Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 42 ( Zveřejněno: 27/10/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0673/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Výkyv v zahradu („PROMO“)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje pro uživatele, včetně zranitelných osob, riziko zranění (otlaky, zlomené paži a nohy), protože:Vzhledem k tomu, že návody k montáži a chybějící šrouby nejsou dostatečné, existuje možnost, že by u houpů mohlo dojít k nesprávné montáži;— jsou ostré hrany a rohy a rovněž stlačovací body mezi pružinami a závorkami;Pevnost přední trubice (umístěné pod stehno) je nedostatečná a mohla by vést k jejich deformaci při používání výrobku;Nosnost udaná výrobcem je 180 kg, avšak při zkoušce při zkušební síle 160 kg došlo k deformaci výrobku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0684/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Přetlaková kazeta pro sportovní a lovecké pušky („Anschütz“)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1. patrona s anodickým stříbrem, o délce 430 mm:012947 až 016846, článek 711.3415, 2.Kazeta, červená barva, 430 mm dlouhá:002444 až 002527, článek 711.3414, 3.Náplň s anodou, černý, o délce 430 mm:000006 až 000053, článek 711.3413, 4.Patrona (patron), dlouhá 290 mm:001632 až 002225, článek 711.3412
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko výbušné separace manometru nebo plnicího ventilu.Od srpna 2006 byly hlášeny tři případy nábojů při roztržení.K nejvážnější havárii došlo v době, kdy kazeta oddělená od plnicího ventilu během nakládání zasáhla ruku pracovníka.Na vnitřní povrch ruky došlo k výrazným řezným řezům.Výrobek není v souladu se směrnicí o přepravitelném tlakovém zařízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení od spotřebitelů ze strany výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hliníkové kazety jsou očíslovány v kontinuální sérii
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0689/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Pedály „Time“ RXS/RXE
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čas RXE Road pedálů, Time RXS, Time RXS Carbon, Time RXS Ti Carbon
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí úrazu, protože šroub upevnění hřídele pedálu na pravém pedálech se může snadno užít a dát podnět k tomu, aby se pedál oddělil.To může vést jezdce ke ztrátě ovládání jízdního kola a pádu.Byly hlášeny dvě nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření velkoobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Toto oznámení se týká pedálů vzoru pro roky 2004–2006.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0677/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Držáky pro dekorativní sklo
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Výrobek nesplňuje požadavky příslušné evropské normy EN 14059 týkající se stability, knotu a střeženého otvoru pro účely plnění.To může způsobit požár a /nebo zranění malých dětí digescí oleje, což může vést k poškození plic a zvracení.Zejména:Výrobek se převrátí při převrácení na plošinu skloněnou o 20 stupních;— není instalováno zařízení k ochraně knotu, aby se zabránilo přístupu malých dětí k knotu;— otevření plnicího otvoru nevyžaduje, aby byl otevřen dva nezávislé pohyby;Návod k použití je nedostatečný.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  červeně & bílé kovové kužele.Výška přibližně 15 cm.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0678/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  56160
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9003348995596
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
— výrobek je dodáván s dvoupólovým zástrčkou pro spotřebiče třídy II, která je určena k tomu, aby byla připojena přímo k napájecí síti o hodnotě 230 V, ačkoli přenosné svítidla pro děti určené k použití s wolframovým vláknem by měla být dodána s transformátorem/převodníkem, který poskytuje SELV, a jejich maximální napětí by nemělo přesáhnout 24 V;Výrobek umožňuje přímý přístup ke svítilně, i když přenosná svítidla pro děti by měla obsahovat prostředky, které brání přímému kontaktu s horkými díly.Při zkoušce zahřívání byla měřená teplota žárovky 215 °C (maximální povolená teplota 75 °C), přičemž naměřená teplota krytu s izolací objímky byla 129 °C (maximální povolená teplota 75 °C) a naměřena teplota kovové spirály kolem pouzdra objímky 98 °C (maximální povolená teplota 60 °C).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Přenosné svítidlo pro děti „ESTO“
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0679/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LT100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4004712977045
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a úrazu, protože:Svítidlo není ve zkoušce s pružinovými kladenými kladivo (s rázovou energií 0,7 Nm) a „pádovou zkouškou“ (výška 850 mm);v obou případech se oddělí stínidla;— během zkoušek mají přístupné části světelného zdroje teplotu 118 °C (maximální povolená teplota pro nekovové části je 75 °C);Konektor pro adaptér 12 VAC selže při zkoušce s kuličkovou tlakovou vodou při 125 °C;— naměřený průměr dojmu je 5 mm (maximální povolený průměr dojmu je 2 mm).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Přenosné svítidlo pro děti „Hartig & Hellig“
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0680/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  990535
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9003348842616
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a úrazu, protože:Výrobek není označen „pro provoz pouze s krátkým elektrickým transformátorem podle normy IEC 61558–2-6 nebo s blokem pro hračky podle normy IEC 61558–2-7“;— kytarová svítilna během zkoušky nárazu s pružinovými kladkami s nárazovou energií 0,7 Nm;— skleněnou kytaru přetváří na malé obavy během pádové zkoušky z výšky 850 mm;Konektor pro adaptér 6 VAC selže při zkoušce s kuličkovou tlakovou vodou při 125 °C;Měřený průměr je 5 mm, i když maximální povolený průměr je 2 mm.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Přenosné svítidlo pro děti „ESTO“ ve tvaru kytaru
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Slovinsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0672/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Snímač polohy při poloze škrticí klapky (TPS) v Yamaha motocyklu
 
Značka: Yamaha
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FJR1300/1300A, FZ6-N/S, MT01, TDM900/900A, XT660R/X, XV1700PC, YZF-R1
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nesprávně navržený snímač polohy v poloze Throttle (TPS) by mohl způsobit přerušovanou volnoběh při zastavení motocyklu nebo při nízké rychlosti.V důsledku toho může dojít k přetažení motoru.Jestliže se motor zastaví poté, co provozovatel rozpracuje spojku při malém zařízení při jízdě, zadní pneumatiky by se mohly prokluzovat na okamžik, pokud se provozovatel náhle znovu zapnou spojku.To by mohlo vést ke ztrátě ovládání motocyklu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené motocykly byly postaveny do roku 2005.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0681/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Suzuki
 
Název: Intercooler outlet pipe in Suzuki Grand Vitara Turbodiesel 1.9
 
Typ/číslo modelu:  Suzuki Grand Vitara TURBODESEL 1.9
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Z důvodu nesprávného uspořádání mezichladiče a nedostatečného zpřísnění mezichladiče na vstupu mezi mezichladičem by bylo možné prokluzovat a způsobit nesprávný poměr vzduchu a palivové směsi.Výše uvedená podmínka může způsobit nadměrné zachycování částic uhlíku v systému DPF filtrů (Filtr částic v naftových motorech), který by mohl hořet a vést k přehřátí nebo tavení DPF filtru.V nejhorším případě se mohou DPF filtry vznítit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel s čísly podvozku z JSAJTA44V00107438 do JSAJTA44V00201289 (3D) a ze společnosti JSAJTD44V00106868 až JSAJTD44V00205350 (5D).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0682/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Olejový chladič oleje ve formě motorového vozidla pro přepravu motorového vozidla (Mitsubishi Langer) Sedan osobní automobil
 
Značka: Mitsubishi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k nesprávnému návrhu hadice pro chlazení oleje není vzdálenost mezi vlečným hákem a hadice pro chlazení motoru v motoru dostačující.To by mohlo vést k případné újmě hadice z chladiče motoru a samotném chladič oleje z motoru, což by mohlo vést k nedostatečnému chlazení oleje z motoru.Výše uvedená podmínka může způsobit nedostatečné mazání vznětového motoru, s možným poškozením motoru a ztrátou ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stažení se týká vozidel s hospodářským rokem 1993.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0685/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Avanti, Bürger Caravan Amara, Flirt, Fun, Kiss, Studio, Vendana
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje riziko zranění, protože na všech předních a zadních okénkách může být lepicí vrstva mezi vnitřní a vnější tabuli zničena při vystavení dostatečně intenzivním ultrafialovému záření.Pokud se vnější tabule oddělí, mohou být uživatelé vozidla a další účastníci silničního provozu při pohybu vozidla ohroženi.Byl hlášen jeden incident (bez újmy)..
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření výrobce (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotyčná vozidla se vztahují na modelové roky 1998 až 2000 (rok výroby uváděný v desáté poloze):NI??????????????????????????(W)?????= 1998, X = 1999, Y = 2000)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0690/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Obytný přívěs „Bürgstner“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1010, Bürgner T-Models (částečně integrované)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód/kód šarže:E1 * 2001/116 * 0208 * 00–06
 
Druh rizika:  Úraz
 
Montáž náhradního kola se může povolit, a proto se náhradní kolo může oddělit, když se vozidlo pohybuje, čímž je ohroženo uživatele vozidla a ostatních účastníků silničního provozu.Byl hlášen jeden incident (bez újmy).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Jedná se o vozidla vzoru pro roky 2001–2006, která jsou založena na typu Fiat Ducato nebo Citroen Jumna modely s plošným ložem.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0674/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětských postýlek pro děti „SIMONA“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  859 4019433703
 
Druh rizika:  Pořezání, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí řezů, otlaků a poranění oka pro děti (plánovaná věková skupina od 5 měsíce do dvou let), a to v důsledku vyčnívajících drátů, ostrých hran, nedostatečné pevnosti bočních slotů a nedostatečného povolení bočních latí.Zejména:— má nebezpečné hrany po spojení se dvěma rošty;— endoprotéz nosných světelných paprsků na nosné konstrukci lože s ostrými hranami a ostrými hranami;Při použití kluzného rozchodu při výkonu zařízení 30 N došlo k šesti prověrkám o šířce větší, než je požadováno 65 mm;Došlo k trvalé deformaci, když byla pevnost bočních latě podrobena zkoušce s jedním ze svislých bočních slotů;Na stranách nejsou žádné řádky, z nichž vyplývá maximální výška nebo tloušťka matrace.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0687/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kostkový hračka „SUPER POLICIE“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  306 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění očí, protože během zkoušky trakce lze oddělit přísavky od šipek s použitím pouze 60 N +2 N.Tyto „malé části“ mohou být snadno spolknuty a musí způsobit udávení, pokud je dítě propustí do úst.Po odstranění ochranného přísavku a odstřelu člověka v oku hrozí nebezpečí úrazu.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0688/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sušené vohy „SaKOTA“ (TOYS)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6 kusů, typ CZP 0942
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997875 709426
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje riziko otravy, protože má vysoký obsah těžkých kovů:— žlutý vosk (Pb obsah 1168.7 ± 85.6);— zeleného volíku (Pb) (obsah Pb 360.5 ± 14.9).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách, kterou je příslušná evropská norma EN 71–3.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0692/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Telefon pro hračky „BRIGHT PHONE“ (TOYS)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PC6018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5908265240351
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Při zkoušce trakce se z hračky nebo jednoho tlačítka oddělují od hračky a desky obvodů, s velkým množstvím nebezpečných ostrých hroty a malou svítilnou;Nebezpečná smyčka může způsobit spirálovitý řetězec, který spojuje telefonní hák s telefonem a je delší než 220 mm.Nebezpečí udušení a zranění.Výrobek představuje nebezpečí udušení a poranění, protože:Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0693/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šokující pistolka na hraní (joke ITEM)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1750
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  927111505207
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pistolka na hraní zahrnuje elektrický obvod poháněný baterií, který vytváří sérii pulsů s maximálním napětím napětí 1047.6 voltů.Elektrické napětí závisí na rychlosti, kterou se spustí spouštěč.Zvýšení tlaku znamená zejména zvýšení maximálního napětí.To je zajisté nepříjemné a může být pro zvlášť citlivé osoby nebo pro uvedené kardiostimulátory škodlivé.Na samotném výrobku nejsou žádná upozornění na uživatele.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0694/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  12 kusů, typ OIL PASTERL, článek BBS 457
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997875 709426
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje vážné riziko otravy vzhledem k tomu, že dark modrého vosku obsahuje nadměrné množství barya (obsah Ba 1790.0 ± 14.3).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení ze strany distributora a dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sušené vohy „Maemoris – Forever“ (TOYS)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0695/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Super Plane DeLuxe F 19 XL – Helicopter (TOYS)
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  528
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku, Úraz
 
Jeden nahlášený incident.Riziko poškození zraku.Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože kovové nýty, které jsou umístěny na konci dlouhodobé podpory směrového kormidla, obsahují ostré hrany.Rotor vrtulníku nemá na obvodu kolem obvodu, aby se snížilo riziko poranění.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0675/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
U baterií Sony, které jsou předmětem dobrovolného odvolání, se ve výjimečných případech na ně vztahuje krajní přehřátí a představuje riziko požárů, které mohou mít vliv na uživatele.Lenovo je si vědom tří incidentů, které se týkají Sony baterií.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  V období od února 2005 do září 2006 instalovala Sony lithium-iontový akumulátor ve společnostech Lenovo a integrované společnosti IBM (COMPUTER HARDWARE).Typ/model:Počty potenciálně ovlivněných baterií jsou tyto:ASM P/N:92P1072, 92P1088, 92P1142, 92P1170, 92P1174 FRU P/N:92P1073, 92P1089, 92P1141, 92P1169/93P5028, 92P1173/93P5030.Poznámka:Spolu s číslem dílu má každá baterie jedinečný identifikátor známý jako kód 11S čárového kódu.Tento čárový kód má klíčový význam pro identifikaci, zda je baterie ovlivněna stažením z oběhu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0686/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  238000899
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Produkt může být zaměněn za potraviny (cukrovinky) nebo chybně používat jako ledové kostky.Má ostré hrany a může být spolkno celé.Výrobek tak představuje riziko požití, zdraví nebezpečí při zalknutí a posunutí trávicího traktu.Vyšetřování týkající se bezpečnosti podobných výrobků probíhá.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Čiré kostky – nepravidelné hrudky z průhledného, tvrdého, nebarevného plastu, s ostrými hranami, které někdy trvají až do bodu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0671/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9050 N 3 (FS – 40)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden obrázek.Tento výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, protože během zkoušek by zkušební sonda mohla být snadno vložena do skříně motoru, kde přišla do styku s kovovými součástmi motoru (primární izolace).Ventilátor spadá do okamžiku, kdy je umístěn na povrchu svažující pod úhlem 10°.Produkt není v souladu s příslušnou evropskou normou pro stažení z trhu nařízenou příslušným orgánem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Samostatný ventilátor „ELTA“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0683/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Věškový ventilátor „MESH“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SF 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Svislé a přední okraje lopatek ventilátoru jsou přístupné pro zkušební prst;Odolnost vnitřních částí proti teplu a odpor spínače materiálu k požáru;Stabilita v provozu;U ploch průřezu zásobníkových vodičů (0,25 mm²);Tloušťka pevné izolace přívodní šňůry (1 mm);Kotevní úchyty šňůry, protože šňůra je vázána na knot.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0691/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Věžový ventilátor „SCARLETT“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KREVNÍ KOGULAČNÍ FAKTOR LACI (SC-1377)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Stability při provozu,Průřezu nabídky – plocha průřezuvodiče pro šňůry,Kotevní úchyt na šňůry,Zaokrouhlení lopatek ventilátoru,Odolnost vnitřních částí proti teplu,Odolnost proti přepnutí materiálu na oheň.Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a zranění.Tento výrobek představuje výše uvedená rizika, protože neuspěl v testech:Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 42