Safety Gate: Hurtigt varslingssystem for farlige nonfoodprodukter – Ugentlig rapport

Rapport 50 ( Offentliggjort på: 22/12/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0849/06       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpenne
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Disse produkter udgør en risiko for forbrugerne på grund af de manglende instrukser og advarsler: "laser pointer — fare for øjne.


Ikke at se direkte mod laserstråle eller mod spejlets refleksion det samme gælder ikke det ubeskyttede øje."
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forpligtelse til at anbringe korrekt mærkning på produktet og advare forbrugerne om de risici, der er forbundet med produktet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forpligtelse til at anbringe korrekt mærkning på produktet og advare forbrugerne om de risici, der er forbundet med produktet

 
Beskrivelse:  Kategori: Laserpointersprodukt: Lasermærkemærke: "VEGA" 1800Type/nummer af model: 862018000001
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0848/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende røgelse
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 95 % isobutylnitrit, der er klassificeret som kræftfremkaldende (kategori 2) og derfor er forbudt i forbrugerprodukter i henhold til direktiv 76/769/EØF.Indånding af produktet kan forårsage irritation af luftvejene, svimmelhed, svaghed og hovedpine.
I tilfælde af langvarig indånding kan der forekomme neurologiske symptomer. Direkte kontakt eller eksponering for dampe eller tåger kan give anledning til påholdenhed, tro, rødme og hævelse. Direkte kontakt med huden kan forårsage irritation. Gentagen kontakt med huden kan forårsage eksem. I tilfælde af indtagelse af produktet kan der forekomme irritation og skader af gastrointestinal tarmkanal.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kemiske produktprodukter: Væsketmærke: RUType/nummer af model: Punkt nr. 1101
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0851/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Knækning af gummi
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Dette produkt udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi gummiopløsningen indeholder ca. 90 % benzen. Benzen klassificeres som kræftfremkaldende (kategori 1), mutagent (kategori 2) og giftigt (T, R45/48/23/24/25). Ifølge EU-lovgivningen må præparater med et masseindhold på 0,1 % eller mere ikke markedsføres.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kemiske produkter Glax-gummi cementBrand: TOOLKITType/nummer for model: Ukendt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0841/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Gkuld Night Light
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet frembyder en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi:


Stikket har ingen sikring mod krav, og derfor er det sandsynligt, at der kan blive tale om akut overbelastning eller fejltilstand.De interne forbindelser er ikke permanente og ikke-genanvendelige stik kan adskilles med et generelt værktøj.Det er muligt at skifte lampen, mens nattelys er indbygget i et stik.— mastlysten formes på en måde, der sandsynligvis vil blive brugt som legetøj af børn;— det er sandsynligt, at det er forbundet med en lav sokkel, der gør det let for børn at få adgang til den varme lampe, og derfor er det indlysende, at der er fare for, at der opstår en brandfare.Produktet opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsprodukter: Ggemage Night Let tBrand: Lava/antal eksemplarer/antal 9950UK, 9951UK og 9952UK
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 10 fotos

2 af 10 fotos

3 af 10 fotos

4 af 10 fotos

5 af 10 fotos

6 af 10 fotos

7 af 10 fotos

8 af 10 fotos

9 af 10 fotos

10 af 10 fotos

Varslingsnummer: 0855/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Indendørs belysning med juletema
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for: elektrisk stød og ild, fordi:


Der er ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, fordi det indre isolering er i kontakt med et jordforbundet metalværk, der ikke er jordforbundet.Det falske hovedstik er ikke i overensstemmelse med standarden.— forfalskningssikring ikke er i overensstemmelse med standarden— der er en sikring på 13 ampere på kabel med en uhensigtsmæssig størrelse.— Enkeltledninger til lyskilder er ikke dobbeltisolerede;Ledninger til ledninger til styring er ikke sikre— kabel-tværsnit er 0,2 m² mm, hvilket er et godt stykke under det krævede minimum.Dette produkt opfylder ikke de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 1363.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension af salg bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsprodukter: Indendørs belysning med julen: Ukendt type/nummer af model: Ukendt
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0859/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Skrivebordslampe (transportabelt armatur)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet udgør en alvorlig risiko for: elektrisk stød, fordi:


— der er fremspringende dele af metal, som fremstikkes ind på trådene;— Delvis opfylder dimensionerne ikke kravene i standarden.— de grundlæggende isolerede tråde, som er i kontakt med tilgængelige metaldele— kernens tværsnit er mindre end krævet (0,12 mm²)— der findes ingen forankringsanordninger, der beskytter trådene i at trække og tvindere.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsprodukter: Baglygte (armatur) Brand: Model/nummer for model: M-430
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0864/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Transportabelt armatur for børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for:Elektrisk stød fordi produktet er mærket med et symbol i klasse II i stedet for klasse III, den nominelle spænding, der er angivet på produktet, er 230V ~, mens det er konstrueret til drift på 12V ~, og det er ikke angivet på lysarmaturet, at det kun er beregnet til kortvarig brug, der isolerer transformator eller legetøjstransformer.Burns fordi lampeskålene bliver løsrevet under prøvningen med fjederdrevne hammer med en slagenergi på 0,7 Nm og faldprøvning fra højde 850 mm. Lyskilden, som derfor bliver tilgængelig, når temperaturen i opvarmningsprøvningen er på 271 °C, og som også er tilgængelig, når temperaturen er 96 °C. den maksimale tilladte temperatur for tilgængelige ikke-metalliske dele er 75 °C.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsprodukter: Transportabelt armatur til børnebrand: ESTO Østrigtype/nummer: Artikel 56294, stregkode: 9003348835960
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Slovenien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 14 fotos

2 af 14 fotos

3 af 14 fotos

4 af 14 fotos

5 af 14 fotos

6 af 14 fotos

7 af 14 fotos

8 af 14 fotos

9 af 14 fotos

10 af 14 fotos

11 af 14 fotos

12 af 14 fotos

13 af 14 fotos

14 af 14 fotos

Varslingsnummer: 0865/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lyskæder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
De indberettede produkter udgør en risiko for brand og elektrisk stød, fordi tværsnitsområdet af produkternes indvendige og eksterne ledninger er mindre end krævet af standarden. desuden er der ikke fastgjort nogen dataetiket på produktet forsynet med den krævede mærkning med angivelse af: CE-mærkning, fabrikantens navn og data, produkttype (kategori) og andre tekniske egenskaber som krævet af standarden. Nogle af de anmeldte produkter bærer påskriften "til intern og ekstern brug", mens de kun kan anvendes sikkert til internt brug.

Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsprodukter: Brandmærke: Variabstype/antal modeller: 31 dekorative lyskæder i forskellige typer og numre af model: 1) 288 tinkle lys (8x36), stregkode 02061281199 2) 100 tginkellys med stjerne, stregkode 2061276652 3) 150,20612812124 mm minipærer, 100w, stregkode 5202061265427 5) 100 mm minipærer med en 4-kode på 28) tinkle lys xlg 6923543506171 6, kode 100) 14 tinkle lys xlg 6923543510239 7, kode 4) tokellys xlg 16, kode 6923543506140 8), minipærer xl140, kode 140), minipærer xl97802105 9, kode 100), minipærer med juletræ og Santa Claus 97802068 10), lyskæde, kode 240), 240) lyskæde med juletræ og Santa Claus 97802211 11) belysning i form af trækrans med Santa Claus 180) belysning i form af htræt med Santa Claus 180)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0845/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Harley-Davidson motorcykel — Battery Coaddy Bolt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

De berørte motorcykler omfatter et batteri, der kan løsne løsrevet under normale rideforhold. Skulle dette ske, kan bolten tilbage, som gør det muligt for batterierne at skifte position og derefter holde batteriet i en position, der gør det muligt for batteriterminalerne at komme i kontakt med metalbatteriet caddy og abride gennem den positive afskærmning af terminaler. Hvis dette sker, kan batteriet lukke mod omslaget, forårsage gnister og muligvis en brand, som kan forårsage skade eller død.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af importøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Harley-Davidson motorcykel — Battery Coaddy BoltBrand: HARLEY-DAVIDSONType/nummer af model: Model FD2 DYNA, årgang 2006 — motorcykler bygget fra 17. juni 2005 til 6. februar 2006
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0846/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Hjælpeudstyr, der sidder på drivakslen i Fiat-personbiler
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for sammenstød eller skader som følge af tab af bærestofkontrol. Der er risiko for svigt af forbindelsesudstyret med hjælpeudstyr på drivakslen, hvilket er til skade for denne specifikke del. Hvis dette sker, vil motorens normale funktion blive påvirket, hvilket vil føre til tab af kontrol med køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende foranstaltninger truffet af producenten (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Dæk til hjælpeudstyr, der sidder på drivakslen i Fiats personbilsmærke: FiatType/-model: Panda, Punto, Grande Punto, Idea og Stillao med 1.1, 1.2 og 1.4 8V og 16V-motorkøretøjer
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0847/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Målvildt for tænger til geværer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi den lange række af projektiler med sugekoppen er 29,55 mm i forhold til de krævede 57 mm. produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Toysprodukt: Flyvemål for skytten til luft: Ukendt type/nummer af model: No 338F1 stregkode: 9910308745446
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0858/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Viskelædere af gummi — en serie på 10 grafitstifter med en erraser, reglerør og 3 gummiække, formet som en bærfrugt, en citron og en banan
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Produktet frembyder en kvælningsrisiko, fordi det er fastslået, at 3 af gummiæblerne udgør små dele, der kan synkes. [produktet kan desuden få forbrugerne, især børn, til at begå en fejl i forbindelse med fødevarer, og produktet udgør derfor en trussel mod deres liv og helbred.]
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Toysprodukt: Viskelædere af gummi — et sæt af 10 grafitstifter med en seraser, ruler og 3 gummiække formet som en jordbær, en citron og en bananamærke: NOELLType/nummer model: P 0105 A
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0860/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Kikkerter
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Binokulære indeholder kemikalier, der kan være kræftfremkaldende og allergifremkaldende.Der blev rapporteret om en ulykke i Polen — et barn fik først hak efter at have anvendt dette kikkerter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra det af myndigheden bestilte marked

 
Beskrivelse:  Kategori: Toysprodukt: Bioccularasmærke: Ukendt type/nummer af model: CHT 219408 NO 2129
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0857/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sportsuit til børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt frembyder en risiko for skade, fordi det ikke er i overensstemmelse med de gældende bestemmelser, ifølge hvilke beklædningsgenstandene for små børn ikke kan udformes med strammere, funktionelle eller dekorative strenge på emhætten eller i halsen. Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Clotingprodukt: Mærke: HONGYUNDAType/nummer af model: Art. 89196
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0842/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Advanced Hard som indvolde
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade det ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer udvikler sig og kan blive negativt påvirket af disse giftige stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Cosmetic Product: Neglelak — Advanced Hard as NilsmaBrand: HansenType/nummer af model: Stregkode 074170246780
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0843/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Diamond Shine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade det ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer udvikler sig og kan blive negativt påvirket af disse giftige stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Cosmetic Product: Neglelak — Diamond ShineBrand: HansenType/nummer af model: Stregkode 074170255409
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0844/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelak — Mega Shine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet frembyder en kemisk risiko, fordi det indeholder dibutylphthalat, som er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektiv 76/768/EØF.Dibutylphthalat kan skade det ufødte barn og muligvis skade forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer udvikler sig og kan blive negativt påvirket af disse giftige stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Cosmetic Product: Neglelak — Mega ShineBrand: HansenType/nummer af model: Stregkode 074170173130
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0850/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Affugtningsmiddel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 

I syv tilfælde, hvor IFS (instituttet for skadesforebyggelse og skade ved skade) har fundet, at apparatet til klimaanlæg er en årsag til brandskader. Ilden har vist sig at have en defekt isolering i ventilatorens kabelselegn.
Der er indtil videre rapporteret om syv tilfælde af brandskader og et tilfælde af anden skade.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse af produktet fra det af myndigheden bestilte marked

 
Beskrivelse:  Kategori: Klimaanlæg i luften: Affugtning: Eurotools/ChigType/nummer af model: CFZ0.8BDc, EAN 4010206898796
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0852/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Jernudglatning
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— der findes utilstrækkeligt tværsnit af ledere i forsyningslaget.Isoleringen er ikke i overensstemmelse med kravene i standarderne om både dobbelt og forstærket isoleringBeskyttelse mod utilsigtet berøring med basisisolering er ikke sikret— "sleewen", der anvendes som en supplerende isolering af tændingen, er ikke bevaret i stillingen på en positiv måde.— produktet er ikke korrekt mærket— brugsanvisningen ikke stilles til rådighed for apparatet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og standarderne i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektrisk applicesprodukt: Beretning ironBrand: MeijetType/nummer af model: TJ-638
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0853/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Krøllet jern
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— tværsnitsareal af elektriske ledere i forsyningskablet er utilstrækkeligt;Isoleringen er ikke i overensstemmelse med kravene i standarderne om både dobbelt og forstærket isolering


— "sleewen", der anvendes som en supplerende isolering af tændingen, er ikke bevaret i stillingen på en positiv måde.— produktet er ikke korrekt mærket— brugsanvisningen ikke stilles til rådighed for apparatet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og standarderne i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salgsforbud udstedt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektrisk applicesprodukt: Krøllet: Sanheijuandaqi (på produktet), AIDELI (på emballagen) Type/antal af model: CDA-888
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0854/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Energisparesven-lampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for et elektrisk stød, fordi:


Isoleringen af det interne ledningsnet kan blive beskadiget, da ledningerne ikke er fastgjort.— kontakten mellem lampefatningen er tilgængelig under udskiftning af lyskilden— der findes ingen forankringsanordninger, der beskytter trådene i at trække og tvindere.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for brand fordi de interne ledninger kan overophede.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader på lysarmaturet på en hældning på 6°.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og standarderne i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektrisk applicesprodukt: Energisparekasse: AURO LITETYpe/Pummer of model: HD2006
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0856/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Varmeklædeskinne
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet frembyder en risiko for skade, fordi lynlåse i produktet kan bryde sammen, og der kan være fald i håndklædeskinnen.Et uheld, hvor der er gået ti år gammel dreng med slagtilfælde over hovedet, er blevet indberettet til myndighederne. Importøren er bekendt med tre hændelser.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige korrigerende handlinger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsproceprodukt: Opvarmning af vikar: Svedbergtype/nummer: Model 450x690, 500x690, 500x1000, 500x1600 og 370x1600
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0861/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Jern (tørstof)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør:


— en alvorlig risiko for et elektrisk stød fordi de strømførende dele blev tilgængelige under prøvningen— en alvorlig risiko for brand på grund af manglen på smeltesikring og for lille tværsnit af kernen i netkablet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektrisk applicesprodukt: Dry ironBrand: EUROTECType/nummer af model: EU-5560
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0862/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batteridrevet kedel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi de strømførende dele bliver tilgængelige på grund af løsheden af folien, som dækker tænd-sluk og sluk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsproceprodukt: Trådløst elgattlemærke: SUNPOWERType/nummer af model: HC-108 (angivet på produktet), GTM-132 (angivet på emballagen)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0863/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  2-skive rister
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for et elektrisk stød, fordi:


Isoleringen af ledningerne er ikke hensigtsmæssig (flash-tryk)Det indre ledningsnet og ledningskablet kan lide skade som følge af, at der er skarpe kanter og skarpe punkter i skruelenderne— der er ingen forankring af snor.Da den unormale operation blev testet, var brandfaren ved brand, dvs. brand, også til stede.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Husholdningsproceprodukt: 2-omsætningsmåler: LOVENType/nummer af model: LV-37
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 50