Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 41 ( Zveřejněno: 20/10/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0661/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  „Elektronická zářivka“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LS 1207
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje pro spotřebitele vážné riziko zasažení elektrickým proudem, protože:Není k dispozici kotevní úchyt na vstupu lana,Průřez vodičů (0,2 mm²) je menší, než je požadováno (1 mm²)U výrobku se nepodařilo provést zkoušku na principu flexion,Neexistuje žádná izolace podle klasifikace IP,Liší se elektrická pevnost vyznačená na obalu a na výrobku.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se standardy nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0666/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  světlomet pro venkovní použití „LENA – Manhatman“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0210
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Svítilna není vybavena spojovacím čepem třídy II IPX4 s připojením do elektrické sítě;Světlomet/svítilna není vybaven látkou pro zmírnění zátěže, popřípadě s torsion pružinou, v případě potřeby.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  dřevěné a kovové výbojky
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0667/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Noční lampy
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Neexistuje žádné ukotvení šňůry,— živé části a součásti jsou přístupné,Vnější vodiče jsou přístupné,Vnitřní vodiče kovových dílů,Elektrické spoje pomocí drážkování, které nejsou pevně uchycené spřáhly, se mohou dotknout přístupných kovových částí.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a se standardy nízkého napětí v osmi bodech.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0668/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný zdroj pro venkovní použití „SYSTEM K, S – PM“ „SAANNE“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  S-018
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože neexistuje žádný deformační držák pro elektrickou síť, který musí být v případě potřeby namontován.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  svítidlo a světelný zdroj.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0669/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  stolní lampa
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DECO Light delfínů
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8717278860664
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Toto svítidlo představuje vážné riziko, protože je movitý a lákavý pro děti, kterým může připomenout umělé ryby;riziko úrazu elektrickým proudem nastává při hraní dětí s výrobkem v nebo v blízkosti vody.Návod k použití obsahuje údaj o tom, že bez přerušení by se produkt neměl používat déle než 2 hodin, a při používání by se neměl dotýkat;Podoba světlometu/svítilny patří do bezpečnostní třídy III:napájení ze sítě není povoleno.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  „KOTRONIC Special Products“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0662/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz
 
Použití tohoto stroje je nebezpečné, protože:Motor s motorem s motorem a volnoběžkou jsou nedostatečně střežené;Palivo je odvětráváno prostřednictvím víčka plnicího hrdla přímo před jezdcem, který má vliv na zdraví, stroj a nebezpečí požáru;Jsou tři extrémně ostré plastové části na aerodynamickém a čelním skle pro jezdce;Mechanismus řízení nadměrně znečištěný chladicí trubkou motoru;v případě, že stroj selhal, pak se může na jezdce střídat velmi horká voda;Při převrácení stroje množství paliva z odvzdušnění;Zařízení k omezení rychlosti neexistuje;Použití řídítek není uzpůsobeno a vnější řídítka jsou nesprávně zarovnaná;Zastavení motoru nemá žádné další kroky k opětovnému nastavení a ovladač akcelerátoru není samoblízko;Stroj nemá žádnou uživatelskou příručku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nebo pozastavení prodeje, které bylo nařízeno orgánem.

 
Popis:  Zkrácené mini motorky červené barvy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0664/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  dětské sítě „Standard“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C-b 105 Stupt, ozn.2000 430
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  800 5549101050
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje 24,8 % di (2ethylhexyl) ftalátu DEHP.Předměty pro péči o děti, které obsahují ftaláty s vyšší koncentrací než 0,1 %, nesmějí být uváděny na trh.Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány a jsou toxické pro testikulární buňky.Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože štítek s logem „CAM“ je připevněn na místě, které je přístupné dětem.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0665/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soubor skřípěcích gumových zvířat s názvem „BEZPEČNOST TOYS“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Zalknutí
 
Výrobek představuje riziko:— nebezpečí udávení, protože při zkoušce se zjistilo, že při lisování hraček by bylo možné uchopit mechanismy pro skřípnutí umístěné v dolní části hraček a vytahovat se silou v tahu od 8 do 16 N, která je výrazně pod mezní hodnotou 90 N stanovenou normou.Separované mechanismy skřípnutí na hračky zapadly zcela do zkušebního válce pro malé části.Chemické riziko, protože měkké plasty obsahují více než 0,1 % hmotnostních di (2-ethylhexyl) ftalátu (DEHP):— 9.86 ± 0,46 % hmotnostních v plastovém plastu;— 8.24 ± 0,42 % hmotnostních ve žlutém plastu;— 9.65 ± 0,47 % hmotnostních v případě bílého plastu.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Povinná opatření přijatá orgánem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0660/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  „Dekar Candles“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AT670
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení a požáru, protože při hoření svíčky dosáhne sušené květy, které jsou součástí ohně, a zvláště silný plamen dosáhne výšky přibližně 10 cm, což vede k úplnému zničení svíčky.Vzhledem k intenzitě plamene je pravděpodobné, že může dojít k popáleninám.Za určitých podmínek může být z důvodu silného plamene také vytvářen požár v uzavřených prostorách.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.Tisková zpráva byla vydána.

 
Popis:  Ozdobná svíčka se usušené květinami
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0659/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  DVD přehrávač „DVD +“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DVD-026
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 416485 142816
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není k dispozici dostatečná izolace v síťovém transformátoru mezi primárním vinutím (napojeným na síť) a vedlejším vinutím (připojeným k přístupným výstupním svorkám výrobku).Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0663/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  elektrický řetěz „Žlutá zahrada společnost Zgonc“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1840 No 231–30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4006825508864
 
Druh rizika:  Úraz
 
Za určitých okolností může zařízení „Pražnice s rukojetí“ džem, což způsobuje, že řetězová pila nepůsobí neúmyslně.To může vést k vážné újmě.Dvě osoby mají trvalé zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 41