Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 46 ( Offentliggjort på: 24/11/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0743/06       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: CD holder “POESSA”
 
Type/modelnummer:  312493
 
Batchnummer/stregkode:  8430173124937
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Laboratoriet har undersøgt sammensætningen af væsken og konstateret, at det hovedsageligt er en blanding af carbonhydrider i C7-C17-området.Dets kinematiske viskositet er mindre end 7 mm²/s ved 40 °C, og overfladespændingen er mindre end 33 mN/m ved 25 °C. i lyset af disse resultater er denne væske blevet klassificeret som "skadelig" og må ikke anvendes i pyntegenstande bestemt til at frembringe lys eller farvevirkninger ved hjælp af forskellige faser (direktiv 97/64/EF).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0755/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Flydende fritidsartikler "Intex" (udelukkende fuld størrelse)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder 30 % DEHP ("sosoer"), der klassificeres som reproduktionstoksisk, og som kan skade forplantningsevnen og kan skade det ufødte barn.Denne vare er farlig, navnlig for småbørn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0737/06       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Retningssæt til dæk
 
Mærke: Jin Shong Che. Ind. Co., Ltd.
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4326470000002
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det maksimalt tilladte niveau for benzen i forbrugerprodukter er 0,1 %.Produktet udgør en kræftfremkaldende risiko for forbrugerne, fordi gummiopløsningen indeholder 33 % benzen og 22 % toluen.Benzen er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori I R45, mutagent i kategori II R46 og giftig (R46/23/24/25).Toluen er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori III, skadelig R20/48 og meget brandfarlig.Produktets mærkning er ukorrekt og ufuldstændig.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0747/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Gulvlampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  167180
 
Batchnummer/stregkode:  8716963159151
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
— den er ikke stabil på grund af dens dimensionerTransformeren er ikke tilstrækkelig sikret, således at den kan komme i berøring med lampens metalhusUnder strømstabilitetsprøvningen var der en transformerede flaske ved 3100 V;Instrukserne for ændring af pæren er ufuldstændige.— monteringsvejledning findes kun på engelsk.Risiko for elektrisk stød og brand.Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0749/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SR 1801
 
Batchnummer/stregkode:  8435109746566
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, da der ikke er nogen komponenter til at reducere spændingen på de aktive dele til 24V, og lampens konstruktion er attraktiv for børn.Navnlig opfylder lyskilden ikke de relevante standarder på følgende måder:— børn kan betragte denne lygte som legetøj, og selv om den derfor skal slukke for en transformer eller omspoler, der leverer en spænding, der ikke overstiger 24 V, opfylder lygten ikke dette krav, da det ikke har komponenter til at reducere spændingen til 24 V og kører direkte ud af elnettet (230V).At lygten ikke er forsynet med visse foreskrevne påskrifterPå grund af dens udformning og manglen på instrukser er det ikke klart, hvordan pæren let kan ændres.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Flytbar lampe i form af en "SUNRISE-AJOK"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0764/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  71018/1W
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Denne lampe er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— dele af lygten er ikke jordforbundet— der er ingen forbindelse til hovedleverancen— elwirer er ikke samlet— lampeholderen løsnes (der mangler fastgørelseselementer).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Væglygte "Foret"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0750/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Selesander "WORX"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WX90BS
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader (fælde, indgreb og slitage af fingrene), fordi:At seleafskærmningen fortil er for kort, og at operatøren således uden besvær kan komme i kontakt med sandbæltet under driften.Mellemrummet mellem selen og stellet, der fungerer som støtteunderlag, er tilstrækkelig bred til, at samtlige fingre og hånd kan komme i klemme mellem sand- og stelammen på (i bevægelse).— maskinen har ikke bestået den prøve, der kræves i standard EN-60745-1, idet maskinen, når den er faldet fra en højde på 1 m, er gået i stykker, og den grundlæggende støttestruktur og alle dens skrueflanger er blevet deformeret, således at det ikke kan omfastgøres korrekt.— monteringsvejledningen og brugsanvisningen er utilstrækkelige.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0757/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Rotary Hammer Drill “Performance Power”
 
Type/modelnummer:  NLH1050SDS
 
Batchnummer/stregkode:  05075294, 05096510
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for knæled, hånd, fingre og/eller ansigtsskader.Håndtaget går fra den sikre montering på boremaskinen og roterer hurtigt rundt om den.Da brugeren sandsynligvis vil få fat i både dette håndtag og det bageste håndtag, er der risiko for skade, da de to håndtag pludselig roterer med betydelig magt i forholdet til hinanden.Varen er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 60745.Der er registreret 9 hændelser, der varierer fra brud på fingre til ansigtsskade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens tilbagekaldelse (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importørens tilbagekaldelse

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0740/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Renault
 
Navn: Automatic transmission computer in Renault cars
 
Type/modelnummer:  Clio III, Megan II
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af ukorrekt programmering af den automatiske transmission kan der forekomme en fejl i driften af den automatiske gearkasse.Fejlen kan påvirke køretøjets overensstemmelse og navnlig føre til tab af manuel modus eller skift til hydraulik-tredje gear, hvilket kan føre til en personskade som følge af tab af kontrol over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er udstyret med automatisk dataoverførsel, og som er fremstillet fra den 7. marts til den 29. maj 2006.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0745/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: Air filter and screws in Yamaha motorcycle
 
Type/modelnummer:  YZF R6 "06
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
De berørte motorcykler udgør en skadesrisiko som følge af tab af kontrol over motorcyklen.Risikoen skyldes, at luftfiltermonteringsskruerne kan falde af og blive fanget ved gasspjældventilen.Hvis dette er tilfældet, kan gasspjældet holde sig, og køretøjet reducerer ikke motorhastigheden korrekt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0748/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Grand Chaerokee WG, Grand Chaerokee WJ
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en brandrisiko, fordi de elektriske varmelegemer er for stor og forårsager indvendig brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Opvarmede sædeelementer i jeepTilbagekaldelsen vedrører køretøjer udstyret med opvarmet forsæde, der er bygget efter den 10. september 2002 for arbejdsgruppen WJ og efter den 24. januar 2003 for arbejdsgruppen.Køretøjets identifikationsnummer/stelnummer er:1J8G2@8 #? & Y * hvis @ = E eller B, # = A eller J eller S?= 1 til 9 eller X, & = 3 eller 4, og * = produktionstal på 6 cifre.
Oprindelsesland:  Østrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0751/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Megae II 5 door, Megae II Convertible, Scone II
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der kan forekomme en formændring af de to forsæder forsæder i de berørte køretøjer, og denne deformation kan eventuelt påvirke sædets stabilitet i et tilfælde af en ulykke og føre til skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ryglæn Frames i Renaults bilerTilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet mellem den 1. og den 30. september 2003 med hensyn til Megan II Convertible, mellem den 1. september og den 31. oktober 2003 for Megan II 5-døren og mellem den 1. august 2003 og den 31. oktober 2003 for Scoran II.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0754/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Hunstik 4 dør, CIVIC 5 dør
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Styreenheden for elektronisk effektstyring (EPS) kan i visse tilfælde gå over til fejlsikker kørsel under kørslen, som skyldes påvisning af unormal strøm i den eksterne strømforsyning.Hvis dette sker, vil der opstå et pludseligt tab af servoforstærkning, og lokomotivføreren vil blive opmærksom på, at styringen bliver meget tung uden varsel.Det pludselige tab af servoforstærkning kan føre til en ulykke og skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Styreenhed for elektronisk strømstyring (EPS) i køretøj HondaBeskrivelse:Tilbagekaldelsen vedrører følgende køretøjer:2006 Civic 5 Dør (SHHFK1 * * * 6U000101 ~ SHHFK1 * * * 6U003998;SHHFK2 * * * 6U000101 ~ SHHFK2 * * * 6U009998;SHHFK3 * * * 6U000101 ~ SHHFK3 * * * 6U009351)fremstillet mellem den 13. september 2005 og den 22. februar 2006 og på 2006Medborger4 Dør (JHMFD1 * * * 6S200022 ~ JHMFD1 * * * 6S205130;JHMFD3 * * * 6S200009 ~ JHMFD3 * * * 6S200874)fremstillet mellem den 1. september 2005 og den 26. januar 2006.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0756/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Fiat
 
Navn: FIAT Stilo passenger car
 
Type/modelnummer:  STILO, type 192
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for ulykker og skader, da de forreste fjedre kan knække, komme i kontakt med og beskadige dækkene.Vejsaltaflejringer på fjederpladen kan medføre alvorlig ætsning og brud af foråret.Det brudte forår kan berøre dækkene og beskadige dem.Der er rapporteret om nogle tilfælde af skade på køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Typegodkendelse E3 * 98/14 * 0089 *.Beskrivelse:De pågældende køretøjer er de køretøjer, der er omfattet af model 2001 til 2006.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0762/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Let metalhjul af aluminium til brug på motorkøretøjer "SMC"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WB 75016
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Afprøvning af hjulene viste, at styrken under visse omstændigheder er utilstrækkelig.Dette kan føre til, at hjulet holder sig med, og i sidste ende ødelægges.Hvis dette sker, kan føreren miste kontrollen over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Serie-hjulkrans.Hjulet anbringes på forsiden med den nationale typebetegnelse KBA 45580 og bagsiden til typen WB 75016 og fremstillingsdatoen som følger:den bageste del af fælgen bærer et nummer, f.eks. 04, 05 eller 06, ved siden af, hvad der er et gitter, indeholder nettets celler prikker, som angiver fremstillingsmåneden, f.eks. 04 plus 11 prikker = november 2004.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0746/06       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: ory: LUGGAGE STRAPS.4 pcs luggage strap “Everyday Tools.
 
Navn: 4 pcs Luggage Strap”
 
Type/modelnummer:  P20/628
 
Batchnummer/stregkode:  5-055132206283
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen udgør en skadesrisiko, fordi den gummiudge trækkes ud, så den elastisk lader op på ny ved høj hastighed.Under prøvningen opfyldte alle gjordene ved enkeltlængden kravet om en kraft (400 N for 60 sekunder) som defineret i den relevante britiske standard på grund af en kombination af pull gennem og kroe.Desuden er mærkningen og brugsanvisningerne utilstrækkelige.Emballagen står "ikke over 170N Tension", når standarden kræver, at elastikgjorde skal bære 400N-Tension i 60 sekunder.Tidligere lignende produkter har medført alvorlige øjenskader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne.Bekendtgørelse udstedt af myndigheden. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0759/06       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fur Hot Water Bottle “New Look”
 
Type/modelnummer:  SKU No.1104545, style nr:1104473
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Produktet indebærer en alvorlig risiko for skoldning, fordi utætheder kan forekomme fra halsen og/eller basis, mens den varme flaske er i brug.Navnlig følgende tilfælde af manglende overholdelse af den relevante britiske standard fandt sted under testen:— proppen adskilles fra ferrin pr. 370N og 350N i mindre end 5 minutter, når kravet er 500 N;— styrken af sammendragne eller svejste lag når ikke den krævede trækkraft på 72 N.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0736/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bogstaver, tal og symboler i magnetisk plast
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår
 
Dette produkt udgør en risiko for at skære over på børn, fordi bogstaverne "polymer" af bogstaverne indeholder skarpe spidser.De skarpe spidser kunne medføre nedskæringer i de børn, der bruger det.Selv om de skader, som børn lider under, i princippet er ubetydelige, er der stor risiko for, at de kan opstå, fordi der i forbindelse med legetøjet er tale om håndtering af alle dele.Da legetøjet er beregnet til børn, er risikoen derfor høj.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Præsenteres i en blister-pakning med etiketten på lyserødt pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0741/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Colour crayons “Grand”
 
Type/modelnummer:  Venner, 12 farver (02249)
 
Batchnummer/stregkode:  5903364 244910
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet er forbundet med en risiko for forgiftning, fordi mørkegrøn cryon indeholder for store mængder bly (blyindhold på 305,9 ± 7.3, mens grænseværdien er 90).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens og leverandørens frivillige ophør med salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0758/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5743210701729
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Høreskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for høreskader, da det blev konstateret, at støjniveauet lå på 124 dB, hvilket er betydeligt højere end de tilladte 80 dB.Testene er udført af importøren.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:standsning af markedsføringen af produktet, tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tråds Intercom (Phone fremstillet af plast.To dele, der er forbundet med tråd)Type/modelnummer:Leverandør nr. 704901
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0760/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Tricykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SUCH2206-2
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Under trækprøvningen, at fremspringende dele har revet sig løs med en kraft på 60 N + 2 N, som afslører de af styret af styr, selv om dele, der tyder på, at et barn er i fare, skal forblive dækket.— produktet opfylder ikke kravet om, at legetøj, hvis formål er at transportere et barn, skal være konstrueret på en sådan måde, at et barn ikke kan passe nogen dele mellem de bevægelige dele, og der bør være en vis afstand mellem de bevægelige dele.— produktet opfylder ikke kravet om, at trehjulede motorcykler, der skal skubbe, skal være konstrueret på en sådan måde, at barnets fod ikke kan klare mellem pedalerne,Under trækprøvningen en fjeder, der helt passer ind i den lille del af cylinderen, der er løsrevet fra den trehjulede motorcykel.— selv om legetøj, hvis formål er at bære et barns vægt, skal sælges med brugsanvisning og de nødvendige sikkerhedsadvarsler, mangler sådanne oplysninger.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skade og kvælning som følge af følgende manglende overholdelse af den relevante standard:Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0761/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Trehjulet motorcykel i form af motorcykel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for ydre skader, fordi:— Barnets ben kan marmelade mellem pedaler i det øjeblik, skubbeMetalrør er tilgængelige, fordi plastikdækning kan bruges med en kraft på under 60 N;— den sælges uden brugsvejledning uden oplysninger om eventuelle farer.Dette produkt udgør også en alvorlig risiko for kvælningsdannelse, fordi klistermærker (de plasticplader), der er fastgjort til den trehjulede motorcykel, kan løsnes, og de passer fuldstændigt ind i cylinderen for smådele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0763/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pige af træ
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8713219189573
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette legetøj udgør en alvorlig risiko for kvælning for børn, fordi det indeholder små elementer, der passer ind i cylinderen for smådele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Foranstaltninger truffet af myndigheden:oplysninger til forbrugerne, forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0765/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Temp malinger
 
Mærke: Sakota
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  12 stk. (CEA 2039)
 
Batchnummer/stregkode:  5997875 720391
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forgiftning, fordi orange tempereret maling indeholder høje niveauer af bly (indhold på 216.7 ± 3.8;90 tilladt).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren:standsning af markedsføringen af produktet, tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0770/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Mattel
 
Navn: Polly Pocket Magnetic Play sets “Mattel”
 
Type/modelnummer:  B2632-Polly Place Hanging House, B3158-Polly Place Treetop Clupehouse, B3201-Spa Day, B7118-Polly Place Totally Tiki Diner, G8605-Quik Clik Boutique, H1537-Quik Clik City Pretty Plaks, H1538-Quik Clik sportspræget Playsset, H3211 — helt Zen Playsset
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
170 klager over de små magneter, der kommer ud af dette legetøj, er blevet indberettet.Der var tre indberetninger af alvorlige skader til børn, som slukkede mere end én magnet.Alle tre led i tarmkanalen for tarmkanalen, som kræver kirurgi.Risiko for indre skader.Små Magnet inden i dukker og tilbehør kan ikke blive opdaget for forældre og værger.Magneterne kan sluges og aspireres af småbørn, eller de anbringes af et barn under deres næse eller ører.Når flere end en magnet sluges, kan magneterne tiltrække sig til hinanden og forårsage tarmperforering, infektion eller blokering, som kan være dødelig.Aspiration i lungerne kræver øjeblikkelig operation.Magneter, der anbringes i næsen eller jene kan forårsage hævelse og være svære at fjerne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugerne (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plasticlegetøj, der er indbygget i kort, og som er indbygget i kort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0742/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ladies’ jacket “MOD’L Paris T 1 Fagon CuiR, P. U DOUBLUE”
 
Type/modelnummer:  11298
 
Batchnummer/stregkode:  11298006411000000499
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en risiko for sundheden hos gravide og ufødte børn på grund af overdreven udledning af opløsningsmiddel, som kan indåndes, når jakken bæres.Den dosis, der anses for skadelig for gravide (15 mg/m³ luft), overskrides.Stoffet kan også absorberes gennem store hudområder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sæson 2006, beige-brun, 100 % Polyester, MOD "L Paris T 1 Fagon Cuir, P. U DOUBLUE.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0738/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Makessæt
 
Mærke: Casuelle Cosmetics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  80.613
 
Batchnummer/stregkode:  0451
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi den indeholder dibutylphthalat på niveau 6,8 %.Dibutylphthalat er klassificeret som en risiko, der kan forvolde skade på et ufødte barn, og forringet forplantningsevne.Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.Anvendelsen af dette stof er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0739/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelast
 
Mærke: Casuelle Cosmetics
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  80.630 PU
 
Batchnummer/stregkode:  0257
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholder dibutylphthalat (4,0 % og 5,4 %), som kan skade det ufødte barn og udgøre en potentiel risiko for forringet forplantningsevne.Anvendelsen af dette stof er forbudt i kosmetiske produkter i henhold til kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Farvekode 531 & 847;Glas Bottle 10 mlBeskrivelse:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0744/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Disse produkter udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi de indeholder hydroquinon (på 8 % i gel og 3,8 % i fløden).Langvarig anvendelse af hudcremer, der indeholder hydroquinon, kan have skadelige bivirkninger.Disse produkter er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hudblegegel og fløde "Fair & White exset exenizer whiterenser GCrème" (30 ml, produktkode B58) og "Fair & Hvid, hvid- og hvidligkidegrønt" Fade Cream "(200 ml, produktkode L06045)
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0752/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Batterioplader til mobiltelefon
 
Mærke: Maxcall
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KDN100B-15
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
— afstande/krybeafstande i transformerstation T1 mellem de primære og sekundære viklinger er under 4 mm/5 mm;— det sekundære kredsløb er tilgængeligt gennem outputterminalen.Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi der ikke er tilstrækkelig isolering mellem dele, der er tilsluttet elnettet (primære kredsløb), og dele, som kan berøres af brugeren (det sekundære kredsløb).Navnlig:Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0753/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  AC adapter til TFT TV/skærm "Denver" (ikke i sig selv er ikke berørt)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FJ-SW1210X
 
Batchnummer/stregkode:  5 700751 005299
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:Isolering mellem de dele, der er tilsluttet elnettet (primære kredsløb), og dele, der kan berøres af brugeren (det sekundære kredsløb), er ikke tilstrækkelig.Navnlig:— krybende sideafstande og friviklinger i lysnettet mellem primære viklinger og viklinger er under 5 mm/4 mm (målt mindst 0,4 mm);— det sekundære kredsløb er tilgængeligt gennem terminalerne.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 46