Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 35 ( Offentliggjort på: 08/09/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0561/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader, Snitsår
 
Brugen af denne maskine er yderst farlig, og den kan skade føreren eller enhver anden person i nærheden, fordi:Det er let at indsætte en finger hen til kædegarten, da den kædeafskærmning, der ligger i nærheden af kædeafskærmningen, er utilstrækkelig;— der er ingen kæde, der ligger i nærheden af redskabet, for at forebygge fældefangst mellem redskaberne og kæden.— den laterale beskyttelse af udstødningsemissionen steg til 84 °C, og udstødningsrørets bøjning i fodområdet opvarmer op til 230 °C.produktet har skarpe kanter, f.eks. paneler til beskyttelse af undersiden og bremsepedal;Luftfiltret til indsugningsluften falder af, når det berøres, og det er i en position, hvor det let kan rammes af en fodAt brændstoftilførslen er begrænset til, at brændstofdelen af karrosseriet er vanskelig at betjene;— Gasspjældet (luft) forbliver ikke i position;At styringen ophører med at skade den nedre ende af koblingshovedetStøjniveauet er alt for stort— advarsels- og instruktionsmanualen er ufuldstændig.Produktet er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra forbrugerne (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  mini motorcyklister (CMM)Type/model:Superminikross 125 CC.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0565/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3331
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi den målte længde af missiler var mellem 28,3 mm og 28,9 mm, afhængigt af vandklodsens form eller deformation, mens det i EN 71-1 hedder, at missiler med sugekpad, der fungerer som kollisionsflade, skal være mindst 57 mm langt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og forbrugernes advarsel. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Politisæt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0564/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, da det indeholder kræftfremkaldende aromatiske benzidin (målt værdi 431 mg.kg-1) og 3,3-dimethoxybenzidin (målt værdi 1 288 mg.kg-1), der er forbudt i henhold til direktiv 76/769/EØF om begrænsninger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens og leverandørens frivillige tilbagetrækning af markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Børnepornografi på 100 % af bomuld "Emilia"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0560/06       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ingen typemærkning i det aftagelige elnet
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Det aftagelige elnet udgør en risiko for elektrisk stød, når det anvendes sammen med den bærbare DVD-afspiller, den leveres med, fordi:— strømforsyningsenheden har en klasse I-apparat-indgang, og forbindelsesdelen af navlestrengen, der leveres med den bærbare dvd-afspiller, er af klasse II, og forbindelsesstikket står for Klasse I (konnektoren er ikke anvendt), selv om konnektoren og forbindelsesstikket skal være af en type, der er beregnet til tilslutning af samme udstyrsklasse, og strengen bør vurderes efter kategori af stik og forbindelsesstikket.— stik er 2.5 A, og den nominelle strøm af konnektoren er 10 A, selv om den nominelle strømstyrke for stikket ikke må være mindre end konnektorens mærkestrøm.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Det udskiftelige elnet (forsynet med bærbar dvd-afspiller (SEVIC))Produktnummer SV100670D på den bærbare DVD-afspiller.Pakkens EAN:4 045365 701441.Forbrugerne kan selv opbygge personlige computere.Vejledning om, hvordan du opbygger din egen pc, findes på internettet.I dette tilfælde køber forbrugerne computerkomponenter og installerer f.eks. et bundkort, en harddisk, en cd/dvd-drev og en strømforsyningsenhed til computerens kabinet.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0566/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: “Caribbean Breeze”
 
Type/modelnummer:  7541
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 1 % lidocain, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Aloe Burn Relief (kosmetiske midler)
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0567/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  05055AA, SDA/NJ 2465
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, fordi den indeholder 0,7 % lidocain, som er opført i kosmetikdirektivet som et forbudt stof.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Aloe gel Køleburn Relief (kosmetik) "Bananza Boat"
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: 0563/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger og brand som følge af forbrænding af stearinlys, de solsikkefrø, der er inkorporeret i lykkeflugten, og en særlig kraftig flamme når en højde på ca. 10-11 cm, hvilket giver en total ødelæggelse af stearinlys.På grund af Flammeintensiteten er det sandsynligt, at der kan opstå forbrændinger.Under visse omstændigheder kan en brand også frembringes i lukkede rum på grund af den kraftige flamme.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Dekorative stearinlys med solsikkefrø i form af en cylinder, der er pakket i gennemsigtigt, farveløst cellofan.Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 35