Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 48 ( Zveřejněno: 08/12/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0808/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Akvarijní ohřívač vody
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože zkouška zjistila, že přísavka tlaku ovládací konzoly v důsledku vysoké teploty, na jedné straně, se během mechanické zkoušky pevnosti vztahuje na přestávky, a živé části tak budou přístupné.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Vybavení pro volný čas Výrobek: Akvarijní ohřívač vody Značka: RISHENG Druh/číslo modelu: RS508-E
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0788/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Majákové světlo – nožní svítidla E12, která jsou dodávána s svícovou výbojkou (přenosné svítidlo)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— izolace mezi dotykem na spodní části držitele svítilny a přístupnou kovovou částí není dostatečná v souladu s provedenou zkouškou pevnosti v elektrickém ovládacím prvku;Použití limitovaného světlometu skupiny E 12 je zakázáno na základě změny společné CENELEC normy EN 60432;U svítidla chybí potřebné označení.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Majákové světlo – nožní svítidla E12, která jsou dodávána s svícovou výbojkou (přenosné svítidlo) Značka: COLITE Druh/číslo modelu: NB991305 (pouze na obalu)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0797/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Plazmová světla (přenosné svítidlo) s 2 spínači. Průměr baňky: 1. 100 mm; 2. 125 mm
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Výrobky představují vážné riziko úrazu elektrickým proudem způsobené:


Nevhodné rozměry vidlice;— plocha průřezu, která je průřezu, která je menší, než je požadováno;Nedostatek kotevního úchytu šňůry.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a pokuta na ochranu spotřebitele nařízená orgánem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Plazmová světla (přenosné svítidlo) s 2 spínači. Průměr baňky: 1. 100 mm; 2. 125 mm Značka: Světlo plazmy Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0798/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lampy pro stůl na mozaiky cukety
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Existují ostré kovové díly vyčnívající do drátové (navíjené),Upevňovací šroub držáku světelného zdroje není zajištěn proti rotaci,Není uplatňován žádný kotevní úchyt na ochranu drátů proti tažné síle a zkroucení.Tento výrobek také představuje vážné nebezpečí poranění, jelikož na vnější straně povrchu světlometu byly zjištěny ostré hrany. Kromě toho se ve zkouškách během zkoušek vysypává 2.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Lampy pro stůl na mozaiky cukety Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: 1. 30 SL (číslo článku v závislosti na barvě odstín světelného zdroje: RFM-010 (ECHO); RFM-011 (EMRALD) čárový kód: 5999547 005362 Čárový kód RFM-012 (HERA): 5999547 005379); 2. 66L (číslo článku v závislosti na barvě odstínu světlometu: Čárový kód přípravku RFM-004: 5999547 005294 RFM-005; RFM-006).
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0799/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Lampy pro stůl na mozaiky cukety
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Ostré kovové díly, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby,Upevňovací šroub držáku světelného zdroje není zajištěn proti rotaci,Není uplatňován žádný kotevní úchyt na ochranu drátů proti tažné síle a zkroucení.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože na vnější straně povrchu světlometu byly zjištěny ostré hrany. Podle posouzení rizik je vysoká třída rizika úrazu elektrickým proudem a nebezpečí požáru.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Lampy pro stůl na mozaiky cukety Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: 1. # 25L (číslo článku v závislosti na barvě odstín světelného zdroje: RFM-001 (ECHO); RFM-002 (EMRALD) advokátní komora: 5999547 005270 RFM-003 (HERA)); 2. Oválný SVĚTLOMET (číslo výrobku v závislosti na barvě povrchu světlometu/svítilny: RFM-007 ECHO; RFM-008 Eura Bar čárový kód: 5999547 005331 Advokátní komora RFM-009 HERA: 5999547 005348)
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0800/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlomet/svítilna s odstínem zářivky nebo výbojky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Existují ostré kovové části, které jsou vyčnívající do drátové (navíjené) cesty;Základní izolované dráty přicházející do styku s přístupnými kovovými částmi;Upevňovací šroub držáku světelného zdroje není zajištěn proti rotaci;Není uplatňován žádný kotevní úchyt na ochranu drátů proti tažné síle a zkroucení.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože ostré hrany a body skleněných destiček se nacházejí na vnějším povrchu stínu světlometu.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a pokuta na ochranu spotřebitele nařízená orgánem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Světlomet/svítilna s odstínem zářivky nebo výbojky Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: 250L, číslo článku v závislosti na barvě odstín světelného zdroje: RFM-013, ECHO; RFM-014, čárový kód: 5999547 005393, EMERALD; RFM-015, MC/HERA
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0801/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilna se stínovým světelným zdrojem (se dřevem a koženým krytem)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Základní izolované dráty se mohou dostat do kontaktu s přístupnými kovovými částmi,(drátové (navíjené) způsoby mají ostré hrany (riziko poškození vodičů),Kotevní úchyt je chybí (nedostatečná ochrana proti zkroucení nebo tažné síle),Vidlice je nestandardizovaného typu.Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože není k dispozici žádný údaj o jmenovitém příkonu zdroje světla.
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Svítilna se stínovým světelným zdrojem (se dřevem a koženým krytem) Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0803/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ručně držené svítidlo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Plocha průřezu zásobované šňůry je nedostatečná;Konec jedné z kolíků vidlice není mechanicky pevně připevněn;Držitel světelného zdroje není uzamčen proti otáčení;Pevnost v tahu je nedostatečná;— produkt není označen podle požadovaného označení.
Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598 a normou IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Ručně držené svítidlo Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Těžká cla 5 m
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0809/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Akvarijní lampa (svítidle svítidla)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— základní izolované dráty jsou ve styku s přístupnými kovovými částmi;Nedochází k ochraně proti vniknutí vody;Napájecí kabel nemá vhodnou délku;Použije se jednopólový vypínač.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Osvětlovací zařízení Výrobek: Akvarijní lampa (svítidle svítidla) Značka: BEN XIANG Druh/číslo modelu: BX-120K
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0790/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Mini motorkola – „Mini Dirt Bike 47cc“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné riziko požáru, protože:


Není k dispozici žádné ustanovení pro vypuštění vylité palivo z motoru a z výfuku;Pro připevnění popruhu na víčko plnicího hrdla palivové nádrže neexistuje;Dochází k nedostatečnému přepínače motoru;Návod k montáži a označení rizik jsou nedostatečné.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu:


Brzdové páky, brzdné kabely a řetěz;— nepřiměřené ochranné kryty;Nespolehlivé řídítka;— špatné upevnění vibrací („locket“, „locket“) v případě zavěšení náprav a řízení.Uživatelé těchto strojů jsou vystaveni riziku úrazu a také riziku zranění způsobeného požárem nebo výbuchem.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Mini motorky Výrobek: Mini motorkola – „Mini Dirt Bike 47cc“ Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: LLMDB
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0810/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Nafukovací záchranné vory pro rekreační lodě – „Lifertin Viking RecYou ™ (UKL)“ a „RescYou ™ (UKSL)“, velikosti 4, 6 a 8 v kontejneru nebo valně
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Ventil, typ OTNAD 65 se může rozbít a zabránit tomu, aby se záchranné prostředky řádně zvyšovaly, což představuje riziko utonutí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Záchranné vory Výrobek: Nafukovací záchranné vory pro rekreační lodě – „Lifertin Viking RecYou ™ (UKL)“ a „RescYou ™ (UKSL)“, velikosti 4, 6 a 8 v kontejneru nebo valně Značka: Viking Resyš ™ Lifreon Druh/číslo modelu: 4 UKL, 6 UKL, 8 UKL, 4 UKL, 6 UKL a 8 UKL. Každý výrobek má vlastní pořadové číslo.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0789/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Pásky pro napětí
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí, Zalknutí
 
Obě pásky představují vážné nebezpečí utonutí, protože selhaly zkoušku tahem (zátky se vypnuly, když se použila síla menší než 90N). Tyto výrobky představují vážné nebezpečí udušení, protože zátky se zapadají do válce pro malé části definovaného v normě EN 71–1.Model s referenčním číslem 3604 (č. 1) navíc neprošel testem proražením.
Tyto výrobky nejsou v souladu s evropskou normou EN 13138–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Dětská zařízení Výrobek: Pásky pro napětí Značka: Bestaway Druh/číslo modelu: 1) SEA LIFE, ref. 3604; 2) TROPIC PRINT, ref 3605
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0792/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské soupravy pro děti – „Baymo ABC Starline“ a „Cyklon ABC Starline“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko otřesu, poranění a zlomenin u dítěte, protože několik šroubů ve výstavbě se oddělí, a to včetně šroubů, které by se měly držet při manipulaci.Byla hlášena mimořádná událost, při níž se držadlo uvolní a dítě schulo po schodech.
Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Dětská zařízení Výrobek: Dětské soupravy pro děti – „Baymo ABC Starline“ a „Cyklon ABC Starline“ Značka: Konstrukce ABC Druh/číslo modelu: 363 (Cyklon) 3 kola a 563 (Bayamo) 4 kola
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0794/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské soupravy pro děti – „Max“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

Výrobek představuje riziko otřesu, poranění a zlomenin pro dítě, protože blokový mechanismus reverzibilního nakládání s pram otočením a plastovou částí rukojeti se může roztrhnout.Byly hlášeny tři incidenty. Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1888.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Dětská zařízení Výrobek: Dětské soupravy pro děti – „Max“ Značka: ARO Druh/číslo modelu: PN-91/N-98100
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0787/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sportovní pistole – „Air Sport Gun“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Při uvádění na trh a prodeji ukazatelů, z nichž vyplývá více než 1 mW, je zakázáno ministerským rozhodnutím pro laserové výrobky F1–806/20–5-1998 (FEK 921/B/27–08–1998).

Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN 60825–1, která se týká její třídy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Sportovní pistole – „Air Sport Gun“ Značka: TAN YING Druh/číslo modelu: Č. M2008D
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0791/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vrsnice („push-trading“) ve formě letounu
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 

Výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože během pádové zkoušky se malé části, které se zcela vejdou do malé části válce, stanou od hračky odděleny. Kromě toho je na etiketě uvedeno „Nedoporučeno pro děti mladší 36 měsíců“, ačkoli je hračka pro děti tohoto věku vhodná.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Vrsnice („push-trading“) ve formě letounu Značka: HRAČKY Druh/číslo modelu: Vzor č. 111; čárový kód: 8413419962012
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0793/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska pro děti – „Blood Guklip“ se zavolňuje Mpožádají.“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 

Tento výrobek představuje vážné riziko udušení, protože nesplňuje požadavek na minimální ventilaci 1 300 mm².V označení jsou rovněž nedostatky, jelikož varování, která mají být použita, nejsou ve španělštině.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Maska pro děti – „Blood Guklip“ se zavolňuje Mpožádají.“ Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: Vzor 3381
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0795/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Jízdní kolo pro děti
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu dětí z toho důvodu, že:


Neporušený upevňovací materiál (šroub) sedlo a zvukové signální zařízení;Mezi přední kola a tělo, mezi předním kolem a tělem, mezi předním kolem a blatníky, mezi přední kola a blatníky, mezi zadní kola a tělesem o průměru 12 mm se do těchto prostor nelze zasunout tyč o průměru 5 mm.Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože oddělená plastová fólie na štítku a bílá akustická část se oddělí během zkoušky tahem v malých částech válce.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Informace pro spotřebitele, stažení z trhu a stažení z trhu objednaných orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Jízdní kolo pro děti Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: SHT 01
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0807/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 

V případě panenské modré bílé a červené panenek bylo ze zkušebního vzorku uvolněno 25 % látky DEHP. V případě žlutého a červeného panenku činila tato hodnota 28 %. Množství vypuštěných DINP činilo 3 % a 8 %.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Panenky Značka: Merclauer Player Druh/číslo modelu: Kód ADV 851101, EAN 4260030941902
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0812/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Laserový projektor
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 

Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože výstupní výkon laserového záření (1,2 mW) přesahuje trojnásobek mezní hodnoty (0,39 mW) laserového výrobku třídy 1. Výrobek patří do kategorie „laserové“ bezpečnostní třídy 3R a označení „laserový produkt třídy 1“ v této hračce je proto nesprávné.Podle evropských norem EN 62115 musí lasery a diody vyzařující světlo v hračkách splňovat požadavky na lasery třídy 1 v souladu s normou 60825–1, neboť pouze laserové výrobky třídy 1 jsou za předvídatelných podmínek provozu bezpečné, včetně použití optických přístrojů pro pozorování uvnitř světla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Laserový projektor Značka: TANEC Druh/číslo modelu: EK-9223, XEMU LAASER, 51040, 60–0810
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0813/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Přístav Puffer s více nosnými konci
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 

Tento výrobek představuje závažné nebezpečí požáru, protože když je v kontaktu s plamenem o výšce 20 mm, ihned si vyžádá požár. Od spotřebitelů byly podány stížnosti na to, že vůně ropy byla přítomna v místech Puffer. Vůně ropy byla rovněž přítomna ve vzorku výrobku, který je předmětem zkoušek.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Hračky Výrobek: Přístav Puffer s více nosnými konci Značka: Neznámý Druh/číslo modelu: PON PONBALL
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0806/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva hřebíku
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, neboť obsahuje 19,8 % dibutyl-ftalátu. Dibutyl-ftalát je v kosmetických prostředcích zakázán v kosmetických prostředcích a je klasifikován jako škodlivý pro reprodukci. Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány. Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Kosmetika Výrobek: Barva hřebíku Značka: Článek 30 cm Druh/číslo modelu: 13 horká oranžová
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0811/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Obličejová smetana
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto výrobky představují pro spotřebitele vážné riziko, protože obsahují nadměrné množství rtuti:

Žlutá smetana (jar 1): 7 100 mg/kg; Bílá smetana (jar 2): 6 600 mg/kg.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Kosmetika Výrobek: Obličejová smetana Značka: CL Druh/číslo modelu: CL050708n na obou nádobách; nelze na obalu rozeznat
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0796/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Při běžném použití mohou základní izolované dráty přijít do styku s přístupnými kovovými částmi,Vnitřní rozvody nejsou pevné,— přístupné kovové díly jsou živé,Vidlice je nestandardizovaného typu.Tento výrobek představuje vážné riziko požáru v důsledku přehřátí a příliš malé části průřezu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů objednaných orgány

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Vysoušeč vlasů Značka: SOKANY Druh/číslo modelu: SM-1500
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0802/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Kližná klihová pistole
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


— izolace nevyhovuje požadavkům normy na dvojitou a zpevněnou izolaci;(kolíky vidlice není dostatečně izolováno a izolace napáječe nesplňuje požadavky na dvojité nebo zpevněné izolaci);Když je zátka částečně vložena do zásuvkového potrubí, může se pomocí zkušebního prstu dotknout kolíků vidlice;
Plocha průřezu vodičů šňůry je nedostatečná;Návod k použití není v českém jazyce.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Kližná klihová pistole Značka: Nástroje Taipane (na balíčku) Druh/číslo modelu: vzor HJG-053 (na obalu)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0804/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 

Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože při neobvyklém provozním zkušebním cyklu se plamen emitoval z výrobku a teplota na podlaze zkušebního rohu překročila požadovanou úroveň. Výrobek nevyhověl technické zkoušce pevnosti.Výrobek není dodán s návodem k použití v českém jazyce.
jazyk.


Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se směrnicí o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Elektrické zařízení Výrobek: Vysoušeč vlasů Značka: KARIO FIRST Druh/číslo modelu: 200
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0805/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:


Rozměry vidlice jsou nedostatečné;Plocha průřezu vodičů je nedostatečná;Kotvení kordu je nedostatečné;Během abnormálního provozního testu byly vyzařovány plamenně i jedovaté/gnivé plyny a nárůst teploty na podlaze zkušebního rohu překročil požadovanou hodnotu. V důsledku toho výrobek nevyhověl elektrické zkoušce pevnosti;Výrobek není označen nezbytnými upozorněními.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Kategorie: Elektrická zařízení Výrobek: Vysoušeč vlasů Značka: DUHOVÝ Druh/číslo modelu: Neznámý
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 48