Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 43 ( Offentliggjort på: 06/11/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0696/06       
Kategori:  Gasapparater og -komponenter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  TecTower RMT 7650, TecTower RMT 7651, TecTower RMT 7655
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Skruelåg i gastilførselsrøret kan lække, således at gassen kan undslippe og antændes.Skruelåget mellem gasreguleringsventilen og brænderen er ikke tilstrækkeligt stramt, således at der slipper gas ud og antændes.Gassen kan kun undslippe, når ovnen og/eller grisene er i drift.Den bør derfor ikke anvendes, før maskinen er blevet kontrolleret.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Gasfyret ovn og ovn med rist sammen med et køleskab til montering i mobile boliger og campingvogne "Dometic".Løbenumre:til 629 xxxxx.Serienummeret og typespecifikationen skrives på en fabriksplade, som er fastgjort til indersiden af køleskab.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 7 fotos

2 af 7 fotos

3 af 7 fotos

4 af 7 fotos

5 af 7 fotos

6 af 7 fotos

7 af 7 fotos

Varslingsnummer: 0705/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  67115/30/15 sort, 67115/31/15 hvid, 67115/87/15 sølv
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— den interne ledninger i lygteparentes kommer i kontakt med de skarpe ender af det fleksible rør, som rager ud på wirevejen.— det er ikke fast, hvilket rør, der skal beskytte røret, og som anvendes i stedet for den hårde bøsning, ikke er fast.— den ungarske brugsanvisning omfatter ukorrekt oversættelse af den engelske version (ifølge den engelske version i tilfælde af et produkt i klasse II "er udstyret dobbeltisoleret og må ikke være forbundet med en jord", mens den ungarske tekst angiver, at et sådant produkt er udstyret med dobbeltisoleret jordtråd).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden

 
Beskrivelse:  Bærbare armaturer til halogenlamper Bright light.
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0706/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MT-DB03
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den ringe konstruktion af cyklen kan føre til alvorlig kvæstelse af hænder og fødder og af personer generelt.Desuden kan brændstofsystemets placering medføre indånding af røg.Navnlig:Håndtag af stregarme, som ikke bringes til ophørFor de bageste kædehjul er drivkæden og den bageste del af køretøjet ikke tilstrækkeligt afskærmet.— der er ikke noget speedometerBrændstofluftning er ikke korrekt.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedens beslaglæggelse af produkter

 
Beskrivelse:  Minimotorcyklister.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0701/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Yamaha
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XV1600A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I de berørte motorcykler kan der være tale om fejlforarbejdede forbindelser af visse dele af transmissionen, hvilket kan forårsage unormal slitage, der i sidste ende fører til en brudt beholder.Hvis afbøjningerne går i stykker, kunne transmissionen låse, hvilket også ville give baghjulet mulighed for at låse under transporten.Dette kan føre til tab af kontrol af motorcyklen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: De korrigerende foranstaltninger, som importøren har truffet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0697/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjskon med laser B/O Guns Model Series
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  De elektroniske serier af Gunben
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader på sigt, fordi:— Laserrens udgangseffekt måles til 4 mW;— der er ingen advarsels- eller sikkerhedsinstruktion i forbindelse med laser eller oplysninger om klassificering.På grund af manglen på oplysninger, der tyder på, at produktet indeholder en laser og den uacceptabelt høje effekt, udgør legetøjsmelonen en særlig stor, specifik risiko for børn, da øjenøjenlågene, når de rettes mod øjet, ikke yder tilstrækkelig beskyttelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Serie 859 — A1 til A8.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0698/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Pistol med laserSuper våben
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  M-16 (on produkt)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for skader på sigt, fordi:— Laserrens udgangseffekt måles til 6 mW;— der er ingen advarsels- eller sikkerhedsinstruktion i forbindelse med laser.I lyset af manglen på oplysninger, der tyder på, at denne pistol indeholder lasersystemet og den uacceptabelt høje udgangseffekt, udgør den pågældende pistol en særlig stor, specifik risiko for børn, fordi øjenøjenlågene, når de er rettet mod øjet, ikke yder tilstrækkelig beskyttelse.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Imiteret B/O GUn, NO:9988.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0699/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  09920
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forgiftning, fordi:— migration af chrom fra materiale nr. 1 (gul maling) udsætter unge brugere for en ikke ubetydelig risiko for forgiftning (værdier på mellem 1 og 3 gange højere end den tilladte maksimale værdi)— migration af bly fra samme materiale udsætter unge brugere for en uacceptabel risiko for forgiftning (værdier, der er mere end 3 gange højere end den tilladte maksimumsværdi).Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Myndighedens beslaglæggelse af produkter

 
Beskrivelse:  Børnespillet "Kid Cala "University Games.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0700/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bowman supermagt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  338AB
 
Batchnummer/stregkode:  5998230717278
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi sugekoppen, når pilen er anbragt som anslagsflade ved pilen, blev løsnet under 60 N.Når sugekoppen fjernes, er der risiko for kvælning.Børn suger normalt sugekoppen og fugtet således, at det passer bedre til den overflade, de rammer.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0703/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  413-1308
 
Batchnummer/stregkode:  8710228120528
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en alvorlig kvælningsrisiko, fordi en lille del af legetøjet, som passer ind i cylinderen for smådele, kan løsne sig under leg med legetøjet.Små dele kan puttes i munden af børn.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere og oplysninger til forbrugere efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Legetøj af plast"perles à udklipper Miffy"
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0708/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forgiftning, fordi produktet har 325 mg bly pr. kg bly i den gule maling på døgnet, mens den tilladte maksimumsværdi er 90 mg/kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og producentens advarsel til forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Melissa og Doug Shape Sorting Cack Floair LeisureProducts/Melissa og DougType/modelnummer:CR 1105.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0702/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FA-01 V
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for forbrændinger, fordi:— varmekammeret opvarmer en temperatur på 100 °C.Under prøvningen sker der ændringer, som forhindrer produktet i at blive anvendt yderligere, herunder afsmeltning af forbindelser;Efter prøvningen er dens diameter 5,0 mm.— stik af adapteren mangler tekniske specifikationer (strøm, spænding, type strømforsyning);— der er ingen brugermanual på slovakisk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning fra markedet (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugerne af distributøren og leverandøren.

 
Beskrivelse:  Elektriske adapter med spændingsteknik med spændingseffekt GUARD.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0707/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  E0019
 
Batchnummer/stregkode:  8595070888938
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— manglende overensstemmelse mellem huller i stikkontakten og kontakter, gør sikker brug af produktet umulig;Boltens berøring og de nitning, der må lægges på jordforbindelsen, er ikke i overensstemmelse med kravene til pålidelig forbindelse med en jordforbunden leder;— det hvide materiale i en stikdåse brænder, når det er i berøring med en glavtråd.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante standard IEC 60884-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Flere stikkontakter, Nanjing Light Industrial Products.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 43