Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 23 ( Zveřejněno: 10/06/2016)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0712/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Inkoust pro trvalou líčení
 
Značka: GOOCHIE
 
Název: Permanet Makeup Color
 
Typ/číslo modelu:  218 Cokonut hnědá
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  ZÁKON O MLÉKU A TUCÍCH:2015/05/03, EXP:2016/05/12
 
Druh rizika:  Chemické
 
Barva obsahuje nikl (naměřenou hodnotu:22 mg/kg), arzen (naměřená hodnota:6,8 mg/kg) a olovo (naměřená hodnota:3,3 mg/kg).Nikl může způsobit podráždění kůže a vyvolat senzibilizaci nebo vyvolat alergickou reakci, arsen je karcinogenní a vystavení olovu je škodlivé pro lidské zdraví a může způsobit vývojovou neurotoxicitu.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby obsah niklu v tetických inkoustech byl tak nízký, jak je technicky proveditelné, a aby obsah arsenu a olova nepřekročil 2 mg/kg.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Barva pro stálou líčení ve mléčně bílé plastové láhvi s vytištěným lepicím štítkem a s bílým šroubovým uzávěrem a s bílým ochranným uzávěrem.Kapacita:15 mlBalení:sklápěcí papír bílé barvy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0713/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Odstraňovač/čisticí prostředek ze silikonu
 
Značka: HG
 
Název: Heimwerk - Silikon Entferner
 
Typ/číslo modelu:  Číslo šarže:6602704/290
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711577011116
 
Druh rizika:  Chemické
 
Přípravek obsahuje 10 – -20 % 1-Ethylpyrrolidin-2-on, který je toxický pro reprodukci a (R) p-mentha-1,8-dien, což je dráždí kůže, ale chybí požadované označování a výstrahy.Bezpečnostní list řádně nepotvrzuje rizika spojená s výrobkem, a uživatelé proto nejsou dostatečně informováni o nebezpečích výrobku.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Vnitřní obal:0.1 L hnědý plastové květináče s bílým štítkem a s bílým šroubem.Vnější obal:bílá lepenková krabice s červeným a modrým potiskem.
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0675/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: CMC/ I-GLOW
 
Název: Pinienzapfen-Lichterkette ('Lighting chain in the shape of pine cones')
 
Typ/číslo modelu:  Článek 32648, č. 32655
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  9120039132648 A 9120039132655
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není chráněn proti vlhkosti, ale doporučuje se pro venkovní použití.Izolace kabelu není přiměřená.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Systém osvětlení 40 světelných zdrojů LED ve formě borovic.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0676/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: MOHNE POWER CO
 
Název: 200 LED
 
Typ/číslo modelu:  23140238–211147(zdroj napájení č.:MHDEO – 06001000)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712442116356
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Vzdálenosti a izolační vzdálenost mezi primárními a sekundárními obvody jsou příliš malé.To může vést k tomu, že uživatel získává úraz elektrickým proudem od částí, které žijí.Kromě toho nejsou kabely dostatečně odolné a mohou způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a EN 61558.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor, Prodejce)

 
Popis:  Elektrický světelný řetězec s 200 vícebarevnými diodami vyzařujícími světlo (LED), pro použití ve vnitřních i venkovních prostorách a dodávané v průhledných plastových obalech s barevnou etiketou na černém pozadí.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0725/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: CZJUTAI (power supply), SELF IMPORT AGENCIES (lights)
 
Název: Christmas Lighting 40 LED
 
Typ/číslo modelu:  Světla:Vzor AX8–202500/Ref. 1000290Napájení:vzor JT-DC4.5V0.30A (1.35 VA)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711295005077
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Izolace přípravku není dostatečná a dodávky energie nejsou chráněny proti vlhkosti, i když se výrobek doporučuje pro venkovní použití.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  40 řetězec osvětlení LED pro vánoční osvětlení (modrý) pro použití ve vnitřních a venkovních prostorách.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0700/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Světelný tok bazénu
 
Značka: Hayward Pool
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční číslo:3481
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výrobní číslo:21211511260057022
 
Druh rizika:  Požár
 
Kabel může převednout, což by mohlo vést k požáru.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Žárovky na žárovce pod vodou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0702/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED Zadní světlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Stage Light
 
Typ/číslo modelu:  POD VEDENÍM
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek není uzemněn a mohl by se stát živý v případě poruchy izolace.Rozměry kolíků vidlice nejsou správné a uživatel by se tak mohl dotýkat živých částí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a příslušné vnitrostátní normy BS1363.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Čtyři bezdrátové LED světelné zdroje LED pro domácí použití, které lze spojit a kontrolovat jedním dálkovým ovládáním.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0699/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Terénní vozidla
 
Značka: Polaris
 
Název: RZR
 
Typ/číslo modelu:  Vzory:ZR XP/XP4 1000 (2014, 2015 a 2016) a ZR 900/S1000 (2015 a 2016).
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Nesprávné směrování výfukové trubky (příliš blízko výfukové trubky) může způsobit požár.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Terénní vozidla pro použití v terénních podmínkách.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0703/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Yaris
 
Typ/číslo modelu:  Yaris HV:NHP130, Yaris:KSP130, NLP130, NSP130
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 13. lednem 2015 a 27. únorem (Yaris) nebo 26. únorem (Yaris HV), 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Montážní ložiska tlumičů pérování mohou být poškozena v případě, že se na struce vztahuje vysoké zatížení (např. velké hrnce), které může způsobit, že horní strana tyče se oddělí, což způsobí ztrátu stability.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0715/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Renault
 
Název: ESPACE V and TALISMAN
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v Douai do 4. září 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné nesprávné umístění desky umělé země ve stávajícím senzoru baterie může způsobit zastavení motoru bez předchozího upozornění na přístrojové desce, což by mohlo vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Německo, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0722/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Note
 
Typ/číslo modelu:  Značka ES schválení typu:E11 * 2001/116 * 0268 * 03;Typ:E11
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2012 a 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Aktivace airbagu pro řidiče může způsobit abnormální zvýšení vnitřního tlaku nafoukátoru plynu a v extrémních případech způsobit, že pouzdro plynu se roztrhne.To znamená, že existuje zvýšené riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0724/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Suzuki
 
Název: SX4 S-Cross
 
Typ/číslo modelu:  Typ:JY;ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0779 * 00 e4 * 2007/46 * 0779 * 01 e4 * 2007/46 * 0779 * 02 e4 * 2007/46 * 0779 * 03.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2013 a 2016 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Švy přední a opěradla sedadla mohou být v oblasti bočního airbagu nesprávně přišity.V důsledku toho jsou švy příliš blízko sebe a přišlé tak, aby v případě nehody bylo možné, že boční airbag nebude správně nasazen.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Maďarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0730/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Smart
 
Název: Fortwo, Fortwo Turbo
 
Typ/číslo modelu:  Typ:451ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0413 * 22 ff
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od dubna 2014 do října 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Při vysokých otáčkách vozidla, v kombinaci se silným větrem, se může čelní služba (umístěné mezi čelním sklem a světlomety) oddělit od vozidla a spadnout do dopravního prostoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0714/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Brašna na přenášení dítěte
 
Značka: AMAL II
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Rosa/odkaz 1413408
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uvíznutí, Úraz
 
Tyče na postýlce se mohou oddělit a dítě by mohlo spadnout pomocí vzniklé mezery.Rozdíly mezi tyčí na podložce do postýlky jsou navíc příliš velké.Při hře by dítě mohlo postavit své zbraně přes tyče a uvíznout v pasti.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 716.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dřevěná postýlka.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0718/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Náryt jantar
 
Značka: et Dieu créa l'Ambre
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:BBBBACO
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760198890230
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Šňůra se může snadno zlomit a uvolnit kuličky.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Plastové pytle s vřetenem, s čepem, a oranžovými perlami, které nejsou spojeny s plastickým šroubem z plastu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0695/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Puffer
 
Značka: Creaciones Gavi
 
Název: 1) My Lovely Zoo, 2) My Lovely Farm, 3) Rainbow Caterpillar
 
Typ/číslo modelu:  Nést:T14–3855 a ref. LR660062.Podniku Caterpillar:T15–0034, Chick: -T14–3861
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Nést:8433703066073, 6789111600626, Caterpillar:8433703069494 (na zobrazovací jednotce), 0003008500343 (na etiketě), čekanka:0003008438615
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé části se mohou oddělit a malá kulička na hračce je snadno přístupná.Tyto malé části by mohly děti požít nebo vdechnout, a způsobit jim tak sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a evropské normy EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hračky typu Puffer v podobě medoviny, kuře a profilové desky;u hraček vyrobených z kaučuku s měkkými hroty vydávají hračky různé barvy (oranžový, růžový, zelený, červený a fialový).Balení v lepenkových krabicích obsahujících 12 položek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Lucembursko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0696/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka Puffer
 
Značka: Creaciones Gravi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T 15–0036
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Zalknutí
 
Z hračky se mohou oddělit malé části (nosu a tipů „chapachadel“) a elastický kabel lze během používání značně napnout.V důsledku toho se děti mohou pokoušet spolknout jen malé části a sytič, nebo se záda dočkat na krk dítěte, což způsobí uškrcení.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Octopusem ve tvaru koule s světlem vnitřní a elastické šňůry.Produkt je zelený, a proto se z jejích koncových končetin nacházejí různé barevné špičky.Balení:výrobek je předkládán v položce „12 jednotek“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0697/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračky typu „zatlačeno“
 
Značka: HUAN QIU
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. SK-8396 (na přiloženém papíře)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2012020583966 (na připojeném štítku)
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek obsahuje malé části, které lze snadno oddělit.Malé dítě může zařadit tyto malé části do úst a sytič na ně.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastové fólie typu „pust“ ve tvaru motýly dodávané v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0698/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Souprava přídě a šipky
 
Značka: BULLYCAN
 
Název: Super Bow and Arrow
 
Typ/číslo modelu:  3193b, datum výroby:2015/03/16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8413419153540Šarže 1502/9000124
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky se mohou snadno oddělit od šipek, vkládat do úst děti a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý příď s rukojetí a tři červené šipky s přísavkami.Výrobek je připevněn na lepenku s barevnými obrázky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0701/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion Frozen (may be counterfeit)
 
Typ/číslo modelu:  Č. 1002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK JE NEBO MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Panenka z plastu o délce 10 cm s dlouhými hrubými vlasy, modrými obnosy a růžovými boty.V lepenkovém boxu s průhledným plastovým oknem na přední straně a s nápisem „den slunečního svitu“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0704/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: LE BEI
 
Název: Baby series - Lovely Angel Toys
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:1080/1090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:6924105013137
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Chrastice je možné zlomit, vyrábět malé ostré části.Malé dítě by se mohlo postavit do úst a sytič nebo být zraněno ostrými částmi.Kromě toho jsou chrastítka a chrastítka ve tvaru laloků příliš dlouhé.Malé děti by je mohly umístit do úst, kde se mohou dostat do dýchacích cest.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 3 vícebarevné plastické chrastítka, v různých tvarech, dodávaný v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0705/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: UNIVERSE TOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:10505040
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924105050408
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oči hračky snadno oddělují a vytvářejí malé části, které by mohly malé dítě vkládat do úst a které způsobují zalknutí.Kromě toho lze snadno otevřít švy nacházející se na něm v centru srdce.Malé dítě se tak může dostat do náplně, tak se zapadte do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkké hračky „měkké hračky“, hnědé s mnohokvětými pruhy na nohou a uši (přibližně výška:22 cm).Medovády má podřadné držadlo ve tvaru srdce se vícebarevné pruhy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0706/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: FANG ZHOU TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:10505032
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6924105050323
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Oko a drápy hračky lze snadno oddělit a vytvářet malé díly.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Švu na zadní straně hračky se otevře snadno.Malé dítě by se mohlo dostat do náplně tak, aby se drželo ústa a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Měkká hračka má béžový kordy s růžovými ušními klasy a černou nosem, očima a dráhami.Medovedi má na svém hrdle červenou příčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0707/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dětská výživa
 
Značka: Angelei Toys
 
Název: Jocund Baby
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:2011–2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6915250168414
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Části mobilního telefonu (např. modrý kruh, malé růžové, zelené a modré kuličky) mohou rozdělovat nebo oddělit a vytvářet malé části.Malé dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Plast obalu je příliš tenký:pokud má dítě s balením dítě, může se plast vztahovat na vkládání do úst a nosu, které nutí dítě ustrhnout.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Malé děti mobilní s 4 ptáky z plastu, dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0708/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka s bonbóny
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely Pet Show With candy (might be counterfeit)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6955210100191
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hračky obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 8,95 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Hračky z plastu o rozměrech přibližně 5 cm, včetně bonbónů, zabalené v plastové schránce.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0709/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: neznámý
 
Název: Mist Spray Fan
 
Typ/číslo modelu:  ref. č. 2120068739
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5900851687397
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračka snadno praskne a vytváří malé části (kliková manipulace, uzávěr tekutiny).Dítě může na ústa a sytič umístit malé části.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Patrona z Giraffe tvaru hračky vyrobený z růžové plastu.Lopatky vrtule jsou vyrobeny z měkčeného plastu;spodní část hračky je tekutina do kapaliny (uvnitř žádné kapaliny).Na straně hlavy „giraffe“ se nachází malá klidová manipulace.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0716/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka z mýdla se bublinou
 
Značka: BUBBLEZ
 
Název: Seifenblasenschwert ('Bubble sword')
 
Typ/číslo modelu:  Bod č. 79526
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN 8711252795263Šarže 2020048
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Roztok mýdla je kontaminován Pseudomonas aeruginosa (naměřená hodnota 4.4 × 10) písm. cfu/ml) a může způsobovat ztráty kůže a infekce, pokud je v kontaktu s očima a poškozenou kůží.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mýdlový roztok plněný do pláště napodobenina zhotovená z plastu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0719/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Fancrysky wig
 
Značka: V&F
 
Název: Perucas de Halloween ('Halloween wig')
 
Typ/číslo modelu:  Ref.64952
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8882010649521
 
Druh rizika:  Popálení, Udušení
 
Použití wig představuje riziko popálení v důsledku jeho vysoké hořlavosti.Kromě toho je plast obalu příliš tenký:Pokud dítě s ním hraje, může se plavat nosem a ústím, což dítě uduře.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnými evropskými normami EN 71–1 a EN 71–2.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevný wig dodávaný do průhledného plastového sáčku zalepeného modrým lepenkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0723/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Krokové krokové kroupy
 
Značka: Nines d´Onil
 
Název: Caperucita Roja Infantil
 
Typ/číslo modelu:  Ref. D567;velikost 2, 5 až 7 let.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435054365720
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Kroj má kordy se svobodnými konci v oblasti krku a příliš dlouhé šňůry v pase.Šňůry by se mohly dostat do vozidel nebo jejich ploch.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Malý červený kroj pro děti ve věku od 5 do 7 let.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Itálie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0726/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mobilní
 
Značka: HEIMESS
 
Název: Mini-trapeze horse
 
Typ/číslo modelu:  763470
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011534634704
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dítě by mohlo zařadit do úst kus mobilního (dřevěný se srdcem, který zahrnuje kovový uzávěr) a sytič.Výrobek není v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Malovaná, dřevěná mobilní, která má být připevněna k golfovému kočárku, s různými tvarovkami, srdcem a kůň.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Dánsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0728/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Soupravy pro manikúru
 
Značka: kids fun
 
Název: Nail studio
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:2545967Bod č. 9090
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8718546590900
 
Druh rizika:  Chemické
 
Žluté laky obsahují chrom (naměřená hodnota celkového chromu 54,1 mg/kg) a olovo (naměřená hodnota 288 mg/kg).Chrom je dráždivý a senzibilizující a může vyvolat alergické reakce, pokud při styku s kůží může dojít k silné a nevratné neurotoxicitě, zejména u dětí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Přípravky pro manikúru obsahující laky na nehty a nepravé hřebíky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0710/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí sandály
 
Značka: Bubble Bobble
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A895 VÝDAJE NA DOKUMENTACI A KNIHOVNY
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži nejazyka je příliš vysoké (naměřená hodnota 65,5 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Růžové sandály se sponou a síťovými pásy na přední straně.Velikost vzorku 30.Sandály jsou zabaleny ve světle žluté kartonové krabičce s květinami.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0727/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: HOME SENTINEL
 
Název: Szén-monoxid Riasztó
 
Typ/číslo modelu:  HS C686L
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý na detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Baterie, detektor oxidu uhelnatého v balení s blistrem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0694/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro narovnávání vlasů
 
Značka: Hair Go Straight
 
Název: Blowtox
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  A1528C
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje nadměrné množství formaldehydu (naměřená hodnota do 2,3 %).Formaldehyd může způsobit podráždění očí, kůže a horních cest dýchacích;dlouhodobá expozice může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Průhledná plastová láhev s paticí a hnědým písmem, obsahující růžovou kapalinu.Poznámky:pro profesionální použití – pH4 – Keratin – úroveň 2 – COCO nouvelle formule – 1 000 ml
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0720/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: PROXIMA
 
Název: Lotion Peau de Lune
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  KN 03/4902806003543
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon (naměřená koncentrace 9,6 % hmotnostních).Hydrochinon může způsobit podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pokožka se vloží do láhve o objemu 100 ml vyrobené z bezbarvého skla s bílým a zlatým šroubovým uzávěrem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0721/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Zesvětlení kůže
 
Značka: Dream Cosmetics
 
Název: Perfectwhite - Crème de Beauté clarifiante ('Clarifying beauty cream')
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  C1/22592-B/6 181100 530391Produkce:08/15;Ukončení:08/17
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje propionát klobetaol (naměřená koncentrace 0,04 % hmotnostních).Kloetaamol je kortikosteroid, který se musí na kůži aplikovat, pouze pokud je předepsán pro ošetření určitých podmínek kůže.Kromě účinku na zesvětlení kůže může vyvolat kožní vyrážku a hoření na místě aplikace a expozice s dlouhou dobou by mohla vést k narušení činnosti žláz s vnitřní sekrecí.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Krému v bílé plastové nádobce se šroubovým uzávěrem se zeleným okrajem.
Země původu:  Pobřeží slonoviny
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0711/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Vysoušeč vlasů
 
Značka:  Ultron
 
Název: Tabletop
 
Typ/číslo modelu:  Vzor JL-2018, Ref:5020100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčené modely byly dovezeny v období od 3. června 2005 do 28. října 2015.
 
Druh rizika:  Popálení, Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek, který se přehřívá a který by se mohl roztrhnout do plamenů během užívání a způsobuje popáleniny hlavy, hlavy a rukou a zpřístupnění živých částí, které by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, pokud se jich uživatelé dožívají.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sklápěcí vysoušeče vlasů, které jsou přenosné pro domácí použití.220–240 V 50 Hz 1100 W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Německo, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0717/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Zásuvkový adaptér
 
Značka: Primera
 
Název: Adaptador Inglés Negro
 
Typ/číslo modelu:  Č.j.:BAP022–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7899055277498
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Jeden kolík může být vložen tak, aby byl přístupný jiný živý kolík.Produkt není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Adaptér pro zástrčka ve Spojeném království.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie
Výrobky s jiným stupněm rizika 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A11/0057/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Přípravky pro rovnání vlasů
 
Značka: HELEN OF TROY, VIDAL SASSOON
 
Název: HAIR HYDRATION
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:VS 119 E Typ:EH119BL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0078729641194
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tlačítko, které umožňuje přepínat mezi prolonkou a vyrovnáváním, dosahuje vysoké teploty.Vzhledem ke své poloze na zařízení může přijít do styku s obličejem, zatímco kartáč se běžně používá a způsobuje popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Vyhřívaný kartáč s různým příslušenstvím dodávaný v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 23
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0729/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Přívěs
 
Značka: Kögel
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Obecná čísla schválení typu:L366 * 00 ze dne 2.9.2003,Typ:PS 24;L366 * 01 ze dne 28.9.2004,L366 * 02 ze dne 23.11.2004,L366 * 03 ze dne 5.7.2005,L366 * 04 ze dne 20.3.2006,L366 * 05 ze dne 3.8.2006,L366 * 06 ze dne 12.1.2007,L366 * 07 ze dne 10.07.2007;Obecná čísla schválení typu:L397 * 00 ze dne 6.11.2003, typ:PS 18;L397 * 01 ze dne 28.9.2004,L397 * 02 ze dne 22.11.2004,L397 * 03 ze dne 5.7.2006,L397 * 04 ze dne 3.8.2006,L397 * 05 ze dne 10.12.2007.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi lednem 2004 a říjnem 2009
 
Druh rizika:  Úraz
 
Střešní části by se mohly oddělit od ovlivněných vozidel a snížit objem přepravy a způsobit nebezpečí pro ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Návěs na suchý náklad s izolovanou střechou
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 23