Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 44 ( Zveřejněno: 10/11/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0723/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Vzhled produktů není zcela zřejmý a lze je považovat za zapalovače neobvyklého typu (novelty).Podle evropské normy se zapalovač nemá romány, protože přirozené riziko je výrazně vyšší.Zapalovače neobvyklého typu (novelty) jsou atraktivní pro děti a s přihlédnutím k běžnému chování dětí, které představuje nebezpečí poškození zdraví při používání.Nebyly vydány žádné pokyny pro bezpečné používání produktů v maďarštině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Čtyři zapalovače neobvyklého typu (novelty) (značka neznámá) ve formě1. pistoli2. plachetník3. mobilní telefon (tři typy)4. karbaminové otočné stoly
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0709/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelné zdroje pro venkovní použití „CAOSRAMA, SOLTERA“ (220 V)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SOLTERA torchsty-wall light – Navalo řada 487925, SOLTERA ‚Borne‘ (light blarlard light) – Navalo řada 487929, SOLTERA „Potelet“ (lehké vepřové sádlo) – Navače řady 487942
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože zakřivené plastové prvky může roztavit a ztratit svůj tvar, v jehož důsledku již není možné zaručit jejich vodotěsnost.Vada leží v plastové zkumavce, která se skládá ze dvou typů plastových jednolitých ultrazvuku.Plastová trubice je utěsněna plastovým diskem, ke kterému je připevněn dřevěný uzávěr se třemi šrouby.Změna typu plastu použitého pro tento kotouč by mohla být zdrojem vad, která vedla ke ztrátě tvaru a způsobila ztrátu její vodotěsnosti během zkoušek životnosti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0718/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Osvětlení světelného zdroje mořského dna (Picture lamps in ornt frame s integrovaným hodinami)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Při změně baňky lze přijít do styku s živými konstrukčními částmi,Napájecí vodiče mají nedostatečnou kvalitu, (uzavřené kabelové spoje, nedostatečná izolace),Upozornění nejsou v němčině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0719/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Akvarijní lampa na světlých svítidlech
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5608199846987
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Při změně baňky lze přijít do styku s živými součástmi;— kabely uvnitř zařízení mají špatnou kvalitu (kroucené kabelové spoje, nedostatečná izolace);Nutná upozornění nejsou v němčině.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0713/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „BMW 5-řada E34 Touring“
 
Značka: BMW
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5/HE700/1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože ve vozidlech s vysokým použitím je možné dosáhnout pokroku, pokud to povede k blokování klíče brzdy.K tomu obvykle dochází, když je vozidlo zahájeno, takže jej nelze řídit.Ve výjimečných případech může být vozidlo zahájeno a vibrace způsobené následným pohybem mohou způsobit, že disk mechanismu řízení se posune do polohy zámku, mobilizujte řízení.Proto nelze vyloučit, že došlo k selhání při řízení, což vedlo k závažným situacím a nehodám.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Výroba dotčených vozidel probíhala od května 1995 do června 1996.Postiženy mohou být pouze vozidla s mechanismem řízení výrobcem Valeo a bez vnitřního systému.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0724/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Peugeot 407 Salon a SW“
 
Značka: Peugeot
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu.Případná ztráta výběru rychlostního stupně v případě, že není možné zapojit zařízení do poruchy, může vést k rozkladu vozidla nebo ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla postavena ve Francii a v letech 20.1.2005 až 21.1.2006 prodána.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0725/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  XV 1600 „Yamaha“
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VP08, ES schválení typu e1 * 92/61 * 00029
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tato vozidla mohou vykazovat různé závady:Čtyřhraný ozubený ket na hlavní hřídeli převodovky může axiální posun, protože cirklip může vyklouznout z drážky;— psem na výpustě ozubeného ozubení se může v případě násilný rychlostní stupeň roztrhnout.Hlavní hřídel, včetně čtyřstupňového ozubeného ket a související klipy a podložky, musí být nahrazen na všech vozidlech.Čtyřhraný ozubený ket na vinici musí být rovněž nahrazen pozměněnou a zesílené verzí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Všechna vozidla vyrobená v letech 1999 až 2002 s identifikačními čísly vozidla v těchto rozmezích jsou dotčena:JYAVP081000000301 až JYAVP081000010047JYAVP081000010392 až JYAVP081000012035JYAVP081000012997 až JYAVP081000013612JYAVP081000015201 až JYAVP081000016852
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0710/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Podložky pro malé děti „BEABA STABILNÍ DÍŽAVKY PRO MALÉ baby changes“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  920030 A 920031
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje možné nebezpečí pádu a zranění dítěte v důsledku nedostatečné stability.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 12221.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0720/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože je vyroben z měkčeného polyvinylchloridu a obsahuje více než 14 % látky diethylhexylftalát (DEPH).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu ze strany dovozce a maloobchodníka.Doplňující opatření orgánu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bezpečnostní plavání pro malé děti (od 0 do 2 let do 20 kg)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0726/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Skládací dětská chodítka
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  819RN, dovozce
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění v důsledku těchto nedodržení evropské normy EN 1273:— délka a výška sedadla jsou menší, než se požaduje;— jsou ostré hrany a tvar okrajů není podle potřeby upraven;— existuje pouze jeden zajišťovací mechanismus, ačkoli jsou požadovány dva;Skládací mechanismus vykonává bez zařízení a může být uvolněn s výkonem nižším než 50 N a s jedním aktem;Při zkouškách stabilní pevnosti a při dynamické pevnosti přerušoval chodník.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které požaduje orgán.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0711/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EM 1015
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí dětí všech věkových skupin, protože dinosaur roste ve vodě nebo v mokrém prostředí.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Hračka vyrobená z rozšiřujícího se materiálu „Magic živočicha s probubláváním blegum“
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0714/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje několik malých částí, které by mohly být spolknuty.Patří k nim zejména klíčový kroužek s řetězcem, mačkací ventil a oči.Pokud jsou tyto části odtaženy nebo vypnuty a dítě je umístí do úst, hrozí nebezpečí zalknutí.Během zkoušky tahem se klíčový prstenec propadl z krku hračky na 18 N, což je méně, než je požadováno.Celý klíčový kroužek a řetěz by pak mohl procházet válcem pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Skřípky na psa s klíčovým kroužkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0715/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: 1) Aliki, 2) Toy Trade, 3) Unknown
 
Název: 1) Zebra soft toy 2) Fish soft toy 3) Piglet soft toy
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2, 4036855046852, 3) 4026272031173
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
přísnost přísavky, která je připevněna k pásku, lze drtit s malým úsilím (1–20N, 2–27N, 3–27 N) a může být spolknuty.Hračka „měkká hračka“ je zařazena jako hračka pro děti do 36 měsíců a nesmí obsahovat malé části, které by mohly být přetvořeny. tyto hračky jsou nebezpečné, protože:Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje distributorem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tři měkké hračky
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0716/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 316729 150003
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísnost na výrobku je „malá část“, která může být spolknuta.Jestliže se tato část vytáhne a dítě se umístí do jeho úst, hrozí nebezpečí zalknutí.Během zkoušky tahem se tkaninové pásmo tore při 21 N vyžaduje méně, než je požadováno.Celý sací polštář by pak mohl procházet zkušebním válcem E, i když je to zakázáno pro sací podložky, které se mohou uvolnit nebo uvolnit.Sací polštář rovněž zapadá do válce pro malé části.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru orel „Nowa Toy“
Země původu:  Austrálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0717/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka „Paul Import GmbH“
 
Značka: ory: TOYS.Soft toys “Paul Import GmbH”
 
Název: 1) Soft toy monkey; 2) Soft toy dog; 3) Soft toy duck.
 
Typ/číslo modelu:  1) není k dispozici, 2) není k dispozici, 3) 5302
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3) 4026272053021
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky jsou klasifikovány jako hračky pro děti do 36 měsíců a nesmějí proto obsahovat žádné „malé části“, které by mohly být spolknuty.Tyto hračky jsou nebezpečné, protože připojené přísavky mohou mít malé úsilí (1) 37 N, 2) 45N, 3) 16N a mohou být spolknuty, i když jsou malé části.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0728/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Markery „ROTUDECOR“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Lila & Lala, POLOŽKA NO. 0212976
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8438583 129762
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože naplnění tmavě zelené značky obsahuje velké množství chromu (111.6 ± 9.7).Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem:zastavení uvádění výrobku na trh, stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  18 barev.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0676/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta „H & M“
 
Značka: H&M
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A 931960–7952, 931961–7952
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Tento výrobek představuje:— nebezpečí zalknutí, protože dítě může být schopno oddělit kompas nebo rozjet jej a umístit do úst;Chemické riziko, protože kompas obsahuje minerální olej z alkanů C10 – C16, který při požití může způsobit chemickou zápal plic.Nahlášená nehoda.Jeden rok chlapce z Dánska se podařilo rozpadnout kompas se svými zuby.Chlapec dostal kapalina z kompasu do plic a spolkne se gumový kroužek.Byl ošetřen v nemocnici.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu od spotřebitelů výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0727/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Baby duffel znak „Lindex“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  5762848
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tlačítka mohou odříznout oděv s malou silou a pak může dítě spolknout.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hnědá výživa určená pro kojence a malé děti s tlačítky.Velikosti 62–80 cl.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0721/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2674 výroba 07/04, konec platnosti 06/08
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje betamethazon dipropionát:0,045 %, jejichž používání je v kosmetických přípravcích zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobků orgánem.

 
Popis:  Léčivý přípravek prodávaný jako kosmetický přípravek:Neprojednota gelu „Tecmomed“ (směs pokožky na bázi glukokortikoidů – neoprotein-1 gel forte.)
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0722/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 15
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje glukokortikoidní betamethazon (0,033 g/100g), jejichž použití je v kosmetických přípravcích zakázáno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobků orgánem.

 
Popis:  Prosgelová gel „NICHBEN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES“, 30 ml (léčiva prodávaná jako kosmetický přípravek, víčník na bázi glukokortikoidů)
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0712/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Spáječ Stitch Sewing Machine
 
Značka: Anglosew, Highlead, Prosew, Protex, Tysew, Wimsew, Yamata
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CM500, FY500–1, GL13128–1, TY500, W500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Že izolace odolá zkušebním napětím;) úvodní vzdálenost nesplňuje požadavky normy;Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Mikrospínače pod kontrolou nohou neodpovídali standardu;Konektor pro připojení k síti nebyl v souladu s normou;Termoplastický materiál nesplnil požadavky zkoušky s koulí;Svodová proud vyšší než maximální přípustná úroveň podle normy.Produkt je nesprávně klasifikován a označen.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 44