Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 38 ( Offentliggjort på: 29/09/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0608/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Ved produktets udseende er formålet med den påtænkte anvendelse ikke indlysende.Dette produkt er en nyhedslighter i henhold til standard EN 13869: 2003.Der var ingen instrukser for sikker anvendelse på ungarsk ved produktet.Det kan f.eks. selvantænde f.eks. i en lomme, eller flammen kan mod forventning brænde brugeren.Det kan også virke tiltrækkende på børn.Når der tages hensyn til den normale brug, udgør lighteren en uacceptabel risiko for brugerne og kan forårsage, at de kommer til skade.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere i kategorien gadgets (sølvfarvet) i form af en tap e-foranstaltningLettere er forsynet med mærkning af produktet:"SYDNEY OPERA HOUSE".
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0618/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
I betragtning af produktets udseende er den påtænkte anvendelse ikke indlysende.For det første kan det anses for at virke tiltrækkende på børn.For det andet kan det forårsage en utilsigtet brand, f.eks. i en lomme, eller flammeoverraskelse, og den kan brænde en ikke-mistænkt voksen.Lysere udgør derfor en uacceptabel risiko for at påføre brugerne skade.Der er ingen vejledning i produktet på ungarsk.Produktet er i overensstemmelse med definitionen af en ny lighter i den europæiske standard EN 13869.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, i form af en tændingsnøgle.Beskrivelse:Lightere, der kan henføres under kategorien gadgets, er sorte og efterlignes en tændingsnøgle, der drives af gas, og som kan genopfyldes med mærkning af produktet:Mercedes-Benz og dets logo.Produktet er forsynet med en nøglering.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0607/06       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KD-180L
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:—brugsanvisningen vedrørende udskiftning af lygterne er vildledende, da produktet ikke har udskiftelige lyskilder.Når brugeren forsøger at erstatte de lamper, det drejer sig om, er der risiko for elektrisk stød.— ifølge mærkningen på emballagen er produktet egnet til både indendørs og udendørs brug, selv om produktet ikke er beskyttet mod indtrængning af vand, hvilket er nødvendigt for brugen af døre.Blinkenhedens trådindgange er ikke afrundede, og ledningerne kan dermed blive beskadiget.Kernerne skal være mindre end krævet, og den enkelte forankring mangler.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard nr. 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lyskæde med 180 ikke-udskiftelige glødelamper og en 8-funktion-blinkende enhed.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0619/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BF 50 Junior Dot Bike
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Brændstoffet udluftes via brændstofloftet direkte foran den fører, der har konsekvenser for sundhed, maskinstyring og brandfare;At brændstofrøret er utilstrækkeligt fastgjort og tilsmudset, hvilket vil føre til for tidligt svigt i piben og brændstoflækage.Drivkæden og den bageste kædereaktion er ikke tilstrækkeligt afskærmet— eftersom sikringsmøtrikker og -bolte, både fortil og bagtil, ikke længere har nogen låsemekanisme, er en sådan usikkerhed i forhold til dens fastgørelsesbolt næsten uundgåelig på grund af anvendelse og motor-/maskinvibrationer.Motorstop styret af styret tænding har ikke en yderligere indstilling, og der er ingen hastighedsbegrænsende anordning.Produktet er ikke i overensstemmelse med britisk standard 7407.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension af salg, der er bestilt af myndigheden, indtil der er truffet korrigerende foranstaltninger.

 
Beskrivelse:  Junior motorbike "BOSSINI"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0614/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  "passagerbil":
 
Mærke: Honda
 
Navn: Honda Civic passenger car
 
Type/modelnummer:  Medborger5D (model FK1, FK2) 2006
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Bilen udgør en skadesrisiko, fordi vand, der er til stede i brændstofpumpeforbindelsen i forbindelse med tilslutningskoblingen, forårsager hurtig korrosion fra pumpens elektriske terminal.I et sådant tilfælde kan pumpeterminalen svigter, og brændstofpumpen standser, således at motoren ikke starter.Hvis køretøjet bevæger sig, når det sker, vil motoren ophøre pludseligt og dermed give anledning til større fare for en trafikulykke.Hurtigheden og sandsynligheden for korrosion afhænger af atmosfærens temperatur og fugtighed.Jo højere værdierne af disse to parametre er, desto hurtigere vil ætsning finde sted.Den store mængde elektriske afgifter fremskynder korrosion.Ætsning kan ikke let kunne ses ud fra det blotte øje, da terminalerne er dækket med plastdæksel.Hvis der ikke foreligger nogen korrosion i tide, stopper motormotoren brat, da pumpen ikke leverer brændstof til motoren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer produceret i 2006.Identifikationsnummer:Model FK1:fra SHHFK17606U007324 til SHHFK17406U011160.Model FK2 (EU):fra SHHFK27606U020901 til SHHFK27606U031448.Model FK2 (SA):fra SHHFK27406U100247 til SHHFK27406U100370.
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0616/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ford F150Expedition og Explorer
 
Mærke: Ford
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  U2, e11 * 93/81 * 0029 (Explorer)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Overophedning af omaktiveringerne ved marchhøjde kan medføre, at køretøjet fanger brand, ikke kun under kørsel, men også parkeret.Der vides ikke at være tale om ulykker eller brande.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Andet (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De pågældende køretøjer blev fremstillet mellem følgende datoer:Opdagelsesrejsende:25.04.97-20.10.98;"forsendelse":29.03.99-06.08.00;F150:27.04.99-06.08.00;Kun køretøjer med fartpilot er berørt.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0611/06       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GT (golftransportør), XT (krydsterræn), serie XT (model e167), serie (model i167, i170 og i180), i2, p-serien (model p133)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Under visse omstændigheder kan produktet på grund af et softwarenummer uventet gælde omvendt drejningsmoment for hjulene, hvilket kan føre til, at føreren falder og potentielt lider skade.At dette kan forekomme i to situationer:under en sikkerhedslukning af produktet, eller når føreren overskrider den programmerede hastighedsgrænse.Begge situationer omfatter specifikke sekvenser af hændelser inden for snævre tidsrammer og kræver, at styrekraften vippes af hastighedsbegrænseren, og at føreren slukker på den, og derefter tilbage på føreren i løbet af et kort tidsrum kombineret med en trækkraftkontrolhændelse.Der er rapporteret om mindst 6 hændelser, som har medført skader på hoved- og håndleddet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handling. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Personligt transportprodukt "Segway"Berørte produkter solgt fra marts 2002 til og med midten af september 2006.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0609/06       
Kategori:  Beskyttelsesudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: 1) “Itras Development Srl”, 2) “ITRAS S.R.L”
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1) Kode:14747174-7, 2)25X
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er ikke sikkerhed for, at brugeren af en advarselsvest har været uden problemer på grund af manglende overholdelse af faktoren for glødetæthed og reflektionsværdierne.Erkendelsen af dagen i dag opnås ved hjælp af en fluorescensbaseret baggrundsfarve på advarselstekstiler, i dette tilfælde er målestokken for anerkendelse i dagslys lig med forskellen i glødedensiteten.I mørke opnås anerkendelsen ved hjælp af en lysstråle af reflektionsmaterialet.Målestokken for den særskilte anerkendelse i mørke er værdien ved retrorefleksion.Disse produkter er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 471.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige stop for salg. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Advarselsveste
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0613/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  4248935
 
Batchnummer/stregkode:  E03-RIG-621
 
Risikotype:  Personskader, Snitsår
 
1.Metalskruer ender med og marginer af en hjulgruppe, som er forsynet med hjulbeslag, er slibe- og marginaler på plastoplysningerne er slibe- og lukkere, som ikke er i overensstemmelse med kravene i punkt og i standard EN 71-: 2006, og de er ikke i overensstemmelse med kravene i punkt 4.7 og 5.1 i standard EN -1:.Børn kan få alvorlige skader på fremspring af ikke afrundede ender af skruer samt skarpe og slibende kanter af styrekonsol og plastelementer.2.Det er muligt at montere en stang på 5 mm mellem hjul og metalkarrosseri, men det er ikke muligt at montere en stang på 12 mm, som ikke er i overensstemmelse med punkt 4.15.1.6 i standard EN 71-1: 2006.Som følge heraf kan der opstå dybe udskæringer og sår, når der er indsat fingre mellem hjul- og metalrammen.3.Det er muligt at trække det øverste batterihus uden værktøj, som ikke er i overensstemmelse med punkt 14.7 i standard EN 62115: 2005 A. Som følge heraf kan barnet åbne det og nå frem til batterier, der kan være ekstremt farlige, hvis de bringes i munden og sluges.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Trehjulet motorcykel til børn
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0615/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FLN 410604
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Varen er forbundet med risiko for skade (kollision, syltetøj, bremse- og fingre) på grund af steder, hvorpå motorcyklen er lukket, og når der er plads til, at de kan komme i berøring med motorcyklen.Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod midlertidigt salg, indtil myndigheden har truffet korrigerende foranstaltninger.

 
Beskrivelse:  Elektrisk børnehave tricykel med adapter.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0610/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Neglelasker
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: EZ Flow, Nail Systems
 
Type/modelnummer:  4K21A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholder forbudte pigmenter Rhodame B (CI 45170).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Følgende oplysninger er anført på emballagen:"Pineæble Scent", "Vitamin E Conditioner" og "Non EDDON".
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0605/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GTM-116
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet blev undersøgt i henhold til kravene i direktiv 73/23/EØF med lav spænding og fundet i manglende overensstemmelse med kravene i de gældende standarder, fordi:A) Der er en temperaturstigning på indre ledninger på 129 K med en øvre grænse på 50 K (brandrisiko).i løbet af prøvningen smeltede de smeltede og tilkom apparatets plastbund (brandrisiko).jordkabler, som er kortere end de nuværende (risiko for elektrisk stød)
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Kaffemaker "PERLA"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0606/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:"armaturet har ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød;de ledningsnet, der er beskyttet ved enkeltlagsisolering, er i kontakt med tilgængelige komponenter.— lysarmaturet svigtede den elektriske styrkeprøvning.isoleringen gik i stykker, når der blev anvendt en prøvespænding på 2100 V;den skal kunne modstå 3710 V i 1 minut.— strømforsyningskablet er uegnet, da det ikke har tilstrækkeligt store ledere;At lygterne er limet på en sådan måde, at lygten ikke kan udskiftes sikkert og let.— mærkningen og instruktionerne er ikke tilstrækkelige til at muliggøre sikker brug/vedligeholdelse.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard nr. 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskation af de produkter og pressemeddelelse, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk vandfaldbillede "Naturlig spiritus"Type/model:Mange numre på emballage, der viser variationer i billedet.Findes i 3 forskellige størrelser (S, M, L).Billedlys giver en illusion om bevægelse og kan også have talere, der gør det muligt at skabe gode bølger/vandfald.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0612/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Kaffe- og temaker, "TZFØRØSTRIG"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  5452 (på emballagen:CM-5452)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi lysnettet kan skubbes ind i apparatet, hvor det kan komme i kontakt med varmeelementer.Skabeltforankringen placeres langt fra åbningen af kabelindtag (ca. 5 cm), således at apparatet (f.eks. under tryk mod væggen eller møbler) frit kan skubbes ind i apparatet (også manuelt).Hvis isoleringen bliver beskadiget på grund af kontakt med varme elementer, bliver den beskadigede tråd tilgængelig, når apparatet flyttes, eller den kan komme i kontakt med metaloverflader.Da meget sårbare mennesker (ældre) også kan bruge dette produkt og faren er ikke indlysende, er der heller ikke nogen tilstrækkelig beskyttelse og advarsel om resultatet af risikovurderingen, der udgør en alvorlig risiko.Desuden henviser den ungarske brugsanvisning ikke til den pågældende vare, og den er derfor kun beregnet til brug på fremmedsprog.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 38