Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 05/08/2016)
Oznámení A12/0180/16 ve zprávě za roky 2016–007 bylo aktualizováno na žádost oznamujícího orgánu po prodloužení odvolání.Oznámení A12/0393/16 ve zprávě „t-2016–013“ bylo na žádost oznamujícího orgánu po opětovném posouzení rizika vzato zpět.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0946/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol
 
Značka: RAX
 
Název: KITS DE REPARACIONES ('Repair kit'), RUBBER CEMENT (glue)
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 601224
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900101314232
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje 1,2 dichlorethan a benzen (měřené hodnoty:dichlorethan 70 % a benzen 0,6 %).Benzen a 1,2-dichlorethan jsou karcinogenní a toxické, jsou-li vdechnuty nebo pokud přicházejí do styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Lepidlo zařazené do sady pro opravu proražením jízdních kol;prodává se v blistovém balení obsahujícím též pomůcky a pomůcky.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0934/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Šperky a klenoty
 
Značka: RICO Design
 
Název: Fleur Perles ('Beads flower')
 
Typ/číslo modelu:  Ref. 709030.02 RICO Design Renaissance stanovila černý/bílý.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Perly obsahují olovo (naměřená hodnota do 0,41 % hmotnostních).Expozice olovu je zdraví škodlivá pro lidské zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Řemeslné šperky a klenoty ve tvaru květenství obsahující kuličky ze tří různých barev a různé stříbřité kovové části (pruty, patky, patky patky, dráty).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0935/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: Fossetti
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 100866 (dovozce)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4040315008663
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náušnice obsahuje kadmium (naměřená hodnota 57 % podle hmotnosti).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Náušné nosné kovové náušnice s průhlednou rýnevou peckou, dodávané v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0921/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: HJ
 
Název: NEW LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  ZL 2008 3028 7657.6ZL 2006 2004 1106.7 (na skříních)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laser je příliš silný a může způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je laserovým kursem s svítilnou.Má dvě tlačítka a tvoří jej carboiner.Výrobek je prodáván v místech s černým zobrazením.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0932/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: QX
 
Název: 2 in 1 LASER & LED LIGHT
 
Typ/číslo modelu:  K ref.č.SIN 2012805 a SIN 2015805
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný a výrobek není správně označen.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek je laserová ukazovatel třídy 3B (označená jako třída 3A) s klíčovacím kroužkem a svítilnou.Prodává se v lepenkové krabici (24 položek).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0929/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tekutá pro elektronické cigarety
 
Značka: Quickie
 
Název: Milk and Chocolate
 
Typ/číslo modelu:  6 mg nikotinu
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikotin, avšak přítomnost nikotinu není na etiketě odpovídajícím způsobem uvedena.Láhev obsahující směs není odpovídajícím štítkem;uživatel proto nemá žádné informace o nebezpečích, která jim při styku s kůží nebo při požití přípravku přijde do styku.Kromě toho může být výrobek zavádějící pro spotřebitele, neboť odkazuje na nápoj jak z hlediska obalu, tak z hlediska organoleptických vlastností, tj. intenzivní vůně kakaa.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (dále jen „nařízení CLP“) a s požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, jejichž ohrožení zdraví nebo bezpečnosti spotřebitelů se jeví jako jiné než u nich.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kapalina pro elektronické cigarety.Vnější obal:zásobník vyrobený ze žlutého plastu s nálepkou.Uvnitř je jedna láhev obsahující náhradní náplň pro elektronické cigarety, spolu s dvěma lahví, které jsou prázdné.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0951/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: SIPLEC
 
Název: DECOFETES
 
Typ/číslo modelu:  LEC 511/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-CLEAR, LEC 512/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-MULTTI, LEC 513/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-RED, LEC 514/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-BLUE, LEC 515/Reference DFRP2T-008MC36-IP44-ŽLOW
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3603312920805
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Pronikání vody může způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vícebarevné osvětlovací řetězce, dlouhé 9,5 m.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0954/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrické kolo
 
Značka: B´TWIN
 
Název: Elops
 
Typ/číslo modelu:  ELOPS 900 E kód 8300083
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené produkty byly rozděleny mezi roky 8.12.2015 a 28.1.2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Brzdy zadních bubnových brzd mohou náhle přijít o brzdnou sílu, což způsobí, že cyklista klesne a utrpí zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Elektrické kolo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0922/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Civic
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Občanské 5 dveře, MY 2015.Typy:FK1 (benzin z roku 1.4), FK2 (1.8 benzin) a FK3 (1.6 nafta);Čísla ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0255 * 12, e11 * 2001/116 * 0256 * 13, e11 * 2001/116 * 0256 * 14, e11 * 2001/116 * 0257 * 12, e11 * 2001/116 * 0257 * 13
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, kterých se to týká, byla vyrobena v období od 12. dubna 2016 do 18. dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plastové filtry ke zkouškám stability vozidla (VSA)/protiblokovací systém mohou být nesprávně zarovnané a malý kus přerušeného filtru může vstoupit do modulátoru.V důsledku toho nemusí být systém stability vozidla schopen řídit vozidlo tak, jak bylo zamýšleno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Estonsko, Německo, Řecko, Irsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0936/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Lehký nákladní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: RAM 1500
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:Čísla schválení typu.Typ:DS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena mezi 8/8/2013 a 13/6/2014.
 
Druh rizika:  Požár
 
Nesprávné směrování elektrického akumulátoru může vést k zkratu a požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní kamion.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0937/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: A-, B-, GLA-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:245 GES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0470 * 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená od března 2016 do dubna 2016.
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Nesprávné vybavení zařízení před pojistkami může vést k požáru a ke ztrátě elektrické energie.V případě přerušení kontaktu může motor zastavit motor v době, kdy se vozidlo pohybuje, a při řízení pomoci, systému SRS (např. airbagy), ESP nebo přístrojové desce s vyšším rizikem zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0938/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: C-Class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:204, 204 K;ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 38 ff, e1 * 2001/116 * 0457 * 31 ff.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla, která byla vyrobena v únoru 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Ve spodní části motorového prostoru bylo namontováno nesprávné krytí.Pokud přijde do styku s oddělovacím prvkem výfukového systému, může se obal vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0939/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Bentley
 
Název: Continental Flying Spur
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0221;SCBBE53W47C048927-SCBBF53W29C061062
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla, jichž se to týká, byla vyrobena v období 25/4/07–31/10/08
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skleněná panel ve střeše nemusí být dostatečně vodivě spojena s roletovou střešním panelem.Skleněná deska by mohla spadnout a zranit cestující na vozidle a /nebo způsobit nehodu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0940/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: Touring and Softail
 
Typ/číslo modelu:  FLHTCU, FLHTCUL, FFLHTCUL TC, FLHTK, FLHTK, FLHXL, FLHXS, FLRXS, FLTRX, FLTRXS, FLTRU, FLHXSE, FLSS, FLTFBS, FXSE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Můj 2016 motocykly zbudované z 17/07/15 do 31/03/16 v USA a od 17/09/15 do 20/05/16 mimo Spojené státy, s černým hlavním válcem částí 36700049B, 36700056B, 36700146 a 36700186.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U motocyklů může dojít ke ztrátě schopnosti generovat dostatek výtahu pro uvolnění spojky po zaparkovaném v delším časovém úseku.Pokud zůstane tato podmínka neodhalena, může to vést ke ztrátě kontroly nad vozidlem, když je buď nastartován s rychlostním stupněm, nebo kdy je poprvé zařazen do lovného zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Norsko, Polsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0941/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skútry
 
Značka: DAYTONA
 
Název: Sprinter, Nova and DY
 
Typ/číslo modelu:  Typy SPRINTER 125 (DS1), SPRINTER 50 (DS0), NOVA 100 (DV1) a RD 125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  MOJE 2013–2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávné zpracování stonku během výroby může vést ke ztrátě předního zavěšení a vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Skútry.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0947/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Auris
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od října 2012 do května 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Dotčená vozidla mohou být vybavena částí světlometu s nesprávnou specifikací.V důsledku toho může dojít k ovlivnění rozložení světla a u světel na opačném směru existuje riziko, že se zosuší světla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království, Turecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Finsko, Německo, Island, Irsko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0949/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Chevrolet
 
Název: Cruze
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla vybavená naftovým motorem Euro 4.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok produkce:2010
 
Druh rizika:  Úraz
 
Fretická koroze terminálu motoru řídící jednotky motoru (ECU), způsobená nedostatečně těsněním držáku řídicí jednotky motoru a baterií na baterie, může bez včasného varování způsobit, že se motor zastaví přerušovaně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Island, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0955/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Espace V, Megane IV and Talisman
 
Typ/číslo modelu:  Čísla ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0470 * 03 (Espace V);E2 * 2007/46 * 0546 * 02 (Megane IV);E2 * 2007/46 * 2969 * 02 a E2 * 2007/46 * 2969 * 03 (Talistman)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou vozidla vybavená hydraulickou jednotkou ABS-ESC montovanou mezi 12/02/2016 a 03/03/2016 nebo 17/03/2016 a 12/04/2016, která jsou vybavena na Espace V a Talisman, vyrobená mezi 19/02/2016 a 20/04/2016, nebo Megane IV, která byla vyrobena mezi 26/02/2016 a 22/04/2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hydraulická jednotka protiblokovacího systému/systém elektronické kontroly stability mohla být během výrobního procesu kontaminována plastovými nebo kovovými částicemi.To by mohlo vést ke snížení účinnosti protiblokovacího systému a /nebo kontroly elektronické stability.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0956/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dacia
 
Název: Dokker and Lodgy
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0314 * 79
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vybavená hydraulickou elektrickou jednotkou ABS-ESC montovanou mezi 12/02/2016 a 03/03/2016 nebo mezi 17/03/2016 a 12/04/2016 a případně vybavená Dacia Dokker, vyrobenou mezi 26/02/2016 a 21/04/2016, a Dacia Logy, vyráběné mezi 26/02/2016 a 22/04/2016, jsou dotčeny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hydraulická jednotka protiblokovacího systému/systém elektronické kontroly stability mohla být během výrobního procesu kontaminována plastovými nebo kovovými částicemi.To by mohlo vést ke snížení účinnosti protiblokovacího systému a /nebo kontroly elektronické stability.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Maroko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Island, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0931/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dřevěné vysoké židle
 
Značka:  MS INNOVACIONES
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Záloha 2021
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436046384484
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Zádržný systém pro dítě je nedostatečný a dítě by mohlo spadnout z vysoké židle.Kromě toho se pružina mechanismu pro upevnění plateb dá snadno oddělit, když vytváří malou část, kterou by dítě mohlo umístit do úst a sytimu.Plata může být snadno posunut z důvodu nevhodného blokovacího mechanismu a ve vysoké židli se vyskytují mezery a otvory, čímž vzniká riziko zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14988.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červená, dřevěná vysoká židle, „Advance“ model.Balení se provádí v zapečetěné lepenkové krabici.Návod k montáži není návod k montáži.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0944/16       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Hasičské práce
 
Značka: SVEA Fireworks
 
Název: Match Thunder
 
Typ/číslo modelu:  Porovnat Thres 540
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7331444020693
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku je příliš vysoká, což může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zábavní pyrotechnik záblesků.Pouzdro je vyrobeno z papíru a lepenky a vnitřek se skládá z pyrotechnického složení.Záblesky má vyčnívající iniciátor, který má být zapálen.Výrobek je prodáván v krabici obsahující šest jednotlivých záblesky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0926/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Miniland Educational
 
Název: Moogy Fastening Doll
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 96295
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:01151402813085Čárový kód:8413082962951
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Červené tlačítko na hračce se snadno oddělí, když vytváří malou část.Malé dítě se může zatlačit ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Barevná, hrabavá, hračka s zipy, knoflíky, spony a tkaničky pro děti ve věku od 12 do 36 měsíců.Hračka je 47 cm vysoká.Na druhém obalu se nachází modrý lepenkový rámeček s obrázky na bocích.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Lotyšsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0927/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Zařízení na pláži na pláži
 
Značka: ZEEMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711197558992Šarže 55899
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé děti (např. pramen) mohou přijít. malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit se.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Hračka s vodním kolem a sklon, prodávané v různých barvách, pro děti ve věku +1 let a starší.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0928/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Modelovací jíl s magnetem
 
Značka: CLVA
 
Název: INTELLIGENTE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594164760358
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek zahrnuje malé volné magnety s vysokým magnetickým tokem.Pokud dítě toto malé magnet a ostatní kovové předměty vyprostí, mohlo by to lákat k tomu, že způsobují střelnou ucbu nebo perforaci.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  „Inteligentní“ modelovací jíl s magnetem, který je dodáván v kovové cínu.
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0930/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Balony
 
Značka: WAKADABALOON
 
Název: Ballons lumineux ('Luminous balloons')
 
Typ/číslo modelu:  ref. 700032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6955621100032šarže:1201003
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství nitrosaminů uvolněných v balónech je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 0,31 mg/kg).Dítě by mohlo uvést balónu do úst, aby mohl převzít nebo opadnout;nitrosaminy jsou karcinogenní při vdechování a požití.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Balony v různých barvách, které obsahují zařízení na světlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0933/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rozšiřitelné hračky
 
Značka: YUDA
 
Název: AMAZING CAPSULE CREATURES - DINOSAURS
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 06062
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431878811795
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Kapsle z pěny dinosaur mohou být vkládány do úst a spolknuty.Vzhledem k tomu, že se hračka rozšiřuje, může způsobit smrtelný donočení dýchacího ústrojí nebo střevního ucpání malých dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  12 barevných tobolek, které zvyšují velikost a mění se na jemné pěny, pokud jsou umístěny ve vodě.Balení:balení podle kartonu a plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0942/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rypadla na hračky
 
Značka: BRIMAREX
 
Název: Friction Power Engineering car [Maszyny budowlane]
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1312 A710
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5907791568885
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou snadno oddělit od rypadla (např. diger rypadla, zpětného kola).Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Materiál sloužící k obsluze hraček vyrobený z plastu.Hračka se prodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0943/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Golfový kočárek
 
Značka: iCOM
 
Název: Lovely Baby Barrow - Beautiful Pram
 
Typ/číslo modelu:  # 588280
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  140210588280/6925882800804
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Kovové trubky, které podporují sedadlo, nemají vhodný kryt a mohou dítě během hry.Kromě toho existují ostré hroty a hrany, které vedou ke škrtům.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Kočárek růžové hračky pro panenky vyrobené z kovových trubic a plastů s odnímatelným sedadlem z tkaniny.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0948/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračkou jako hračkou
 
Značka: PIR
 
Název: CAP GUN
 
Typ/číslo modelu:  85205
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901353047351
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Hladina akustického tlaku hračky je příliš vysoká a v důsledku toho může způsobit poškození sluchu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Hrachová dělec s kovovou hlavicí a hnědým plastem (buben 8-snímek), balený v plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lotyšsko

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0957/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: New Classic Toys
 
Název: Parking garage
 
Typ/číslo modelu:  Článek 1016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718446010164, šarže 910815
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka obsahuje malé části, které by mohly vkládat do úst malé děti a způsobit jim sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Dřevěné parkovací garáže s různým příslušenstvím, ve formě sestavy určené k montáži;balené v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0950/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámská obuv
 
Značka: 5th Avenue
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Článek číslo 11535201 01190
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota:13 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ženské vysoce nakloněné boty;usně zelené zelené barvy s podšívkou, černé, s černým materiálem, bez černého materiálu;velikost vzorku:38.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Bulharsko, Slovensko, Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0952/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kalhoty se usní
 
Značka: Spirit Motors
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) klasického usňové kalhoty 2.0 hnědé 48 – článek 110188062) klasického usňové kalhoty 1.0, černé 50 – článek 110225
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v usně z kalhot je příliš vysoké (naměřená hodnota:až do 13,8 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hnědé nebo černé kalhoty vyložené pomocí polyesteru.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0917/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Přípravky pro barvení vlasů
 
Značka: Profix Organics Olive Oil / EBOCOS
 
Název: Permanent Powder Hair Colour - HENNA
 
Typ/číslo modelu:  Auburn, Exp. 03/2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4053743392501, E-04MFGD5
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje 2-Nitro-p-fenylendiamin a peroxid baria podle seznamu složek.2-Nitro-p-fenylendiamin může vyvolat alergickou kožní reakci a při požití nebo vdechnutí je peroxid baria škodlivý.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek pro barvení vlasů podunijní.6 v sáčcích o hmotnosti 10 g.Výrobek je vyroben ve světle zelené lepenkové krabici.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0918/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Creme of Nature
 
Název: Colors
 
Typ/číslo modelu:  Golden Brown 7.31
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7.31L473
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje o-aminofenol podle seznamu složek.O-aminophenol zdraví škodlivý při požití nebo vdechování.Výrobek nemá náležité označení a postrádá požadovaná varování, a uživatelé tedy nejsou dostatečně informováni o nebezpečích výrobku.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Trvalá barva vlasůProdukt se nachází v oranžovém lepenkovém boxu s fotografií.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0919/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Karoserie
 
Značka: Ultra Glow
 
Název: COCOA BUTTER LOTION
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  070596099160LAQK, PMBT 099–16
 
Druh rizika:  Chemické
 
Podle seznamu složek výrobek obsahuje látku Cholecholekalciferol (vitamin D3).Nadměrné množství této látky je toxické a může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Těla v bílé láhvi o objemu 473 ml s červeným štítkem.Informace o přípravku jsou vytištěny bílou a žlutou barvou.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0920/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Kada na vlasy
 
Značka: Morgan's Pomade
 
Název: The Original
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) šarže 02044, 2) šarže:140400041, 3) šarže:150400056
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva na vlasy obsahuje barvivo Solvent Red 23 (CI 26100), Solvent Yellow 33 (CI 47000) a Solvent Green 3 (CI 61565), které může vyvolat alergickou kožní reakci.Pomoči z partie 02044 navíc obsahuje octan olovnatý, který je při požití nebo vdechování škodlivý a může způsobit poškození orgánů nebo reprodukčního systému při prodloužené nebo opakované expozici.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barva na vlasy – tmavnutí šedé barvy.Pomele se dodává do lahve z hnědého skla s kovovou vírou;obsah 50 g. na láhvi je jasně žlutý štítek s červeným a černým tiskem.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko, Slovinsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0923/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva na vlasy
 
Značka: Soft sheen Karizma
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  7c – Červený teplý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8W029
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje o-aminofenol, který je při požití nebo vdechování škodlivý.Štítek není vhodný a postrádá vhodná upozornění požadovaná u oxidačních barev na vlasy.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Barva na vlasy při purpurové lepenkové krabici.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0924/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Smetana
 
Značka: Un été en provence / SB
 
Název: Crème main Au Beurre de Karité - Lavande
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760209490589šarže CMF95
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek je kontaminován Pseudomonas aeruginosa a vysokým obsahem aerobních mezofilních bakterií (měřená hodnota 9.7 × 10 g cfu/g).Existuje riziko výskytu nákaz, protože řešení může přijít do styku s ústy, rukama a očima.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ruční krému s levandulovou vůní v hliníkovém trubku s černým šroubovým uzávěrem a kulatými adhezivními značkami, které jsou prodávány v kartonové kartonové krabičce.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0925/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt na zesvětlení kůže
 
Značka: Clear Essence
 
Název: Skin Beautifying Milk - Maxi Tone
 
Typ/číslo modelu:  Platina
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Na kontejneru: # 150803–1.Na obalu:EF141, MHD:EXP.10/17.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 2,5 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Těla s účinkem na zesvětlení kůže v lahvičce o hmotnosti 227 g dodávané v žluto-růžovém lepenkovém obalu.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0953/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barva vlasů na nánoze
 
Značka: Vatika Naturals
 
Název: Vatika Henna Hair Colour
 
Typ/číslo modelu:  1.Natural Brown, 2.Bohaté na Black 3.TmavoBrown, 4.Burgundsko
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.Natural Brown:EP003/5022496006330, 1.Natural Brown:EP027/5022496006330, 2.Bohatá čerň:EP009/502249006309, 2.Bohatá čerň:EP016/502249006309, 3.TmavoBrown:EP010/5022496006361, 4.Burgundsko:EP014/5022496006392
 
Druh rizika:  Chemické
 
V seznamu složek se uvádí, že barva vlasů obsahuje perboritan sodný.Perboritan sodný ve vysokých dávkách je toxický a může poškodit reprodukční schopnost nebo plod v těle matky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Velikost balení:60 gObsah obalu:6 x 10 g sáčku s barvou a developerem v jednom.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0945/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Cupcake-Maker
 
Značka: SOGO
 
Název: Máquina para hacer mini cupcakes y magdalenas caseras ('Machine to make home made mini-cupcakes and muffins')
 
Typ/číslo modelu:  SS-7180
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8425490030405, šarže 08/14
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Spotřebič nemá dostatečnou mechanickou odolnost a živé části mohou být přístupné;uživatel může dostat elektrický šok.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Drobné elektrické spotřebiče pro domácí použití při výrobě mini cupanů a muffinů.Jedná se o lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 31
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0069/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Dveřní zvonek
 
Značka: Heidemann
 
Název: Mehrklang Gong - Melody 230 V
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:70618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011150706182
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
V pokynech ani na samotném výrobku není uvedeno, jak má být výrobek řádně připojen k elektrické síti.Je-li elektrická energie vypnuta před instalací, vzhledem k tomu, že provozní pokyny vyžadují správné připojení, ale zařízení není řádně připojeno a elektrická energie se znovu zapnou, může to za určitých okolností způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dveřní zvonek zabalená v balírně z lepenky a blistru.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 31