Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 34 ( Zveřejněno: 01/09/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0552/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Smart
 
Název: Smart fortwo
 
Typ/číslo modelu:  MC 01, ES schválení typu e1 * 98 * 14 * 0080 * 23
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo představuje riziko zranění, protože v důsledku zlomové chyby nemusí být pásy bezpečnostních pásů a sedadla v některých vozidlech přišroubovány správně a přijímače a sedačky do pásu nesmí vydržet výsledné namáhání.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Oblasti VIN:VĚC Č. 4503321J256906 – VĚC Č. 4503321J289003.Dotýká se 5 734 vozidel z celého světa 2006.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0553/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Cadillac
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SRX, STS
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vzhledem k valenému svaru může shromáždění upevňovacího kola pro zavěšení kol přerušit, což vede ke ztrátě kontroly nad vozidlem a k riziku úrazu a zranění.Svar na shromáždění upevňovacího kola pro správné zadní kola nesplňuje specifikaci.Sestava by se proto mohla v tomto bodě zlomit, což má za následek, že správné zadní kolo již nebude správně řízeno a řidič by kontroloval kontrolu nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Týká se 2005 modelů vozidel.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0554/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Nissan
 
Název: Nissan Note
 
Typ/číslo modelu:  Vzor E11, e11 * 2001/116 * 0268 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Vozidlo představuje riziko úrazu v důsledku poruchy zadní části ISOFIX za extrémních podmínek.V případě extrémního stresu, např. bočního nárazu, se může zadní skupina ISOFIX zlomit, čímž se dětský zádržný systém nainstaluje za použití systému ISOFIX.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Týká se 2006 modelů vozidel.Oblasti VIN:SJNF * A11U1001137SJNF * AE11U1003985.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0559/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Pořezání, Poškození zraku
 
Tento výrobek představuje riziko poškození zraku a střev, protože:— střel se vystřelí z mechanismu uvolňování energie větším než 0.08 J bez příslušných varování, čímž hrozí zranění dětí.Na hračce jsou ostré hrany, které představují riziko zranění či řezů prstu uživateli.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje do doby, než příslušný orgán nařídí nápravná opatření.

 
Popis:  Hradlo na hraní se třemi projektily (malými rovinami) „Super Gun“Typ/model:No. 001,. No.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0562/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3865/6306
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8591945016901
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko, protože obsahuje více než 0,1 % jednoho nebo více etherů kyseliny ftalové (zjištěná hodnota je 0,5 %).Zjištěná hodnota DINP je 5 000 mg/kg.Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány.Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje do doby, než příslušný orgán nařídí nápravná opatření.

 
Popis:  Malé kachny – 3 kusů.Popis:Malé kachny vyrobené ze žlutého PVC.Zabaleno do čisté výše 3 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0555/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek představuje riziko alergie v důsledku nadměrného obsahu niklu ve sponě:3.3 mikrog/cm² za týden, zatímco maximální míra uvolňování niklu je stanovena na 0,5 g/cm² za týden.I přes označení „kovových částí bez obalu“ je spona výrazně větší než tento limit.Přítomnost niklu v produktech, které jsou v bezprostředním a dlouhodobém styku s kůží, může způsobit senzibilizaci a alergické reakce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a stažení z oběhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Plastický pás s nýty a sponou.Typ/model:Kód EAN:2001031405473GR. 120/125;6310.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0556/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  060303–2
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko podráždění kůže, protože obsahuje hydrochinon v koncentraci 1,7 % w.w. výrobek nesplňuje požadavky směrnice o kosmetických prostředcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení prodeje a stažení z trhu dodavatelem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Smetana na zesvětlení kůže „Clear Essence Skin Beautifying Milk“Konec platnosti odchylky:03/08.Označen jako obsah hydrochinonu 2,0 % mimo jiné složky.Rovněž označeno jako „Účel – Skin lehčí“.Dlaha a košík jsou z modrého plastu.
Země původu:  Kanada
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0551/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  IZ – 100
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje vážné riziko úrazu elektrickým proudem, protože živé části jsou přístupné.Zástrčka není v souladu s normou.Tento výrobek obsahuje nedostatečné pokyny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení výrobku z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hmyz Zapper (elektronický stíněný prostředek proti hmyzu)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0557/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Výrobek nevyhovuje zkoušce vlhkosti;Elektrický odpor není řádně izolován;Přívodní šňůra není připojena k pozemnímu vodiče;— výrobek nesplňuje požadavky II. jakosti.Proto by voda z potu těla mohla vstupovat do živých složek, což by mělo za následek zjevné riziko úrazu elektrickým proudem.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60335.Byl zaznamenán jeden případ újmy na zdraví.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu, stažení z oběhu a zničení nařízené orgánem.

 
Popis:  Elektrický saunový pás „Velow“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0558/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Klasická 30/112
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože elektrická izolace v elektrorozvodné síti mezi výstupním drátem vinutí a primárním vinutím není dostatečná.Výstupní drát ze sekundárního vinutí se zapojí přes primární vinutí a vzájemně se dotýkají.Sekundární okruh je přístupný prostřednictvím terminálů.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60065.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrický orchestr – zesilovač „Podey“
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 34