Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 22/12/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0849/06       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpenne
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Disse produkter udgør en risiko for forbrugerne på grund af manglende brugsanvisning og advarsler: "laserpopper — fare for øjnene.


Ikke ser direkte ud med laserstrålen eller på dens spejles refleksion det samme gør sig ikke gældende for det ubeskyttede øje. "
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Pligt til at anbringe korrekt mærkning på produktet og advare forbrugerne om de risici, der er forbundet med dette produkt (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Pligt til at anbringe korrekt mærkning på produktet og advare forbrugerne om de risici, der er forbundet med dette produkt

 
Beskrivelse:  Kategori: Laserpenne Produkt: Laserpenne Mærke: "VEGA" 1800 Type/modelnummer: 862018000001
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0848/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende (se)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 95 % isobutylnitrit, der er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og derfor er forbudt i forbrugerprodukter i henhold til direktiv 76/769/EØF.Damp inhalation af produktet kan forårsage irritation af luftvejene, svimmelhed, svaghed og hovedpine.
I tilfælde af langvarig indånding kan der forekomme neurologiske symptomer. Direkte kontakt eller eksponering for dampe eller tåger kan forårsage fald, rivning, rødme og hævelse. Direkte kontakt med huden kan forårsage irritation. Gentagen kontakt med huden kan forårsage eksem. I tilfælde af indtagelse af produktet kan der forekomme irritation og skader af gastrogo-tarmkanalen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kemiske produkter Produkt: Flydende (se) Mærke: SIV Type/modelnummer: Punkt nr. 1101
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0851/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Pax gummicement
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi gummiopløsningen indeholder ca. 90 % benzen. Benzen klassificeres som kræftfremkaldende (kategori 1), mutagent (kategori 2) og giftigt (T, R45/48/23/24/25). I henhold til den europæiske lovgivning må præparater med et masseindhold på 0,1 % eller derover ikke markedsføres.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kemiske produkter Produkt: Pax gummicement Mærke: VÆRKTØJSKASSE Type/modelnummer: Ukendt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0841/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lstrøg Night
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi:


Prop ikke i modstrid med krav, og derfor er en overophedning af en overbelastnings- eller fejltilstand sandsynlig;— interne forbindelser er ikke permanente og ikke-rewirable stik, kan adskilles med et generelt værktøj.At det er muligt at ændre lampen, mens natlyset er tilsluttet en stikdåse.Den natlige nuance er udformet på en måde, der kan bruges som legetøj af børn;Det er sandsynligt, at natslyset er forbundet til en stikkontakt med lav stikdåse, der gør det let for børn at få adgang til den varme lampe, og der er derfor åbenlys fare for forbrænding.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Lstrøg Night Mærke: Lava Brand Type/modelnummer: 9950UK, 9951UK og 9952UK
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 10 fotos

2 af 10 fotos

3 af 10 fotos

4 af 10 fotos

5 af 10 fotos

6 af 10 fotos

7 af 10 fotos

8 af 10 fotos

9 af 10 fotos

10 af 10 fotos

Varslingsnummer: 0855/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Indendørs lys med julefarve
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for: elektrisk stød og brand, fordi:


— der er utilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, fordi enkeltisolerledninger er i kontakt med ikke-jordforbundet metalværk— det forfalskede lysnet er ikke i overensstemmelse med standarden;Forfalskninger af smeltesikring er ikke i overensstemmelse med standarden;Der er en sikring, der angiver 13 kamp for utilstrækkeligt vurderede kabel;Individuelle strømforsyningsledninger til lamper er ikke dobbeltisoleret;Elledninger til styring af kassen er ikke sikre.Kabeltværsnittet er 0,2 m², hvilket er langt under det krævede minimum.Dette produkt opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 1363.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension af salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Indendørs lys med julefarve Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Ukendt
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0859/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe (transportabelt lysarmatur)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for: elektrisk stød, fordi:


Der er fremspringende metaldele, som rager ud over trådene i trådene.Stikenes dimensioner er ikke i overensstemmelse med kravene i standarden.De grundlæggende isolerede ledninger, der kommer i kontakt med tilgængelige metaldele;Kernens tværsnitsareal er mindre end krævet (0,12 mm²)— der er ingen fastgørelsesforankring, som beskytter ledninger mod træk og vridning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Bordlampe (transportabelt lysarmatur) Mærke: IDA Type/modelnummer: M-430
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0864/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bærbart lysarmatur til børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for:Elektrisk chok som følge af, at produktet er mærket med symbol af kategori II i stedet for klasse III-symbol i stedet for klasse III, idet den nominelle spænding er angivet på produktet er 230 V ~, og den er konstrueret til drift på 12 V ~, og det er ikke angivet på lysarmaturet, at det kun er til drift med en kort kredsløbsafbryder, der isolerer transformeren eller legetøjstransformatoren.— brænder som følge af, at lampeskyggen løsner sig under prøvning med den fjederdrevne hammer med slagenergi på 0,7Nm og faldprøvningen fra højde 850 mm. En lygte, som derfor bliver tilgængelig, når temperaturen ved en opvarmningsprøvning på 271 °C og en farve, som også er tilgængelig, når temperaturen på 96 °C. den højeste tilladte temperatur for tilgængelige ikke-metalliske dele er 75 °C.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Bærbart lysarmatur til børn Mærke: ESTO Østrig Type/modelnummer: Artikel 56294, stregkode: 9003348835960
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 14 fotos

2 af 14 fotos

3 af 14 fotos

4 af 14 fotos

5 af 14 fotos

6 af 14 fotos

7 af 14 fotos

8 af 14 fotos

9 af 14 fotos

10 af 14 fotos

11 af 14 fotos

12 af 14 fotos

13 af 14 fotos

14 af 14 fotos

Varslingsnummer: 0865/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lyskæder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
De anmeldte produkter udgør en risiko for brand og elektrisk stød, da tværsnitsarealet af produkternes indre og ydre kabler er mindre end krævet i standarderne. desuden findes der ingen dataetiket, som er fastgjort til produktet, og som er påført de foreskrevne påskrifter: CE-mærkning, navn og data for den producent, type (kategori) af produktet og andre tekniske karakteristika, der kræves i henhold til standarden. Nogle af de anmeldte produkter er mærket "til internt brug og eksternt forbrug", mens de kun kan anvendes på sikker vis til intern brug.

Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Lyskæder Mærke: Forskellige Type/modelnummer: 31 dekorative belysningskæder i forskellige typer og numre af modeller: 1) 288 twin-lys (8x36), stregkode 02061281199 2) 100 stregkoder med stjerner, en stregkode 2061276652 3) 150 libagbelysning, stregkode 2061281212 4) 100 hvidt lys til internt brug stregkode 5202061265427 5) 100,4 mm minipære, 28w, stregkode 6923543506171 6) CE 100 l/4 mm minipære med stikforbindelse, iccle med star, 14w, stregkode 6923543510239 7) 4 mm mini 16w CE, stregkode 6923543506140 8) 140 minipære, jazz 140 l/4f farve, kode 97802105 9) 100 minipære klar, kode 97802068 10) 240 miniløg, jazz 240 l/4f klar, kode 97802211 11) 180 miniløg, jazz 180 l/4f klar, kode 97802167 12) 180 Synspærer med flere funktioner kode 5203266 13) mini 100-endestik, kode 5203266 14) 888 rislys nye (xll888cc, stregkode 5203266888053 15) 360 Tllerlamper, xller11360, stregkode 5203266590291 16) 100 twint-lys x llg 11100w stregkode 5203266590093 17) mini 100 multifunktion xl 100 l /g, stregkode 520326693007 18) 180 twincin-lys xl 180 l/p, stregkode 5203266397746 19) mini 100 (xl 11100w), stregkode 520326675100 20) 140 llll140l/r 21) 140 twinink-lys xl 140 l/w, stregkode 5203266412210 22) 200 regnskyl 23) 240 twint-lys xlg11240, stregkode 5203266590178 24) twink-100-lamper, kode 991012 25) klasse 150 sæt lyssæt, kode 146228 26) mini 300, kode 103002 27) 140 Lyslys 28) 200 regnskyl, kode 880184 29) Lyskæde med juletræ og Santa Claus 30) lyskæde i form af kupper med Santa Claus 31) Lyskæde i form af hardt med Santa Claus
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0845/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Harbour Davidson motorcykler — Batchy Caddy Bolt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

De berørte motorcykler indeholder en boltpistol, som kan løsne sig under normale kørebetingelser. Hvis det sker, kan bolten tilbage, så batteriet kan skifte position og derefter holder batteriet i en position, der gør det muligt for batteriterminalerne at komme i kontakt med metalbatteriets kaaddy cover og abrade gennem den positive terminalbeskyttende bagagerum. Hvis dette sker, kan batteriet være kort over tildækket, hvilket vil give gnister og eventuelt en brand, som kan forårsage en ulykke, der fører til personskade eller død.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Harbour Davidson motorcykler — Batchy Caddy Bolt Mærke: HARBOUR DAVIDSON Type/modelnummer: Model FD2 DYNA, model 2006, modelår — motorcykler bygget fra den 17. juni 2005 til den 6. februar 2006
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0846/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Hjælpeudstyr med forbindelsesbeslag på drivakslen i Fiat personbiler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med risiko for ulykker som følge af tab af kontrol af køretøjet. Hjælpeudstyr, der er monteret på drivakslen, kan i tilfælde af svigt ikke forårsage skade på denne specifikke del. Hvis dette sker, vil den normale funktion for motoren blive påvirket, hvilket vil føre til tab af kontrol over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Hjælpeudstyr med forbindelsesbeslag på drivakslen i Fiat personbiler Mærke: Fiat Type/modelnummer: Panda, Punto, Grande Punto, Idea og Stilo biler med motor 1.1, 1.2 og 1.4 8V og 16V-motor
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0847/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mål for luftkanoner
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi projektilernes længde med sugekopper er 29,55 mm i forhold til de krævede 57 mm. produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Mål for luftkanoner Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Nr. 338F1 stregkode: 9910308745446
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0858/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Gummiskelædere — et sæt på 10 grafitblyanter med en æskelædere, linealer og 3 gummiskelædere udformet som en jordbær, en citron og et banan
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det ved prøvning er godtgjort, at de 3 gummiskelædere udgør små dele, der kan sluges. [Desuden kan produktet give forbrugerne, især børn, fejl i det for fødevarer, og produktet udgør derfor en trussel for deres liv og sundhed.]
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Gummiskelædere — et sæt på 10 grafitblyanter med en æskelædere, linealer og 3 gummiskelædere udformet som en jordbær, en citron og et banan Mærke: NOELL Type/modelnummer: P 0105 A
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0860/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kikkerter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Kikkerter indeholder kemikalier, der kan være kræftfremkaldende og allergene.Der er indberettet et uheld i Polen — et barn er kommet i træk efter at have været udsat for denne kikkert.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Kikkerter Mærke: Ukendt Type/modelnummer: CHT 219408 NO 2129
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0857/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnedragt til børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en risiko for skade, da det ikke er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, ifølge hvilke beklædning til små børn ikke kan udformes med strammer, funktionelle eller dekorative strenge på kaletten eller i halsområdet. Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra forbrugerne fra leverandørens side (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Beklædningsgenstande Produkt: Børnedragt til børn Mærke: HONGYUNDA Type/modelnummer: Artikel nr. 89196
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0842/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — avanceret traditionel AS Nils
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder dibutylphthalat, som det er forbudt at anvende i kosmetik i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Neglelak — avanceret traditionel AS Nils Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170246780
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0843/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Diamond Shine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder dibutylphthalat, som det er forbudt at anvende i kosmetik i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Neglelak — Diamond Shine Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170255409
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0844/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Megaa Shine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder dibutylphthalat, som det er forbudt at anvende i kosmetik i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade et ufødte barn og muligvis udgøre en risiko for forringet forplantningsevne. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Neglelak — Megaa Shine Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170173130
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0850/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Affugtere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

I syv tilfælde fandt IFS (instituttet for forebyggelse og skade på skade), at klimaanlæg er en årsag til brand. Branden skyldes mangelfuld isolering i skadernes ledninger af blæsermotoren.
Indtil videre er der rapporteret syv tilfælde af brand og et tilfælde af andre skader.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse af produktet fra det marked, myndigheden har bestilt

 
Beskrivelse:  Kategori: Klimaanlæg Produkt: Affugtere Mærke: Eurotools/CHIGO Type/modelnummer: type CFZ0.8BDc, EAN 4010206898796
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0852/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Glas til udglatning
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— der er et utilstrækkeligt tværsnit af ledere på fødesnorenIsoleringen er ikke i overensstemmelse med kravene i standarderne for både dobbelt og forstærket isolering.Beskyttelse mod utilsigtet berøring med basisisolering er ikke sikret;Ved en positiv retning fastholdes den, der anvendes som supplerende isolering af den interne ledning i omskifteren, ikke i dets position ad positiv vej.Produktet er ikke mærket korrektBrugsanvisningen er ikke forsynet med apparatet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Glas til udglatning Mærke: Meiie Type/modelnummer: TJ-638
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0853/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Krøllejern
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


Tværsnit af ledere af strømforsyningskablet er utilstrækkeligt;Isoleringen er ikke i overensstemmelse med kravene i standarderne for både dobbelt og forstærket isolering.


Ved en positiv retning fastholdes den, der anvendes som supplerende isolering af den interne ledning i omskifteren, ikke i dets position ad positiv vej.Produktet er ikke mærket korrektBrugsanvisningen er ikke forsynet med apparatet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Krøllejern Mærke: Sanheyijuanfaqi (on the product), AIDELI (på emballagen) Type/modelnummer: CDA-888
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0854/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Energisparebordlampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elchok på grund af:


Isoleringen af de interne ledninger kan blive beskadiget, da ledningerne ikke er faste.Lygteholderens kontakter er tilgængelige under udskiftning af lyskilden— der er ingen fastgørelsesforankring, som beskytter ledninger mod træk og vridning.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for brand fordi de interne ledninger kan varmes over.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi armaturet har polstret sig på en hældning på 6°.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Energisparebordlampe Mærke: AURO-LIT Type/modelnummer: HD2006
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0856/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Pirenerbane
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med risiko for skade, fordi produktets plastiske skruer kan gå i stykker, og hvor renstoren kan falde af.Én ulykke, hvor en tiårig dreng har fået en slagring på hovedet, er blevet indberettet til myndighederne. Importøren er bekendt med tre hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: Pirenerbane Mærke: Svedbergs Type/modelnummer: Model 450x690, 500x690, 500x1000, 500x1600 og 370x1600
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0861/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Jern (undtagen jern og stål)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør:


— en alvorlig risiko for elchok som følge af, at de levende dele er blevet tilgængelige under testen— en alvorlig risiko for brand på grund af manglende termisk sikring og for små tværsnit af kernen i lysnettet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Jern (undtagen jern og stål) Mærke: EUROTEC Type/modelnummer: EU-5560
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0862/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Trådløse ketonle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi de strømførende dele bliver tilgængelige på grund af løsrivning af folie, der dækker tænd-/sluk-knappen.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: Trådløse ketonle Mærke: SUNPOWER Type/modelnummer: HL-108 (anført på produktet), GTM-132 (på emballagen)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0863/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  2-skive toaster
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elchok på grund af:


— isoleringen af trådene er ikke hensigtsmæssig (der opstod tilbageslag)— det indre ledninger og lysnettet kan være beskadiget som følge af skarpe kanter og skarpe spidser med skruelåg— der er ingen kabelforankring.Når den unormale operation blev kontrolleret, således at dækket er dækket af brand, er der således en risiko for brand til stede.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsapparater Produkt: 2-skive toaster Mærke: LOVEN Type/modelnummer: LV-37
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50