Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 43 ( Zveřejněno: 06/11/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0696/06       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  TecTower RMT 7650, TecTower RMT 7651, TecTower RMT 7655
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Šroubovací přípojky v výdeji plynu v peci mohou propouštět, umožňovat únik plynu a vznítit se.Šroubovací spojení mezi regulátorem plynu a hořákem není dostatečně pevné, což umožňuje únik plynu a vznícení.Plyn může uniknout pouze tehdy, když je pec nebo gril v provozu.Sušárna by se proto neměla používat, dokud spotřebič není zkontrolován
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušárna a pec na plynná paliva spolu s grilem v kombinaci s chladničkou pro montáž do mobilních telefonů a karavanů „Dometic“.Pořadová čísla:do 629xxxxx.Sériové číslo a typ specifikace jsou uvedeny na výrobním štítku připevněném k vnitřní straně chladničky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 7 fotografií

2 ze 7 fotografií

3 ze 7 fotografií

4 ze 7 fotografií

5 ze 7 fotografií

6 ze 7 fotografií

7 ze 7 fotografií

Číslo varování: 0705/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  67115/30/15 černé, 67115/31/15 bílé, 67115/87/15 stříbra
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Vnitřní kabeláž uvnitř skupiny se dostane do kontaktu s ostrou částí ohebné trubky, která vyčnívá do drátové (navíjené),Ochranná trubice, která se používá místo tvrdé průchodky, není pevná,— Maďarské pokyny k použití zahrnují nesprávný překlad anglického znění (podle anglického znění v případě výrobku třídy II „vybavení je dvojité izolované a nesmí být připojeny k zemi“), zatímco maďarské znění uvádí, že takový výrobek je vybaven dvouizolovaným lanovým drátem).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zpětné převzetí od spotřebitelů objednaných orgánem

 
Popis:  Přenosná svítidla pro halogenové žárovky Bright light.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0706/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MT-DB03
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Špatná konstrukce jízdních kol může vést k vážnému zranění rukou a nohou a osoby obecně.Kromě toho může poloha palivového systému vést k vdechování kouře.Zejména,Při manipulaci s tyčovými pákami není koule zakončena;— Překrokový řetězec a zadní většiny volnočasových kanálů není dostatečně hlína;— není k dispozici rychloměr;Únik paliva je nesprávný.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu dovozcem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobků orgánem

 
Popis:  Mini motorky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0701/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XV1600A
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U dotčených motocyklů mohou být psi zapojení do některých převodových částí nesprávně obrobek, který by mohl způsobit abnormální opotřebení, při němž může dojít k rozbitému zadržovacího sponu.Dojde-li ke přestávce v počtu, mohlo by dojít k zablokování převodu, což by rovněž vedlo k tomu, že zadní kolo by mohlo dojít k zablokování při pohybu.To by mohlo vést ke ztrátě ovládání motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Nápravná opatření přijatá dovozcem (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0697/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla na hraní s laserovým zařízením typu B/O Guns
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Sériová elektronická řada
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poškození zraku, protože:Výkon laseru se měří při 4 mW;Neexistuje žádné varování nebo bezpečnostní pokyny týkající se laseru ani informace týkající se klasifikace.Vzhledem k nedostatku informací, které by naznačovaly, že výrobek obsahuje laser a nepřijatelně vysoký výkon, představuje střelné zbraně jako hračka obzvláště vysoké specifické riziko pro děti, protože v případě, že se jedná o oko, je uzavření řas v rozporu s nepřiměřenou ochranou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Řada č. 859 – A1 až A8.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0698/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla na hraní s laserovým zařízením Super zbraně
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  M-16 (na výrobku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí poškození zraku, protože:Výkon laseru se měří při 6 mW;Neexistuje žádný výstražný signál nebo bezpečnostní pokyn týkající se laseru.Vzhledem k nedostatku informací svědčících o tom, že tato střelná zbraň obsahuje laser a nepřijatelně vysoký výkon, představuje střelné zbraně jako hračka obzvláště vysoké, specifické riziko pro děti, protože v případě, že se jedná o oči, je uzavření řas v rozporu s nepřiměřenou ochranou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Napodobenina neškodný B/O Gun, NO:9988.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0699/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  09920
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože:Migrace chromu z materiálu č. 1 (žluté barvy) vystavuje mladé uživatele nevýznamnému riziku otravy (hodnoty mezi 1 a 3krát vyšší, než je povolená maximální hodnota);Migrace olova z téhož materiálu vystavuje mladé uživatele nepřijatelnému riziku otravy (hodnoty jsou více než 3krát vyšší než maximální povolená hodnota).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení distributora z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zabavení výrobků orgánem

 
Popis:  Hry pro hry „KID Cala“ pro děti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0700/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Bowman Bowman supersile
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  338AB
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998230717278
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože při zkouškách se za 60 N. V oddělila přísavka umístěná na konci šipky s nárazovou plochou.Při odstraňování přísavky představuje nebezpečí zalknutí.Děti se obvykle sají sají, aby ji zvlhčily, aby se jeho povrch mohl zlepit.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0703/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  413–1308
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8710228120528
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí udušení, protože malá část hračky, která se nachází v malé části válce, se může při hraní s hračkou oddělit.Malou část lze vkládat do úst dětmi.Tato hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z oběhu od spotřebitelů a informace o spotřebitelích objednaných orgánem

 
Popis:  Hračky plastové hračky RUBO.„perles à cbyser Miffy“
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0708/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje vážné nebezpečí otravy, protože výrobek má 325 mg/kg olova ve žluté barvě na obličej, zatímco maximální povolená hodnota je 90 mg/kg.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu, stažení z oběhu od spotřebitelů a varování výrobce spotřebiteli. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Leissa a Doug Shape Sorting Cack Flamir LeisureVýrobky/Melissa a DougDruh/číslo modelu:CR 1105.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0702/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FA-01 V
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tento výrobek představuje vážné riziko popálení, protože:Tepelná komora se zahřívá na teplotu 100 °C;— během testování – dojde ke změnám, které zabrání dalšímu použití výrobku, a to včetně roztavení směsí;Průměr otisku je 5,0 mm po zkoušce;Zástrčka pro adaptér chybí technické specifikace (proud, napětí, typ elektrického napájení);Ve slovenštině neexistuje uživatelská příručka.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení z trhu (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání distributora a dodavatele od spotřebitelů.

 
Popis:  Elektrický adaptér s ochranou POWER GUARD.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0707/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  E0019
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8595070888938
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Neuvedení otvorů v zásuvce a styk kolíků neumožňují bezpečné použití výrobku;— dotyk kolíku a cesta nýtování uzemňovacího terminálu zásuvky není v souladu s požadavky, které se týkají spolehlivého spojení s uzemněným vodičem;Bílé materiály s objímkami, které jsou při styku s drátovým drátem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou IEC 60884–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Vícenásobné zásuvkami Nanjing Light Industrial Products.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 43