Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 35 ( Zveřejněno: 02/09/2016)
Popis rizika oznámení A12/0888/16 zveřejněného ve zprávě č. 29/2016 byl pozměněn a aktualizován na žádost oznamujícího orgánu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1082/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Náramkové a laserové ukazateli
 
Značka: ZHX / ZHIHUIXINWANJU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  МВ:13957944944, QQ:1181939114
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný.Výrobek není správně označen.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Pokud jde o označování, výrobek nesplňuje příslušnou evropskou normu EN 60825–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soupravu (sadu) s elektronickými náramkové hodinky a laserem 3R laserem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1084/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Gray Wash Dark
 
Typ/číslo modelu:  Č. článku:ST1056GWDČ.j.:7C05615C30100854
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:BK 120IMX40, LOT S205
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), včetně benzo (a) pyrenu (změřená hodnota benzo [a] pyrenu:0,1 mg/kg;celkové množství polycyklických aromatických uhlovodíků:16,9 mg/kg).Benzo [a] pyren je karcinogenní PAU.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah benzo (a) pyrenu (BaP) nepřekročil 0,005 mg/kg a aby celkové množství PAU nepřekračovalo 0,5 mg/kg.Výrobek není v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Tetovací barva v plastové láhvi se šroubovacím uzávěrem a s hrotem, 29 ml.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1078/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: KIA
 
Název: Carnival, Sedona
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 15. června 2005 do 4. dubna 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku koroze nesmí bezpečnostní úlovek kapoty správně fungovat.V důsledku toho existuje riziko, že se kapota může otevřít během jízdy vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1085/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Odvzdušnění
 
Značka: Atwood
 
Název: Fantastic Vent
 
Typ/číslo modelu:  Typ:FTV 2250 a FTV 3350.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené části vozidel byly vyrobeny mezi prosincem 2015 a červencem 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kryt střechy je zneužit.Mohlo by dojít k oddělení a pád na silnici a k ohrožení následujících vozidel.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Odvzdušnění pro motorová vozidla.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Finsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1079/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prsty na prsty
 
Značka: Pébéo
 
Název: Je Peins avec les Doigts / I Paint with Fingers
 
Typ/číslo modelu:  636800 a 636802
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Existují malé oddělitelné části (víčky tmavého trubkového zářiče).Malé děti by je mohly uvést do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Barvy na prsty, 6 x 20 ml
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Estonsko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1081/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Our Favourite
 
Typ/číslo modelu:  Č. 536
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava malé panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 22 % podle hmotnosti) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota 0,39 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Sada plastová panenka, včetně velkého a malého panenku s různým příslušenstvím.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1086/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Cleaning Tools / tisztító szett
 
Typ/číslo modelu:  665
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód (na štítku)8686860037619, Bkód (na výrobku):6958894806656
 
Druh rizika:  Chemické
 
Hlava panenské panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 27 % podle hmotnosti) a di (2-butyl) ftalát (DBP) (naměřená hodnota 0,16 % hmotnostních).Tyto ftaláty mohou poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastové panenky s čisticími prostředky dodanými na obalech s blistrem.V balení jsou rovněž uvedeny nápisy v čínském jazyce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1087/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Na tahání hračky na tahání
 
Značka: GLOBO / LEGNOLAND
 
Název: Trenino Ciuf Ciuf / Ciuff Ciuff Train
 
Typ/číslo modelu:  ČÁST 9774;C.T. 01583
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8014966365853
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se snadno oddělí od hračky.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dřevěný vlak sestávající z lokomotivy a dva vozy se šesti stavebními kameny.Hračka je zabalena v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie, Slovensko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1096/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: neznámý
 
Název: Baby Toys Happy
 
Typ/číslo modelu:  6469815
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2023000003107
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka hraček nevyčnívá.Malé děti by je mohly umístit do úst, kde se mohou dostat do dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Chrastítko ve tvaru zvířete vyrobeného z barvicího plastu.Zvíře má zbraně a je přidržováno barevně.Velikost 12 x 19 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/1080/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí košile
 
Značka: VD FASHION
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T L-21
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrky v digestoři pocení se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské košile, které jsou určeny pro dívky do 7 let, přičemž v digestoři jsou určeny na stažení.Velikost 110 a 116.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/1077/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: neznámý
 
Název: Clear N Smooth / Skin Lightening Cream
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:740939000039, Šarže:021214
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 2,1 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Skleněný plastový sklenice s adhezivními značkami a plastovým šroubem, zapečetěný filmem.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/1088/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Deodorační přísada
 
Značka: NATURA AMICA
 
Název: Deo Vapo Naturale
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:Deo 50403 (neutrální rozklad),Do 50700 (lodní vábek deo),Delo 50500 (mastcum deo).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje látku methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinon (MCI) nad povolenou úroveň.Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Deodorační deodorační přísada ve válcovité bílé plastové láhvi s průsvitným zeleným plastovým víčkem.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 35