Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 49 ( Offentliggjort på: 15/12/2006)
Berigtigelse vedrørende anmeldelse nr. 12 (0825/06):
Der blev givet yderligere oplysninger om produktidentifikation.

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0814/06       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Træcrib
 
Mærke: KATE DREW
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 5
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Produktet udgør en sundhedsrisiko, fordi den ikke er i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 761. Fire huller har dimensioner af: 72,06 mm 66,74 mm 70,62 mm 67,81 mm, mens den krævede dimension er 65 mm.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens og leverandørens frivillige ophør med salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0821/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Plasterpistol med laserpunkt — Superior Gun Munitions
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skader på sigt, fordi laserstrålens output er 4.1 mW, mens salget af en pointers på mere end 1 mW er forbudt i Grækenland. Den klasse, der er angivet for laserlysbundtet, nemlig klasse II, er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 60825 på grund af strålingsintensiteten.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, der er pålagt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Fritids- og sportsudstyr Produkt: Plasterpistol med laserpunkt — Superior Gun Munitions Mærke: VIGEELLER Type/modelnummer: Nr. 220A
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0818/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Skrivebordslamper til belysning af vokskugler med farverig væske
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:


— de tilgængelige metaldele adskilles fra de strømførende dele af basisisolering— skarpe kanter stikker ud på wireways— lampeholderen og en nøddebedrift, der samler elementerne i armaturet, ikke er sikret mod løsning— dimensionerne på de primære propper er ikke i overensstemmelse med kravene.Produktet kan også forårsage brandskader eller brand, fordi lyskilden og metaldelene overvarme.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 60238.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Skrivebordslamper til belysning af vokskugler med farverig væske Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Ukendt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0825/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Viklat fyr
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi afstanden mellem de strømførende og neutrale nåle ikke er tilstrækkelig.Desuden er sammenkoblingen med smeltepunktet under standardkravene for dimensioner. For at sikre, at smeltesikringen fungerer effektivt, kræves det i standard BS 1363, at sikringens forbindelse skal være monteret mellem ledningsafslutning med tilhørende stikprop. I så fald monteres smeltesikringen, efter at lampen og omskifteren står, og som faktisk er forbundet til neutral indstilling og den tilhørende stikprop. I tilfælde af fejl inden for produktet må smeltesikringen derfor ikke fungere, hvorved den tilsigtede over-strømbeskyttelse fjernes, hvilket kan medføre elektrisk stød.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den nationale standard BS 1363
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Produktet vil blive destrueret af detailhandleren (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Produktet vil blive destrueret af detailhandleren

 
Beskrivelse:  Kategori: Belysningsudstyr Produkt: Viklat fyr Mærke: DR. Light Ltd — Magic Light Type/modelnummer: JY003-01-3 benet nattelys (det europæiske 2-benet nattelys er ikke omfattet af denne meddelelse).
Oprindelsesland:  Israel
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0816/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for færdselsuheld og skader, da køretøjet kan accelerere, eller motoren bliver jak på grund af det utilstrækkelige drejningsmoment og ukorrekt udformning af luftfiltermonteringsskrue.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Motorcykel Mærke: Yamaha Type/modelnummer: YZF-R6R (JYARJ111000000301 — JYARG111000015304)
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0817/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil, klasse M1
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Nogle former for legeret hjul på disse køretøjer kan have en fabrikationsfejl, og der kan forekomme revner i de eger, der over tid kan medføre brud på en eller flere eger. Hvis der kan opstå brud på hjulene, kan der opstå uheld, der forårsager forskellige grader af beskadigelse.

 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Korrigerende foranstaltninger truffet af fabrikanten

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Personbil, klasse M1 Mærke: BMW Type/modelnummer: Mini Cooper RE91
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0820/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorisk cykel — Polini GP3 REP-2006 — model
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi:


Kædehjul og kædehjul er ikke bevogtet tilstrækkeligt— motorens standsning må ikke omopstilles— der er ingen hastighedsbegrænsende anordning— det brændstofudluftningssystem, der står foran føreren— Plastikrøret er meget tæt på udstødningen.— de skarpe kanter er til stede på plaster af plastik— svejsningen på ramme er meget dårlig.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Minimotorisk cykel — Polini GP3 REP-2006 — model Mærke: Shenggibao Type/modelnummer: Rubrik Referencenummer: GS933-27WSQ603084
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0822/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcykel — 50 cc, gul med flammer
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er af meget dårlig kvalitet og har mange mangler. Den ringe kvalitet af konstruktion, karrosseri og brugte dele kan føre til, at cyklen bliver forvoldt for tidligt, og at brugeren kan komme til skade. Desuden lider produktet under følgende mangler:Brændstoflækage fra brændstoftanken
— ingen hus rundt om den flaske, der kan føre til overophedning af nær dele;


— på skift af bagdækket er akeward;— Udstødningsrør opvarmer sædet.Kæder rub mod andre dele.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Motorkøretøjer Produkt: Minimotorcykel — 50 cc, gul med flammer Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Ukendt
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0832/06       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Cykelhjelm (amerikansk — størrelse 45/60)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for voldeligt chok på hovedet og utilstrækkelig beskyttelse i tilfælde af et fald på grund af produktets begrænsede evne til at absorbere stød og lukkesystemets svaghed. Desuden indeholder ingen af de oplysninger, der er nødvendige for korrekt anvendelse, eller de nødvendige advarsler til sikring af optimal beskyttelse.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1384.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Personlige værnemidler Produkt: Cykelhjelm (amerikansk — størrelse 45/60) Mærke: ORNELLA VELSTÅENDE Type/modelnummer: Ref. artikel 48
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0840/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Debut Caymanget Multiplay Gm
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Barnet kan falde som følge af, at de ringe, der holder liner, ikke er i stand til at ramme. De ringe, der er fastgjort til den rørformede stålramme, blev lavet af en utilstrækkelig plastkvalitet, hvilket medførte, at der ikke blev brugt mere. Tilsvarende placer blev brugt i svingsæder, som også viste sig at svigte, men da reblen under sædet ikke ville kunne falde i tilfælde af fejl ved sædet.
11 uheld på accesnettet, 8 på sædet. De rapporterede skader omfatter grasser, hudafskrabninger, udskæringer, forstækkende håndled.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning af produktet fra forbrugere foretaget af distributøren (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Børneudstyr Produkt: Debut Caymanget Multiplay Gm Mærke: Fjern, men Type/modelnummer: Argos identifikator 366/7347
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0815/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj af træ i form af en hund — 30117 Puck
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Snitsår
 
Produktet "30117 Puck" blev afprøvet og godkendt i overensstemmelse med standard EN-71. Men de specifikke batcher af følgende datcoat: 2F216, 2F234 og 2F244, som der mindes om nu, opfylder ikke kravene i standard EN-71. Ifølge fabrikanten er plasten i de pågældende partier blevet beskadiget, hvilket medfører brud, hvis produktet er faldet fra et højt niveau.
Hvis der opstår brud på plasten, vil det forårsage både små dele og skarpe spidser og kanter.
Der er sket et uheld i Japan.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg, oplysning til forbrugere og tilbagekaldelse fra forbrugerne foretaget af producenten (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Legetøj af træ i form af en hund — 30117 Puck Mærke: BRIO Type/modelnummer: Tilbagekaldelsen vedrører kun varepartier med følgende datokode: 2F216, 2F234, 2F244.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0824/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Militært legetøj — Luftsport pistol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en risiko for skade som følge af manglende oplysninger om:Faren ved at anvende anden ammunition end den, der leveres med legetøjet, eller som producenten anbefalerDe forholdsregler, som brugeren skal træffe, med den advarsel, at det, hvis der ikke træffes sådanne forholdsregler, udsætter brugeren for fare for hud, øjne og andre skader— det forhold, at legetøjet ikke må være tilgængeligt for børn under 3 år.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Militært legetøj — Luftsport pistol Mærke: Ukendt Type/modelnummer: No 585-005G, EAN-kode: 6058205850051
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0826/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Militært legetøj — Pneumatisk-bold (pistol)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet er forbundet med en skadesrisiko, fordi:— den kinetiske energi fra skudlets, som er nedskudt af legetøjet (> 0,07 J), er større end tilladt;Manglende oplysninger om faren ved at anvende anden ammunition end den, der leveres med legetøjet, eller som producenten anbefaler— manglende oplysninger om, at legetøjet ikke må være tilgængeligt for børn under 3 år.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Militært legetøj — Pneumatisk-bold (pistol) Mærke: Ukendt Type/modelnummer: EAN-kode 5906340301928
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0827/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Militært legetøj — Pneumatisk stol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det militære legetøj — Pneumatisk pistol udgør en alvorlig risiko for børns liv og helbred på grund af:— højere end den kinetiske energi, der er tilladt af legetøjet (> 0,008 J)Manglende oplysninger om, at legetøjet ikke må være tilgængeligt for børn under 3 årManglende oplysninger om risikoen ved at anvende anden ammunition end det, der er stillet til rådighed for legetøjet, eller som producenten anbefaler.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Oplysninger til forbrugerne, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Militært legetøj — Pneumatisk stol Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Nr. 585-006 EAN-kode 6058205850063
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0828/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Gevær
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Høreskader
 
Produktet udgør en risiko for brand og forbrændinger, fordi der ved den affyring med de lofter, der er vist på etiketten, er opstået en flamme og en lille flamme mod ydersiden. Ifølge prøvningen frembringer produktet desuden et lydtrykniveau højere end 125 dB, som kan producere høreskader.
Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Gevær Mærke: Ukendt Type/modelnummer: Model nr. 850 A, stregkode: 8349100038509
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0829/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sandslit
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi den anbringes i en plastsnor, der er lukket med et plastlukkeelement, og som passer ind i prøvecylinderen for smådele, både samlet og adskilt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden. Distributøren har trukket produktet tilbage fra markedet

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Sandslit Mærke: Lykkeligt legetøj Type/modelnummer: Nr. 02801, GG/764-02801, EAN 8590222591292
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0833/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Produktet udgør en risiko for skade, da legetøjsproduktet overtives ved prøvning efter stabilitetsprøvningen.
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Indførsel af produktet er blevet afvist af toldmyndighederne

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Trælegetøj Mærke: Ukendt Type/modelnummer: MT2402-1
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0834/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastlegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi der går flere figurer end ved prøvning efter faldprøvning og slagprøve. Små dele kom fra knækkede tal, og disse dele var helt monteret i smådele.Produktet udgør en kemisk risiko, fordi migration af bly (Pb) var 460 mg/kg og chrom (Cr) 90 mg/kg. Disse resultater stammer fra svinemalingen.
Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-3.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Indførsel af produktet er blevet afvist af toldmyndighederne

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Plastlegetøj Mærke: Trækkende køretøj & Type/modelnummer: Sælgers varenummer: J06569, modelnummer: 6023, stregkode nr.: 6438022386354, kundens konto nr.: 38635
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0835/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Cykel til børn
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 

Dette produkt er forbundet med risiko for skader på børn, fordi:Flader og tilgængelige kanter indeholder splinter— det er let at rive plastkomponenterne i det rør, der er under sadlen,Metalrørets kanter er skarpe;— skruen, der ender under sadlen, ubeskyttet;Cyklen er ikke tilstrækkelig stabil (legetøjet overgår under stabilitetsprøvningen);Folier af plast i form af klistermærker, der er revet under trækprøvningen, og som er monteret i cylinderen til smådele.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Legetøj Produkt: Cykel til børn Mærke: Ratie Type/modelnummer: 2500011
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0823/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Basin "Santa dvaletilstand Suit"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 

Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi der blev taget to sorte knapper på beklædningsgenstanden (under testen) med 52 Newton og 59 Newton. Standarden kræver, at de ikke løsnes med en kraft på mindre end 70 newton.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den nationale standard BS 7907: 1997 "The Code of Practice for Children's Clotings" ("kodeksen for god praksis for børn").
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kategori: Beklædningsgenstande Produkt: Basin "Santa dvaletilstand Suit" Mærke: Pequilino, opdelt efter personlighed Type/modelnummer: Stregkode 5 029711 121120
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0831/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Nattes-flødegels nattehuds nattegel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 

Dette produkt udgør en alvorlig bakteriologisk risiko, fordi den indeholder svampe Candida Albians.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndighederne

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Nattes-flødegels nattehuds nattegel Mærke: "Birch series" Type/modelnummer: Produceret: 03.2005, bedst før: 03.2007 EAN 4820058760055
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0836/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Antialdrende nevneforberedelse — Ret til behandling efter alder
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet indeholder dibutylphthalat, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
Dibutylphthalat kan forårsage skade på barnet under graviditeten og have risiko for skade på forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Antialdrende nevneforberedelse — Ret til behandling efter alder Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170197303
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0837/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Fransk Manicure Kit
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet indeholder dibutylphthalat, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
Dibutylphthalat kan forårsage skade på barnet under graviditeten og have risiko for skade på forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Fransk Manicure Kit Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170189063
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0838/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Nailgrowth mirakel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet indeholder dibutylphthalat, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
Dibutylphthalat kan forårsage skade på barnet under graviditeten og have risiko for skade på forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Nailgrowth mirakel Mærke: Sally Hansen Type/modelnummer: Stregkode 074170229820
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0839/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Maksimum "10"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 

Produktet indeholder dibutylphthalat, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
Dibutylphthalat kan forårsage skade på barnet under graviditeten og have risiko for skade på forplantningsevnen. Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer. Især børn er sårbare, da deres organer er i færd med at udvikle og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.

 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Kosmetik Produkt: Maksimum "10" Mærke: Ntrina Nail Type/modelnummer: Stregkode 018515012128
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0819/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  5 m kabeltromle
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi det indeholder følgende tilfælde af manglende overholdelse af de relevante sikkerhedsstandarder:— produktet opvarm ved overbelastning under forhold med overbelastning, idet den overstiger grænseværdien på 45 K med mere end 25 K— produktet opfylder ikke kravene til kabler og deres forbindelse, da rullen ikke har et kabelforankringssystem til aflastning af ledninger.— et stik er ikke i overensstemmelse med de spanske forskrifter;Produktet er ikke forsynet med den krævede mærkning, herunder maksimal belastning i watt, som kan forbindes til stikkontakten, en angivelse i volt, når kablet er helt rullet, og den største tilladte belastning.Produkterne er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 61242.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: 5 m kabeltromle Mærke: RAYDAN Type/modelnummer: Standardcertifikat 09273
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0830/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Elektrisk håndvarmere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 

Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— det farlige kabel kan komme i berøring;Den registrerede spænding er højere end tilladtOverfladetemperaturen på den bløde foring er højere end tilladt— ufuldstændig mærkning af elastiske dele;— ikke alle de krævede oplysninger foreligger.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Kategori: Elektriske apparater Produkt: Elektrisk håndvarmere Mærke: Ukendt Type/modelnummer: TYD 001A, stregkode 2000007300989
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 49