Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 36 ( Zveřejněno: 15/09/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0580/06       
Kategorie:  Napodobeniny potravin
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  590 7580301037
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tvar, barva a vzhled gumových mazadel mohou u malých dětí způsobit, že se jim stane s potravinami, a proto tyto výrobky představují riziko pro jejich život a zdraví.Výše uvedené výrobky se mohou podobat čokolády, sušenek a sušenek, žvýkaček.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí Rady 87/357/EHS.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a odvolání ze strany spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Gumové mazací pryž (neznámá značka)1. čokoláda ve tvaru hvězdičky2. malý čaj (sušenky)3. mořský kůň (podobá se mikance nebo žvýkací gumu).4. aramik nebo žvýkačky5, pštrosi připomíná želé cukrovinky nebo žvýkačky
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0569/06       
Kategorie:  Ruční nástroje
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje 2,7 % hnědouhelného dehtu (č. CAS 101316–83–0), který je zakázán podle evropských právních předpisů v oblasti chemických látek.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje dodavatelem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zničení produktu nařízeného orgánem

 
Popis:  Soubor čtyř tzv. „nejlepších plavidel“Poznámka:označování obalů:„Sosch-Griff mit AntiRutsch-Beschichtung“;lackerter Fiberglasstiel/Öl- und Säuredbeständig“, GS a TÜV Rheinland.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0570/06       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje v množství 180 mg/kg karcinogenního aromatické aminy, která je podle směrnice 76/769/EHS zakázána.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Informace o přípravku a odvolání vydané orgánem.

 
Popis:  Textilní náhrdelníky s přívěskem ve tvaru srdce.Typ/model:ČL. 44022.xx.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0587/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  EL-275 (různá jména v závislosti na výbojkách, jako je Cresent Moon, Water Drop, Napolean, Umberlla, Fich Tail)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:V souvislosti s vytažením a kroucením šňůry není žádný kotevní úchyt k ochraně vodičů;— izolace vnitřních vodičů není vhodná a dráty se přitlačí k přístupným kovovým krytem;Vodiče jsou zavřeny okraji světelného kruhu k držáku světelného zdroje;Živá část spojení pohybujícího se drátu je vylisována na dostupný kovový kryt;Vidlice je nestandardizovaného typu.— Maďarské pokyny k použití chybí.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Elektrický dotykový světlomet „ELCO Millenium Electronic Company Finland“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0589/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože uzávěr světelného zdroje může být přístupný v okamžiku, kdy je světlomet vložen a není žádný kotevní úchyt šňůry.Tato svítilna neobsahuje pokyny a obsahuje nepřiměřená varování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a stažení z trhu, které si objednal úřad.

 
Popis:  Stolní lampa „Myriam – Brown Monkey“
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0575/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Vozidlo představuje riziko:— elektrický šok proto, že vnitřní dráty se dotýká ostrých hran a izolační trubice pokrývající elektrické spojení není pevná.V průběhu zkoušky elektrické pevnosti došlo k poruše mezi zdrojem napájení a přístupnými kovovými částmi v důsledku nevhodné izolace;Zranění – zranění, protože návod k použití neobsahuje několik pokynů pro bezpečné použití prostředku (např. použití chrániče sluchu, použití pomocné držadla).Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a příslušnou evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Vrtání „POWER GT“Typ/model:PG-PH1007 (ZIC-26).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0585/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko:Elektrický šok, protože vnitřní dráty nejsou pevně uchyceny, a proto může přijít do styku s pohybujícími se částmi nebo se poškodí a vodiče mohou vyklouznout z svorek spínače.Během zkoušky pevnosti v elektrickém výkonu se zesílená izolace nezdařila.Požár v důsledku zkoušky na zvýšení teploty, při požáru výrobku.Návod k použití a upozornění na bezpečnost jsou neúplné.Výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s evropskou normou 50144.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Elektrická úhlová bruska „Sturm Et Stein“Typ/model:AG-11.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0576/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada čelního skla by mohla způsobit ztráty čelního skla při jízdě vozidla při vysoké rychlosti.V důsledku toho může čelní sklo narazit na jezdce, což může způsobit nehodu, která podle výrobce může vést ke smrti nebo zranění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Čelní sklo pro motocykly „Buell“Typ/model:P/N 58214–06AYA, vyrobená pro model 2006 XB12XPopis:Vzor XB12X Ulysses motocykly, který byl vybudován v období od března 2005 do června 2006.Identifikační číslo vozidla pro Řecko:5MZD03R463700690, 5MZDX03RX63701200,5MZD03R863701910, 5MZDX03R163701876,5MZD03R363702916, 5MZDX03R563703680,5MZD03R663703784.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0588/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nebezpečí uvolnění ruční brzdy.Možné otevření páky ruční brzdy na zadních brzdových válcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ruční brzdový kabel v motorovém vozidle (automobil), Renault Master 11–3.5, na lehká užitková vozidla vybavená motorem poháněným motorem o objemu 2.5 litrů.Typ/model:FDBV, FDCV, FDCU.Data výroby:24.10.05 až 17.10.06.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0582/06       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6Z09UK120A01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4712263960019
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Houkačka je považována za nebezpečnou z důvodu vysoké hladiny akustického tlaku vysoké hodnoty.Posouzení rizika bylo založeno na stanovených požadavcích:Směrnice 2003/10/ES o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví před expozicí zaměstnanců rizikům spojeným s fyzikálními činiteli (hlukem) [v tomto případě ve vzdálenosti 10 cm:157,2 dB (C)],— v normě pro hračky EN 71, bod 4.20 písm. e) [— v tomto případě ve vzdálenosti 50 cm, přibližně 144 dB (C)].
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dodavatelem:zastavení prodeje výrobku, stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plynová houkačka „Sportffantarifem“, ruční roh.Značka:„FCKW Frei nicht entflamres Gas“ (= nehořlavý plyn CFCneobsahující).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0571/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko újmy, neboť nesplňuje požadavky na dynamickou stabilitu podle normy EN 71–1 vzhledem k jeho špatné kvalitě.Došlo k čtyřem ohlášeným nehodám (jedním z nich se rozumí újma na zdraví), při níž se přední vidlice rozbila z rámu jízdních kol, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  „TCM“Typ/model:Článek 225 966, Racing Junior.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0572/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
U vánočních stromků „Baby 1st“ se má za to, že představuje vážné nebezpečí zalknutí nebo poranění kojenců a malých dětí vzhledem k tomu, že se výrobek oddělí.Počáteční zkoušky na skladu prokázaly, že oči by mohly být odděleny silou, která se rovná 2.4 N, a následky by se mohly oddělit v rozmezí od 3.4 N. sil.Odborník uvedl, že povaha výrobku znamená, že přijde do styku s malými dětmi a je pravděpodobné, že by ji hrál dítě.Odborník byl toho názoru, že „oči“ a „následky“ by mohly být malými dětmi sklizeny nebo bbity a mohly by způsobit nebezpečí udušení.Když je vdechnuta, mohly by tyto díly projít hrtanu ještě novorozeného dítěte a mohly by být složeny v bronchech, což by způsobilo závažné bezpečnostní problémy pro kojence a malé děti.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a zpětné převzetí od spotřebitelů ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vánoční zásobárny „Snoha White Collection/Baby 1. vánoční zásobárny“Typ/model:Bod č. 55317.Popis:Výrobek sestává z textilního vánoční obsádky přibližně 30 cm × 12 cm.Tyto výrobky se dodávají do čirého plastového sáčku.Ke každé položce, která obsahuje následující informace „Distribuce ted by:Snow White Collection, PSL International, 9 Zásoby Street, Manchester, M8 8G.Warning Uchovávejte mimo rámec požáru, 55317“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0574/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: 1. SPACEGUN; 2. SHOOT TARGET set
 
Typ/číslo modelu:  1.Č. 007Q, 2.Č. 5588
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1.8424906752764 A 2.8424906752771
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tyto výrobky představují nebezpečí udušení, protože délka projektilů je menší než 57 mm (minimální délka požadovaná normou).Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Hradla hraček se střelami „CM“Popis:1.Plastová střelná zbraň s použitím 2 čísel k cílení a 5 projektilů s přísavkami.Rozměry:19 x 29 cm.2.Plastová střelná zbraň s přísavkou, nožem, ruční granátkou a 5 projektily s přísavkami.Rozměry:19 x 29 cm
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0578/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje riziko pro děti, protože na hračce není žádný šroub, který by zabránil vstupu do baterií, a baterie jsou tak přístupné dětem bez použití nástroje.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Splyšková hračka – psovod v modrém kruhu.Poznámka:Psa vydává zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0579/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neuvedeno
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože na hračce není žádný šroub, který by bránil přístupu do baterií a malých knoflíkových baterií, a to pro děti bez použití nástroje.Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 62115.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Upozornění spotřebitele od dodavatele. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem

 
Popis:  Amazoňan na provázku se zvukem.Poznámka:Beušová textilní hračka probíhá na bateriích a vytváří zvuk, který se pohybuje svisle pomocí popruhu a struku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 8 fotografií

2 ze 8 fotografií

3 ze 8 fotografií

4 ze 8 fotografií

5 ze 8 fotografií

6 ze 8 fotografií

7 ze 8 fotografií

8 ze 8 fotografií

Číslo varování: 0584/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože charms překračují povolené úrovně.Olovo je potenciálně toxické a může mít nepříznivé zdravotní následky při požití.Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou EN 71, část 3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem:stažení z trhu, stažení z trhu a informací pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Charm a charm náramky „dvacátého století Fx Home Entertainment“ Ltd.zahrnuje se jako volný giveven se společností Shirley Temple Fox DVD (Bright Eyes, Baby Ali Bw, Diples, The Little plukovník, The Littrest Rebel, Rebecca of Sunnybrook Farm, Shirley Temple Triple Pack, svazek 1 & Shirley Temple Triple Triple Pack, svazek)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0577/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neuvedeno
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože použité červené barvivo obsahuje 39 mg/kg karcinogenní aromatické aminy 4-chloranilinu zakázané podle směrnice 76/769/EHS.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a odvolání ze strany spotřebitelů od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dámské obuškyPopis:Oděv:Dívka na bílé šatě s červenými proužky a tečkou.Vesta:tmavomodrá, na zádech s červenobílým písmenem „B“,siluety hlavy opatřeny červenou páskou na přední kapsy.Informace na etiketě:NEWTAE, ZVLÁŠTNÍ CLOTHY, 3T, PROVEDENÉ V THAJA, 100 % BAVLNY.
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 14 fotografií

2 ze 14 fotografií

3 ze 14 fotografií

4 ze 14 fotografií

5 ze 14 fotografií

6 ze 14 fotografií

7 ze 14 fotografií

8 ze 14 fotografií

9 ze 14 fotografií

10 ze 14 fotografií

11 ze 14 fotografií

12 ze 14 fotografií

13 ze 14 fotografií

14 ze 14 fotografií

Číslo varování: 0581/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1.Frasa kolegium, velikost S/10, číslo produktu:1091–20–2200 (původ:Dánsko), 10.Jonathan ECO CLATATE baby kombinéza o velikosti 68 cm (původ:Estonsko), 11.Lenne Bentna venkovní vesta, velikost 104 cm (původ:Estonsko), 12.Lenne BABY dětské kombinézy o velikosti 80 cm (původ:Estonsko), 13.Jonathan ECO CLIMATE výběhu, velikost 80 cm (původ:Estonsko), 14.Lahůdkářství v orámování o velikosti 130 cm (původ:Není známo), 2.Střední škola Liger, velikost 80 cm.Kód EAN:6418349313451 (původ:Čína), 3.Střední škola, velikost 130 cm.Kód EAS-:6418349304064 (původ:Indie), 4.Walter minivesta.Pružinový kabát o velikosti 86 cm.Číslo produktu:QYTJSN152284 (původ:Čína), 5.Sport 2.05 venkovní vesta, velikost 120 cm.Číslo produktu:537450 (původ:Čína), 6.Sbor M.OS, velikost 128/134 cm (původ:Indie), 7.Vesta BOYSTAR fleece-veste, velikost 92/98 cm.Číslo produktu:2436522 (původ:Není známo), 8.BOI Aarnaton, velikost 98 cm.Číslo produktu:400–718064 (původ:Hongkong), 9.Venkovní vesta M.OS, velikost 128/134 cm (původ:Není známo)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek představuje riziko uškrcení v důsledku uvíznutí příkloních nebo krčních šňůr.Oděvy určené pro malé děti mají šňůry na stažení, funkční šňůry nebo dekorativní kordy v oblasti střechy nebo krku a nesplňují požadavky příslušné evropské normy EN 14682.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a nápravná opatření výrobce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dětští pořasami, sak a zapínací zařízení
Země původu:  Dánsko, Estonsko, Estonsko, Estonsko, Estonsko, Hongkong, Indie, Indie, neznámý, neznámý, Čína, Čína, Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0568/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  CCC-PS4 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 716309 025973
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko zasažení elektrickým proudem z toho důvodu, že mezi primárním a sekundárním vinutí není dostatečná elektrická izolace v rámci síťového transformátoru.S sekundárním okruhem počítače se dotkne např. propojení periferních zařízení, jako např. tiskárny, monitoru a multimédií, a také při kontaktu s těmito periferními zařízeními.Zatímco elektrická izolace elektrické sítě v elektrické síti mezi primárním a sekundárním vinutem je nedostatečná, může napětí ze síťového okruhu existovat v sekundárním obvodu v případě, že se jedná o jediný poruchový stav.To způsobuje riziko úrazu elektrickým proudem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60950.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrická napájecí jednotka pro zabudování „GEMBIRD“Poznámka:Spotřebitelé si mohou založit vlastní počítač.Pokyny, jak vybudovat vlastní osobní počítač, jsou k dispozici na internetu.V tomto případě spotřebitelé nakupují počítačové komponenty a instalují např. základní desku, pevný disk, disky CD/DVD a napájecí jednotku do skříně počítače.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0573/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DT-830B
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože během zkoušky stability napětí již byl zaznamenán přeskočení na úrovni 1270 V, když bylo zkušební napětí aplikováno mezi zásuvkami.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje uložený orgánem.

 
Popis:  Multiměr ve žlutém/oranžovo-oranžovém, při zkoušce
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0583/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  18D26
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711507030934
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Pokud je tranzistor spojen, je vždy elektrické spojení s měřicími objímkami, což znamená, že uživatel může při použití napětí na měřicí zásuvky přijímat elektrický šok.Tranzistorový zásuvka není oddělena od měřicích zásuvek.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Uvedení na trh dobrovolně zastavit dodavatel. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický digitální multimetr „KINZO“Poznámka:Společnost TÜV Rheinland Product Safety a ITS-Intertek GS (není společností TÜV Rheinland, ani společností ITS-Intertek značku GS, tak tomu je i v případě zneužití známky).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0586/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Vnitřní závada v buňce baterie může způsobit zkrat a zatlačené na teplotu, což může způsobit přehřátí, což by mohlo vést k extrémnímu teplu a /nebo plamennému spalování.Pokud by k tomu mělo dojít, je možné, že hořlavé materiály přicházející do styku s takovým balíčkem bateriových obalů by mohly být poškozeny (singed, charred, roztavená nebo spálená) a mohly by způsobit popáleniny nebo jiná poranění.Jablka byla oznámena celkem čtrnáct případů, z toho jedenáct ve Spojených státech a jeden v Kanadě, Japonsku a Spojeném království.U dvou případů v USA a v Japonsku bylo zaznamenáno méně závažných popálenin.I když bylo poškozeno několik počítačů zákazníků, nebyla hlášena žádná další zranění ani podstatné škody na majetku.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá výrobcem:stáhnout informace od spotřebitelů a informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Počítačový bateriový Pack „Apple Branded (vyráběné společností Sony)“Typ/model:Jedná se o tyto modely:A1061 (pro knihu 12’’ iBook), A1079 (pro Powerbook), A12 a A15 (pro Powerbook), A1078 a A1148.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0590/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Při použití stejnosměrného napětí o napětí 600 V nepřerušoval měřený výkon po dobu jedné sekundy a pojistka nepřerušila proud, který zničil měřicí přístroj;Výrobek nesplňuje požadovanou vzdálenost mezi tečení a vzduchovou mezerou;Při zkoušce tahem a ohybem bylo zjištěno, že výrobek nesplňuje požadavky, včetně nedostatků týkajících se odolnosti kmene.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 61010.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení dodavatele z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Digitální multiměr „ELRO“Typ/model:Č. M320, EAN 8711658319513.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 36