Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 35 ( Objavljeno: 08/09/2006)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0561/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Ozljede, Posjekotine
 
Uporaba tog stroja je izuzetno opasna i može ugroziti vozača ili bilo koju drugu osobu u blizini jer:— prst se može jednostavno umetnuti u lančanik jer je čuvar lanca u blizini lančanika nedovoljan;Ne postoji lanac palubne straže u blizini stupnja prijenosa kako bi se spriječilo hvatanje klopkama između osi morskog prijenosa i lanca;— bočna zaštita ispušnih toplina do 84 °C i zakrivljenost ispušne cijevi na površini stopala zagrijanim na 230 °C;da proizvod sadrži oštre rubove, kao što su paneli za zaštitu donje i pedale kočnice;Filtar ulaznog zraka pada kad se dotakne i nalazi se u položaju u kojem može lako pogoditi stopalo;— djelovanje ventila za zatvaranje goriva je probušena jer zbog plastičnih dijelova nadogradnje nije teško djelovati;— zaklopka za snagu (zrak) ne ostaje u poziciji;— uređaj za upravljanje oštećuje donji kraj vilice;Prekomjerna razina buke;— Priručnik za upozoravanje i upute za uporabu su nepotpuni.Proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje potrošača od potrošača (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo

 
Opis:  tip/model „CMM” („CMM”):Superminacross 125 CC.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0565/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  3331
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Taj proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer je izmjerena dužina projektila bila u rasponu 28,3 mm i 28,9 mm, ovisno o obliku ili deformaciji usisne pločice, a u skladu s normom EN 71 – 1 projektili s usisnom pločom, koji služe kao površina sudara, moraju biti dugi najmanje 57 mm.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 1.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Zabrana prodaje koju je naložilo nadležno tijelo.Dobrovoljnog povlačenja s tržišta i upozorenja potrošača od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Skup policije.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0564/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja kemijski rizik za potrošače jer sadržava karcinogene aromatske amine benzidina (izmjerena vrijednost 431 mg.kg-1) i 3,3-dimetoksibenzidin (izmjerena vrijednost 1 288 mg.kg-1) koji su zabranjeni u skladu s Direktivom 76/769/EEZ.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog povlačenja s tržišta i opoziva distributera i dobavljača od potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Pamuk pamuka 100 % „Emilia”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 3 fotografije

2 od 3 fotografije

3 od 3 fotografije

Broj upozorenja: 0560/06       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nema oznake tipa u odvojivom glavnom kordu
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Odvojivi mrežni kabel predstavlja rizik od električnog udara kada se koristi s prenosivim DVD-ima koji ga isporučuje jer:Jedinica za napajanje sastoji se od ulaza u uređaj razreda I. i da je utikač konopa s prenosivim čitačem DVD-a razreda II i da je priključak seta korda razvrstan u razred I. (ne upotrebljava se terminal za uzemljenje priključka), iako utikač i konektor trebaju biti tipa koji je namijenjen priključenju na isti razred opreme i priključak za armiranje trebao bi biti određen s obzirom na razred priključka i priključka;— utikač je 2.5 A, a nazivna struja priključka iznosi 10 A iako nazivna struja utikača ne smije biti manja od nazivne struje priključka.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 60065.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Odvojivi mrežni priključak za reprodukciju s prenosivom DVD-om SV100670D na prijenosnom paketu za reprodukciju na DVD-ima.Izgled paketa:4 045365 701441.Potrošači sami mogu graditi osobna računala.Upute o tome kako izgraditi vlastito računalo dostupne su na internetu.U tom slučaju potrošači kupuju računalne komponente i ugrađuju npr. matičnu ploču, tvrdi disk, CD/DVD pogone i jedinicu za opskrbu energijom s pomoću kućišta računala.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0566/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: “Caribbean Breeze”
 
Vrsta/broj modela:  7541
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 1 % lidokaina koji je u Direktivi o kozmetičkim proizvodima naveden kao zabranjena tvar.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranu prodaje i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Aloe Burn Relief (kozmetika)
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0567/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  05055AA SDA/NJ 2465
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja kemijski rizik jer sadržava 0,7 % lidokaina koji je u Direktivi o kozmetičkim proizvodima naveden kao zabranjena tvar.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranu prodaje i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Aloe el Colous Burn Relief (kozmetika) „Banana Boat”
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Cipar
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35

1 od 4 fotografije

2 od 4 fotografije

3 od 4 fotografije

4 od 4 fotografije

Broj upozorenja: 0563/06       
Kategorija:  Ukrasni proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od opekotina i požara jer tijekom izgaranja svijeće suncokretovo sjeme koje je ugrađeno u svijeću na požar i posebno moćno plamen dosegne visinu od približno 10 do 11 cm što rezultira potpunim uništenjem svijeće.S obzirom na intenzitet plamena, vjerojatno je da bi do opeklina moglo doći.Pod određenim se uvjetima požar može vaditi i u zatvorenim prostorima zbog snažnog plamena.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.Objavljeno je priopćenje za tisak.

 
Opis:  Dekorativna svijeća s suncokretovim sjemenom u obliku boce, umotno u prozirnom bezbojnom traffane.tipu/modelu:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 35