Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 34 ( Offentliggjort på: 01/09/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0552/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Smart
 
Navn: Smart fortwo
 
Type/modelnummer:  MC 01, EF-typegodkendelse e1 * 98 * 14 * 0080 * 23
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Bilen udgør en skadesrisiko, fordi der på grund af en samlefejl ikke kan være skruet på sæder og sæder i nogle køretøjer korrekt, og de indbyggede modtagere og sæder må derfor ikke kunne modstå de deraf følgende belastninger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse:De berørte VIN-områder:WM4503321J256906 — WME4503321J289003.På verdensplan er der 5 734 køretøjer i modellen fra 2006.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0553/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Cadillac
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SRX, STS
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af mangelfuld svejsning kan stopanordningen til baghjulophænget gå i stykker, hvilket medfører, at køretøjet mister kontrollen over køretøjet, og at der er risiko for en ulykke og skade.En svejsning på stitstangen til højre hjulophæng er ikke i overensstemmelse med specifikationen.Montagen kan derfor gå i stykker på dette punkt, således at den højre baghjul ikke længere styres korrekt, og føreren mister kontrollen over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse:2005-modelkøretøjer påvirkes.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0554/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Nissan
 
Navn: Nissan Note
 
Type/modelnummer:  Model E11, e11 * 2001/116 * 0268 * 00
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Bilen udgør en risiko for en ulykke som følge af, at den bageste Isofix-beslag svigter under ekstreme forhold.Under ekstrem belastning, f.eks. fra en sidekollision, kan den bageste Isofix-beslag gå i stykker, således at en barnefastholdelsesanordning, der er monteret ved hjælp af Isofix-systemet, er ubrugelig.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse:2006-modelkøretøjer påvirkes.De berørte VIN-områder:SJNF * AE11U1001137 tilSJNF * AE11U1003985.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0559/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Snitsår, Synsskader
 
Dette produkt indebærer en risiko for skader på synet og udskæringer, fordi:Projektilerne drives frem af en udledningsmekanisme med en energi på mere end 0.08 J uden relevante advarsler, hvilket medfører en risiko for skade på børns øjne;— der er skarpe kanter på legetøjet, som indebærer en risiko for skade/slækkes på brugeren.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud afventer gennemførelse af korrigerende foranstaltninger bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøjsvåben med tre projektiler (små fly), "Super Gun"Type/model:Nej. 001.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0562/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3865/6306
 
Batchnummer/stregkode:  8591945016901
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko, da den indeholder over 0,1 % af en eller flere ethere af phthalsyre (påvist 0,5 %).Den fundne værdi af DINP er 5 000 mg/kg.Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salgsforbud afventer gennemførelse af korrigerende foranstaltninger bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Kun små ænder (3 enheder).Beskrivelse:Kun små ænder af gul PVC.Emballeret i et net med 3 stykker.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0555/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet frembyder en risiko for allergi som følge af for højt indhold af nikkel i lukkebeslaget:3.3 mikrogram pr. cm²/uge, mens den maksimale mængde nikkel fastsættes til 0.5 mikrogram pr. cm²/ugeDet er langt over denne grænse, at lukkebeslaget er "metalfrit metal".Tilstedeværelsen af nikkel i produkter, som er i umiddelbar og langvarig kontakt med huden, kan give overfølsomhed og allergiske reaktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Plastikbånd med lukkebeslag af nitter og metal.Type/model:EAN-kode:2001031405473120/125;6310.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0556/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  060303-2
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en risiko for hudirritation, da det indeholder hydroquinon i en koncentration på 1,7 % w.. produktet er ikke i overensstemmelse med kosmetikdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Leverandørens frivillige stop for salg og tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Hudblegende fløde "Clear Essence Hudin Beautifying Milk"Udløbsdato:03/08.Mærket som indeholdende 2,0 % hydroquinon blandt andre ingredienser.Også mærket "Purpose — Hudpræparater".Højtallpap og -kurv er af blå plast.
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0551/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  IZ — 100
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt udgør en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi de strømførende dele er tilgængelige.Stik ikke er i overensstemmelse med standarden.Produktet indeholder utilstrækkelige instruktioner.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse af produktet fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Insekt/stopgarn (elektronisk insektkiller)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0557/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— produktet ikke består luftfugtighedsprøvenAt den elektriske modstand ikke er tilstrækkelig isoleret;Strømforsyningskablet er ikke forbundet til en jordleder— produktet opfylder ikke kravene til klasse II.Derfor kan vand fra kropsvedvarer ind i strømførende dele, hvilket resulterer i en klar risiko for elektrisk stød.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.Der er rapporteret om en situation med personskade.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og destruktion efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk sauna-sele "Velform"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0558/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Klassisk 30/112
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den elektriske isolering i lysnettet mellem den sekundære ende og den primære vikling er utilstrækkelig.Den sekundære viklingstråd i den sekundære vikling er forbundet gennem den primære vikling, og de berører hinanden.Det sekundære kredsløb er tilgængeligt gennem terminalerne.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60065.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk orkester "peavey"
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 34