Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 24 ( Zveřejněno: 17/06/2016)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0746/16       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Elektrický tlak sporák
 
Značka: REDMOND
 
Název: Multi Pressure Cooker
 
Typ/číslo modelu:  RMC-PM4507
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5055323606007
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tlak vzduchu na tlaku je příliš vysoký a není dostatečně odolný vůči deformaci.V důsledku toho by víko tlakového sporák mohlo být otevřeno a uživatel by mohl přijímat popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o tlakových zařízeních a příslušná evropská norma EN 12778.Nahlášená nehoda.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Elektrický tlak sporák v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0731/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Inkoust pro trvalou líčení
 
Značka:  Carmen Wallstein
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Torf 10 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Číslo šarže 002161, BBD 07/2018
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nikl (naměřená hodnota 24 mg/kg).Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah niklu v inkoustech pro stálé líčení byl tak nízký, jak je to technicky dosažitelné.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Plastová láhev obsahující 10 ml tiskařské barvy pro stálou líčení (černá/šedá kapalina bez zápachu).
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0739/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: Lampki Choinkowe
 
Typ/číslo modelu:  Článek LT02
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Zakrytí blikající jednotky není dostatečně odolné a může se zlomit, což vystavuje uživatele živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Řetězec osvětlení se 100 diodami vyzařujícími světlo (LED) v zelené barvě, dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0742/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilna
 
Značka: neznámý
 
Název: Solar Lantern
 
Typ/číslo modelu:  243840 (Lantern), TD-001 (nabíječka baterie)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7340068927547
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Nabíječka baterie napájená z svítilny představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože izolace není dostatečná a vzdálenost mezi živými částmi nabíječky a přístupným konektorem je příliš krátká.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61558.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Svítilna vybavená nabíječkou baterií.Prodáván v červené kartonové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0751/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítilnou s možností opakovaného nabíjení
 
Značka: KHHY
 
Název: LED RECHARGEABLE SEARCHLIGHT
 
Typ/číslo modelu:  KH-5007
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6989201311259
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kryt LED může být odstraněn ručně a zároveň může být ponechán prostor pro zpřístupnění živých částí.Průřez jádra lanek je nedostatečný:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a mohou způsobit požár.Kromě toho odolnost izolačního materiálu, který drží kolíčky na zabudovaném zástrčce v poloze, je nedostatečná.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zpoplatněnou svítilnou s 15 diodami vyzařujícími světlo (LED).Kryt počítače je vyroben z červeného plastu s průhlednou a černou ochrannou stínicí.Na výrobku je uveden nápis v čínštině a vykazuje se tento název:„SILNÁ SILNÁ SVĚTLA SEACHT“.Výrobek se dodává v barevně lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0738/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: SLC, SLK
 
Typ/číslo modelu:  Typ:172ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0548 * 10 a násl.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od ledna do května 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vadná semena mohou být namontována na kloub koleje na točnici se zadní nápravou a nemusí mít požadovanou předběžnou napínací sílu.Uvolnění kloubů může mít za následek sníženou kontrolu nad vozidlem a zvýšené riziko úrazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0740/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Kangoo
 
Typ/číslo modelu:  Kango II (X61);Typy:FW0Z, FW06, FW08 a KW12.ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0364 * 37;E2 * 2007/46 * 0006 * 32; e2 * 2007/46 * 0089 * 08
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 23. listopadu do 27. listopadu 2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Byl nesprávně zpřísněn montážní šroub k navrácení bezpečnostních pásů pro zadní sedadla (druhá řada sedadel), který by se mohl uvolnit, což by v případě nárazu mělo za následek ztrátu ochrany.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Francie, Německo, Norsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0741/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Harley-Davidson
 
Název: Dyna Low Rider
 
Typ/číslo modelu:  Typy:FD 2;ES schválení typu:E4 * 2002/24 * 0414;
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od ledna 2014 do dubna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zámek zapalování může být poškozen vibracím z motoru a může způsobit nečekaně zastavení motoru.Pokud k tomu dojde v dopravě, může to vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Irsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0743/16       
Kategorie:  Tlaková zařízení/nádoby
 
Výrobek:  Hasicí přístroj
 
Značka: VADER
 
Název: Ugunsdzēsības Aparāts [Fire extinguisher]
 
Typ/číslo modelu:  VA 13091 kg
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4001431100921
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
V případě požáru selžou hasicí přístroj k účinnému hašení ohně a uživatel by tak mohl přijímat popáleniny.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice 97/23/ES o tlakových zařízeních a s příslušnou normou EN 3–7.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Přenosný hasicí přístroj ve formě prášku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0744/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Dětský nosič dat
 
Značka: Osprey
 
Název: POCO AG, POCO AG Plus, POCO AG Premium
 
Typ/číslo modelu:  1) Poco AG Black/Poco AG Zey Green/Poco AG zelený, 2) Poco AG Plus Black/Poco AG Plus Iny Green/Poco AG Plus Sevynětí Blue, 3) Polo AG Premium Black, Poco AG Premier Green, Poco AG Premium See Blue
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 845136043275/845136043251/845136043237, 2) 845136043213/845136043190/845136043176, 3) 845136043138/845136043114/845136043091
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek může obsahovat vadné sponu, která by mohla vést k uvolnění ramenního popruhu na jedné nebo na obou stranách postrojového pásu.Vypuštěný popruh by mohl způsobit, že by dětský nosič spadal ze osoby, která jej používá, což představuje riziko zranění dítěte v nosné části.Jeden nahlášený incident.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Varování spotřebitelů před riziky (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Zadní obal, který funguje jako dětský nosič, je na přední straně označen jako „Pocao AG“.Produkty s vadnou sponou (viz obrázek) by měly být vráceny.
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Island, Irsko, Lotyšsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0736/16       
Kategorie:  Pyrotechnické zboží
 
Výrobek:  Zábavní pyrotechnika
 
Značka: Jacques Prevot Feux d'Artifice
 
Název: JPA 20
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:500154000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené produkty jsou vyrobeny až do roku 2013 včetně.
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Výrobek má uzavřenou okamžitou pojistku.Tato pojistka by se mohla neočekávaně vznítit, zatímco uživatelé jsou blízko zábavní pyrotechniky, a nebyl by poskytnut dostatek času na dosažení bezpečné vzdálenosti před výbuchem.To může způsobit zranění nebo popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky uvedené směrnice a příslušné evropské normy EN 15947.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zábavní pyrotechnika, 20 snímky, kat.2.Baterie 2 pojistky (jedna běžná a jedna okamžitá);390 g. rozměry baterie:17,5 cm x 14,5 cm x 22,5 cm.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0737/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové kroupy
 
Značka: Tongie / WRF
 
Název: TIGER
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 59209
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435238592096
 
Druh rizika:  Úraz
 
Ocas se může zachytit v průběhu různých činností dítěte, což vede k zraněním.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Jednodílný kroj pro děti ve věku 5–6 let.Obal je průhledný plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0749/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: Shengyuan
 
Název: Funny
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:2108
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:10501218
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Chrastítka se mohou snadno zlomit a vytvářet malé části (úlomky plastů, malé míčky a nálepky).Malé dítě by mohlo tyto malé části umístit do úst a sytiče.Kromě toho je manipulace chrastítka příliš dlouhá.Malé dítě by jej mohlo umístit do úst, kde by se mohlo dostat, a zablokování dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevné chrastítka dodávané v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0733/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: 1) Miss Seven , 2) LaMaiLa Series, 3) Hi nail
 
Název: 1) Fashion Serles Nails, 2) Design Nails - Nail Art, 3) Nail Art - New Design
 
Typ/číslo modelu:  Ili-nehit/KP-601, LaiMala, řada/A-08, Miss Seven/901
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Oznamující země uvedla, že se jedná o kosmetický prostředek.Štítek lepidla pro připevnění plastových nehtů označuje přítomnost dibutyl-ftalátu (DBP), která je toxická pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  3 sad plastových nehtů v různých vzorech a barvách, dodávaných spolu s lepidlem v oranžové trubici.Na tubě lepidla, dibutyl-ftalát se objevuje v seznamu složek.Obal sestává z průhledného plastu a z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0747/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské obmyšlené oblečení/noční opotřebování se punčošky
 
Značka: PLUS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz 7301010
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Červená textilie obsahuje azobarviva uvolňující aromatické aminy 2-Naftylamin (naměřená hodnota:až do 103 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vánoční šaty (noční oděv) s spárovací punčošky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0753/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kompozitní obal, nádoba z plastu s vnější schrán@@
 
Značka: KEVIM PARIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č. j.:855
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži na kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 21 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kožený sáček s kůží a kožešinovými kožešinami a kovovou sponou na popruhu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0752/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého a kouře
 
Značka: steck!
 
Název: Szén-monoxid és füstérzékelő ('2 in 1 Combi CO and Smoke Detector')
 
Typ/číslo modelu:  VVP 100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999082220077
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Zabudované baterie pracující s oxidem uhelnatým a detektorem kouře s elektrochemickým čidlem.Pouzdro má kruhový tvar a je zhotoveno z bílého plastu.(průměr:125 mm;výška:40 mm)Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0754/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Global / Lydian
 
Název: CO ALARM MIT LCD-ANZEIGE (CO Alarm with LCD display)
 
Typ/číslo modelu:  LYD-809
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5997882126575
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý, pokud jde o detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého napájený baterií pomocí elektrochemického snímače a LCD displeje.Na výrobek se dodává baterie (9 V).Technické parametry:DC 9 V;průměr:125 mm;výška:35 mmVýrobek je dodáván v blistích.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0732/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Péče o pokožku
 
Značka: ANAZWINA
 
Název: BOUE DE LA MER MORTE ('Dead sea mud')
 
Typ/číslo modelu:  75 ml
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  S023-ER7, datum skončení platnosti:09/2020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu v produktu je příliš vysoké (naměřená hodnota 0,0017 % hmotnostních).Nikl je silný senzibilizátor a může způsobit alergické reakce, pokud jsou přítomny v produktech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Mrtvý mořský bahna určený pro obličej a tělu, dodávaný do skleněné nádoby o objemu 75 ml s bílou plastovou zátkou, obkrouženou po zelené šňůře se závitem pomocí štítku s uvedením složení a podmínek použití.
Země původu:  Jordánsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0745/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Slunečnice na děti
 
Značka: Nivea
 
Název: Nivea Sun Kids
 
Typ/číslo modelu:  1) Nivea Sun Kids něco Halte Sollas SPF 50 +;85833, 2) Nivea Sun Kids plavat & SPF 30;85832, 3) Nivela Sun Enlata Soljsou protettivo SPF 50 +;85486
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) Číslo šarže:42243476A;50455376B;50765776B;50876076A;50876076b, 2) Číslo šarže:41225076a, 3) Číslo šarže:4016512044346674502577745066837450618474
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Z důvodu nesprávného překladu označení uvádí francouzská verze energetického štítku zavádějící informace pro spotřebitele, která uvádí, že děti a malé děti by měly být vystaveny přímému slunečnímu světlu, namísto správného tvrzení „Babes a malé děti by neměly být vystaveny přímému slunečnímu světlu“.To může mít za následek, že děti a děti jsou nadměrně vystaveny slunečnímu světlu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Dvě modré plastové samostatné trubice se žlutými víky (vzory 1 a 2) a vzpřímená modrá láhev se žlutým víčkem (vzor 3).Na výrobky je připevněna nová nálepka s pokyny a upozorněními v různých jazycích.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0748/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barevný prášek
 
Značka: HOLIRAUSCH
 
Název: Holi Gulal Pulver ('Holi Gulal powder')
 
Typ/číslo modelu:  Barva:tmavomodrá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1MZ14FCL, nejlépe před rokem 25.3.2016
 
Druh rizika:  Mikrobiologické, Zdravotní rizika / ostatní
 
Více než 30 % částic v prášku je dostatečně malé, aby se dostalo do plicní aleli, a obsahuje mastku, který by měl být uchováván mimo nosu a ústa dětí mladších 3 let.Kromě toho prášek obsahuje barvivo CI 42535, které může způsobit vážné poškození očí a je škodlivé při požití a je kontaminace aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota 19000 cfu/g).Výrobek nemá odpovídající štítek, který si žádá povinné používání úst, nosu a očí, a může s ohledem na předvídatelné a podporované použití, které vede k problémům dýchacích cest a očí a k infekcím ve formě prášku, které lze vdechnout, přijít do styku s ústy, ruce a oči a nelze vyloučit expozici dětem.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  100 g transparentního sáčku, svařované a tištěné, plněné tmavým modrým práškem.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0734/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvková adaptéry
 
Značka: Vivanco
 
Název: Traveller's Connector Set
 
Typ/číslo modelu:  EDP 36216
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4008928362169
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Živé části jsou přístupné, protože otvory pro kolíčky pro zástrčku nejsou chráněny žaluziemi.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor vícefunkčních adaptérů na zástrčce v průhledném plastovém blistru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0735/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka:  Phoenix
 
Název: MULTI PLUG
 
Typ/číslo modelu:  79761
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8432275797613
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Adaptér může převednout a vyvolávat popáleniny a může dojít k deformování částí živých částí, které by mohly vést k úrazu elektrickým proudem.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý zdvih adaptéru s víceúčelovými zátkami a výstupy USB, AC max. 6 A 250 V AC, USB max 1000mA 5 V DC.Jedná se o bílý lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0058/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkký splaškový míček
 
Značka: Vergeertoys
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8400
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  15031
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože švy lze snadno otevřít.Dítě by mohlo toto otevření uvést do tohoto otvoru, odstranit vláknitý materiál, který je použit k výrobě hračky, a uvést jej do úst.Vláknitá náplň se může dostat do hrtanu dítěte a zablokovat dýchací orgány.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkké splaškové míče do tvaru zvířat balených v síti s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0059/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: UNIVERSE TOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:10505037
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924105050378
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Švu na zadní straně plněné hračky se otevře snadno.Malé dítě by se mohlo dostat do náplně, do úst se zatlačit a zasytit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká hračka má růžový, modrý, bílý, růžový a červený pruh na nohou a uši (přibližně výška:32 cm).Medovánky má podivka, která má tvar srdce, s nápisem „Kiss baby“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 24

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0060/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Barevný prášek
 
Značka: HOLIRAUSCH
 
Název: Holi Gulal Pulver ('Holi Gulal powder')
 
Typ/číslo modelu:  Barva:červená
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Červená:1MZ14FCL, nejlépe před rokem 25.3.2016
 
Druh rizika:  Mikrobiologické, Zdravotní rizika / ostatní
 
Prášek obsahuje mastku, který by měl být uchováván mimo nosu a ústa dětí mladších 3 let.Kromě toho prášek obsahuje barvivo CI 45170, které může způsobit vážné oči a je kontaminováno aerobních mezofilními bakteriemi (hodnota 36000 cfu/g).Výrobek nemá odpovídající štítek, na jehož základě se tvrdí, že nevdechujte prach a pokud jde o jeho předvídatelné a podporované použití, což vede k dýchacím problémům a infekcím, protože prášek může být vdechnut a přijít do styku s očima a nelze vyloučit expozici dětem.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  100 g průhledného plastového sáčku, tavený a potiskovaný, naplněný červený prášek.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 24
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0750/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Stroj na řezání klínu
 
Značka: Winter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KS 65
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání
 
Přímý přístup k listu pily v době, kdy je separátor v provozu, představuje při ztrátě končetin například akutní nebezpečí úrazu.Podobná situace se týká i přístupu k různým dalším strojovým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Mechanická pila s pilovým listem, který se pohybuje v průběhu pracovního procesu, a vestavěný mechanický krmný přístroj pro pilový list a ruční nakládku.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 24