Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 23 ( Offentliggjort på: 10/06/2016)

 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0712/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Blæk til permanent makeup
 
Mærke: GOOCHIE
 
Navn: Permanet Makeup Color
 
Type/modelnummer:  218 Coconut brun
 
Batchnummer/stregkode:  LOV OM MÆLK OG FEDTSTOFFER:2015/05/03, EXP:2016/05/12
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Trykfarve indeholder nikkel (målt værdi:22 mg/kg), arsen (målt værdi:6,8 mg/kg) og bly (målt værdi:3,3 mg/kg).Nikkel kan forårsage hudirritation og forårsage sensibilisering eller fremkalde allergiske reaktioner, arsen er kræftfremkaldende, og eksponering for bly er skadelig for menneskers sundhed og kan forårsage udviklingsneurotoksicitet.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og faste makeup anbefaler, at indholdet af nikkel i tatoveringsfarver er så lavt som teknisk muligt, og at indholdet af arsen og bly ikke overstiger 2 mg/kg.Produktet er ikke i overensstemmelse med den nationale lovgivning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Blæk til permanent makeup i en mælkehvid plastflaske med tryk på selvklæbende etiket og hvid skruelåg og et hvidt beskyttelsesloft.Kapacitet:15 mlEmballage:foldeboks til hvidtryk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0713/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Silikonefjerner/rensemiddel
 
Mærke: HG
 
Navn: Heimwerk - Silikon Entferner
 
Type/modelnummer:  Batchnr.:6602704/290
 
Batchnummer/stregkode:  8711577011116
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Varen indeholder 10-20 % 1-ethylpyrrolidin-2-on, som er reproduktionstoksisk, og (R) -p-mentha-1,8-dien, som er hudirriterende, men den mangler den påkrævede mærkning og advarsler.Sikkerhedsdatabladet er ikke tilstrækkeligt til at angive de risici, der er forbundet med produktet, og brugerne oplyses derfor ikke i tilstrækkelig grad om farerne ved produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen og med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Indre emballage:0.1 L brun plastbeholder med hvidt og hvid skrue.Ydre emballage:hvid papkasse med rødt og blåt tryk.
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0675/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: CMC/ I-GLOW
 
Navn: Pinienzapfen-Lichterkette ('Lighting chain in the shape of pine cones')
 
Type/modelnummer:  Artikel 32648, nr. 32655
 
Batchnummer/stregkode:  9120039132648, 9120039132655
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er ikke beskyttet mod fugt, men anbefales til udendørs brug.Isoleringen af kablet er ikke tilstrækkelig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Lyskæde af 40 LED-fyr i form af pinjekerkegler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0676/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: MOHNE POWER CO
 
Navn: 200 LED
 
Type/modelnummer:  23140238-211147(strømforsyning ref.:MHHEO — 06001000)
 
Batchnummer/stregkode:  8712442116356
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Krybende og isoleringsafstandene mellem de primære og sekundære kredsløb er for små.Dette kan få den bruger, der modtager elektrisk stød, fra at dele bliver til live.Desuden er kablerne ikke tilstrækkeligt modstandsdygtige og kan bryde, hvilket kan forårsage brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 60598 og EN 61558.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Forhandler)

 
Beskrivelse:  Elektrisk belysningskæde med 200 flerfarvede lysdioder til indendørs brug og udendørs brug og leveret i gennemsigtig plastemballage med en sort baggrund.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0725/16       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Lyskæde
 
Mærke: CZJUTAI (power supply), SELF IMPORT AGENCIES (lights)
 
Navn: Christmas Lighting 40 LED
 
Type/modelnummer:  Lys:Model AX8-202500/Ref. 1000290Strømforsyning:model JT-DC4.5V0.30A (1.35 VA)
 
Batchnummer/stregkode:  8711295005077
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Isolering af produktet er ikke tilstrækkelig, og strømforsyningen er ikke beskyttet mod fugt, selv om det anbefales at bruge produktet til udendørs brug.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  40 Ledelse af julebelysning (blå) til indendørs og udendørs brug.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0700/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Pool-lys
 
Mærke: Hayward Pool
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Referencenummer:3481
 
Batchnummer/stregkode:  Serienummer:21211511260057022
 
Risikotype:  Brand
 
Kablet kan overvarme, hvilket kan føre til en brand.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Under undervandspuljens glødelamper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0702/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ledet flodsleys
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Stage Light
 
Type/modelnummer:  I SPIDSEN
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er ikke jordforbundet og kan blive strømførende i tilfælde af en fejl med isoleringen.Stiktappenes dimensioner er ikke korrekte, og brugeren kan derfor berøre strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598 og den relevante nationale standard BS1363.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Fire trådløse netdrevne lysdioder til brug i hjemmet, som kan forbindes med og kontrolleres ved hjælp af en fjernbetjening.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0699/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Terrængående køretøj
 
Mærke: Polaris
 
Navn: RZR
 
Type/modelnummer:  Modeller:RZR XP/XP4 1000 (2014, 2015 og 2016) og rZR 900/S1000 (2015 og 2016).
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
En forkert rutning af benzintanke (den er placeret for tæt på udstødningsrøret) kan forårsage brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Terrængående køretøj til fritidsbrug.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Tyskland, Norge, Portugal, Slovakiet, Sverige, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0703/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Toyota
 
Navn: Yaris
 
Type/modelnummer:  Yaris HV:NH130, Yaris:KSP130, NLP130, NSP130
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet mellem den 13. januar 2015 og den 27. februar (Yaris) eller 26. februar (Yaris HV), 2016.
 
Risikotype:  Personskader
 
Monteringspejlerne til støddæmpere (stivere) kan blive beskadiget, hvis stit er udsat for en høj belastning (f.eks. en stor pimpsten), hvilket kan bevirke, at oversiden af stiften holdes adskilt, hvorved der opstår et stabilitetstab.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Estland, Finland, Grækenland, Island, Irland, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0715/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Renault
 
Navn: ESPACE V and TALISMAN
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer er blevet fremstillet i Douai indtil den 4. september 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
En eventuel ukorrekt placering af jordens braid i den aktuelle føler på batteriet kan bevirke, at motoren går i stå uden nogen forudgående advarsel på instrumentbrættet, hvilket kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Tyskland, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0722/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Note
 
Type/modelnummer:  EF-typegodkendelsesmærke:E11 * 2001/116 * 0268 * 03;Type:E11
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2012 og 2013.
 
Risikotype:  Personskader
 
Aktivering af førerairbaggen kan forårsage en unormal forøgelse af det interne tryk i gasoppustningsanordningen og i ekstreme tilfælde bevirke, at gasoppustningsanordningens hus brydes.Det betyder, at der er en øget risiko for skade for personerne i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Irland, Μalta, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0724/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: SX4 S-Cross
 
Type/modelnummer:  Type:JY;EF-typegodkendelse:E4 * 2007/46 * 0779 * 00 e4 * 2007/46 * 0779 * 01 e4 * 2007/46 * 0779 * 02 e4 * 2007/46 * 0779 * 03.
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer, der er fremstillet mellem 2013 og 2016, påvirkes.
 
Risikotype:  Personskader
 
Forsiden af forsiden og ryglænet kan være syet korrekt til sideairbaggen.Det betyder, at sømme ligger for tæt sammen og påsyes for stramt, således at det i tilfælde af en ulykke er muligt, at side-airbaggen ikke vil blive anvendt korrekt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Ungarn
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Μalta, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0730/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Smart
 
Navn: Fortwo, Fortwo Turbo
 
Type/modelnummer:  Type:451EF-typegodkendelse:E1 * 2001/116 * 0413 * 22 ff
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem april 2014 og oktober 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
Ved høj køretøjshastighed kombineret med stærk vind kan plastforlemmen (som befinder sig mellem forruden og de to forlygter) løsnes fra køretøjet og falde ind under trafikområdet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Grækenland, Norge, Portugal, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0714/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Trælift
 
Mærke: AMAL II
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Rosa Henvisning 1413408
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Fastklemning, Personskader
 
Barnesengens stænger kan løsnes, og et barn kan falde gennem den kløft, der skabes.Desuden er forskellen mellem de to stænger ved bunden af sengen for stor.Det kunne lade sig gøre, at et barn lettede med sine arme og komme i klemme.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 716.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Barneseng.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0718/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ravgul armbånd
 
Mærke: et Dieu créa l'Ambre
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ref.:BBBBACO
 
Batchnummer/stregkode:  3760198890230
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Snoren kan let knække og slippe ud.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Plastisk pose, der indeholder en armering af uregelmæssigt formede, ravgule perler adskilt af en knude med en plastsnekkelås.
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0695/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puffer, som viser, at der er legetøj.
 
Mærke: Creaciones Gavi
 
Navn: 1) My Lovely Zoo, 2) My Lovely Farm, 3) Rainbow Caterpillar
 
Type/modelnummer:  Bjørne:T14-3855 og ref. LR660062.Caterpillar:T15-0034, Chlick: t14-3861
 
Batchnummer/stregkode:  Bjørne:8433703066073, 6789111600626, Caterpillar:8433703069494 (på visningsboksen), 0003008500343 (på mærket), Chick:0003008438615
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan frigøres, og en lille kugle inde i legetøjet er let tilgængeligt.Disse små dele kan blive indtaget eller indåndes af børn, hvilket medfører, at de bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og i den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Legetøj, der er forsynet med Puffer, og som har form som en bjørn, kylling og katersøjlelegetøj, der er fremstillet af gummi med bløde pigge, udsender lys med forskellige farver (orange, rosa, grøn, rød og lilla).Pakket i papkasser med indhold af 12 stykker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Luxembourg

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0696/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Puffer, som viser, at der er legetøj.
 
Mærke: Creaciones Gravi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  T 15-0036
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Strangulering
 
Små dele kan løsgøres fra legetøjet (næsen og spidser af "fangarme"), og det elastiske bånd kan være betydeligt strakt under brug.Som følge heraf kan børn forsøge at svømme de små dele og choker, eller snoren kan blive omviklet med barnets hals og forårsage strangulering.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Octopus-formet puffer med lys indvendig og elastisk snor.Produktet er grønt og har lemmer, der ligner fangarme med forskellige farver p.Emballage:produktet præsenteres i 12 enheder med angivelse af antal enheder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0697/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj til legetøj
 
Mærke: HUAN QIU
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt SK-8396 (på vedlagte papirmærke)
 
Batchnummer/stregkode:  2012020583966 (på papiret)
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet indeholder små dele, der let kan løsnes.Et lille barn kan stille disse små dele i munden og få en dæmper på dem.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Plastik i en gennemsigtig plasticpose, som fungerer i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0698/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Bov- og pil
 
Mærke: BULLYCAN
 
Navn: Super Bow and Arrow
 
Type/modelnummer:  3193b, produktionsdato:2015/03/16
 
Batchnummer/stregkode:  8413419153540Parti 1502/9000124
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan let løsnes fra piene, putte i munden hos børn og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sort boven med dobbeltformet håndtag og tre røde pile med sugekopper.Produktet er fastgjort til pap med farvede billeder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0701/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fashion Frozen (may be counterfeit)
 
Type/modelnummer:  NR. 1002
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
PRODUKTET ER ELLER KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det plastiske materiale af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi mere end 20 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Plasticdukke på 10 cm og med lang blad-hår, blåbeklædning og pink-sko.Pakkes i en papkasse med et gennemsigtigt plastvindue på forsiden og påskriften "en solskdag starter her".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0704/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Spanskrør
 
Mærke: LE BEI
 
Navn: Baby series - Lovely Angel Toys
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:1080/1090
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:6924105013137
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Der kan brækkes med, og der genereres små, skarpe dele.Et lille barn kan putte dem i munden og blive kvalt eller komme til skade af de skarpe dele.Desuden er den form, der svarer til den form, der blev lagt til grund, også et for stort træk.Et lille barn kunne sætte dem i munden, hvor de kan sidde fast og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Sæt af 3 flerfarvede plasticrangler i forskellige former, der leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0705/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: UNIVERSE TOY
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:10505040
 
Batchnummer/stregkode:  6924105050408
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjsproduktets øjne kan let løsnes, generere små dele, der kan puttes i munden af et lille barn og forårsage kvælning.Endvidere er lag, der befinder sig på selve hjertet, let åbne.Et lille barn kan således få adgang til fyldet, så det puttes i munden og bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj bases, brun med flerfarvede striber på fødderne og ører (ca. højde:22 cm).Bamen har en pildeform med en kerne med en kerne med flere farvede striber.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0706/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj
 
Mærke: FANG ZHOU TOYS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:10505032
 
Batchnummer/stregkode:  6924105050323
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Øjet og kløer på legetøjet løsnes let og skaber små dele.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Det er let at søm på ryggen af legetøjet.Et lille barn kan få adgang til fyldet, så det puttes i munden og bliver kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  "bløde" legetøjsprodukter, f.eks. beige med rosa ører og sort næse, øjne og kløer.Bamen har en rød bov omkring sin hals.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0707/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Babymobiltelefon
 
Mærke: Angelei Toys
 
Navn: Jocund Baby
 
Type/modelnummer:  Punkt nr.:HL2011-2
 
Batchnummer/stregkode:  6915250168414
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dele af den mobile del (f.eks. blå ring, små rosa, grønne og blå bolde) kan bryde eller løsne og generere små dele.Et lille barn kan sætte de små dele i munden og få en dæmper på dem.Plasten i emballagen er for tynd:hvis et barn spiller sammen med emballagen, kan plasten dække mund og næse, som får barnet til at kvæle barnet.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Baby mobil med 4 fugle af plast, leveret i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: A12/0708/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøj af plast med slik
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lovely Pet Show With candy (might be counterfeit)
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6955210100191
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra legetøjsdyr indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 8,95 % i vægt).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen forbydes phthalater, DBP og BBP i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Animalsk legetøj af plast, ca. 5 cm høj, med slik, emballeret i en plastbeholder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0709/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blæserventilator/blæser af plast
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Mist Spray Fan
 
Type/modelnummer:  ref. nr. 2120068739
 
Batchnummer/stregkode:  5900851687397
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjet går let i stykker og genererer små dele (krankhåndtag, loft over væskebeholder).Et barn kan stille små dele i munden og choker.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blæser af lyserød plain i Giraffe-formet legetøj.Knivene i skruen er fremstillet af blød plast.den nederste del af legetøjet er en flydende beholder (ingen væske).På siden af giraffe er der en lille krankhåndtag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0716/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sæbebobler
 
Mærke: BUBBLEZ
 
Navn: Seifenblasenschwert ('Bubble sword')
 
Type/modelnummer:  Punkt 79526
 
Batchnummer/stregkode:  EAN 8711252795263Batch 2020048
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Sæbeopløsningen er forurenet med Pseudomonas aeruginosa (måles med en værdi på 4.4 x 10 CFU/ml), og den kan forårsage hudbrud og -infektioner, når de kommer i berøring med øjne og beskadiget hud.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Sæbefod (soap-y) -opløsning, der er fyldt med et imitteord fremstillet af plast.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Spanien, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0719/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jump-anlignende wake
 
Mærke: V&F
 
Navn: Perucas de Halloween ('Halloween wig')
 
Type/modelnummer:  Jf. fodnote 64952.
 
Batchnummer/stregkode:  8882010649521
 
Risikotype:  Forbrændinger, Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Der er risiko for, at der er risiko for forbrændinger på grund af dets høje brændbarhed.Desuden er emballagens plast for tynd:Hvis et barn spiller sammen, kan det dække næse og mund, så barnet kan kvældes.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og de relevante europæiske standarder EN 71-1 og EN 71-2.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Flerfarvet ligekort, der leveres i en gennemsigtig plasticpose, der er forseglet med en blå karton.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0723/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Jokerdragt af pige
 
Mærke: Nines d´Onil
 
Navn: Caperucita Roja Infantil
 
Type/modelnummer:  Ref. D567;størrelse 2, 5 til 7 år.
 
Batchnummer/stregkode:  8435054365720
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Kosttanken har snore med frie ender i hals- området og overlange snore i taljen.Snorene kan blive fanget i køretøjer eller spilleområder.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Red Riding Hood dragt for børn i alderen 5-7 år.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Italien

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0726/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Mobil
 
Mærke: HEIMESS
 
Navn: Mini-trapeze horse
 
Type/modelnummer:  763470
 
Batchnummer/stregkode:  4011534634704
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Et lille barn kunne stille et stykke af den mobile del (træstykket med lynlås) i munden og choker til rådighed.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Malet, mobil træmobil, der skal fastgøres til en klapvogn med forskellige former, hjerter og en hest.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Danmark

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0728/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Manicuresæt
 
Mærke: kids fun
 
Navn: Nail studio
 
Type/modelnummer:  J.nr.:2545967Punkt 9090
 
Batchnummer/stregkode:  8718546590900
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den gule lak indeholder chrom (målt værdi i alt 54,1 mg/kg) og bly (målt værdi 288 mg/kg).Chrom er hudirriterende og sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner, når det er i kontakt med huden, og eksponering for bly kan føre til alvorlig og uigenkaldelig neurotoksicitet, navnlig hos børn.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Manicuresæt, der indeholder krukker af neglelak og kunstige negle.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0710/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Sandaler til piger
 
Mærke: Bubble Bobble
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A895
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i lædersålens læder er for høj (målt i værdi 65,5 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lyserødt sandaler med et lukkebeslag og mellemvævede bånd fortil.Stikprøvestørrelse 30.Sandaler pakkes i lys gul farve, der er trykt med blomster.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0727/16       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: HOME SENTINEL
 
Navn: Szén-monoxid Riasztó
 
Type/modelnummer:  HS-C686L
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteridrevet, carbonmonoxiddetektor i blister-emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0694/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Produkter til overtagelse af hår
 
Mærke: Hair Go Straight
 
Navn: Blowtox
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  A1528C
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder en for stor mængde formaldehyd (målt i værdi op til 2,3 %).Formaldehyd kan fremkalde irritation af øjnene, huden og de øvre luftvejelangtidseksponering kan fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Gennemsigtig plastflaske med låg og brune bogstaver, der indeholder en pinkfarvet væske.Indikationer:til erhvervsmæssig brug — pH4 — Keratinbehandling — niveau 2 — nouvellerformel — 1 000 ml
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Belgien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0720/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudblegefløde
 
Mærke: PROXIMA
 
Navn: Lotion Peau de Lune
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  KN 03/4902806003543
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder hydroquinon (målt koncentration 9,6 % vægtprocent).Hydroquinon kan forårsage hudirritation og dermatitis.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Hudlotion i en 100 ml flaske fremstillet af farveløst glas med hvid eller guldskruelåg.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0721/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Hudblegefløde
 
Mærke: Dream Cosmetics
 
Navn: Perfectwhite - Crème de Beauté clarifiante ('Clarifying beauty cream')
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  C1/22592-B/6 181100 530391Produktion:08/15;Udløb:08/17
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder clobetasenpropionat (målt 0,04 % vægtprocent).Clobetaasol er et corticosteroid, som kun bør påføres huden, hvis det er foreskrevet for at behandle visse hudtilstande.Ud over den hudlygende virkning kan det medføre, at huden og brænderen brændes på anvendelsesstedet, og langvarig eksponering kan føre til hormonforstyrrende problemer.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Fløde i en hvid plastickrukke med skruelåg af grøn plast.
Oprindelsesland:  Elfenbenskysten
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0711/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Tørreenhed til hårtørreren
 
Mærke:  Ultron
 
Navn: Tabletop
 
Type/modelnummer:  Model JL-2018, Ref:5020100
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte modeller er blevet indført mellem den 3. juni 2005 og den 28. oktober 2015.
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Produktet overbelastes og kan sprænges ved hjælp af flammer under brug, hvilket giver anledning til hovedbunden, hovedhovedet og hænderne og efterlader strømførende dele, som kan føre til elektrisk stød, hvis de berøres af brugerne.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Sammenklappelig hårtørrehætte, bærbar, til indenlandsk brug.220-240V 50 Hz 1100W.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Tyskland, Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0717/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Rejsestik med adapter
 
Mærke: Primera
 
Navn: Adaptador Inglés Negro
 
Type/modelnummer:  J.nr.:BAP022-1
 
Batchnummer/stregkode:  7899055277498
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der kan indsættes et stift af et stik, så den anden direkte pol er tilgængelig.Produktet opfylder ikke den relevante nationale standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  UK-stik med stik til Det Forenede Kongerige.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Frankrig
Produkter med andre risikoniveauer 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A11/0057/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Udtrækningsvæske/opvarmet børste
 
Mærke: HELEN OF TROY, VIDAL SASSOON
 
Navn: HAIR HYDRATION
 
Type/modelnummer:  Model:VS 119 E-type:EH119BL
 
Batchnummer/stregkode:  0078729641194
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Knappen, der gør det muligt at skifte mellem krøllet og retning, når en høj temperatur.På grund af anordningens stilling kan det komme i kontakt med ansigtet, mens børsten anvendes normalt og forårsager forbrændinger.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Opvarmet børste med forskelligt tilbehør, der leveres i en papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 23
Ugentlig oversigtsrapport om professionelle produkter
Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0729/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Påhængsvogn
 
Mærke: Kögel
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Generelle typegodkendelsesnumre:EFT L 366 af 2.9.2003, s. 00.Type:SP 24;EFT L 366 af 28.9.2004, s. 01.EFT L 366 af 23.11.2004, s. 02.EFT L 366 af 5.7.2005, s. 03.EFT L 366 af 20.3.2006, s. 04.EFT L 366 af 3.8.2006, s. 05.EFT L 366 af 12.1.2007, s. 06.EFT L 366 af 10.07.2007, s. 07.Generelle typegodkendelsesnumre:EUT L 397 af 6.11.2003, s. 00, type:SP 18;EFT L 397 af 28.9.2004, s. 01.EFT L 397 af 22.11.2004, s. 02.EFT L 397 af 5.7.2006, s. 03.EFT L 397 af 3.8.2006, s. 04.EFT L 397 af 10.12.2007, s. 05.
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet mellem januar 2004 og oktober 2009
 
Risikotype:  Personskader
 
Tag kan blive adskilt fra de ramte køretøjer og falde i trafik, hvilket medfører fare for andre trafikanter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tørvejsættevogn med isoleret tag
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 23