Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 22 ( Zveřejněno: 03/06/2016)

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0686/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jízdních kol
 
Značka: SCOTT
 
Název: Syncros 2016 FL1.0 Offset Seat Posts
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Synkros 2016 L1.0 offset sedací části o průměru 27,2 mm smontovaným na jízdních kolech SCOTT 2016.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modely jízdních kol zahrnuté do oběhu jsou:Závislost t CX 10 dikt, Addict SL, Addict Team section, Addict 10, Addict 15, Addict 20, Addict Gravel tern, Solace 10, Konace 10 (HMF), rámcové uspořádání Addict CX 10 (HMX) mech/Di2 a Syncs-Syncs FL1.0 Carbon Offset 27,2 mm.Úplný seznam pořadových čísel zahrnutých do oběhu lze nalézt na této internetové stránce: http://www.scott-sports.com/global/en/company/safety-and-recalls.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Místa k sezení mohou přetržení, které vede k okamžité ztrátě ovladače jezdce, která může způsobit nehody a zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Model rok 2016 Schodové jízdní kola pro ženy a ženy s pomocí SYNCROS FL 1.0 míst k sezení.„SCOTT“ je vytištěno na jízdním kole tube a na místě k sezení je vytištěno „SYNCROS“.Jízdní kola se prodávají v černé, šedé a bílé barvě se žlutými, oranžovými, zelenými nebo modrými výlisky.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Chorvatsko, Dánsko, Francie, Irsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0673/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: Matrix
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EH14816–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2165489855546
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 40,3 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Červená, žlutá a modrá trubice lepidla v balení na lepenky.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0674/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Lepidla
 
Značka: BAQIANG
 
Název: 110 Super Glue
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6943211887562
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje chloroform (naměřená hodnota 23,1 % hmotnosti).Chloroform v vysokých dávkách způsobuje podráždění kůže a při vdechnutí nebo požití může poškodit zdraví.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá láhev „superlepidla“ (5 g) dodávaná v blistovém obalu na bílém a zelené lepenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0684/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: Blumagix / Orion
 
Název: Christmas LED Light 8 MULTIFUNCTION
 
Typ/číslo modelu:  BEMCL-LSL20R200
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998314 590094
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Rozměry vidlice jsou příliš malé a jejich konce připájené do svorek blikající jednotky a LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Přístupné, základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.Průřez vnějších a vnitřních drátů je příliš malý a dráty by mohly převednout a způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Součástí osvětlovacího řetězce je 201 sériových paralelních, nevýměnných, červených a světelných zdrojů LED.Výrobek může být provozován s blikajícím spínačem a řídicí jednotkou.Dodává se v barevné lepenkové krabici a plastový pytel.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0685/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: BluMagix / Orion
 
Název: Christmas LED light 8 MultiFunction
 
Typ/číslo modelu:  BMCL-LSL10RGB100
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5 998314 590018
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem z následujících důvodů.Za prvé, rozměry vidlice jsou podstatně menší, než je požadováno.Za druhé, konce drátu připájené na svorky blikající jednotky a diod LED nejsou přiměřeně chráněny před vytažením a kroucením.Za třetí, dostupné základní izolované dráty mohou přijít do styku s ostrými hranami blikající a řídicí jednotky.A konečně, jsou izolační trubky pro výbojky nedostačující.Kromě toho je průřez vnějších a vnitřních drátů příliš malý a dráty by mohly převednout a způsobit požár.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Řetězec osvětlení zahrnuje sériově spojené nevýměnné 100 ks LED (25 zelený, 25 žlutý, 25 modrý, 25 červený)Výrobek může být provozován s blikajícím spínačem a řídicí jednotkou.Technické požadavky:220 V, 10 m, 100 LEDBalení:barevná kartonová krabice a plastový pytel.Nápis na obalu:„Vánocí světla LED 8 víceleté funkce“, „Energetická účinnost a světelné zdroje LED“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0690/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Sander
 
Značka: Bosch
 
Název: PSS Series
 
Typ/číslo modelu:  PSS 2, PSS 20, PSS 190, PSS 200, PSS 250 a PSS 2000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Výroba od června do srpna 2007
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Zlomení větracího kola by mohlo vést k tomu, že malé části jsou vymrštěny ve směru uživatele, což vede k propíchnutí a dalším zraněním.Kromě toho se mohou otevřít živé části, které by mohly způsobit úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Zelené a černé brusky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Řecko, Irsko, Slovensko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0662/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: S 500 Hybrid, C 350 Hybrid, GLC 350 Hybrid Plus 4Matic, ML 500 4Matic Hybrid
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0335 * 29 ff, typ:221, ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0457 * 29 ff, typ:204K EHS schválení typu:E1 * 2001/116 * 0431 * 35 ff, typ:204, ES schválení typu:E1 * 2001/116 * 0480 * 16 ff, typ:204x schválení typu:E1 * 2001/46 * 0598 * 15 ff, typ:166.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou i vozidla vyrobená od března 2015 do září 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Palubní nabíječka vysokonapěťové baterie může být v selhání.V důsledku toho může nesprávně zjistit, že byl vložen externí nabíjecí kabel.Pokud se vozidlo pohybuje rychlostí nižší než 5 km/h, mohlo by to vést k aktivaci funkce zámku park-, což by zabránilo dalšímu pohybu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Plug-in, hybridní elektrické vozidlo.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Rumunsko, Slovinsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0664/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Terénní vozidla
 
Značka: Polaris
 
Název: RZR XP 900, RZR 900, RZR XP 1000
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Některá vozidla vyrobená mezi 03/10/2012 a 15/02/2016
 
Druh rizika:  Požár
 
Regulátor alternátoru by mohl převednout, což může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vedle sebe/všeterénní vozidla
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Řecko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0665/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Discovery, Range Rover and Range Rover Sport
 
Typ/číslo modelu:  Land Rover Discovery 4:Vozidla na modelový rok 2012 a 2013.Rozsah Rover 2013 a 2014 modelový rok vozidel., Range Rover Sport:Vozidla na modelový rok 2012 a 2013.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Některá vozidla vyrobená mezi 02/04/2012 a 02/05/2013
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku problému spojeného s elektronikou se může motor bez jakýchkoli detekovatelných výstražných značek odříznout.To by mohlo způsobit havárii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Rumunsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0666/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF and XJ
 
Typ/číslo modelu:  XF:2012 a 2013 Vzor Year vozidel., XJ:2012 a 2013 Vzorová vozidla.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Některá vozidla vyrobená mezi 01/06/2012 a 31/10/2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku problému spojeného s elektronikou se může motor bez jakýchkoli detekovatelných výstražných značek odříznout.To by mohlo způsobit havárii.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Irsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0677/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Insight
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E6 * 2001/116 * 0130;Typ:ZE2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 2012 až 2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku poruchy generátoru vzduchu v jímači vzduchu by mohlo použití vaku pro jímání vzduchu vést k uvolnění malých kovových úlomků, které by mohly zranit osoby na palubě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0679/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: SH
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu EU:E4 * 2002/24 * 2896 * 00, e4 * 2002/24 * 2897 * 00, e4 * 2002/24 * 2896 * 01 a e4 * 2002/24 * 2897 * 01.Vzory roků 2013 a 2014, Modely:SH125 a SH150
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Období produkce:od 10. července 2012 do 31. ledna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Povrch krytu pryskyřice na přívodu paliva může být deformován, čímž se sníží vzdálenost mezi vstupním krytem a oběžným kolem palivového čerpadla.Obě složky se tak mohou navzájem rušit.V důsledku toho mají rožové zámky, zastavovací palivo pro motor, který může způsobit náhle zastavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Finsko, Německo, Řecko, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0680/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Renault
 
Název: Trafic
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:Trafic III (X82)Typy:FGMA, FGMB, FGMD, FGME, JGMA, JGMB, JGMD a JGME.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla jsou vyrobena mezi 14/05/2014 a 1/12/2014.
 
Druh rizika:  Úraz
 
U příčného prvku palubní desky airbagu pro cestující mohou být chybějící montážní šrouby.Neexistence připevňovacích šroubů u airbagu může ovlivnit jeho správné fungování v případě nárazu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Van.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0663/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastová hračka
 
Značka: ZIX
 
Název: Shrilling Chicken
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál kuře obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota více než 20,0 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Z plastového kuřecího masa, které je při stlačení zvuku rozumné.Popis balení:plastové sítě uzavřené pomocí lepenkového pásu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0667/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hradla hradla
 
Značka: Kitchen Collection
 
Název: 'Coffee Set' and 'Kitchen Set'
 
Typ/číslo modelu:  1) ref. č. 8108, 2) Ref. č. 8930
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Víčka hrtanu a misky na patella mají polokulovitý tvar, a mohla by proto zakrývat nos a ústa malých dětí, což by vedlo ke udušení.Kromě toho manipulace s kávou a poklop kávového květináče snadno vytvářejí malé části.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  1) Kitchen obsahující různé kuchyňské potřeby z plastu, dodávané v plastové síti s lepenkou;2) Platba pro kávu s různými kávovými nástroji z peorálního plastu, která je dodávána v obalovém balení s lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: A12/0668/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: IWAKO
 
Název: Puzzle Eraser - 1) Eraser Japanese Sweets 2) Eraser Sushi 3) Eraser Anmitsu Shop
 
Typ/číslo modelu:  1) ER-BRI009 Sweshův soubor 05 japonští Sweets z roku 2,) ER-961082 Modikeshi set 03 Suši, 3) ER-BRI033 Smokeshi set 28 Anmitsu Shop
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 4 991685 200266, 2, 4 991685 961082, 3) 4 991685 130105
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dítě může na ústa a sytičku zatlačit malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Mazací pryž ve tvaru japonských bonbónů, sushi a dalších potravin, zabalená v blistrech bez lepenky s lepenkou.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0681/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Kojence a malé děti
 
Značka: CHENG FENG
 
Název: Mobile
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:8201–101, model:740291
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:074029100001, LOT:PI2000
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Všechny chrastítky (kromě ovocných stromů), jakož i černé plastové kusy připevněné ke konci šňůry, zahrnuté do vnějšího klobouku, se mohou snadno zlomit a vytvářet malé části.Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Kromě toho může způsobit zablokování dýchacích cest hlavu chrastítka a manipulaci s chrastítkou „Happy Music“, což představuje nebezpečí zalknutí.Kromě toho lze několik druhů chrastidel snadno zlomit a umístit děti na ostré hroty a okraje, což by mohlo vést k naporcování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 8 vícerozměrných chrastítek v různých tvarech vyrobených z tvrdého plastu.Chrastice jsou zabaleny v průhledné plastové láhvi (o výšce přibližně:22 cm) ve tvaru dítěte s oranžovou obličejem a kloboukem přišroubovaným do horní části láhve.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0682/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka na kojence a malé děti
 
Značka: BABY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:160–8, model:740259
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:074025900001, LOT:13/1018
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Z chrastidel lze snadno oddělit tyto malé části:správné ucho psa, citronu z ovocného chrastíce a vnitřních míčků.Malé dítě by na ně mohlo tyto malé části umístit do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 2 multibarevných chrastidel vyrobených z tvrdého plastu.Náplň:transparentní plastový pytel, který je opatřen označením „Baby-Toys“ (Baby-Toys) a nápisem „nejlepší dar pro Vaši dítě“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0683/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Baby chrastítka
 
Značka: BABY TOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:160–13, model:740258
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:074025800001, LOT:13/1018
 
Druh rizika:  Pořezání, Zalknutí
 
Chrastítka a vnitřní koule se mohou snadno zlomit a vytvářet malé části a nebezpečné ostré hroty, které představují nebezpečí zalknutí a ustřikování pro děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevné chrastítka vyrobené z tvrdého plastu, tvořené malou purpurovou a bílou kuličkou v oranžové (vnitřní) barvě/žluté (vnitřní) kouli.Náplň:průhledný plastový pytel, zapečetěný pomocí etikety z papíru.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0687/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: LE BAO TOYS
 
Název: Baby Star
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:343, model:740289
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  074028900001
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kovová tyč, která spojuje modré plastové části květů chrastítka oddělí a vytváří malé části.Malé dítě by na ně mohlo umístit malé části do úst a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 2 předsedů z tvrdých plastů dodávaných v obalech s blistrem, který je z tvrdého plastu zásobován papírem zpět.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0688/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Chrastítka
 
Značka: ANIMAL ALLEY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Položka č.:GH61095, kód:5161095
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5205193027857
 
Druh rizika:  Chemické, Udušení
 
Plasty obalu jsou příliš tenké a v případě, že s ním hraje dítě, se plast může zakrýt z úst a nosu, který dítě udutá.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.Plastové části výrobku obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 21 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Výrobek rovněž obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 1,9 % hmotnostních).Podle nařízení REACH jsou ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti a předmětech pro péči o děti a předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, zakázány ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti a v předmětech pro péči o děti.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vícebarevné chrastítka ve tvaru bubnu vyrobené z měkkého materiálu.Uvnitř bubnu je 3 plastových koulí s malými zvony.Výrobek je dodáván v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0689/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná brokovnice
 
Značka: B&SC
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Referenční hodnota XM202
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436037232657
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kinetická energie projektilů vypalovaných z brokovnice je příliš vysoká, což může vést k poranění.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Hračky ze dřeva pro brokovnice, které jsou dodávány v průhledném plastovém sáčku společně se střelami z pryže.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0678/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Lederhads (kožedělný kalhoty)
 
Značka: Distler Original
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Barva:tmavě hnědá, vyhláška:191394–006
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1009971240363Číslo šarže:3414–0365683–440;
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 26 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Dámské polohnědé barvy, obarvené usňové šortky s čepem a aplikace, které používají;na každé noze se nachází řada tlačítek.Velikost vzorku 36.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0692/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený pás
 
Značka: AWG Mode Center
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  730210/542698 (referenční číslo dovozce:1100549)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4025911042266
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota 8,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Černý kožený pás pro muže, velikost vzorku 100.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0693/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Pánské sandály
 
Značka: TRAVERIS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Odkazy 1807, 1939 a 2817
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 6,8 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Tři různé modely pánských sandátů ze svršků z hnědého usně a ze syntetických podešví.Jedná se o tzv. „šedý lepenkový rámeček s oranžovým víčkem“.Velikosti vzorku 40–42.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0669/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Eau de Toilette
 
Značka: CUBA ORIGINAL by PARFUMS DES CHAMPS,
 
Název: CUBA GOLD FOR MEN
 
Typ/číslo modelu:  ŠARŽE:N:9655,
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5425017732389
VÝROBEK JE PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Toaletní vody obsahují alergenní látky Limonen, Linalol, Cinnazaldehyd, Eugenol, alfa-isomethyllionon, Lilial, Coumarin, AMYLCINNALL, aldehyd-aldehydové, lyral a hexylcinnamaldehyd přesahující 0,001 %.Nejsou uvedeny v seznamu složek a spotřebitelé nejsou informováni o přítomnosti těchto látek, které mohou vyvolávat alergické reakce a senzibilizace.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Toaletní vody (100 ml) v hnědé láhvi ve tvaru doutníku.Vnější oranžový obal je kovový, válcový rámeček s víčkem.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie, Slovensko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0670/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Eau de Toilette
 
Značka: Shirley May
 
Název: Women in Green
 
Typ/číslo modelu:  P.04–14;ED.04–19
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6295124003639 (na vnějším obalu), B. 462174D (láhve)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Toaletní voda obsahuje alergenní látky Limonen, Linalol, benzylalkohol, citronelol, geraniol, Ceitral, Hydroxycitronellal, lial, Farnesol, AMYLCINNALYL, lyral, hexylcinnamaldehyd a benzylsalicylát vyšší než 0,001 %.Nejsou uvedeny v seznamu složek a spotřebitelé nejsou informováni o přítomnosti těchto látek, které mohou vyvolávat alergické reakce a senzibilizace.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Toaletní voda (50 ml) ve skleněné láhvi ve formě ženy s zeleným víčkem.Jedná se o zelenou lepenku, která se balí do celofánu.
Země původu:  Spojené arabské emiráty
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0671/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Au de Parfum
 
Značka: neznámý
 
Název: Miss AMERICA - Parfum de Toilette
 
Typ/číslo modelu:  Č. 3777 (pouze na vnějším obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6937926304339
 
Druh rizika:  Chemické
 
Au de parfum obsahuje alergenní látky Linalol, Draral, Hydroxycitronellal, Lilial, Coumarin, Farnesrol a hexylcinnamalt přesahující 0,001 %.Nejsou uvedeny v seznamu složek a spotřebitelé nejsou informováni o přítomnosti těchto látek, které mohou vyvolávat alergické reakce a senzibilizace.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Au de parfum v láhvi (55 ml) se stříbrem, dodávaný v lepenkové krabici do barev pod vlajkou USA.Na láhvi a v krabici se nachází fotografie o svobodě v Liberci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0672/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Stojan na stojánku
 
Značka: OSCAR PLUS
 
Název: 16 Inch Stand Fan
 
Typ/číslo modelu:  FS-40G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436011055012
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Elektrická izolace není dostačující a přístupné části by se mohly stát živými.Kromě toho nejsou listy dostatečně chráněny mřížkou.Prsty se mohou ulovit pomocí mříže (ochranný kryt) a rotační čepel, které způsobí naporcované řezy nebo zlomeniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ventilátor lakového stojanu, který se dodává v balení s modrou lepenkou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0691/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrické pokrývky hlavy
 
Značka: TnS Home Collection
 
Název: Warm Cloud
 
Typ/číslo modelu:  ZP (150 * 80)/0,9 m² – SD-DT
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204558999679
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Elektrické bočky lze připojit přímo k napájení bez řídicí jednotky.Používá-li se tímto způsobem, dojde k přehřívání elektrické pokrývky v případě, že neexistuje termostat a zranitelná osoba by mohla trpět mozkovou mrtvicí.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek sestává z bílé plošné pokrývky, která obsahuje topné těleso a je napájeno bílým svícením a kontrolorem.Produkt je opatřen oranžovým a červeným lepenkou s fotografií zařízení na vnější straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0053/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ventil pro hudební nástroje
 
Značka: Hetman
 
Název: 1) Medium Rotor; 2) Rotor; 3) Light Bearing & Linkage; 4) Light key
 
Typ/číslo modelu:  1.) maziva 11.5, 2.) maziva 12, 3.) maziva 13, 4.) maziva 16
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky nejsou vybaveny požadovaným označením, upevněním pro připevnění proti otevření dětmi a hmatatelným varovným signálem nebezpečí.Děti by mohly náhodně přiklonit některé výrobky vedoucí k toxicity při vdechnutí, včetně chemické zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Bílá plastová láhev s kovovou pipetou a zelený uzávěr (Rotor maziva 12 má červenou horní hranici).Označování zelené barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0054/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ventil pro hudební nástroje
 
Značka: REKA
 
Název: Valve Oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek postrádá požadované označení, zařízení pro upevnění zapínání a hmatové varování odolné proti otevření dětmi.Děti by mohly náhodně přiklonit některé výrobky vedoucí k toxicity při vdechnutí, včetně chemické zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ventil pro hudební nástroje dodávaný do bílé plastové láhve (50 ml) s modrou horní hranicí a modrou/žlutou etiketou.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0055/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ventil pro hudební nástroje
 
Značka: JOACHIM KREUL
 
Název: Ventilöl ('Valve oil')
 
Typ/číslo modelu:  V511
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038827057385
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek má nebezpečí při vdechnutí a postrádá požadované označení, zařízení pro upevnění zapínání a hmatové varování odolné proti otevření dětmi.Děti by mohly náhodně přiklonit některé výrobky vedoucí k toxicity při vdechnutí, včetně chemické zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ventilový olej (žlutá kapalina) dodávaný do čiré plastové láhve (pero formu) s špičkou a červeným plastovým víčkem.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 22

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0056/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ventil pro hudební nástroje
 
Značka: La Tromba
 
Název: "La Tromba" Valve Oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek má nebezpečí při vdechnutí a postrádá požadované označení, zařízení pro upevnění zapínání a hmatové varování odolné proti otevření dětmi.Děti by mohly náhodně přiklonit některé výrobky vedoucí k toxicity při vdechnutí, včetně chemické zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ventilový olej dodávaný do čiré plastové lahve s červeným omezením a označením ve zlatu a červené barvě.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 22
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko, Nizozemsko