Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 29 ( Zveřejněno: 22/07/2016)
Oznámení A12/0851/16 ze zprávy 2016–28 bylo na žádost oznamující země staženo.

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0887/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náušnice
 
Značka: PARFOIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  139940PA/52107218/LAD
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5606428361867
 
Druh rizika:  Chemické
 
Kov obsahuje kadmium (naměřená hodnota 1,7 % hmotnosti).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Náušnice na lepenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0890/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Cindeco Lighting
 
Název: Guirlande Lumineuse Clignotante
 
Typ/číslo modelu:  MXT 256111, 256123, 395610, 395614, 395618, 395619, ref. č. 87642, typ č.:LED 32B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8713833700208
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Může to způsobit zkrat a způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Řetězec osvětlení s světlejšími světly, o délce 3 metrů, s využitím ve vnitřních i venkovních prostorách.Výrobek je prodáván v lepenkové krabici zabalené v jasném plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0894/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: HOMDAY'lights
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  199315
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3491951993157Šarže 06/2010
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Dráty mohou snadno vytáhnout ze světel, což vystavuje živé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61347.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Systém osvětlení pro použití ve vnitřních prostorách s 100 světly ve vzduchu ve vnitřních prostorách, 3,9 m
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0885/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Pozastavené svítidlo
 
Značka: ARES
 
Název: LaDina and LamegaDina
 
Typ/číslo modelu:  „LaDina“ a „Lamagadina“ se pohybují – ref. Forez Piscicines:NOF;Vzor TC-TEL (TC-TSE).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Pronikání vody může způsobit úraz elektrickým proudem nebo způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dekorativní přenosná svítilna určená pro použití ve venkovních prostorách/ve vnitřních prostorách, dostupná v 6 barvách, dodaná v lepenkových obalech.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0873/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Terénní vozidla
 
Značka: Polaris
 
Název: Ranger
 
Typ/číslo modelu:  Geer 570, Ranger 570 EPS, Ranger 570 EPS HD, Ranger posádky 570, Ranger 570 EPS (Ranger), Ranger 570 2x4 a Ranger 570 EPS Zug
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 17/09/2013 a 07/06/2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Vozidla mohla být vyrobena s nedostatečným stíněním mezi výfukem motoru a nejzadnějším sedadlem, který se nachází v prostředí, kde se sedadlo nesmí nacházet.To by mohlo vést k přehřátí zkušebního místa, které může představovat nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Terénní vozidla.
Země původu:  Mexiko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Portugalsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0874/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: Suzuki
 
Název: Swift / Swift Sport
 
Typ/číslo modelu:  Vzory AZG412/AZG413D/AZG416
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stažení se týká vozidel vyrobených v období 01/09/2014 až 22/12/2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada na zadním kole na straně kol může způsobit náhlé snížení brzdné síly.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0875/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Yamaha
 
Název: YZF-R3A and MT-03A
 
Typ/číslo modelu:  Modely YZF-R3A (B023/4/B/C) a MT-03A (B082/3)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Rok 2015–2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Spojková destička se může zlomit, když je spojka provozována často z důvodu nedostatečného zatížení břemene.V důsledku toho může spojka selhat a přenos se neposune řádným způsobem.Existuje možnost, že tlak v oleji z motoru není možné řádně regulovat v důsledku nesprávného uspořádání přetlakového ventilu olejové čerpadlo.V důsledku toho se může pryskyřičné zařízení zlomit, které by mohlo vést ke škodám na motoru kvůli nedostatku dodávek ropy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0876/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Tribeca
 
Typ/číslo modelu:  Vzor Tribeca (typ WX)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2006–2014 modelů na rok.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hák v bezpečnostním systému kapoty se nesmí zapojit do bezpečnostního zámku systému kapotu kapoty.Kapota se nemusí řádně zavřít a při jízdě se může neočekávaně otevřít.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Island, Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0877/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: ProAce
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:24/04/2013 až 10/04/2014
 
Druh rizika:  Požár
 
Konektor mezi návratovou palivovou trubkou a vstřikovacím zařízením by mohl být opotřebován a mohl by vytvořit nevhodné připojení, které by vedlo k úniku.Únik paliva může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Portugalsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0879/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobily
 
Značka: Nissan
 
Název: Maxima, Pulsar, Juke, Qashqai and X-Trail
 
Typ/číslo modelu:  Modely Maxima (A36), Pulsar (C13), Juke (F15), Qashaqai (J11) a X-Tželeznic (T32)Schválení typu č.:A36:Ν/Α C13:E9 * 2007/46 * 3086 * 00 F15:E11 * 2007/46 * 0132 * 04 J11:E11 * 2007/46 * 0963 * 00 T32:E13 * 2007/46 * 1456 * 07
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla:Vzor Rok:Maxima (A36) 2015;Pulsar (C13) 2014–2016;JUKE (F15) 2014–2016;Qasšqai (J11) 2014–2016;X-Tželeznice (T32) 2015–2016Data výroby:A36:14/04/2015–05/08/2015;C13:23/09/2014–26/05/2016;F15:05/06/2014–25/05/2016;J11:24/04/2014–16/05/2016;T32:10/04/2015–07/06/2016
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Čidlo zadního kyslíkového čidla může selhat a v případě nevhodného obsahu výfukových plynů nestanoví diagnostický chybový kód (DTC).V takových případech není uživatel varován přes indikátor chybné funkce (MIL) na přístrojové desce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobily
Země původu:  Japonsko, Ruská federace, Spojené království, Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Malta, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0882/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Indian Motorcycle Company
 
Název: Chief Classic, Chief Darkhorse, Vintage, Chieftain, Chieftain Darkhorse, Springfield and Roadmaster
 
Typ/číslo modelu:  Hodnoty VIN 56KCCCADA0E3310503–56KTRAAAXG3338251
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Specifická vozidla vyrobená mezi 06/06/2013 a 28/04/2016
 
Druh rizika:  Požár
 
V případě selhání zapalování lze použít nespálené palivo do výfukového systému, které může způsobit vysoké teploty výfukových plynů, které mohou představovat nebezpečí požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Irsko, Norsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0884/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Grand Cherokee / Liberty
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E4 * 98/14 * 0039 * 09, e4 * 98/14 * 0058 * 03;typ:KJ, PRACOVNÍ SKUPINA
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla se vyrábějí od 20. března 2003 do 9. prosince 2004.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada na ovládací jednotce zádržného systému pro uživatele může způsobit, že se přední airbag a /nebo před napínačem bezpečnostního pásu spustí neúmyslně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0896/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: RENAULT
 
Název: Kadjar
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0475 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena ode dne zahájení výroby až do 4. června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nárazu nesmí airbagy správně používat airbagy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0888/16       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Lahve na LPG
 
Značka: Compolite CS
 
Název: Compolite CS 10 and CS 6
 
Typ/číslo modelu:  CS 10 a CS 6
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Tlakové láhve mohou rychle vybuchnout, pokud jsou vystaveny zdroji požáru (např. netěsný plynový gril).6 hlášených havárií, z nichž jeden měl za následek smrt.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  10 kg a 5 kg lahví na LPG vyrobených z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Země původu:  Vietnam, Švédsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0883/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětské hnízdo a nosič
 
Značka: Normii
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:01001 RůžeVzor:01002 modráVzor:01003 Grey
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Rukojeti se mohou uvolnit nebo oddělit při zvedání dítěte, které mohou vést ke pádu dítěte a utrpí zranění.Kromě toho mohou nastavitelné kordy ve spodní části hnízda vytvořit dlouhé smyčky, které mohou způsobit uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1466.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Malé dětské hnízdo a nosič 3 různých barev (růžový, modrý a šedý) vyrobené z měkkého materiálu, který umožňuje snášet děti a spát.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0868/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Podložka puzzle
 
Značka: JIN wa wa, NOWA
 
Název: EVA PUZZLE MATS
 
Typ/číslo modelu:  NGO0703, NGO0704
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901531718738 A 5901531718745
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Skládanka obsahuje malé části (některá písmena a některá čísla).Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Pěnová puzzle s písmeny a čísly, která je dodávána v průhledném plastovém obalu s přiloženou papírovou etiketou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0872/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: OUSDY
 
Název: VERY FUNNY GIRL
 
Typ/číslo modelu:  0618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435426906001
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 18,7 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Panenka z plastu s růžovými vlasy a doplňky (vak a pitná láhev);Balení:Šestistránkový doklad na růžovém papíru (12 cm x 10 cm).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0880/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: RUN SHENG
 
Název: LOVELY COLORFUL FISH
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:653
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části z ocasní části ryby mohou oddělit.Malé dítě může zařadit tyto malé části do úst a sytič na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Barevných plastových ryb se setrvačníkem.Hračka je dodávána v lepenkové krabici obsahující 13 položek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0881/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: RUN SHENG
 
Název: LOVELY WORM
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:685
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části (antény červů) se mohou z hračky snadno oddělit.Malé dítě může zařadit tyto malé části do úst a sytič na ně.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Z modrého plastického organismu u setrvačníku.Hračka je dodávána v lepenkové krabici s 11 položkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0889/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Gel s světelným LED
 
Značka: CLVA
 
Název: Phantom Vert / Intelligente
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8594164760945
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Světlo LED je příliš silné a může způsobit poškození zraku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zelený gel, který mění barvu při vystavení světlu.Výrobek je vybaven malým klíčem na bázi světla LED.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0895/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Prsty na prsty
 
Značka: GIFI
 
Název: PEINTURE À DOIGTS ('Finger paint')
 
Typ/číslo modelu:  347699–250 ml;Model „fluo“
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  12/2015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Trysky lahví se snadno oddělují a vytvářejí malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  3 balení lahví o objemu 4 x 250 ml prstů prstu v různých barvách, které se dodává v balení na dpborové podložce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: A12/0893/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Opalovací přísada
 
Značka: Aloha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1) SPF 8 Sun Lotion, 250 ml;2) SPF 30 Sun Lotion, 50 ml;3) SPF 50 Kids, 50 ml;4) Citlivost SPF 30,200 ml;5) Citlivost SPF 50,200 ml;6) SPF 15 Spray Lotion, 200 ml;7) SPF 30 Spray Lotion, 200 ml.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 5037378002850 – šarže č. 11823, 42324, 12181, 17314, 16112, 15462, 14512; 2) 5037378005011 – šarže č. 29244; 3) šarže č. 37014, 52835, 50725; 4) 503737005059 – šarže č. 49555, 37084, 51585, 24813, 50525, 13633, 14353, 27993; 5) 5037378005073 – šarže č. 50725, 28624, 28573, 11853, 28003, 14893, 14997, 29854; 6) 5037378004038 – šarže č. 30014, 11863, 11473, 52925; 7) 5037378004045 – šarže č. 63266, 58915, 49225, 51725, 23433, 11873, 50515, 51765.
 
Druh rizika:  Chemické
 
Smetana obsahuje látku methylisothiazolinone (MI) a methylchloroisothiazolinon (MCI).Kožní styk s přípravky obsahujícími MCI/MI-obsahující může vyvolat alergickou kontaktní dermatitidu u citlivých osob.Podle nařízení o kosmetických přípravcích je MCI/MI v kosmetických přípravcích, které se neoplachují, a od 16. dubna 2016 nesmí být dodáván na trh Unie.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Různé typy prostředků na ochranu proti slunečnímu záření s různými ochrannými prvky před slunečním zářením.Plastová láhev nebo trubička bílá a žlutá.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0891/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Soubor dekorativních svíček
 
Značka: PAMPY
 
Název: Velas
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 323673
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8430173236739
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Svíčky, vzhledem k jejich charakteristické formě, barvě a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny.Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může vést děti k jejich vkládání do úst, spolčování nebo k jejich uvedení do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Souprava se skládá z pěti svíček ve formě zkušebních kusů různých barev, z nichž každá je namontována na lepku.Balení:průhledný obal s blistrem, jehož spodní část označení je na bílém pozadí s barevnými pruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0878/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Halogenové žárovky
 
Značka: CEBA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XG-1009
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:981205
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Skříň světelného zdroje a propojovací skříň se mohou snadno zlomit, což může dát přístup k živým částem nebo může způsobit zkrat a požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Halogenové zářivkové světlo, 400 W, pro stavební a svépomocné činnosti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0898/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Chladničky/mrazničky
 
Značka: IKEA
 
Název: Frostfri
 
Typ/číslo modelu:  Mraznička A + +227:70221871, chladničky v mrazničce A + +395 ref:30221868
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modely se vyrábějí od 45. týdne 2015 (1545) do týdne 7 (1607) do týdne 2016.
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Horní panel chladničky/mrazicího prostoru může oddělit nebo rozvést živé části, které jsou přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Chladničky/mrazničky.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0065/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Řetězová pila
 
Značka: Echo / Shindaiwa
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C2510TES, CS2510TESC-10, CS2510TESC-8,250 TS,250 třetích zemí – 10;250TCs-8
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Nedostatečné chlazení může způsobit, že se taví plastové součásti, které mohou vést k popálení nebo požáru, jestliže se při hoření přijdou do styku s piliny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Řetězová pila s dvoudobým jiskrovým zapalováním.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Německo, Norsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0067/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Houpačka
 
Značka: NSH NORDIC
 
Název: 3 in 1 swing
 
Typ/číslo modelu:  805–463/T805–463
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5705858041612
 
Druh rizika:  Úraz
 
Lano není dostatečně pevné a mohlo by se pohybovat pod sedadlem v případě, že hmotnost houpaček není v rovnováze, např. dítě se pohybuje dopředu a hmotnost se posunuje.V tomto případě může obrněné sedadlo způsobit poškození kolem rizika poranění hlavy.Nahlášená nehoda.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu, Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  3in1 je třeba používat pro děti od 1 do 10 let.Tento výkyv se skládá z 3 částí (sedadlo, opěradlo a tyč).Bezpečnostní pás pro děti do 3 let.Na obou stranách (v rámci sedadla) je nastavitelné lano.
Země původu:  Dánsko
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0066/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Světelný zdroj
 
Značka: FLOS
 
Název: Skygarden
 
Typ/číslo modelu:  Skyzahrada S1 a S2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  FU641, FU642, Produkty vyrobené před červnem 2016 jsou dotčeny.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Systém s podmíněným osvobozením od daně by mohl selhat, světlomet by mohl spadnout a dopadnout na ně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu, Ostatní (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Brzdová svítilna poskytující energii z hliníku s rozptýleným osvětlením a s podmíněným systémem.Litinu tohoto difuzéru je namalované bílé barvy, zatímco vnější úprava může být rzi, lesklá černá, lesklá bílá nebo matná.Výrobky vyrobené před červnem 2016 by měly být prodávány s další bezpečnostní soupravou.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Irsko
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0870/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: Actros
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0737;Typ:963–4-E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vztahují se na vozidla vyrobená od 1. února 2015 do 30. dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nedostatečné spojení se šroubovkou může vést ke ztrátě boční komise vůči uživatelům vozovky, pokud tato boční panel spadá do styku na vozovce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 29
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko