Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 47 ( Zveřejněno: 01/12/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0778/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4003368173009
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje vážné riziko nehody/džemu/brzdného účinku prstů, protože při nerozloženém stavu nemá blokovací mechanismus.Když se pokoušíte posunout předsedu zvednutím sedadla, existuje možné nebezpečí střihu a zmenšování mezi pohyblivými částmi sklápěcí konstrukce výrobku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.Byl hlášen případ, kdy bylo zraněno obě ruce osmiletého dítěte (prstů mezi pohyblivými částmi předsedy).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0780/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  203
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Třída uvedená pro laserové ukazovací světlo třídy II není v souladu s normou EN 60825–1 vzhledem k výše uvedenému výstupu ozáření.Při uvádění na trh a prodeji ukazatelů, z nichž vyplývá více než 1 mW, je zakázáno ministerským rozhodnutím o laserových výrobcích při uvádění na trh a prodeji ukazatelů, které vytvářejí více než 4.2 mW.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis:  super Air sportovní pistole
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0776/06       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Odvápňovač
 
Značka: Imperial / Miele ‘CC’ Decalcifier
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2.673
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8027281400013
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Přestože je tento výrobek klasifikován jako žíravý, je označen pouze jako dráždivý.Spotřebitelé proto nejsou informováni o skutečných rizicích, která výrobek představuje.Asi polovina uzávěrkových uzávěrů je nepříznačná.Je proto pravděpodobné, že spotřebitelé mají kontakt s kůží a vdechováním tekutiny.Není ani nepravděpodobné, že by spotřebitel kontaminoval své prsty a následně se obrátil na oči.Styk s kůží způsobí popáleniny, může způsobit podráždění dýchacích cest a zranění očí může způsobit zranění.Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje přibližně 25 % kyseliny mravenčí a malé množství 2-butyn-1,4-diolu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0782/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Světlice barvířská
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění a naporcovaného zboží pro uživatele v případě, že stisknete tlačítko a vytvoří se skrytý čepel, když se snaží odstranit cigaretu.Tento zapalovač je rovněž skrytým nožem, který je v Řecku zakázán.Nic nenasvědčuje tomu, jak se plamen vyrábí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení produktů objednaných orgánem.Byla vydána tisková zpráva.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0773/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Zahradní svítilny
 
Značka: Aristo
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Paříž – Antique – 823629, Roma – 8 A823619, Vienne GM ACI – 828691
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Zahradní svítilny byly shledány jako nebezpečné, protože různé části nejsou zajištěny.Skládají se ze složek (palivová nádrž, know guide), které nejsou připevněny k bodům, na nichž jsou namontovány, a které se mohou uvolnit, protože při úniku paliva mohou způsobit nebezpečí požáru.Vzhledem k tomu, že různé složky svítilny nejsou zajištěny, existuje riziko požáru nebo popálenin pro udržení uživatele v případě, že se svítilny náhodně připíšou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0785/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Litecom
 
Název: Ceiling lamp with 2D fluorescent lamp (fixed luminaire)
 
Typ/číslo modelu:  C07/16W (jazykové verze:C07/21W, C07/38W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neboť ostré hrany, které vyčnívají mezi drátové (navíjené) způsoby, a vodiče splétaných lanek mohou přijít do styku s přístupnými kovovými částmi.Návod k zařízení neodkazuje na dotyčný výrobek.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 13 fotografií

2 ze 13 fotografií

3 ze 13 fotografií

4 ze 13 fotografií

5 ze 13 fotografií

6 ze 13 fotografií

7 ze 13 fotografií

8 ze 13 fotografií

9 ze 13 fotografií

10 ze 13 fotografií

11 ze 13 fotografií

12 ze 13 fotografií

13 ze 13 fotografií

Číslo varování: 0786/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Litecom
 
Název: Ceiling lamps with 2D fluorescent lamp (fixed luminaire).
 
Typ/číslo modelu:  1.2011/21W (verze typu:2011/38W), 2.A09/28W (verze typu:A08/21W), 3.A05/38W (verze typu:A05/21W)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pokyny týkající se instalace se nevztahují na dotyčný výrobek.Výrobky představují závažné nebezpečí požáru, protože vnější plastový kryt koncového bloku (výrobek 1) nebo plastový kryt elektronického předřadníku (výrobky 2 a 3) se vznítí a hoření nekončí ve lhůtě stanovené normou.Výrobky představují vážné nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože: volné dráty splétaných lanek mohou přijít do styku s přístupnými kovovými částmi;Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje nařízený orgány.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z:: 
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0768/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Opel
 
Název: Van Opel Movano
 
Typ/číslo modelu:  Mivano
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poranění, protože trhliny na páce parkovací brzdy v zádě brzdy mohou snížit provoz parkovací brzdy.Pokud parkovací brzda nefunguje, může se vozidlo pohybovat ze své parkovací polohy a může způsobit srážky s jinými vozidly nebo chodci a způsobit dopravní nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0775/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: Honda Deauville
 
Typ/číslo modelu:  NT 700 VA (VTMRC52B * 6E000002 – VTMRC52B * 6E008941)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací matice zadního brzdového potrubí nesmí být dostatečně upevněny, což může vést k úniku brzdové kapaliny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0766/06       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Profesionální záchranné vesty se zeleným vnějším krytem
 
Značka: Englands
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Utonutí
 
Manuální provoz záchranných vest vyžaduje působení větší, než je norma.Chyba byla výrobcem zjištěna jako závada na základě návrhu konkrétní hlavy „UML“, kterou je společnost UML uložena, do tohoto konkrétního modelu.Omezené balení vnějšího obalu může někdy vést k omezení ruční pomocné šňůry.Tam, kde je to možné, není automatický provoz těchto záchranných vest ovlivněn.Podle normy EN 396: 1993, části 6.8.4, byla inflační značka vystavena silám, které nepůsobí při nejvyšší přípustné síle 120 N (+2N).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů podle pokynů výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Druh/počet modelů:Pouze ty, které byly nakoupeny v období od září 1997 do července 2006
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0767/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plast don-Dragon s bubnem
 
Značka: Dragon baby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2102
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Grafický symbol označující, že hračka není vhodná pro děti mladší 3 let, je zobrazen na rámečku.Avšak vzhledem k jeho povaze a funkcím je tato věková skupina skutečně určena pro tuto věkovou skupinu.Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože malé části se při pádové zkoušce oddělily a získaly přístup pro děti.Dítě může způsobit oddělení nebo sytič malých částí, které se oddělily.Upozornění, která musí být uváděna na hračky s bateriemi, jsou neúplná.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0769/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská kočárky pro panenky
 
Značka: MDJ Distribution
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  14 XI 0052
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3564531025026
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože během zkoušky zatížení 50 kg zanikne při odblokovaném, částečně rozloženém stavu, kde by se prsty mohly zachytit do pasti.Vzhledem k tomuto nesouladu výrobek představuje nepřijatelné riziko pro děti chycené do pastí a /nebo z drceného prstů.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0771/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  a) Dřevěný puzzle (orel) b) Dřevo puzzle (penguiny)
 
Značka: Ronald A/S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. 431520
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 709557 614832
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tyto hračky představují vážné chemické riziko, protože obsahují formaldehyd:A) celkové množství uvolněné 1 133 mg formaldehydu;Celková částka uvolněná 1 243 mg formaldehydu.Formaldehyd může způsobit podráždění sliznice a rakovinu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení produktů ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0774/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Skládanky dřevěné (puzzle)
 
Značka: Free & Easy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295590320
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje formaldehyd, který může způsobit podráždění sliznice a rakovinu.Celkový objem formaldehydu uvolněného z hračky je 253 mg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Druh/číslo modelu:Ref.:106 WGR:912Pořadové číslo:97051
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0777/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Typ 191–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože:Zařízení vyzařující zvuk po zkoušce tahem se vyjme a zařízení se umístí do válce pro malé části;Malé koule jsou dosažitelné po zkouškách a procházejí šablonou E;Při zkoušce tahem se části hračky oddělily a zapadly do válce pro malé části;Při pádové zkoušce a při nárazu dojde k poškození hračky, včetně vytvoření ostrých okrajů a oddělení malých míček;Na hračce není nutná žádná upozornění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Chrastítka
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0784/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: The First Years
 
Název: “Shake ‘n Jingle” Keys
 
Typ/číslo modelu:  Y2852
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  071463028528
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udávení pro malé děti, protože barevná horní část klíčů může prasknout, což má za následek uvolnění malých částí.Stížnosti spotřebitelů týkající se tohoto výrobku byly zaznamenány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0781/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Oční maska
 
Značka: Fresh Line
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Brambory, treska,Č. 01176
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek představuje riziko infekce, protože obsahuje 5.8x104–5x106 KTJ/g celkového počtu aerobních mikroorganismů, přičemž maximální akceptovaná mezní hodnota je 100 KTJ/g. produkt nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu objednaného orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0783/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Dětská smetana
 
Značka: Antoshka
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Výroba smetany a heřmánku (vera a heřmánek), 2.Dětská smetana s Calendula, 3.Kojenecká kra pro větrné a nepříznivé počasí
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.4607010313020 A 2.4607010313037 A 3.460704031013
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Tyto výrobky představují bakteriologická rizika, protože obsahují bakterie Pseudomonas aeruginosa.Kromě toho bylo zjištěno, že mezofilní aerobní mikroorganismy jsou:— 6 500 ufc/g (aby smetana s aloe a heřmánkem a heřmánkou a smetanou a smetanou pro větrné a nepříznivé počasí)— 3 ufc/g (Baby smetana s Calendula).Mezofilní aerobní mikroorganismy překračují limity stanovené v Příručce pro mikrobiologické kontroly kosmetických přípravků připravené poradním výborem pro kosmetické přípravky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  1. vyráběné:03.2006, nejlépe před:03.2008 a vyrobeno:06.2006, nejlépe před:06.20082. použití dětských plen:11.2005, nejlépe před:11.20073. s panthenolu a vitaminu E:07.2006, nejlépe před:07.2008
Země původu:  Ruská federace
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0772/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Pohled na sportovní světlo se sportovním vozidlem
 
Značka: Collection Roby
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  187/7783
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435116 277831
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek má několik závažných nedostatků s ohledem na elektrickou bezpečnost, které zahrnují základní aspekty klasifikace, značení, konstrukce a ochrany před úrazem elektrickým proudem, a lze je proto považovat za velmi nebezpečné.Zejména:— svítilna neposkytuje dostatečnou ochranu před úrazem elektrickým proudem;— různé části světlometu nebo svítilny nemají dvojitou izolaci;K perforaci dochází v dielektrické zkoušce;— mezery ve vzduchu a vzduchové mezery jsou menší, než se požaduje;Světlo – není v souladu s požadavky na upevňování štěrbin;— vnitřní kabely světlometu/svítilny nesplňují požadavky;Systém ukotvení, který je součástí svítilny, není v souladu;Svítilna neobsahuje žádnou klasifikaci pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro stupeň ochrany nebo pro materiál podpůrné plochy;Není k dispozici potřebné značení světlometů/svítilen.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0779/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Prodlužovací šňůra s třípaticemi s bezpečnostním spínačem
 
Značka: KF
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KF-FB-03
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Prodlužovací kabel není bezpečný, protože jeho izolace může být za určitých okolností poškozena, což může způsobit zranění elektrickým proudem a nebezpečím požáru.Výrobek zejména trpí těmito případy nesouladu s normami:Pevnost v tahu musí být menší než 10 MPa (zelená žlutá – naměřená hodnota 6.87 MPa, modrá – naměřená hodnota 8.19 MPa, hnědá – měřená hodnota 7.76 MPa);Co se týče vertikálního šíření požáru, celý produkt hoří.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami EN 60811 a EN 50265.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu a varování dodavatele zákazníky (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 47