Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 46 ( Objavljeno: 24/11/2006)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0743/06       
Kategorija:  Uređaji
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: CD holder “POESSA”
 
Vrsta/broj modela:  312493
 
Broj serije / crtični kod:  8430173124937
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Laboratorij je ispitao sastav tekućine i utvrdio da je riječ o smjesi ugljikovodika uglavnom u području C7-C17.Njegova kinematička viskoznost je manja od 7 mm²/s pri 40 °C, a njena površinska napetost manja je od 33 mN/m na 25 °C. s obzirom na te nalaze ta tekućina razvrstana je kao „štetna” i nije dopuštena za uporabu u ukrasnom objektu čija je namjena proizvodnja svjetlosti ili boja u različitim fazama (Direktiva 97/64/EZ).
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0755/06       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Plutajući predmeti za slobodno vrijeme „Intex” (samo puna veličina)
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 30 % tvari DEHP-a koja je razvrstana kao reproduktivno toksična tvar i može štetno djelovati na plodnost i može štetno djelovati na plod.Taj je proizvod posebno opasan za malu djecu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0737/06       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Komplet za popravak guma
 
Marka: Jin Shong Che. Ind. Co., Ltd.
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  4326470000002
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Najveća dopuštena razina benzena u proizvodima široke potrošnje iznosi 0,1 %.Proizvod predstavlja kancerogen rizik za potrošače jer gumena otopina sadrži 33 % benzena i 22 % toluena.Benzen se smatra karcinogenom kategorijom I. R45, mutaganom kategorijom II R46 i toksičnom (R46/23/24/25).Toluen je klasificiran kao karcinogena tvar kategorije III., štetnog R20/48 i visoko zapaljivog.Označivanje proizvoda je netočno i nepotpuno.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0747/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Podna svjetiljka
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  167180
 
Broj serije / crtični kod:  8716963159151
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Nije stabilan zbog svojih dimenzija;— transformator nije na odgovarajući način osiguran, što znači da može doći u dodir s metalnim kućištem svjetla;Tijekom ispitivanja stabilnosti napona postoji transformator transformatora pri naponu od 3100 V;Jesu li nepotpune upute za promjenu balona;Upute za sastavljanje su samo na engleskom jeziku.Opasnost od električnog udara i požara.Proizvod predstavlja opasnost od električnog udara i požara jer:Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0749/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  TEMATSKO IZVJEŠĆE BR. 1801
 
Broj serije / crtični kod:  8435109746566
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara jer ne postoje komponente za smanjenje napona aktivnih dijelova do 24V te je dizajn svjetiljke privlačan djeci.Svjetlo posebno ne zadovoljava odgovarajuće norme na sljedeće načine:Ako to svjetlo može smatrati igračkom, djeca tu žarulju mogu smatrati igračkom, i stoga se mora isključiti transformator ili pretvarač koji isporučuje napon koji nije veći od 24 V, ta svjetiljka nije u skladu s tim zahtjevom jer nema sastavnih dijelova za smanjenje napona na 24V i prekida izravno napajanje električne mreže (230V);Svjetlo ne nosi određene zahtijevane oznake;— s obzirom na svoj dizajn i nedostatak uputa nije vidljivo kako se balon lako može promijeniti.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Prijenosno svjetlo u obliku penguu „SUNRISE-AJOK”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0764/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  71018/1W
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
To svjetlo predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara jer:Dijelovi svjetla nisu uzemljeni,Nema veze s glavnom nabavom,Električne žice nisu međusobno spojene,— lokarsko svjetlo labavije (nedostaju elementi za pričvršćivanje).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i normama LVD-a.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Stijenka svjetiljke”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0750/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Remenski sander ‚WORX’
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  WX90BS
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Taj proizvod predstavlja ozbiljan rizik od ozljeda (stupičarenje, angažman i abrazija prstiju) jer:Štitnici pojasa na prednjoj strani su prekratki, zbog čega prvačice s pijeskom mogu lako doći u doticaj s pijeskom za posipanje pijeskom.Razmak između pojasa i okvira koji djeluje kao baza za podršku dovoljno je širok da se svi prsti i stupite u vezu između (seljenja) remena za pijesak i okvira;Stroj nije zadovoljio ispit koji se zahtijeva normom EN-60745 – 1 s obzirom na to da se, kad se spusti s visine od 1 m, Prekid i osnovna potporna konstrukcija i sve njegove prirubnice za pričvršćivanje deformiraju, zbog čega ih se ne može ponovno pričvrstiti;— Upute za sastavljanje i uporabu su neprimjerene.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima za strojeve i strojeve.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0757/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Rotary Hammer Drill “Performance Power”
 
Vrsta/broj modela:  NLH1050SDS
 
Broj serije / crtični kod:  05075294., 05096510.
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Taj proizvod predstavlja opasnost od ranjenih oštećenja ručnog zgloba, ruku, prstiju i/ili lica.Rukovati se sa sigurnog ugradbe tijela koje se brzo rotira oko nje.S obzirom na to da bi korisnik vjerojatno bio uhvaćen kako za tu ručku tako i za stražnju ručku, postoji opasnost od ozljede jer se dvije kvake iznenada rotiraju s velikom silom u međusobnom odnosu.Proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima i odgovarajućom europskom normom EN 60745.Zabilježeno je 9 incidenata različitih od slomljenih prstiju oštećenja lica.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povrat od strane uvoznika (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od strane uvoznika

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0740/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Renault
 
Ime: Automatic transmission computer in Renault cars
 
Vrsta/broj modela:  Clio III., Megaane II
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog nepravilnog programiranja automatiziranog prijenosnog računala može doći do kvara automatskog mjenjača.Neispravnost može utjecati na sukladnost vozila i posebno dovesti do gubitka ručnog načina rada ili prijenosa u hidraulički treći alat, koji pak može dovesti do ozljede zbog gubitka kontrole vozila.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Opoziv se odnosi na vozila opremljena automatskim prijenosom podataka za zaštitu podataka i proizvedena od 7. ožujka do 29. svibnja 2006..
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0745/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl
 
Marka: Yamaha
 
Ime: Air filter and screws in Yamaha motorcycle
 
Vrsta/broj modela:  YZF R6 „06
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Oštećeni motocikli predstavljaju rizik od ozljede uslijed gubitka kontrole nad motociklom.Rizik proizlazi iz činjenice da se pričvrsni vijci zraka za ugradnju mogu isključiti i zalijepiti zaklopkom gasa.Ako se to dogodi, prigušni ventil se može držati, a vozilo ne smanjuje brzinu motora na odgovarajući način.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0748/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Jeep
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Grand Cherkee WG, Grand Cherkee WJ
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Proizvod predstavlja opasnost od požara jer elementi električnog grijanja prednjeg sjedala mogu pregrijati i prouzročiti unutarnju vatru.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Grijani elementi sjedala u Jeep carsRepol se odnosi na vozila opremljena pregrijanim prednjim sjedalima izgrađenima nakon 10. rujna 2002. za WJ i nakon 24. siječnja 2003. za radnu skupinu.Brojevi VIN/šasije su:1J8G2@8 #? & Y * gdje je @ = E ili B, # = A ili J ili S?= 1 do 9 ili X, & = 3 ili 4 i * = proizvodni broj od 6 znamenki.
Zemlja podrijetla:  Austrija
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0751/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Megazan II 5 vrata, Megalan II Conversible, Scenic II
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Može doći do deformacije prednjih sjedala u odnosu na dva prednja sjedala u pogođenoj vozilima, a ta deformacija može utjecati na stabilnost naslona sjedala u slučaju nesreće i dovesti do ozljede.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Od 1. rujna do 31. listopada 2003. za Mekovane II konvertibilni su od do za Mekan II 5vrata, od 1. kolovoza 2003. do za Mekovane II 1. i od do 31. listopada 2003..
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0754/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Honda
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Civilnih 4 vrata, CIVIC 5, vrata
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Upravljačka jedinica za upravljanje elektroničkim napajanjem može, u nekim slučajevima, prijeći na kvar u sigurnom načinu rada tijekom vožnje zbog otkrivanja abnormalnih struja unutar jedinice za kontrolu EPS-a.Ako se to dogodi, doći će do iznenadnog gubitka moći, a strojovođa će primijetiti da upravljanje postane vrlo teško bez upozorenja.Iznenadni gubitak pomoći za električnu energiju mogao bi dovesti do nezgode i štete.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Upravljačka jedinica za upravljanje električnom energijom u Honda carsDescritom:Opoziv se odnosi na sljedeća vozila:2006 Građanska vrata 5 Vrata (SHHF1 * * * 6U000101 ~ SHHFK1 * * * 6U003998;SHHF2 * * * 6U000101 ~ SHHFK2 * * * 6U009998;SHHF3 * * * 6U000101 ~ SHHFK3 * * * 6U009351) proizvedeno od 13. rujna 2005. do 22. veljače 2006. i 2006 Građanska vrata 4 Vrata (JHMFD1 * * * 6S200022 ~ JHMFD1 * * * 6S205130;JHMFD3 * * * 6S200009 ~ JPMFD3 * * * 6S200874) proizvedeno od 1. rujna 2005. do 26. siječnja 2006..
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0756/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Fiat
 
Ime: FIAT Stilo passenger car
 
Vrsta/broj modela:  Stilino, tip 192
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od nesreća i ozljede jer se opruge prednje osovine mogu slomiti, doći u dodir s gumama i oštetiti ga.Ledeska sol na opružnoj ploči može prouzročiti tešku koroziju i prijelom opruge.Slomljena opruga može dodirnuti gume i oštetiti ih.Prijavljeni su neki slučajevi oštećenja vozila.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje je poduzeo proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Homologacija tipa e3 * 98/14 * 0089 *.Opis:Riječ je o vozilima iz modela od 2001. do 2006. godine.
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0762/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Aluminijski laki metalni kotač za upotrebu u motornim vozilima „SMC”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  WB 75016
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Ispitivanje kotača utvrđeno je da je njihova jačina u određenim okolnostima neodgovarajuća.To može dovesti do upadnog prijeloma i konačnog uništenja kotača.Ako se to dogodi, vozač može izgubiti kontrolu nad vozilom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat potrošača od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  U pet navrata govorio je naplatak Sftline.Kotač se označava na prednjoj strani s oznakom nacionalnog tipa KBA 45580, a na poleđini s tipom WB 75016 i datumom proizvodnje, kako slijedi:stražnji dio naplatka nosi broj, npr. 04, 05 ili 06, pokraj kojih je rešetka, ćelije mreže sadrže točke koje označavaju mjesec proizvodnje, npr. 04 plus 11 točke = polu-.
Zemlja podrijetla:  Njemačka
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0746/06       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: ory: LUGGAGE STRAPS.4 pcs luggage strap “Everyday Tools.
 
Ime: 4 pcs Luggage Strap”
 
Vrsta/broj modela:  P20/628
 
Broj serije / crtični kod:  5 – 055132206283
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljede jer metalni udičarski vijci uzrokuju elastično remen za povrat u brzini.Tijekom ispitivanja svi remeni za pojedinačne dužine nisu ispunili zahtjev za silu (400 N 60 sekundi) kako je definirano u relevantnom britanskom standardu zbog kombinacije remena i kvara s kukom.Osim toga, oznake i upute za uporabu su nedostatne.Stanje pakiranja od „ne prelazi 170N” ako se u skladu sa standardom zahtijeva da elastični remeni trebaju izdržati 400 N = 60 sekundi.Slični su proizvodi u prošlosti prouzročili teške ozljede oka.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača.Obavijest o kaznenom progonu koju je izdalo nadležno tijelo. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0759/06       
Kategorija:  Ostalo
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Fur Hot Water Bottle “New Look”
 
Vrsta/broj modela:  SKU br. 1104545, Style br.:1104473
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik od skidanja zbog toga što može doći do curenja s vrata i/ili baze tijekom upotrebe vruće boce.Tijekom testiranja posebno su zabilježene sljedeće neusklađenosti s odgovarajućom britanskom normom:Čep se odvaja od ferita pri 370, odnosno 350 N u manje od 5 minuta, pri čemu je zahtjev 500N;Čvrstoća zalijepljena ili zavareni šavovi ne dovodi do tražene vlačne sile od 72N.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0736/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Slova, brojevi i simboli na magnetskoj plastici
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Posjekotine
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od rezova za djecu jer polimerni materijali slova sadržavaju oštre točke.Oštre bi točke mogle uzrokovati rezove među djecom koja se njome koriste.Iako je ozljeda djece u načelu manja, mogućnost njihova nastanka velika je zbog činjenice da igranje sa igračke podrazumijeva sve dijelove.S obzirom na to da je igračka namijenjena djeci, rizik je velik.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Prikazane su u blister pakiranju s oznakama na ružičastoj boji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0741/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Colour crayons “Grand”
 
Vrsta/broj modela:  Prijatelji, 12 boja (02249)
 
Broj serije / crtični kod:  5903364 244910
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja rizik od trovanja jer tamnozelena tvorba sadržava prekomjerne količine olova (sadržaj olova 305,9 ± 7.3, dok je granična vrijednost 90).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno zaustavljanje prodaje, povlačenje s tržišta i povlačenje distributera i dobavljača od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0758/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  5743210701729
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Oštećenje sluha
 
Taj proizvod predstavlja ozbiljan rizik od oštećenja sluha jer je razina buke iznosila 124 dB, što je znatno više od dozvoljenog 80 dB.Ispitivanje je proveo uvoznik.Ta igračka nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne aktivnosti uvoznika:prestanak stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Kabelska komunikacija (Televizija skupa, izrađena od plastike).Dva komada povezana sa žicom) Vrsta/broj modela:Dobavljači – točka br. 704901
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0760/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Tricikl
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  UCT2206 – 2
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
— tijekom ispitivanja napetosti pokrovni pokrovni dijelovi koji se odvajaju od sile od 60 N + 2 N, u kojima se otkrivaju metalne cijevi certificiranog, iako dijelovi koji upućuju na opasnost za dijete moraju ostati obuhvaćeni;— proizvod nije u skladu sa zahtjevom da je igračka čija je svrha da nosi djetetovu težinu trebala biti izrađena tako da dijete ne može ugraditi bilo kakve dijelove tijela između pokretnih dijelova i da bi trebala postojati određena razlika između pomičnih dijelova;— proizvod nije u skladu sa zahtjevom da se tricikli koji potiskuju za guranje moraju izgraditi tako da se podnožje djeteta ne može zaglaviti između papučica;— tijekom ispitivanja zatečenim napetošću, opruge koje se potpuno dosjeti u cilindar malog dijela odvojen od tricikla;Iako se igračka čija je namjena nošenje težine djeteta mora prodati uz upute za uporabu te potrebna sigurnosna upozorenja, ti podaci nedostaju.Taj proizvod predstavlja ozbiljan rizik od ozljede i gušenja zbog sljedećih neusklađenosti s odgovarajućom normom:Ta igračka nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0761/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Tricikl u obliku motocikla
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Ovaj proizvod predstavlja ozbiljan rizik od < (u) vanjskih ozljeda jer:— dječje krakove mogu se okretati između pedala;— metalne cijevi koje se mogu koristiti jer se može iskoristiti plastika manja od 60 N;Prodaje se bez ikakvih uputa za uporabu i bez ikakvih informacija o mogućim opasnostima.Ovaj proizvod također predstavlja ozbiljan rizik od gušenja </u zbog toga što se naljepnice (plastične folije) koje su pričvršćene na tricikl mogu odvojiti i u potpunosti stati u cilindar s malim dijelovima.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0763/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Drveno slagalica
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  8713219189573
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Igračka predstavlja ozbiljan rizik od gušenja za djecu jer sadrži male elemente koji se uklapaju u cilindar s malim dijelovima.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i normom za igračke.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Mjere koje je naložilo tijelo:informiranje potrošača, zabrana prodaje, povlačenje s tržišta.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0765/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Temperatura
 
Marka: Sakota
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  12 komada (CEA 2039)
 
Broj serije / crtični kod:  5997875 720391
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja ozbiljnu opasnost od trovanja s obzirom na to da boja u narančastoj temperaturi sadržava visoke razine olova (sadržaj 216.7 ± 3.8;90 dopuštena).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i relevantnom europskom normom EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne mjere koje poduzima distributer:prestanak stavljanja proizvoda na tržište, povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0770/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Mattel
 
Ime: Polly Pocket Magnetic Play sets “Mattel”
 
Vrsta/broj modela:  B2632-Poly Place House, B3158-Polly Place House, B3201-Spa Day, B7118-Poly Place Tiki Diner, G8605-Quik Clik Boutique, H1537-Quik Clik Playset, H1538-Quik Clik Sporty Playset, H3211-Totally Zen Playset, H-Totally Zen Playset, H – Totally Zen Playset;
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prijavljeno je 170 pritužbi koje se odnose na male magnete koje nisu povučene iz navedenih igračaka.Bilo je tri izvješća o teškim ozljedama djece koja se progutaju više od jednog magneta.Sva tri pojavljivanja crijeva koja su bila potrebna kirurgija to su bila potrebna kirurgija.Rizik od unutarnjih ozljeda.Mali Magnetci unutar područja lutke i pribora mogu neopaženo biti neotkriveni za roditelje i skrbnike.Magneti se mogu progutati, usirati malu djecu ili dijete smjestiti u nos ili uši.Kada se proguta više od jednog magneta, magneti mogu privući jedni na druge i prouzročiti probnu perforaciju, infekciju ili blokadu koji može biti smrtonosan.Težnja ka plućima zahtijeva hitnu kirurgiju.Magneti postavljenim u nos ili uši mogu uzrokovati oticanje i biti teško ukloniti.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povlačenje proizvođača iz potrošača (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Plastične igračke u kutiji.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0742/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Ladies’ jacket “MOD’L Paris T 1 Fagon CuiR, P. U DOUBLUE”
 
Vrsta/broj modela:  11298
 
Broj serije / crtični kod:  11298006411000000499
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Proizvod predstavlja rizik za zdravlje trudnica i nerođene djece zbog prekomjernog puštanja dimetilformamida u otapalu koje se može udisati ako je plašt.Prekoračena je doza koja se smatra štetnim za trudnice (15 mg/m³ zraka).Tvar se može apsorbirati i kroz velika područja kože.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Sezona 2006., smeđe-smeđi, 100 % Polyester, MOD’L Pariz T 1 Dagon Cuir, P. U DOBLUE.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0738/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Pribor za šminkanje
 
Marka: Casuelle Cosmetics
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  80.613
 
Broj serije / crtični kod:  0451
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja kemijske rizike za potrošače jer se u njemu nalazi dibutil-ftalat na razini od 6,8 %.Dibutil-ftalat je klasificiran kao moguće nanošenje štete na nerođeno dijete i plodnosti.Ftalati imaju negativan učinak na razvoj muških/ženskih reproduktivnih organa.Djeca su ranjiva jer njihovo tijelo razvija i može imati negativan utjecaj na te otrovne tvari.Uporaba te tvari u kozmetičkim proizvodima zabranjena je u skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0739/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Či za nokte
 
Marka: Casuelle Cosmetics
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  80.630PU
 
Broj serije / crtični kod:  0257
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ftalati imaju negativan učinak na razvoj muških/ženskih reproduktivnih organa.Djeca su ranjiva jer njihovo tijelo razvija i može imati negativan utjecaj na te otrovne tvari.Ovaj proizvod predstavlja kemijske rizike za potrošače jer sadrži dibutil fathate (4,0 % i 5,4 %) koji može štetiti nerođenom djetetu i predstavljati rizik od oštećenja nerođene djece.Uporaba te tvari u kozmetičkim proizvodima zabranjena je u skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Oznaka u boji 531 & 847;Staklo 10 ml.Opis stakla:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0744/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ti proizvodi predstavljaju kemijski rizik za potrošače jer sadrže hidrokinon (na razini od 8 % u gelu i 3,8 % u vrhnju).Dugoročno korištenje krema za kožu koji sadrže hidrokinon mogu imati štetne nuspojave.Ti proizvodi nisu u skladu s Direktivom o kozmetičkim proizvodima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Bijela gela za izbjeljivanje kože i vrhnja „Fair & White Whieniizer Gel Crème” (30 ml, oznaka proizvoda B58) i „Fair & White Fonair Fade Cream” (200 ml, oznaka proizvoda L06045)
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Nizozemska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0752/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Punjači akumulatora za mobilni telefon
 
Marka: Maxcall
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  KDN100B-15
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Udaljenost između primarnog i sekundarnog namote udaljenosti. transformatora T1 nije manja od 4 mm/5 mm;Sekundarni krug dostupan je putem izlaznog terminala.Ovaj proizvod predstavlja ozbiljnu opasnost od električnog udara jer nema dovoljno izolacije između dijelova priključenih na električnu mrežu (primarni krug) i dijelova koje može dodirnuti korisnik (sekundarni krug).Posebno:Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i odgovarajućom europskom normom EN 60065.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0753/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  AC adapter za TFT televiziju/monitor „Denver” (sam televizor nije pogođen)
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  FJ-W1210X
 
Broj serije / crtični kod:  5 700751 005299
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja ozbiljan rizik od električnog udara jer:Nije dovoljna izolacija između dijelova spojenih na električnu mrežu (primarni krug) i dijelova koje može dirati korisnik (sekundarni krug).Posebno:Udaljenost i zračnosti u glavnom transformatoru između primarnih namota i sekundarnih namota su manje od 5 mm/4 mm (mjereno najmanje 0,4 mm);Sekundarni krug dostupan je putem terminala.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i odgovarajućom europskom normom EN 60065.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 46