Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 39 ( Zveřejněno: 06/10/2006)
Oprava týkající se oznámení č. 13 (0632/06):Nebezpečí bylo změněno

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0621/06       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Rytmus a postele
 
Značka: IKEA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LYCKSELE CHAIR-BED:700–326–82, LYCKSELE SOFA-BED:900–326–81
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Riziko drcení/džemu/praskání prstů.Zákazníci, kteří se pokoušejí o přeměnu předsedy nebo pohovky, mohou zachytit své prsty, které způsobují zranění.IKEA obdržela sedm zpráv po celém světě, kdy byli zraněni ti, kteří se chtějí zranit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Předseda a celý, 80 a 142 cm široký, které lze přeměnit na lůžko pomocí skládání záda.Dotyčné výrobky byly vyrobeny před červencem 2005 a je vyryt datum výroby (rok/týden).Rám je kov, latě z přírodního dřeva.
Země původu:  Švédsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0624/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  200L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
+ elektrický šok, protože:Při zkoušce elektrické pevnosti selhala; došlo k poruše elektrického proudu;— produkt není chráněn proti vniknutí vody, a je požadován pro venkovní použití;Rozměry vidlice umístěné na koncích osvětlovacího řetězce nesplňují standardní požadavky.+ požáry, protože:Plocha jádra průřezu je menší, než je požadováno v normě;Osvětlovací řetězec může být napojen na jiné světelné řetězy.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec (CEDAR) „JEGCSAPÉGÕ“.Popis:Výrobek se skládá z 200 nevýměnných žárovek.Přípona je dodáván se zásuvkou pro dodávku elektrické sítě + kabel + otočná zásuvka).Zástrčka pro přívod do elektrické sítě je umístěna Y001,2.5 A 250 V VDE a kabel 22AWG;105 °C;SPT-C.Technické požadavky:230V 50Hza2V 0,068W třída II.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0625/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.SM160XXX, 2.SM240XXX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.6901022010050 A 2.6901022010067
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko:+ elektrický šok, protože:— izolace vodičů nesplňuje požadavky;— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití;— přerušovací jednotka a držitelé žárovek nejsou chráněni proti vniknutí vody;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, aby mohly dojít k poškození vodičů;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.+ požár, protože:— příkon je příliš vysoký (126 W namísto požadovaného 50W);Odolnost plastových částí držitelů žárovek ke vznícení není dostačující.Výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Osvětlovací řetězec (CEDAR).Miniaturní „miniaturní žárovky“ typu „plug-in“ (160) a blikající jednotka s funkcí 8),2) miniaturní žárovky typu „plug-in“ typu „plug-in“ a „blikání“ 8).Popis:Výrobky sestávají z nevýměnných nebo žhavených žárovek řady 160/240, které jsou paralelně spojeny.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání světelných zdrojů typu „plug-in“.Hlavní části:bipolární zástrčka s nápisem:CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE;blikající jednotka s nápisy:Větrací jednotka pro bleskové světlo 220V AC 50 HZ 0.83A TISK + jména funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,13 mA;104 W/125W;podle třídy II, IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0635/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.R160 +, 2.R200 +
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy;— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití;— blikající jednotka, zástrčka, zásuvky a spoje světelného zdroje nejsou chráněny proti vniknutí vody;Zdroje světla nemají dostatečnou (jednoduchou) izolaci;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  „JÉGCSAPÉGARTE“ (CEDAR)1.160 nevyměnitelných miniaturních žárovek +8-funkční blikající jednotka;2.200 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.Popis:Řetězy se skládají ze 160/200 sériově připojených žárovek s mostem.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání nevýměnných zdrojů světla.Hlavní části řetězů:bipolární zástrčka s nápisem:‚CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE‘;blikající jednotka s nápisy:„FLASHER KONTROLY 220V AC 50 [horizontální nařízení 0.83A PRESS“ + + názvy funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W/68W;podle třídy II, IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0638/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko:+ elektrický šok proto, že:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy,— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití,— blikající jednotka, zástrčka, zásuvky a spoje světelného zdroje nejsou chráněny proti vniknutí vody,Zdroje světla nemají dostatečnou (jednoduchou) izolaci,— plocha průřezu drátů je menší, než je požadováno,Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny,Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.+ oheň proto, že:Počet schůdků pro osvětlení není uveden.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Světelné řetězy „JÉGCSAPÉGSC“(POSTUPÁŘ):1.160 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.2.160 nevyměnitelných miniaturních žárovek.3.200 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.Druh/číslo modelu:1.160L/4W ± + čárový kód:6901022010104.2.AR160 ± + čárový kód:6901022010142.3.200L/4W ± + čárový kód:6901022010203.Popis:1.Světelné řetězy sestávají ze 160 sériově spojených žárovek s pulsem rezistentními na odpor.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W;podle třídy II, IP20.2.160 sériově spojené nevýměnné žárovky s odporovým mostem.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068W; 28W;podle třídy II, IP20.3.200 sériově spojených žárovek s mostem.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;68W;podle třídy II, IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0639/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  R160XXX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901022010074
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace drátů nesplňuje požadavky normy;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Světelné řetězy (CEDAR)Světelný řetězec „HÁLÓ MINIFÜZÉR ÉG“ s 160 miniaturními žárovkami + provozní přerušovanou jednotkou 8.Popis:Systém osvětlení se skládá z 160 sériově spojených žárovek s mořami na odpor.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání nevýměnných zdrojů světla.Hlavní části řetězce osvětlení:bipolární zástrčka s nápisem:‚CH 2.5 A 250 V ~ TS-01 VDE‘;blikající jednotka s nápisy:„FLASHER KONTROLY 220V AC 50 [horizontální nařízení 0.83A PRESS“ + + názvy funkcí.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;55W;podle třídy II, IP20
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0640/06       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.300R, 2.240R
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.6901022010043 A 2.6901022010036
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— izolace vodičů nesplňuje požadavky;— izolované dráty z PVC nejsou vhodné pro venkovní použití;Zdroje světla mají samostatnou izolaci;— plocha průřezu drátů je menší, než se požaduje;— zástrčka, blikající jednotka a připojení trolejového drátu nejsou chráněny proti vniknutí vody;Vodiče blikání blikající jednotky jsou ostré, a dráty tak mohou být poškozeny;Dráty nejsou upevněny proti uvolnění.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou normou EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Světelné řetězy (CEDAR) „MIKRODIÓDÁS Égőkészlet“1.300 nevyměnitelných miniaturních žárovek +8-funkční blikající jednotka;2.240 nevyměnitelné miniaturní žárovky +8- blikající jednotka.Popis:Řetězy se skládají ze 300/240 sériově připojených žárovek s mostem.Blikající jednotka ovládá 4 paralelně připojených obvodů pro blikání nevýměnných zdrojů světla.Technické požadavky:230V;50 Hz;5 V;0,068 mA;62W;podle třídy II, IP20.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0622/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Aquarium Light “BOYU”
 
Název: Aquarium Light
 
Typ/číslo modelu:  PL-35
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Jako kotevní úchyt je použita nylonová vazba.Šňůra se může kroutit a tlačit na svítidla.Vodiče se z terminálů a zkratu mohou uvolnit.— Neměli jsme žádné objímky žárovek.Kabely byly přímo napojeny na zářivku s použitím kovového pouzdra na kovy.Tyto keře se nahrazují tak, jak jsou přístupné, a musí být ručně odstraněny.Tento výrobek není v souladu s příslušnou normou – EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0623/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LILLARP TYP A0302 (treska obecná.Č. 80063951)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, neboť nevyžaduje pevnost z přehřátí izolačního materiálu.Tento výrobek není v souladu se standardy nízkého napětí ze 6 kontrolních bodů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Stolní lampa (IKEA).Popis:Stolní lampa se zlatou barvou prodanou v balících papíru IKEA spolu s řádnými návody k montáži.Výška:50 cm, základní obvod:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 16 cm.Technické charakteristiky:.110–240V, 50/60Hz, Max 35W.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0630/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Je možné uvést jeden kolík vidlice do konvertorové zátky, zatímco druhý kolík se může dotýkat.Oba kolíky se používají na holý kov bez izolace.Během vložení konvertorové zátky do neuzemněného výstupu se mohou piny dotýkat, i když jsou v kontaktu s živými částmi výstupu.Jako kotevní úchyt je použita nylonová vazba.Šňůra se může kroutit a tlačit do svítidla, což na tyto terminály vytváří tlak.Vodiče se z terminálů a zkratu mohou uvolnit.— Neměli jsme žádné objímky žárovek.Kabely byly přímo připojeny k výbojce s použitím kovoztvaru.Tyto keře se nahrazují tak, jak jsou přístupné, a musí být ručně odstraněny.Tento výrobek není v souladu s příslušnou normou – EN 60598–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Akvarijní světelné „BYU“.Typ/model:CL-811.Popis:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0627/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST/CS 185D-824
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Úraz elektrickým proudem, protože vnitřní dráty a ochranná trubice nejsou pevně uchyceny, takže mohou přijít do styku s pohyblivými částmi a být poškozeny,Zranění způsobená trvalou deformací řezného klínu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  „STRAUS RAKOUSKO“.Popis:Potah na kotoučovou pilu a rukojeti byly vyrobeny z plastu, manipulace s přepínačem má měkčí a odlišnou vložku.Ostatní části byly vyrobeny z kovu.Neúmyslný tisk brání blokovací mechanismus, stroj může být přepnut dvěma samostatnými pohyby a spínač se zablokuje, když je propuštěn.Hlavní složky:zástrčka s nápisem:„16A 250V ~ YDP-B“ + značka výrobce + VDE;připojení k síťovému kabelu s nápisy:„SHENG SHI DA/YU DIAN PAI H05VV-F 2X1 mm²“ + VDE;dvojitý vypínač s nápisem:„FA6–8/2B9 8 (6) A/250VAC 5E4 16A/125VAC“;hasicí kondenzátor s nápisem:„XYR MKP X2 0.33 UF K AC275V 40/100/56/C EN 132400“;pily s nápisem:„185mmX20TX20mm“ + značka rotace.Technické požadavky:230 V ~ 50 Hz;1200 W,Třída II.;4500 OT/MIN,185 mm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0636/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil „Ford Galaxy, S-Max“
 
Značka: Ford
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WA6, e13 * 2001/116 * 0185 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tyto automobily mohou způsobit požár v důsledku zkratu v terminálu alternátoru.V dotčených vozidlech může možné zkrat v terminálu alternátoru B + vyvolat ochranný a izolační materiál k tavení.V motorovém prostoru nesmí dojít k požáru, když vozidlo jede, nebo zaparkované.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Toto oznámení se týká vozidel vyráběných v období od 01.02. – 11.06.2006 do 2.0 litru motorů HE.Operace je prováděna pod kódem 6U049 a poskytují informace prodejci.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0637/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky – kapesní cyklistické stezky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XRC-1 * 050900008 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko újmy způsobené:Nedostatečná ochrana řetězce a ostré hrany ochranného krytu;„izolovaným vodičem“ tlačítko „Stůj“ se může obrátit na výfukové potrubí;Nejsou k dispozici žádné prostředky signalizace;Je možné zahájit strojní zařízení bez klíče nepovolanými osobami;Nedostatečná uživatelská příručka, značení a výstražné upozornění.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz dočasného prodeje, objednaných orgánem, do doby, než budou přijata nápravná opatření.

 
Popis:  Popis:Modrobílé kapesní pozemní terénní použití pouze 49cc 2-zdvih vzduchem, točivý moment 2,4 Nm/8000 ot/min, čistá hmotnost 23 kg, zatížení max. 150 kg, maximální rychlost 55 mph (přibližně 90 km/h), kola 13 bezdušná, kapacita nádrže 2,4L.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Estonsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0632/06       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Tyto výrobky obsahují tyto nedostatky:Spouštěcího mechanismu založeného na instalaci nesmí při nízkých teplotách fungovat;V jednom případě byl spouštěcí mechanismus snadno členěn při instalaci baterií;V jednom případě nárazová plocha nefunguje;— výrobky postrádaly finské a /nebo švédské pokyny.V jednom případě byly pokyny nesprávné a byly určeny pro jiný výrobek.V souladu se zkouškami provedenými příslušnými vnitrostátními orgány nedošlo k tomu, že by výrobky žádné rozpouštědlo uhalily, a to na malé spalování dřeva, spalování kávy s kávou nebo na vypalování papírového odpadu.Bylo zjištěno, že i u některých hasicích přístrojů došlo k urychlení hoření.Výrobky mají falešný pocit bezpečí a před použitím nelze zajistit jejich účinnost.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hasicí přístroje.Značka:1.Ensistamutin FC 452.Sparco Mangia Fuoco3.Mangia Foko MF-504.Mangia Fuco Fire Estingueer MF 100.Popis:Všechny výrobky jsou dlouhé 27–33 cm ve tvaru nádoby na aerosoly.Výrobek č. 1 má tento spouštěcí mechanismus.Výrobky č. 2–4 mají nárazová plocha na druhém konci výrobku jako spouštěcí mechanismus.Všechny výrobky ve spreji na bázi draslíku.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0642/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 2665727, 2677571, 3604438, 3753212, 3763706
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Poluhové paprsky kol by se mohly zlomit a způsobit zranění dítěte.Slunečníky mají potenciální vadu, která by mohla vést k přerušení ostrého okraje.Dítě by mohlo získat novou újmu.Neúspěch je způsoben problémem v oblasti výroby.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Obchodní značka Pušlopředsedá Parasolu.Popis:Invalidní kočárky, červené, námořnictvo nebo černé.Všechny výrobky prodávané od 01. ledna 2006.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0620/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PN06–020
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko pro děti, protože obsahuje 1,4 dioxanu.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Divadlo Disney Finger Pupice Bath (souprava obsahující sprchový gel, pěnová lázeň, sprcha a koupelové gel pro kůži a vlasy).Popis:Souprava sestávající ze tří plastových trubek (40 ml), každá se šroubovkou horní částí ve formě loutkového pera, v průhledném lisovaném plastovém obalu svařenou na podložce z lepenky.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0626/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C. I.C.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5998173123839
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Výrobek představuje nebezpečí udušení, protože délka projektilů s přísavkou nesplňuje požadavky normy EN 71–1 (projektily jsou 44,4 mm namísto požadovaných 57 mm).Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou normou EN EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Vzduchové pistole.Popis:Plastová střelná zbraň s projektily, přísavka a cíl.Průměr cíle:138,5 mm, rozměry pistole:339,0x39,5x144,0 mm.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0628/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  20211
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Bylo zjištěno riziko popálení dítěte, protože při zkoušení bylo zjištěno, že na základě přístupu plamene je možné vyrábět flash povrch.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „Funcling“ („Funcling“).Popis:Peří pro dívky s maškavým oborem připevněným k lepenkám.Pochází z různých lesklých barev 8.5x12,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0629/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  07254
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nebezpečí zalknutí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Ostatní (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Specializovaný tým (Playskol).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0633/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3618
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí zranění pro děti, které tuto hračku používají, protože:Během trakční zkoušky se urazí kola hnacího mechanismu s uvolněným ptákem, přičemž osa je nebezpečná, protože může být jab dítě (bod 4.9 normy EN 71–1);Při trakční zkoušce dochází na obličeji ladylek, čímž se vystavuje vnitřní mechanismus, který má pohybující se části, které by mohly zachytit dětské prsty nebo zranit (bod 4.10.2 normy EN 71–1).Riziko vzniku újmy je vysoké.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Mladička s light a s hudbou (T. RSL).Popis:Podíl plastů ve tvaru lakyle.Jeho tvar má oranžovou barvu na horní a žlutou až spodní část.Hlava je žlutá a nohy – tři na každé straně těla – jsou zelené.Obal se skládá z pravoúhlé, žluté a oranžové barvy, s modrým písmem a s jasným plastovým oknem, jehož pomocí je možné vnitřní obal vidět.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0634/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  T7709025/9112Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pas přípravku představuje riziko uvíznutí a nebezpečí zakopnutí, protože pás není centrálně zachycen, odkryté délky jsou větší než 14 cm a šňůry jsou vázané na koncích.Výrobek není v souladu s evropskou normou EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětská červená kontrola ochranné známky (Marks and Spencer).Typ/model:Kód produktu (vnitřní štítek):Popis:Child Mini Boutique Red Check Shirt Drass.Bez obalu.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0631/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí poranění v důsledku přítomnosti drátů a ostrých hran, které nejsou z tkaniny chráněny.Výrobek se může proti dětem odvolat, a proto představuje riziko pro jejich zdraví.Výrobek byl testován podle normy EN EN 71–1 a požadavek nesmí obsahovat ostré hrany.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, varování spotřebitelů a zničení produktu objednaného orgánem.

 
Popis:  Meteorologický kohout.Druh/číslo modelu:Č. 01803013, vzory # 10–03013.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0641/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Zařízení nesplňuje požadavky na ochranu při jedné závadě (nebezpečné živé části);Naměřené vzdálenosti na výstupu nesplňují požadavky na dvojitou izolaci;Není zajištěna minimální vyztužená izolace mezi uzavřeným prostorem a živými částmi;Ve zkušebních sondách není zajištěna ochrana před úrazem elektrickým proudem;Po zkoušce se objevila nadměrné prodloužení kabelu a izolace v terminálu o více než 2 mm.Označení – obrázky (piktogramy) nejsou v souladu s normou.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Digitální multiměr „SOLID“.Typ/model:R830A;EAN 8 595092 106072.Popis:Elektronické měřicí zařízení ve žlutém uzavřeném prostoru (třída ochrany II), které se dodává dvěma měřícími sondami pro měření CAT II a digitálního zobrazení 31/2 dig., užití bezpečné vzdálenosti:přímé napětí do 1000 V, stejnosměrný proud do 200 mA, alternační napětí do 750 V;
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 39