Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 47 ( Offentliggjort på: 01/12/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0778/06       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Klapstol
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4003368173009
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for sammenstød/syltetøj/bremset fingre, da det ikke har en låsemekanisme, når det ikke er udfoldet.Når stolen forsøger at flytte stolen ved at løfte sædet, kan der opstå risiko for forskydning og klemning mellem de bevægelige dele i den sammenklappelige konstruktion af produktet.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 581.En hændelse, hvor begge hænder med et 8-årigt gammelt barn blev såret (fingrene blev fanget mellem bevægelige dele af stolen), er blevet rapporteret.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0780/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  203
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Sundhedsrisiko/andet
 
Den klasse, der er angivet for laserpoint-strålen, dvs. klasse II, er ikke i overensstemmelse med standard EN 60825-1 på grund af ovennævnte strålingsintensitet.Output-stråling af laserpunktbjælken er 4.2mW, mens markedsføring og salg af pointers, der genererer mere end 1 mW, er forbudt ved ministeriel afgørelse om laserprodukter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  superluftsport
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0776/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Overføringsbilleder
 
Mærke: Imperial / Miele ‘CC’ Decalcifier
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 2.673
 
Batchnummer/stregkode:  8027281400013
 
Risikotype:  Kemikalie, Personskader
 
Selv om dette produkt er klassificeret som ætsende, mærkes det kun som irriterende.Forbrugerne informeres derfor ikke om de reelle risici, som produktet udgør.— ca. halvdelen af slutlofterne er utætte.Det er derfor sandsynligt, at forbrugerne har kontakt med væske og inhalerer dampene.Det er heller ikke usandsynligt, at forbrugerne kontaminerer deres fingre og dermed rører ved deres øjne.Hudkontakt vil forårsage forbrændinger, indånding kan forårsage irritation af luftvejene, og øjenkontakt kan forårsage skader.Produktet udgør en kemisk risiko, fordi det indeholder ca. 25 % myresyre og en lille mængde 2-butyl-1,4-diol.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0782/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Dagslyspram
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
Produktet udgør en risiko for skader og udskæringer til brugeren, hvis der tabes på knappen, og på at trække den skjult klinge, når han forsøger at lette en cigaret.Denne lighter er også en skjult kniv, som er forbudt i Grækenland.Der er ingen angivelse af, hvordan flammen fremstilles.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskation af produkter, der er bestilt af myndigheden.Der er udsendt en pressemeddelelse.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0773/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Havetture
 
Mærke: Aristo
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Paris Antique — 823629 Roma — 8 A823619, Vienne GM ACI — 828691
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Det blev konstateret, at haven var farlig, da de forskellige dele ikke var sikret.De består af komponenter (brændstofbeholder, vægguide), som ikke er fastgjort til de komponenter, hvorpå de er monteret, og som kan rive sig løs, hvilket giver anledning til brandfare ved udslip af brændstof.Da der ikke er sikkerhed for de forskellige dele af torch, er der risiko for brand eller for, at brugeren kan modstå forbrændinger, hvis vristen utilsigtet bliver beskadiget.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0785/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Litecom
 
Navn: Ceiling lamp with 2D fluorescent lamp (fixed luminaire)
 
Type/modelnummer:  C07/16W (typeversioner:C07/21W, C07/38W)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi skarpe kanter stikker ud i wireways, og trådene i den strandede leder kan komme i kontakt med tilgængelige metaldele.Brugsanvisningen ikke henviser til det pågældende produkt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 13 fotos

2 af 13 fotos

3 af 13 fotos

4 af 13 fotos

5 af 13 fotos

6 af 13 fotos

7 af 13 fotos

8 af 13 fotos

9 af 13 fotos

10 af 13 fotos

11 af 13 fotos

12 af 13 fotos

13 af 13 fotos

Varslingsnummer: 0786/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Litecom
 
Navn: Ceiling lamps with 2D fluorescent lamp (fixed luminaire).
 
Type/modelnummer:  1.2011/21W (type version:2011/38W), 2.A09/28W (type version:A08/21W), 3.A05/38W (type version:A05/21W)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
— undervisningen henviser ikke til det pågældende produkt.Produkterne frembyder en alvorlig brandfare, fordi den ydre plastoverdækning af terminalblokken (vare 1) eller plastbeklædningen af den elektroniske forkobling (vare 2 og 3) brand og afbrænding af plast ikke stopper inden for den tidsfrist, der er fastsat i standarden.Produkterne udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi: — de strandede deles frie tråde kan komme i kontakt med tilgængelige metaldele;Produkterne er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af: 
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0768/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Opel
 
Navn: Van Opel Movano
 
Type/modelnummer:  MOVANO
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader, fordi revner i parkeringsbremsearmen i dens bageste klemme kan nedsætte parkeringsbremsens funktion.Hvis parkeringsbremsen ikke virker, kan køretøjet bevæge sig fra parkeret stilling og medføre sammenstød med andre køretøjer eller fodgængere og medføre trafikulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0775/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Honda
 
Navn: Honda Deauville
 
Type/modelnummer:  NT 700 VA (VTMRC52B * 6E000002 — VTMMRC52B * 6E008941)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En fastlæg af baghjulsbremseledningen må ikke være fastgjort tilstrækkeligt, hvilket kan medføre udsivning af bremsevæske.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0766/06       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Professionel Lifejakke med grønt omslag
 
Mærke: Englands
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Manuel betjening af redningsvest kræver en kraft, der er større end standarden, gør det muligt at betjene.Fejl blev identificeret af fabrikanten som en fejl i fremstillingen af en særlig "UML" Firmaing af en særlig "UML".Den tætte pakning af det yderste lag kan i visse tilfælde føre til, at den manuelle klærret trækkes tilbage.Den automatiske behandling af inflationen af disse redningsveste berøres, hvis denne er monteret.Inflationsmærket blev udsat for de kræfter, der kræves i henhold til EN 396: 1993, afsnit 6.8.4, og forbrændingshovedet har ikke drift ved den maksimale tilladte belastning på 120 N (+ 2N).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugernes side bestilt af producenten (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Type/antal modeller:Kun indkøb foretaget mellem september 1997 og juli 2006
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0767/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plast- to- Dragon med tromle
 
Mærke: Dragon baby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2102
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det grafiske symbol, der viser, at legetøjet ikke er egnet til børn under 3 år, vises i kassen.I betragtning af legetøjets karakter og funktion er det imidlertid faktisk hensigten for denne aldersgruppe.Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi de små dele blev løsnet og blev tilgængelige for børn under faldprøvningen.Et barn kan svømme eller choke på de små dele, der blev revet løs.Advarslerne, der skal anbringes på legetøj med batterier, er ufuldstændige.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0769/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Dufte, til dukker
 
Mærke: MDJ Distribution
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  14 XI 0052
 
Batchnummer/stregkode:  3564531025026
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skade, fordi det går ned under en belastningsprøvning på 50 kg i en ulåste, delvis udfoldet position med steder, hvor fingrene kan komme i klemme.På grund af den manglende overensstemmelse udgør produktet en uacceptabel risiko for børn af indfangne og/eller knuste fingre.Legetøjet er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0771/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  A) Møbler af træ (ørørn) b) Skovtræsavlere
 
Mærke: Ronald A/S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nr. 431520
 
Batchnummer/stregkode:  5 709557 614832
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette legetøj udgør en alvorlig kemisk risiko, fordi det indeholder formaldehyd:— a) samlet mængde frigjort 1 133 mg formaldehyd— b) samlet mængde frigjort 1 243 mg formaldehyd.Formaldehyd kan forårsage irritation af slimhinderne og kræft.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af produkterne fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0774/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puslespil af træ (løve)
 
Mærke: Free & Easy
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8711295590320
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder formaldehyd, som kan forårsage irritation og kræft af slimhinderne.Den samlede mængde formaldehyd fra legetøjet er 253 mg.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Type/modelnummer:Ref.:106 WGR:912Løbenummer97051
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0777/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Type 191-1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi:Udstyr, som afgiver lyd, fjernes efter trækprøvningen og føres ind i flasken for små dele.De små kugler kan opnås efter testen og går gennem model E;Under trækprøvningen rives dele af legetøjet, og de passer til cylinderen til smådele;Legetøjsproduktet bliver beskadiget ved faldprøvning og slagprøve, herunder i form af skarpe kanter og løsrivning af små kugler.— der er ingen nødvendige advarsler om legetøjet.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Rlleol
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0784/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: The First Years
 
Navn: “Shake ‘n Jingle” Keys
 
Type/modelnummer:  Y2852
 
Batchnummer/stregkode:  071463028528
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet udgør en kvælningsfare for småbørn, fordi den farvede øverste del af nøglerne kan revne, hvilket resulterer i frigivelse af små dele.Der er registreret forbrugerklager vedrørende dette produkt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0781/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Øjenmaske
 
Mærke: Fresh Line
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Øjenmsk kartoffelfrø, torsk.Nr. 01176
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet udgør en risiko for infektion, fordi det indeholder 5.8x104-5x106 cfu/g aerobe bakterier i alt, mens den maksimale accepterede grænse er 100 CFU/g. produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra det marked, som myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0783/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Babycreme
 
Mærke: Antoshka
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1."baby fløde med aloe vera og kamille", 2.Badecreme med Calendula, 3.Badecreme til varmer- og dårligt vejr
 
Batchnummer/stregkode:  1.4607010313020 OG 2.4607010313037 OG 3.460704031013
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Disse produkter udgør bakteriologiske risici, fordi de indeholder bakterier Pseudomonas aerugoino.a.Desuden blev det konstateret, at mesofile aerobe mikroorganismer i området var:— 6 500 uc/g (Babyfløde med aloe vera og kamille og Babycreme til wordy og dårligt vejr)— 3 uc/g (Babyfløde med Calendula).Antallet af mesofile aerobe kim overstiger de grænseværdier, der er fastsat i Håndbog for Mikrobiologisk Kontrol af kosmetiske produkter tilberedt af Det Rådgivende Udvalg for Cosmetics.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  1. fremstillet:03.2006, bedst før:03.2008 og produceret:06.2006, bedst før:06.20082. anvendes med bleer, som er fremstillet:11.2005, bedst før:11.20073. med panthaol og vitamin E fremstillet:07.2006, bedst før:07.2008
Oprindelsesland:  Den Russiske Føderation
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0772/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Billetbelysning med sportsvogn
 
Mærke: Collection Roby
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  187/7783
 
Batchnummer/stregkode:  8435116 277831
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har adskillige alvorlige mangler med hensyn til elektrisk sikkerhed, der omfatter væsentlige aspekter af klassificering, mærkning, konstruktion og beskyttelse mod elektrisk stød og krybende, og kan derfor betragtes som meget farlige.Navnlig:— lampen ikke yder tilstrækkelig beskyttelse mod elektriske stødAt forskellige dele af lygten ikke er dobbeltisolering;— perforering ved den dielektriske afprøvningKrybe og huller i luften er mindre end nødvendigt;— lygten ikke opfylder forskrifterne for monteringAt lygtens indvendige kabel ikke opfylder kravene— fastgørelsessystemet, der er indbygget i lygten, ikke er i overensstemmelse med forskrifterneLygten giver ikke mulighed for klassificering med hensyn til beskyttelse mod elektriske stød, beskyttelsesgrad eller materiale på bærefladen.— der er ikke nogen nødvendig mærkning af lygterne.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0779/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Forlængerledning til Socket, med en børnesikkerhedsluk
 
Mærke: KF
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KF-FB-03
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Forlængerledninger er ikke sikre, da dets isolering kan være beskadiget under visse omstændigheder, som kan forårsage kvæstelse af elektrisk strøm og brandfare.Navnlig lider produktet under følgende manglende overholdelse af standarder:— isoleringens brudstyrke er mindre end 10-MPa (grøngul — målt værdi 6.87 MPa, blå — målt værdi 8.19 MPa, brun — målt værdi 7.76 MPa);— for så vidt angår vertikal spredning af ild, skal hele produktet brænde.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60811 og EN 50265.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige tilbagetrækning af produktet fra markedet og kundernes advarsel (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 47