Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 31 ( Offentliggjort på: 05/08/2016)
Meddelelse A12/0180/16 i rapporten 2016-007 er blevet ajourført efter anmodning fra den bemyndigende myndighed efter forlængelse af tilbagekaldelsen.Notifikation A12/0393/16 i rapporten 2016-013 er efter anmodning fra den anmeldende myndighed blevet trukket tilbage efter en fornyet vurdering af risikoen.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0946/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Cykelreparationssæt
 
Mærke: RAX
 
Navn: KITS DE REPARACIONES ('Repair kit'), RUBBER CEMENT (glue)
 
Type/modelnummer:  j.nr. 601224
 
Batchnummer/stregkode:  6900101314232
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder 1,2 dichlorethan og benzen (målte værdier:dichlorethan 70 % og benzen 0,6 %).Benzen og 1,2 -dichlorethan er kræftfremkaldende og giftige, hvis de indåndes, eller hvis de kommer i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Det er en lim, der er optaget i et punktuelt reparationssæt til cykler.sælges i en blisterpakning, der også indeholder lapper og værktøjer.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0934/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Smykkesæt
 
Mærke: RICO Design
 
Navn: Fleur Perles ('Beads flower')
 
Type/modelnummer:  Ref. 709030.02 RICO Design Renaissance fastsatte sort/hvid.
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Vulsten indeholder bly (målt værdi op til 0,41 % af vægten).Eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Smykker indstillet i en blomsterformet boks indeholdende perler af tre forskellige farver og en række sølvfarvede metaldele (stænger, vulst, vulst, tråd).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0935/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Øreringe
 
Mærke: Fossetti
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 100866 (importør)
 
Batchnummer/stregkode:  4040315008663
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Øreringe indeholder cadmium (målt i vægtprocent 57 %).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen og kan forårsage kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Importør)

 
Beskrivelse:  Silde-farvede metaløreringe med gennemsigtige rhinesten, der leveres i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0921/16       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: HJ
 
Navn: NEW LASER & LED LIGHT
 
Type/modelnummer:  ZL 2008 3028 7657.6ZL 2006 2004 1106.7 (på visningsbokse)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laseren er for stærk og kan forårsage skader på synet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Varen er en laserpointerer med en torsch.Den har to knapper og hører med et karbiner.Produktet sælges i sorte bokse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0932/16       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserpointer
 
Mærke: QX
 
Navn: 2 in 1 LASER & LED LIGHT
 
Type/modelnummer:  Se fodnote.I 2012805 og SIN 2015805
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for stærk, og produktet er ikke korrekt mærket.Direkte visning af laserstrålen kunne forårsage skader på synet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825-1 med hensyn til mærkning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Varen er en laserpointer i klasse 3B (markeret som klasse 3A) med en nøglering og en torch.Det sælges i en boks med papskærme (24 artikler).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0929/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Flydende til cigaretter i elektronisk form
 
Mærke: Quickie
 
Navn: Milk and Chocolate
 
Type/modelnummer:  6 mg nikotin
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder nikotinindhold, men indholdet af nikotin er ikke tilstrækkeligt angivet i mærkningen.Den flaske, der indeholder blandingen, ikke er forsynet med en passende etiketbrugeren har derfor ingen oplysninger om de farer, der er forbundet med, at produktet kommer i kontakt med huden, eller om det indtages.Varen kan desuden være vildledende for forbrugerne, da den henviser til drikkevarer både med hensyn til emballering og med hensyn til organoleptiske egenskaber, dvs. heftig kakaoaroma.Produktet opfylder ikke bestemmelserne i forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP), og kravene i direktiv 87/357/EØF om produkter, der på grund af deres ydre fremtræden kan forveksles med andre produkter og herigennem være til fare for forbrugernes sundhed eller sikkerhed.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Flydende til e-cigaretter.Ydre emballage:en beholder af gul plast forsynet med en selvklæbende etiket.Indvendigt er en flaske, der indeholder genopfyldningsvæske til elektroniske cigaretter, ledsaget af to flasker, som er tomme.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0951/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: SIPLEC
 
Navn: DECOFETES
 
Type/modelnummer:  511/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-CLEAR, LEC 512/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-IP-MULTI, LEC 513/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-REDE, LEC 514/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-BLUE, LEC 515/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-GULT
 
Batchnummer/stregkode:  3603312920805
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet er ikke beskyttet mod fugt, men anbefales til udendørs brug.Indtrængen af vand kan forårsage elektrisk stød eller medføre brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Flerfarvede lyskæder, 9,5 m lang.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0954/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Elektrisk cykel
 
Mærke: B´TWIN
 
Navn: Elops
 
Type/modelnummer:  ELOPS 900 E-kode 8300083
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte varer blev uddelt mellem 8.12.2015 og 28.1.2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den bageste tromlebremser kan pludselig miste bremseeffekt, hvorved cyklisten kan falde og komme til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Elektrisk cykel.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0922/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Civic
 
Type/modelnummer:  Model:Borgerlig 5-dør, MY 2015.Typer:FK1 (1.4: benzin), FK2 (1.8 benzin) og FK3 (1.6 diesel);EF-typegodkendelsesnumre:E11 * 2001/116 * 0255 * 12, e11 * 2001/116 * 0256 * 13, e11 * 2001/116 * 0256 * 14, e11 * 2001/116 * 0257 * 12, e11 * 2001/116 * 0257 * 13
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer er fremstillet mellem den 12. april 2016 og den 18. april 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Plastfiltret med køretøjsstabilitetsfunktion (VSA)/blokeringsfri bremsesystemer kan være forkert indstillet, og et lille stykke brudt filter kan gå ind i modulatoren.Køretøjets stabilitetssystem må derfor ikke kunne styre køretøjet efter hensigten.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Estland, Tyskland, Grækenland, Irland, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0936/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Pickup
 
Mærke: Dodge
 
Navn: RAM 1500
 
Type/modelnummer:  Typegodkendelsesnumre:Individuelle godkendelsesnumre.Type:DS
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem 8/8/2013 og 13/6/2014.
 
Risikotype:  Brand
 
Ukorrekt routing af det positive batterikabel kan medføre kortslutning og brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Pickupper.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0937/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: A-, B-, GLA-Class
 
Type/modelnummer:  Type:245 GEF-typegodkendelse:E1 * 2001/116 * 0470 * 16
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet fra marts 2016 til april 2016, er berørt.
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Ukorrekt montering af sikringsboksen kan medføre brand og tab af elektrisk effekt.Hvis der er tale om brud i kontakten, kan motoren skæres ud, mens køretøjet er i bevægelse, og styrebistanden, SRS (f.eks. airbags), ESP eller instrumentbræt kan svigte, med øget risiko for skader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Grækenland, Irland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0938/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: C-Class
 
Type/modelnummer:  Type:204, 204 K;EF-typegodkendelse:E1 * 2001/116 * 0431 * 38 ff, e1 * 2001/116 * 0457 * 31 ff.
 
Batchnummer/stregkode:  De køretøjer, der blev produceret i februar 2016, påvirkes.
 
Risikotype:  Brand
 
Der er monteret et ukorrekt dæksel nederst i motorrummet.Hvis det kommer i kontakt med systemet til afkobling af udstødningssystemet, kan dækningen komme fra brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0939/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Bentley
 
Navn: Continental Flying Spur
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E11 * 2001/116 * 0221;SCBBE53W47C048927-SCBBF53W29C061062
 
Batchnummer/stregkode:  Der er produceret køretøjer mellem 25/4/07-31/10/08
 
Risikotype:  Personskader
 
Glaspanelet i taget kan være utilstrækkeligt fastgjort til skydestagpanelet.Glaspanelet kan falde og skade personer i bilen og/eller forårsage en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Grækenland, Portugal, Spanien

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0940/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler
 
Mærke: Harley-Davidson
 
Navn: Touring and Softail
 
Type/modelnummer:  FLHTCU, FLHTCU TC, FLHTCUL, FLHTCUL, FLHTCU TC, FLHTK, FLHTL, FLHTP, FLHX, FLHXS, FLHXS, FLHTP, FLHXS, FLHXS, FLHXSE, FLGTS, FLSTFBS, FXSE
 
Batchnummer/stregkode:  Mine 2016 motorcykler bygget fra 17/07/15 til 31/03/16 i USA og fra 17/09/15 til 20/05/16 uden for USA med sort cylinder del nr. 36700049B, 36700056B, 36700146 og 36700186.
 
Risikotype:  Personskader
 
Motorcykler kan miste evnen til at skabe tilstrækkelig liften til at lukke koblingen, når den er parkeret i en længere periode.Hvis denne tilstand ikke opdages, kan det føre til tab af kontrol over køretøjet, når det enten startes i gear, eller når det første gang sættes i gear.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Motorcykler.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Polen, Slovakiet, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0941/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Scootere
 
Mærke: DAYTONA
 
Navn: Sprinter, Nova and DY
 
Type/modelnummer:  SPRINTER 125 (DS1), SPRINTER 50 (DS0), NOVA 100 (DV1) og DY 125
 
Batchnummer/stregkode:  MINE 2013-2015
 
Risikotype:  Personskader
 
Forkert behandling af stænglen under produktionen kan medføre tab af forhjulsophæng og føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Scootere
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0947/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Auris
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet fra oktober 2012 til og med maj 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
De pågældende køretøjer kan være udstyret med en forlygtedel med forkert specifikation.Som følge heraf kan lysfordelingen blive påvirket, og der er en risiko for, at lysføreren kommer i modsat retning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige, Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Estland, Finland, Tyskland, Island, Irland, Slovenien, Sverige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0949/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Cruze
 
Type/modelnummer:  Køretøjer udstyret med Euro 4-dieselmotorer.
 
Batchnummer/stregkode:  Produktionsår:2010
 
Risikotype:  Personskader
 
For så vidt angår korrosion fra en motorstyreenhed (ECU), som er en følge af, at den ikke er tilstrækkelig stram i forhold til ecu- og batteribakkerne, kan den medføre, at motoren går i stå i intermitterende uden tidlig advarsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Polen, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0955/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: Espace V, Megane IV and Talisman
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesnumre:E2 * 2007/46 * 0470 * 03 (Espace V);E2 * 2007/46 * 0546 * 02 (Megan IV);E2 * 2007/46 * 2969 * 02 og E2 * 2007/46 * 2969 * 03 (Talisman)
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer med ABS-ESC hydrauliske aggregater, der er samlet mellem 12/02/2016 og 03/03/2016 eller 17/03/2016 og 12/04/2016, og som er monteret på Espace V og Talisman, fremstillet mellem 19/02/2016 og 20/04/2016, eller Megane IV, fremstillet mellem 26/02/2016 og 22/04/2016, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den hydrauliske enhed for det blokeringsfri bremsesystem/det elektroniske stabilitetskontrolsystem kan være blevet kontamineret med plastiske eller metalliske partikler under fremstillingsprocessen.Dette kan føre til et fald i effektiviteten af det blokeringsfrie bremsesystem og/eller den elektroniske stabilitetskontrol.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0956/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Dacia
 
Navn: Dokker and Lodgy
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelse:E2 * 2001/116 * 0314 * 79
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er udstyret med en hydraulisk ESC-enhed, som er samlet mellem 12/02/2016 og 03/03/2016 eller mellem 17/03/2016 og 12/04/2016, og som eventuelt er monteret på Dacia Dokker, fremstillet mellem 26/02/2016 og 21/04/2016, og Dacia Lody, fremstillet mellem 26/02/2016 og 22/04/2016, er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den hydrauliske enhed for det blokeringsfri bremsesystem/det elektroniske stabilitetskontrolsystem kan være blevet kontamineret med plastiske eller metalliske partikler under fremstillingsprocessen.Dette kan føre til et fald i effektiviteten af det blokeringsfrie bremsesystem og/eller den elektroniske stabilitetskontrol.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Marokko
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Island, Slovakiet, Slovenien, Sverige

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0931/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Højstol af træ
 
Mærke:  MS INNOVACIONES
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Forskud 2021
 
Batchnummer/stregkode:  8436046384484
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Fastholdelsessystemet til barnet er utilstrækkeligt, og barnet kan falde fra den høje barnestol.Desuden bliver fjedrenes fjeder let løsnet i foråret, og det genererer en lille del, som et barn kan sætte i munden og blive kvalt.Bakken kan let flyttes på grund af en uhensigtsmæssig låsemekanisme, og der er huller og huller i den høje barnestol, hvilket skaber en risiko for skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14988.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rød, såkaldt "Advance" -model af træ af træ af træ.Pakket i en forseglet papkasse.Der er ingen instruktioner for montering.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0944/16       
Kategori:  Pyrotekniske artikler
 
Produkt:  Fyrværkeri
 
Mærke: SVEA Fireworks
 
Navn: Match Thunder
 
Type/modelnummer:  Match Thunder 540
 
Batchnummer/stregkode:  7331444020693
 
Risikotype:  Høreskader
 
Støjniveauet er for højt, hvilket kan forårsage høreskader.Produktet opfylder ikke kravene i det pyrotekniske direktiv og den europæiske standard EN 15947.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Flash banger-brandarbejde.Boligmassen er lavet af papir og pap, og indvendigt er en pyroteknisk sammensætning.Flash bangen har en fremspringende igangsætter, der skal antændes.Varen sælges i en kasse med seks individuelle blinkboller.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0926/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plylegetøj
 
Mærke: Miniland Educational
 
Navn: Moogy Fastening Doll
 
Type/modelnummer:  j.nr. 96295
 
Batchnummer/stregkode:  Parti:01151402813085Stregkode:8413082962951
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Knappen med den røde knap på legetøjet kan let løsne sig og generere en lille del.Et lille barn kan sætte det i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Farverigt, uddannelsesmæssigt legetøj med lynlåse, knapper, spænder og snørebånd til børn mellem 12 og 36 måneder.Legetøjet er 47 cm høj.Emballagen er en blå karton med billeder på siden.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Letland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0927/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Badelegetøj på stranden
 
Mærke: ZEEMAN
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8711197558992Batch 55899
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele (f.eks. et pragthold) kan komme af. et lille barn kan stille dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Legetøj med vandindhold og -hældning sælges i forskellige farver for børn på + 1 år og derover.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0928/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Modellerler med magnet
 
Mærke: CLVA
 
Navn: INTELLIGENTE
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8594164760358
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet består af en lille, løs magnet med høj magnetisk flux.Hvis et barn sætter denne lille magnet og andre metalgenstande i stand, kan de tiltrække hinanden, der udløser en tarmblokering eller perforering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  "Intelligent" -modellerler med en magnet, leveret i en metalform.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0930/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Balloner
 
Mærke: WAKADABALOON
 
Navn: Ballons lumineux ('Luminous balloons')
 
Type/modelnummer:  ref # 700032
 
Batchnummer/stregkode:  6955621100032parti:1201003
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af nitrosaminer, som frigives af balloner, er for høj (målt værdi op til 0,31 mg/kg).Et barn kan sætte ballonen i munden, så det blæser eller bliver lokket.nitrosaminer er kræftfremkaldende ved indånding og indtagelse.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Balloner i forskellige farver med en anordning til belysning af dem.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0933/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ekspanderbart legetøj
 
Mærke: YUDA
 
Navn: AMAZING CAPSULE CREATURES - DINOSAURS
 
Type/modelnummer:  j.nr. 06062
 
Batchnummer/stregkode:  8431878811795
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Kapslen med skuminosaur kan puttes i munden og sluges af børn.I takt med at legetøjet udvides, kan det medføre døden med dødelig udgang af den luftvejslidelser eller intestinale blokering af små børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  12 farvede kapsler, som øges og omdannes til blødt skum, når de sættes i vand.Emballage:en blisterpakning af pap og plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0942/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Gravemaskine
 
Mærke: BRIMAREX
 
Navn: Friction Power Engineering car [Maszyny budowlane]
 
Type/modelnummer:  Art. 1312A710
 
Batchnummer/stregkode:  5907791568885
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan nemt løsnes fra den pågældende gravemaskine (f.eks. grave-delen, baghjulet).Små børn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj, gravemaskine, fremstillet af plast.Legetøjet sælges i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0943/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Klapvogn
 
Mærke: iCOM
 
Navn: Lovely Baby Barrow - Beautiful Pram
 
Type/modelnummer:  # 588280
 
Batchnummer/stregkode:  140210588280/6925882800804
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
De metalrør, der støtter sædet, mangler en passende dækning og kan rejse barnet under leg.Desuden er der skarpe spidser og kanter, der fører til udskæringer.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Pink til dukker til dukker, som er fremstillet af metalrør og plast med et aftageligt sæde fremstillet af stof.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0948/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol
 
Mærke: PIR
 
Navn: CAP GUN
 
Type/modelnummer:  85205
 
Batchnummer/stregkode:  5901353047351
 
Risikotype:  Høreskader
 
Legetøjsproduktets høje lydniveau er for højt og kan derfor forårsage høreskader.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  "Revolvertypen" -pistol med en metaltønde og brunt plastgreb (tromle 8-hagl), pakket i en plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Letland

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: A12/0957/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trælegetøj
 
Mærke: New Classic Toys
 
Navn: Parking garage
 
Type/modelnummer:  Artikel 1016
 
Batchnummer/stregkode:  8718446010164, parti 910815
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet indeholder små dele, der kan puttes i munden af små børn og få dem til at choke.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Parkeringskælder for træ med forskelligt tilbehør i form af et sæt, der skal samlespakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0950/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Damesko
 
Mærke: 5th Avenue
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikelnummer 11535201 01190
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet er for høj (målt værdi:13 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Børnesko til kvinder;olivengrøn læderoverdel, beklædt med sort materiale, udelukkende med sort læder;stikprøvestørrelse:38.
Oprindelsesland:  Vietnam
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Bulgarien, Slovakiet, Slovenien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0952/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læder af læder
 
Mærke: Spirit Motors
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) klassisk velvilje læder af 2.0 brun 48 — artikel 110188062) klassisk vels bukser 1.0 sort 50 — art. 110225
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læderet af bukser er for høj (målt værdi:op til 13,8 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Brune eller sorte bukser foret med polyester.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Slovenien

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0917/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarveprodukt
 
Mærke: Profix Organics Olive Oil / EBOCOS
 
Navn: Permanent Powder Hair Colour - HENNA
 
Type/modelnummer:  Auburn, Exp. dato 03/2018
 
Batchnummer/stregkode:  4053743392501, E-04MFGD5
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 2Nitro-p-phenylendidiamin og bariumperoxid i henhold til ingredienslisten.2-Nitro-p-phenylendiamin kan forårsage allergisk hudreaktion, og bariumperoxid er skadeligt ved indtagelse eller indånding.At produktet ikke er i overensstemmelse med kosmetikforordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hårfarveprodukt i henna6 poser på 10 g hver.Produktet befinder sig i en let grøn papæske.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0918/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarvnings
 
Mærke: Creme of Nature
 
Navn: Colors
 
Type/modelnummer:  Golden Brown 7.31
 
Batchnummer/stregkode:  7.31L473
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder o-aminophenol i henhold til ingredienslisten.O-aminophenol er skadeligt ved indtagelse eller indånding.Produktet har ingen passende mærkning og mangler de nødvendige advarsler, så brugerne er ikke tilstrækkeligt informeret om farerne ved produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Permanent hårfarve.Produktet er forsynet med et foto af en orange papæske.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0919/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Lotion (bodlotion)
 
Mærke: Ultra Glow
 
Navn: COCOA BUTTER LOTION
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  070596099160LAQK, PMBT 099-16
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ifølge ingredienslisten indeholder produktet cholecalciferol (vitamin D3).En for stor mængde af dette stof er toksisk og kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kropslotion i en hvid flaske med 473 ml med en rød etiket.Produktinformationen er trykt i hvid og gul.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0920/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarve pomode
 
Mærke: Morgan's Pomade
 
Navn: The Original
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  1) batch 02044, 2) batch:140400041, 3) batch:150400056
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Håret pomoil indeholder farvestoffet Solvent Red 23 (CI 26100), Solvent Yellow 33 (CI 47000) og Solvent Green 3 (CI 61565), som kan fremkalde allergiske hudreaktioner.Nr. 02044 (pomade for parti nr.) indeholder desuden blyacetat, der er skadelig ved indtagelse eller indånding, og som kan forårsage skader på organer eller i reproduktionssystemet ved længerevarende eller gentagen eksponering.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hårfarve (hårfarve) — mørkmørkfarvning.Pomofilen findes i en brun glasflaske med metallåg.indhold 50 g. På flasken er der et klart gult mærke med rød og sort skrift.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Irland, Slovenien

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0923/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hårfarvnings
 
Mærke: Soft sheen Karizma
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  7c — Rød varm
 
Batchnummer/stregkode:  8W029
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder o-aminophenol, der er skadeligt ved indtagelse eller indånding.Etiketten er ikke tilstrækkelig og mangler de relevante advarsler, der kræves til oxidative hårfarvemidler.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hårfarvningsmiddel i lilla papkasse.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0924/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Håndcreme
 
Mærke: Un été en provence / SB
 
Navn: Crème main Au Beurre de Karité - Lavande
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  3760209490589LOT CF95
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er forurenet med Pseudomonas aeruginosa og et højt indhold af aerobe mesofile bakterier på højt niveau (målt værdi 9.7 x 10 CFU/g).Der er risiko for at få infektioner, da løsningen kan komme i kontakt med munden, hænder og øjne.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Håndcreme med lavendel duft i et aluminiumrør med sort skruelåg og en rund klæbeseddel, der sælges i en lilla farve.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0925/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudblegeprodukt
 
Mærke: Clear Essence
 
Navn: Skin Beautifying Milk - Maxi Tone
 
Type/modelnummer:  Platin
 
Batchnummer/stregkode:  På beholderen: # 150803-1.På emballagen:EF141, MHD:EXP.10/17.
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 2,5 % vægtprocent hydroquinon.Hydroquinon forårsager hudirritation og dermatitis.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Karosseri med hudlyspåvirkning i en flaske på 227 g, leveret i en gul-rosa papemballage.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0953/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hennahårfarve
 
Mærke: Vatika Naturals
 
Navn: Vatika Henna Hair Colour
 
Type/modelnummer:  1.Natural Brown, 2.Black Black 3.Mørk Brown 4.Bourgogne
 
Batchnummer/stregkode:  1.Natural Brown:EP003/5022496006330 AF 1.Natural Brown:EP027/5022496006330 AF 2.Rigt sort:EP009/502249006309 AF 2.Rigt sort:EP016/502249006309 AF 3.Mørk Brown:EP010/5022496006361 AF 4.Bourgogne:EP014/5022496006392
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Ingredienslisten indeholder et natriumperborat.Natriumperborat i høje doser er toksisk, og det kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Pakningsstørrelse:60 gEmballagens indhold:Pose med farve og udvikler på 6 x 10 g.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0945/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Cupcake-Maker
 
Mærke: SOGO
 
Navn: Máquina para hacer mini cupcakes y magdalenas caseras ('Machine to make home made mini-cupcakes and muffins')
 
Type/modelnummer:  SS-7180
 
Batchnummer/stregkode:  8425490030405, parti 08/14
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Apparatet har ikke tilstrækkelig mekanisk modstand, og der kan blive adgang til strømførende dele.brugeren kan få et elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Små elektriske apparater til husholdningsbrug til fremstilling af miniarter og muffins.Emballagen er en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 31
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0069/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Dørklokke
 
Mærke: Heidemann
 
Navn: Mehrklang Gong - Melody 230 V
 
Type/modelnummer:  Art. — nr.:70618
 
Batchnummer/stregkode:  4011150706182
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Hverken brugsanvisningen eller selve produktet viser, hvordan produktet skal tilsluttes elnettet.Hvis elektriciteten slukkes før montering, som det er foreskrevet i brugsanvisningen, men anordningen ikke er korrekt forbundet, og elektriciteten igen er tændt, kan dette under visse omstændigheder medføre elektrisk stød.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Dørklokke i en pap- og blisterpakning.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 31