokumentace, která by ukazovala na rating a pokyny k používání a údržbě.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a odvolání spotřebitelů od spotřebitelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Elektrické zkoušení a měřicí přístroj: zkoušející napětí Značka: CELÁ JÍZDA Druh/číslo modelu: Položka č. 04445; čárový kód: 8 711252 044453
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0007/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přenosný elektrický ohřívač
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku dostupnosti živých částí. Během testování nebyl výrobek v souladu s požadavkem na mechanickou odolnost podle příslušné evropské normy EN 60335. Po zkoušce rázového nárazu s rázovou energií 0,5 J se vstupním grilem vzduchu rozbřel, a to tak, že se zkušební prst dostane do styku s živými částmi.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Topná zařízení Výrobek: Přenosný elektrický ohřívač Značka: LACO Druh/číslo modelu: Laco HT-503 toxin ventilátoru a keramické radiátory výrobku LACO NP200M
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0008/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Sada adaptéru zástrčka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Existuje riziko zasažení elektrickým proudem z toho důvodu, že kolíky součásti adaptéru jsou přístupné, když je částečně vložen do zásuvky třídy 0 a že kolíky jsou v kontaktu s kontakty. Živé části zástrčky nesmí být přístupné, pokud je zástrčka v částečném spojení se zásuvkou.Dále je možné zasunout do části adaptéru pouze jeden kolík zásuvky a zástrčku CEE 7 třídy 0 a I. Nesmí být možné přijít do styku mezi kolíkem vidlice a částí adaptéru s živým zásuvkou, přičemž každý jiný proud přišpendlení je přístupný.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgánem

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Sada adaptéru zástrčka Značka: Souprava s adaptérem v systému Taranus Druh/číslo modelu: PA025E v2 (PWR-115); EAN 5 024442 918605
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0013/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce kávy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Základní izolovaný živé jádro síťového kabelu je stlačeno na ostré hrany svorky zemského povrchu, a proto se izolace může dostat k poškození;Ochranné trubky tepelných pojistek nejsou pevné a mohou být poškozeny;Topný prvek může být vystaven v důsledku nevhodné izolace (mezi živými a uzemněnými částmi).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Výrobce kávy Značka: Hnědý král Druh/číslo modelu: BR-1150
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0014/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce kávy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


V důsledku nepatřičného izolačního proudu mezi živými a přístupnými částmi;V případě poškození může voda unikat z nekovových potrubí do elektrické izolace a živých částí;Kotevní úchyty šňůry mají ostré plece, a proto se izolace drátu může poškodit.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Výrobce kávy Značka: efterjott Druh/číslo modelu: KA 1T
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0019/07       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Výrobce sendvičů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


V případě, že se jedná o přelití potravin, může přijít do styku s živými částmi;Vnitřní kabeláž je vedení otevřené na jaře;Ochranná trubice na jaře není pevně stanovena, takže může dojít k poškození.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad

 
Popis:  Kategorie: Domácí spotřebiče Výrobek: Výrobce sendvičů Značka: AMC Druh/číslo modelu: AM-250
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 52