Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 27 ( Zveřejněno: 08/07/2016)
Oznámení A12/0333/16 ze zprávy t-2016–011 bylo aktualizováno, aby se objasnily výrobní kódy dotčené stažením z oběhu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0819/16       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Zahradní křesla
 
Značka: Marco's Toys
 
Název: SILLA PLEGABLE ('Folding chair')
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy na položku:1.) 1710, 2.) 1711, 3.) 1712
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.) 84353990171002.) 84353990171173.) 8435399017124
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Židle se mohou snadno postavit dopředu i do stran, když je zátěž umístěna na loketu, což vede k zranění, když osoba poklesne z předsedy.Ostatní loketní listy se rovněž mohou roztrhnout na spoji trubky, přičemž ostré hrany jsou vystaveny riziku.Výrobky nejsou v souladu s příslušnou evropskou normou EN 581.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Skládací venkovní židle v různých vzorech s kovovou kostrou.Na výrobky je připevněna lepenková etiketa.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0831/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Vidlice jízdních kol
 
Značka: Kinesis UK
 
Název: Full Carbon Racelight T (RT) / Racelight T Full Carbon / 12K Racelight T / 12K
 
Typ/číslo modelu:  F-10E a F-58
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modelové roky:Celý nízkouhlíkový Raelight T (RT):2003/2005Podniku Raelight T Fully Carbon:200612K Raelight T:2007/200912K:2009
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hliníková koruna vidlic může být oddělena od strmlaké trubice nebo od vidlicové končetiny.Může to vést k pádu jezdce.3 hlášených havárií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Vidličky z uhlíkových vláken.Odvolání se zobrazí na této internetové stránce:http://shop.upgradebikes.co.uk/Catalogue/Technical/Kinesis/RACELIGHT-T-CARBON-FORK-2003-2009-RECALL-NOTICE
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0816/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ethanol pro kamna/krby na odvodu spalin
 
Značka: DOMESTIX
 
Název: ETHANOL
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže 160108, 155115 a 043
 
Druh rizika:  Chemické, Požár
 
Kapalina se může dostat do doby, kdy v důsledku problému s uzávěrem uzávěry z láhve, což vede k riziku poškození očí, neboť výrobek je klasifikován jako látka dráždivá pro oči a že je to hořlavá látka, může dojít k úniku očí.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Organický ethanol v průhledném plastu o objemu 2 litrů s červeným plastovým víčkem.Na zadní straně štítku se uvádí číslo šarže, návod k použití, bezpečnostní pokyny, piktogramy označující nebezpečí a název společnosti.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0830/16       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  Zapalovače neobvyklého typu (novelty)
 
Značka: Zhongliang Lighters
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  201430422251.X201430422252.4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tlačný člun je lákavý pro děti, které mohou hrát s ním a způsobit požár.Výrobek není v souladu s rozhodnutím Komise 2006/502 ES, kterým se zakazuje uvádět na trh zapalovače neobvyklého typu (novelty) a příslušnou evropskou normu EN 13869.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Nový zapalovač ve formě boty.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0828/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světlo
 
Značka: Luigi Ferro
 
Název: Yoso
 
Typ/číslo modelu:  Černé:BRI-A104/HK11155A06, Grey:BRI-A106/HK11155A11, White:BRI-A105/HK11155A05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  31/15 – rok 2015
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při pohybu světelného zdroje pravděpodobně dojde k poškození izolace pružného kabelu.Uživatel proto mohl získat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Halogenová žárovka na podlaze uvedená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0817/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 207
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E2 * 2001/116 * 0340 *;Typ:W * * * * *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 29. června 2009 do 29. května 2015.
 
Druh rizika:  Požár
 
Problém s elektrickým kabelovým kabelů pro ohřívač sedadla by mohl vést k nadměrnému zahřívání sedadla a riziku požáru, i když je vozidlo zaparkováno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0818/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Twingo
 
Typ/číslo modelu:  Twingo III (verze E4, verze E07, verze E1):E2 * 2007/46 * 0457 * 00, e2 * 200746 * 0457 * 01, e2 * 2007/46 * 0457 * 02E2 * 200746 * 0457 * 03, e2 * 2007/46 * 0457 * 04, e2 * 2007/46 * 0457 * 05, e2 * 2007/46 * 0457 * 06
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Týká se vozidel s nerozděleným sklopným sedadlem vyrobeným od dubna 2014 do 24. listopadu 2015 včetně.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Upevňovací zařízení pro zadní sedadlo se může zlomit v případě čelního nárazu s potenciálním rizikem zavazadel v zavazadlovém prostoru vstupujícího do přední části vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Německo, Řecko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0838/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: Mazda 2, CX-3, CX-9
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E13 * 2001/116 * 0254 * 09–13 e1 * 2007/46 * 1335 * 03–04;typ:De DJ1, TB1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 19. prosince 2012 do 2. prosince 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šroubová přípojka mezi stub nápravou a tlumičem se může uvolnit.V důsledku toho nesmí být vozidlo řiditelné.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0839/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný přívěs
 
Značka: Bürstner
 
Název: Averso, Averso top, Averso Plus, Premio, Premio Plus
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E1 * 2007/46 * 0147, e1 * 2007/46 * 0189;typy:NAPŘ. /B? NAPŘ. /B3
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2014 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Boční provozní dveře mohou být otevřené, když je vozidlo v pohybu a vyčnívají vodorovně do vozovky.Obsah karavan by mohl spadnout do silnice představující nebezpečí pro následující vozidla.Otevřené dveře mohou představovat riziko srážky s ostatními účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Obytný přívěs
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0840/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Phaeton
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0189 *Typ:3D
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 25. dubna 2007 do 17. června 2008.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilnavost sklárny na posuvné střeše nemusí být z důvodu kontaminace během výrobního procesu dostatečné.Sklářský kryt by se mohl oddělit, když se vozidlo pohybuje a ohrožuje dopravu na pozadí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobním automobilem se sunnou střechou.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0841/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Aygo
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 9. září 2014 do 15. října 2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Hřídel řízení se může zlomit, což povede ke ztrátě ovládacího prvku řízení a riziku nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Malé 2 dveře pro osobní vůz.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0842/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: A8
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0198 * Typ:4E
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od května 2007 do září 2008.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přilnavost sklářského skla na solární střeše nemusí být z důvodu nečistot v oblasti adhezivních povrchů dostatečné.Sklářský kryt může následně spadnout na silnici za jízdy, což znamená ohrožení dopravy po ní.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0843/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroën
 
Název: C1
 
Typ/číslo modelu:  C1 (B4)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:09–09–2014 až 15–09–2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Část zařízení pro sloupek řízení by mohla selhat, což by mohlo vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Německo, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0844/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 108
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:10–09–2014 až 12–09–2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Část zařízení pro sloupek řízení by mohla selhat, což by mohlo vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Česká republika
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Řecko, Malta, Norsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0820/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: SAMBRO
 
Název: 3 Wheel Scooter Paw Patrol
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:PWP-7010;Referenční přístroje pro hračky:191579
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055114307311, Šarže:04/15
 
Druh rizika:  Úraz
 
Držadla, která chrání provedení řídítka, se mohou oddělit.Spadá-li dítě do nechráněného styku s řídítky, může to způsobit vážné zranění, jako je punkce břicha.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Modrý a červený koloběžný kolku 3-kolový vyrobený z plastu a kovu, určený pro děti ve věku 2 +.Lepenkové obaly.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0821/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Poníci hračky
 
Značka: AMY
 
Název: TOYS BABY
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:JR 1408208
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1408208006300
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál pony obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:32,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada dvou růžových plastových poníků s růžovou a purpurovou fialovou a ocasem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0833/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Poš (y)
 
Značka: Ameiya / Hammy Toys
 
Název: Fairy Tale World
 
Typ/číslo modelu:  333 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plast poníci obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 33 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastické poníci v různých barvách, dodávané v průhledných plastových obalech a prodávané na obrazovkách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0834/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská sklopná sedačka
 
Značka: DEUBA
 
Název: Kinder Hollywoodschaukel Rot, Beetle - Kid's Swing Chair, Beetle Design
 
Typ/číslo modelu:  Článek 100081E/05Barva:Červená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4250525300420
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zatímco u dětí se děti ustupují, může se převrátit.Děti mohou spadnout do kovové střechy houskové židle, což způsobuje zranění hlavy a krku.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–8.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tažné židle pro děti, dodávané v lepenkové krabici o rozměrech:1130x450x120 mm.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0832/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Praní těla
 
Značka: DiaClin
 
Název: BodyWash
 
Typ/číslo modelu:  Datum skončení platnosti 08–201730 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8714207351538, kód KN 14H271
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek je kontaminován vysokým mezofilním aerobních bakterií, zejména Enterobacteriaceae (celková naměřená hodnota:13500 KTJ/g), což představuje riziko infekce, zejména poškození slupky.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Tělo omyje („Dibbetic Skin care“) dodávané do bílé nádoby s čerpadlem (30 ml).
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0822/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Videofon
 
Značka: Extel
 
Název: Lena
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:MN LENA 11 3.Odkaz:812211 a 822211.Typ JS-S436EO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti mezi primárními a sekundárními obvody transformátoru jsou nedostatečné.To by mohlo vést k tomu, že přístupné části by měly být ze síťového napětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Videofon
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0823/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Qiaosheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Přípona 20 m má oranžovou zásuvku ve tvaru jablko s jednou 3pólovou zásuvkou a třemi pólovými zásuvkami na bocích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0824/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Qiaosheng
 
Název: NB BANUO
 
Typ/číslo modelu:  vzor 088
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rozšíření olovem s více zásuvkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0825/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Qiaosheng
 
Název: Explosion Proof Socket
 
Typ/číslo modelu:  vzor:161
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rozšíření olovem s více zásuvkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0826/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Qiaosheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QS-5336
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rozšíření olovem s více zásuvkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0827/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Rozšíření olova
 
Značka: Qiaosheng
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QS-5338
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Rozšíření olovem s více zásuvkami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0829/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Síťový adaptér
 
Značka: Run and Teng
 
Název: TV Computer Telephony Phone Connector
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9 200000 000395
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Otvory v zásuvkách nejsou chráněny žaluziemi.Uživatel má proto přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dvoukolíkový adaptér se zásuvkou pro zástrčky s US stylem
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0837/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Akvarijní světlo
 
Značka: LEDGLE
 
Název: LED Aquarium Light
 
Typ/číslo modelu:  SKU X0000-IRPXXR
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není dostatečně uzemněn a není chráněn proti vniknutí vody.Plocha průřezu napáječe a rozměry vidlice není správná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a příslušné vnitrostátní normy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Promírní stmívatelné svítidlo.Balení do běžné lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 27
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0064/16       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Hasičské práce
 
Značka: Tropic Fire
 
Název: Tiger Power
 
Typ/číslo modelu:  TP1000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1170 – F3–02599, 36F236/029/15
 
Druh rizika:  Popálení, Poškození sluchu
 
Doba hoření počáteční pojistky může být příliš dlouhá nebo může dojít k roztržení při jeho fungování.V případě zpoždění výbuchu se mohou uživatelé vrátit k ověření výrobku a mohou se spálit neočekávaným výbuchem nebo být vystaven vysoké hladině hluku z důvodu krátké vzdálenosti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o pyrotechnické slože a příslušná evropská norma EN 15947.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Zábavní pyrotechniku typu flash, model:TP1000, CAT.F 3.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 27