Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 45 ( Offentliggjort på: 17/11/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0730/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Lightere, der er nyt ved Dora (andre tændere er ikke kendt)
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
De anmeldte produkter appellerer til børn, der begår dem i legetøj, og som vil kunne føre til små børn, der enten brænder sig eller forårsager brand.Lighterne har ikke nogen advarsler, der viser, at de er lightere.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Alle tændere i grossister, der er returneret. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Alle tændere i grossister, der er returneret.

 
Beskrivelse:  Leveret af grossister i visningskasser af 10 og 16, der sælges individuelt af detailhandlere.1.Fod 6cmx3cmx2cm.2.Duracilly (form og farve af det virkelige Dural-batteri) 2.5cmx4,5 cm.3.Samsung-mobiltelefon, 6,5 cm x 3,5 cm x 2 cm (farve på ruten fra Samsung).4.Ko 7.5cmx5cmx3cm (sort/hvid med lille rød).5.Coca-Cola beholder 5cmx3.5cmx2,5 cm (rød og hvid).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0731/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Bordlampe
 
Mærke: Stork
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Huangslit H-5000-1
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
En hændelse indberettet af en forbruger — det halogenlys, der er eksploderet og kortslutning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:tilbagekaldelse fra forbrugerne, tilbagetrækning fra markedet, information til forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0733/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Fuel Feeding Pump in Chevrolet cars
 
Type/modelnummer:  Aveo T250 1.4lt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Én hændelse under den fælles landbrugspolitik (New Car Assessment Program).På nogle AVEO-køretøjer kan brændstoftilførselsrør og smeltesikringer føre under en alvorlig frontal kollision, hvad der kan medføre, at brændstofpumpen fortsætter med at være i drift efter sammenstødet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er fremstillet i perioden fra juni 2005 til den 27. september 2006.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0734/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Nedre del Joints i Jeepp
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Passagerernes Car Cerokee, type KJ
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Vand kan trænge ind i de nederste kuglesamlinger i de berørte køretøjer.Dette kan forårsage korrosion og adskillelse af kugleleddene.Adskillelse af kuglesamlinger kan medføre tab af styretøjets betjeningsindretning og kan medføre en kollision uden forudgående varsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer, der er bygget den 2006. marts 15.Køretøjets identifikationsnummer/stelnummer er:1J@G $8 #? ^ W *hvor:@ = 4 eller 8$= L eller 6% = B eller N, C eller E# = 1 eller 7 eller 5 eller K= 1 til 9 eller X^ = 2 eller 3 eller 4 eller 5 eller 6* = produktionstal på 6 cifre
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0729/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Langtidsformel Nail farve 413
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholder 7,1 % dibutyltåhjælp, hvilket kan skade det ufødte barn og skade forplantningsevnen.Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "slek" Nail Colour
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0732/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  1 070807
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Dette produkt udgør en alvorlig bakteriologisk risiko, fordi den indeholder:Antal aerobe kim i alt (4,3 x 105 cfu/g og 3,2x106 cfu/g)— pseudomas aeruginosa.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Skin-gel "Alosan 96 % Aloe vera reparation hudgel"
Oprindelsesland:  Danmark
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0735/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  3-stikkontakt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:At apparatets hus kan åbnes ved hjælp af almindelige redskaber— det ledende tværsnit er for snævertKablerne identificeres med de forkerte farverDen loddede forbindelse er defekt.Den neutrale leder, der er i kontakt med koblingens sokkel, er ikke tilfredsstillende;Krævede mærkninger mangler.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Hvid 3-stikkontakt med udvidelseskabel i gennemsigtig plastikpose med blå/yellerlav papetiket og GS-mærke for TÜV Product Service.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 45