Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 16 ( Zveřejněno: 22/04/2016)
Oznámení A12/0427/16 zveřejněné ve zprávě č. 14 nařízení č. 08/04/2016 bylo aktualizováno na žádost oznamujícího orgánu s cílem objasnit, že se jedná o padělek.Informace o identifikaci výrobku (obchodní značka, název přípravku) v oznámení č. A12/0394/16, zveřejněné ve zprávě č. 13, byly na žádost oznamujících orgánů aktualizovány.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0461/16       
Kategorie:  Nábytek
 
Výrobek:  Skládací židle
 
Značka: MAXCHIEF EUROPE
 
Název: Taburete plegable ("folding stool")
 
Typ/číslo modelu:  1) Tokový model PC-242) model PC-24N-W Arianne
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Židle jsou nestabilní, což může vést k pádu uživatele, který by mohl způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1022.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Sklopná křesla/stoličky s nízkým opěradlem.1) Tokový model PC-24:s opěrkami na nohy a šedým ocelovým rámem, polyethylenovým sedadlem a zadní stranou.2) model PC-24N-W Arine:s opěrkami nohou a s bílým barevným rámem, polyethylenové sedadlo a opěradlo.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0482/16       
Kategorie:  Plynová zařízení a jejich součásti
 
Výrobek:  Plynové grily
 
Značka: SMEG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  BIBQ1205FBIBQ1205H
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8017709184988 8017709184995
 
Druh rizika:  Požár
 
Za určitých okolností by mohl být zahájen proces galvanické oxidace, který by mohl vytvořit malý otvor v palivové trubce jedné z hořáků, což by mělo za následek únik plynu.Vzhledem k tomu, že otvor je vždy za plynovým kohoutem hořáku, riziko se v době, kdy spotřebič není používán, nevyskytuje.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o plynových zařízeních a příslušné evropské normy EN 498, EN 30–1-1 a EN 437.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Vestavěný rožeň, pro venkovní použití, s plynovými hořáky.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko, Španělsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0485/16       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Vakuová baňka
 
Značka: Pendo
 
Název: 1L Vacuum jug flask
 
Typ/číslo modelu:  O-58836
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:5050577588369
 
Druh rizika:  Chemické
 
Separátory dvojité skleněné stěny baňky obsahují azbestová vlákna.Pokud se baňka rozlomí, může uživatel vdechnout azbestová vlákna, která jsou karcinogenní.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dočasný zákaz dodávky, nabízení k dodávce a vystavování produktu

 
Popis:  Plastová vakuová baňka s rukojetí a tlačným otvorem o objemu 1 litrů.Pochází z různých barev, bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0470/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Saunová vůně
 
Značka: Rento
 
Název: Rento TAPA KYLPEÄ - löylytuoksu Sitrus ('Citrus sauna scent')
 
Typ/číslo modelu:  260111
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412601117
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek postrádá vhodné označení a varování před nebezpečím, jak je požadováno pro nebezpečné látky (senzibilizující kůži, dráždící kůži a dráždící oči).Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Saunová vůně je dodávána ve žluté láhvi s vyobrazením zeleného citronu (400 ml).Informace o distributorovi na zadní straně obalu.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Česká republika, Estonsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0471/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Saunová vůně
 
Značka: Rento
 
Název: Rento TAPA KYLPEÄ - löylytuoksu talven mausteet (Winter Spices sauna scent)
 
Typ/číslo modelu:  276437
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Kód EAN:6410412764379
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek postrádá vhodné označení a varování před nebezpečím, jak je požadováno pro nebezpečné látky (senzibilizující kůži, dráždící kůži a dráždící oči).Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zničení produktu (Ze strany: Distributor)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Hnědá láhev saunové kapaliny s fotografiemi skořice a badyánu (400 ml).
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Česká republika, Estonsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0483/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Solid Gold
 
Typ/číslo modelu:  Gold Gold
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  šarže 20.07.15;datum výroby 2015.08.20;datum konce platnosti 2018.07.20
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-toluidin (naměřená hodnota 48 mg/kg).Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová láhev obsahující 30 ml žluté barvy.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0481/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Objímky žárovek
 
Značka: PRIMERA
 
Název: Casquillo
 
Typ/číslo modelu:  BAL E14 – E27
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7899055278105
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi neexistuje.Uživatel se může během vložení dotýkat patice pro živé žárovky.Výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnou evropskou normou EN 60238.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Patice pro světelný zdroj se světelným zdrojem E27, se světelným zdrojem v blistru.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0467/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Ponorné čerpadlo
 
Značka: Heidmann
 
Název: Pompa rozdrabniacz / Tauchmotorpumpe
 
Typ/číslo modelu:  G81423
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901477121944
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vodiče v kabelu jsou příliš tenké.Přehřátí kabelu může způsobit části izolace kabelu k rozrušení, a tím vystavovat živé úseky kabelu, kterých se lze dotknout.Kromě toho existuje riziko, že přečerpávací vodní elektrárny budou pod napětím.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Ponorné čerpadlo
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0468/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Ponorné čerpadlo
 
Značka: Heidmann
 
Název: Pompa do SzambaTauchmotorpumpe
 
Typ/číslo modelu:  H00605
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901477122613
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Kabely nejsou správně označeny.Není tedy možné posoudit, zda kabel splňuje požadavky na výrobky s vysokou zátěží.Existuje riziko, že kabel není vhodný pro kontakt s vodou a že uživatel může následně dostat úraz elektrickým proudem při styku s vodou.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Ponorné čerpadlo.
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0478/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Elektrická řetězová pila
 
Značka: GREEN TEC
 
Název: Chain Saw 2000W
 
Typ/číslo modelu:  KPCS0118
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2009610021770
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Bydlení není dostatečně pevné a mohlo by se rozbít.Uživatel by tak mohl přijít do styku s živými částmi.Nejsou k dispozici všechna nezbytná bezpečnostní varování.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrická řetězová pila, 2000W, vyjádřená v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0464/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Touareg
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2007/46 * 0376 * 00;E1 * 2007/46 * 0403 * 00;E1 * 2007/46 * 0498 * 00 *;E1 * 2007/46 * 0499 * 00;Typ:7P, 7PH
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od března 2010 do 19. ledna 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Čep brzdového pedálu se může stát v důsledku toho, že již není možné aktivovat brzdy plně.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Island, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0465/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: Jumper
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E3 * 2001/116 * 0234 * 12Typ:Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 27. července 2015 do 1. srpna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby na ochranném štítku pro vniknutí do trupu zařízení na posuvné straně se mohou v průběhu času zlomit.V případě nehody to může vést k otevření posuvných dveří z vlastní dohody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Španělsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0466/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Skříňový automobil
 
Značka: Boxer
 
Název: Peugeot
 
Typ/číslo modelu:  ES schválení typu:E3 * 2001/116 * 0233 * 12Typ:Y
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 27. července 2015 do 3. srpna 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby na ochranném štítku pro vniknutí do trupu zařízení na posuvné straně se mohou v průběhu času zlomit.V případě nehody to může vést k otevření posuvných dveří z vlastní dohody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Skříňový automobil
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0473/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Triumph
 
Název: Bonneville 900 T100 & 900 T100 Black, Thruxton 1200 & 1200R, Street Twin 900, Bonneville 1200 T120 & 1200 T120 Black & Street Cup
 
Typ/číslo modelu:  Čísla schválení typu:E11 * 168/2013 * 00204/E11 * 168/2013 * 00207
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:07/09/2015 až 03/10/2016
 
Druh rizika:  Požár
 
Je riziko úniku paliva přes podsvazek palivového čerpadla, které by mohlo vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Thajsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Německo, Norsko, Polsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0474/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: FR-V, Civic Hybrid, Jazz, Jazz Hybrid, Legend, CR-V and RIDGELINE
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 02/03/2004 do 20/05/2015
 
Druh rizika:  Úraz
 
Mimořádný tlak při nasazení může vést k roztržení nafukovacího pouzdra na vzduchu pro řidiče.V tomto případě mohou být úlomky kovů vyvedeny do prostoru pro cestující, což může způsobit zranění cestujícího vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0475/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Explorer
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 01/02/2011 do 30/11/2012
 
Druh rizika:  Úraz
 
Rukojeti s vnitřními dvířky mohou prasknout, přičemž se musí dostat zpět se pružinou, aby se nesedlo, a nevraťte se do zcela zavřené polohy.V mimořádných situacích to může umožnit, aby se dveře neúmyslně otevíraly, což by mohlo představovat riziko pro cestující ve vozidle a ostatní účastníky silničního provozu.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Německo

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0484/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: 7 Series
 
Typ/číslo modelu:  Typ:7 L.ES schválení typu:E1 * 2007/46 * 0276.Vzor:G11 a G12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od října 2014 do června 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Uvnitř zařízení pro kontrolu airbagu může být reziduum kovového razítka.V případě nehody může přijít do styku s deskou obvodu a způsobit zkrat.V důsledku toho by airbagy nerozmístily, čímž by se zvýšilo riziko zranění cestujících.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Řecko, Irsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0486/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XF
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 23/09/2008 do 16/01/2009
 
Druh rizika:  Požár
 
Vstupní příruba paliva nainstalovaná v palivové nádrži může prasknout a unikat palivo nebo kapalné palivo.To by mohlo vést ke sloučení paliva pod tou zadní částí vozidla, které by za přítomnosti zdroje vznícení mohlo vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0487/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Ford
 
Název: Kuga
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená od 15/01/2008 do 17/05/2010
 
Druh rizika:  Požár
 
Ohřívané zdroje ostřikovače mohou mít prvky pro tryskové vytápění, které nejsou správně utěsněny.Existuje možnost, že špatné utěsnění by mohlo vést ke korozi způsobené vniknutím vody a následným přehřátím letadel, což by mohlo vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Irsko, Norsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0488/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE
 
Typ/číslo modelu:  Vozidla s řízením vpravo.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Postiženy jsou pouze vozidla s řízením na pravé straně.Vozidla vyrobená od 09/02/2016 do 14/03/2016
 
Druh rizika:  Úraz
 
Na boční spojovací zařízení řidiče a na straně řidiče se na boční straně spolujezdce přednapínač spojovacího zařízení modulu postrojového pásu.Za této podmínky se v případě nehody, při které by byl použit předvýrobní systém, a sedadla pro cestující neobsadí, bod bezpečnostního pásu pro řidiče se nepoužije.Následkem toho nebude moci být řidič upoután, jak bylo zamýšleno, a riziko újmy pro řidiče může být zvýšeno.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Irsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0491/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Kawasaki
 
Název: ZX1000SG
 
Typ/číslo modelu:  Ninja ZX10R 2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Šrouby tlumiče řízení mohou být během montáže nadměrně zpřísněny.To by jim mohlo způsobit narušení a zasahování do řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl 1000-cc
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/1346/15       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: KTM
 
Název: 250, 350, 450 SX-F
 
Typ/číslo modelu:  Modelový rok:2016
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2016 vozidel
 
Druh rizika:  Požár
 
Vadné palivové hadice mohou způsobit neřízené úniky paliva v zatáčkách v hadice nebo na koncích hadice.To může vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Řecko, Norsko, Švédsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0459/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Jezdecká přilba
 
Značka: LAS
 
Název: New Dragon
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:bílé RG 0637/102.Přilba 1:907F00052X1, velikost 52Přilba 2:907F00054X2, velikost 54Přilba 3:907F00056X3, velikost 56
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Přilba 1:06.2005Přilba 2:02.2008Přilba 3:07.2013.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tato přilba odpovídajícím způsobem neabsorbuje dopady.Kromě toho není retenční systém dostatečně silný a může se zlomit, což vede k újmě v případě pádu nebo nárazu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích a příslušné normy EN 1384.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Bílá přilba pro korovské jezdecké aktivity, která se prodává bez obalu.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0462/16       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  Svařovací rukavice
 
Značka: Würth
 
Název: Welderking
 
Typ/číslo modelu:  0984 325 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4045989114191
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži rukavic je příliš vysoké (naměřená hodnota:7,3 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a s požadavky směrnice o osobních ochranných prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Rukavice bílé a lehké šedé kůže, velikost 10
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0458/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: neznámý
 
Název: Mon premier collier d'ambre ('My first amber necklace')
 
Typ/číslo modelu:  M 244002 – CA1M
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700273401142
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Může se stát, že spona není dostatečně přerušena, je-li pod napětím, které je pod vedením dítěte.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Kojenecké oranžové barvy dodávané v průhledném plastovém sáčku;Náhrdelky se skládají z patrových korálků, které se ve čtyřech barvách rozcházejí a dělí se na plastickou klip.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0463/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: creagem
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  826
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Spona náhrdelně se neuvolňuje, pokud je pod napětím:může to způsobit uškrcení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Oranžové náklony pro kojence, s jasnými, nepravidelnými kuličkami a šroubem, 38 cm dlouhé.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0460/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěné hračky
 
Značka: BESTTOY
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4016096335069147287
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství niklu, které se uvolňuje tím, že nýty hračky je příliš vysoké (naměřená hodnota do 2.63 µg/cm²/týden).Nikl je silný senzibilizátor a může vyvolat alergické reakce, pokud jsou přítomny v předmětech, které přicházejí do přímého a dlouhodobého styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Červený dřevěný automobil se světlým koly;kola upevněná s kovovými nýty.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0472/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové kuličky
 
Značka: X-BD
 
Název: FLASHING BALLS
 
Typ/číslo modelu:  Vzor 2336 (75–1)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435353223363
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Hračky obsahují malé části, které jsou snadno odstranitelné.Malé dítě je může zatlačit do úst a sytič se na ně zatlačit.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Blikající koule vyrobené z ohebného, barveného plastu.Hračka obsahuje baterie, osvětlení LED a mechanismus skřípnutí a může vydávat zvuky.Jedná se o lepenkové krabici obsahující 12 jednotek obsahující informace o dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0477/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Netýká se této položky.
 
Značka: IKEA
 
Název: LATTJO bat cape
 
Typ/číslo modelu:  603.116.50
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Textilní hák a smykový spojovací prostředek na hrdle druhu bat nemusí být snadno odděleny během používání, což představuje riziko uškrcení pro děti.3 hlášených mimořádných událostí.Výrobek není v souladu s požadavky směrnice o bezpečnosti hraček.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  U dětí ve věku od šesti let je u dětí ze šesti let znám černý mapanany.Měření výrobku:Délka 75 cm 29 1/2 „Šířka 146 cm. 57 1/2“
Země původu:  Vietnam
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0489/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Hračka pro kuchyňské nádobí hradla
 
Značka: MKTOYS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Ref. MKF557931
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Špachtle a lžíce se snadno rozbíhá a vytváří malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Playstanový s různými zbarvenými, plastovým kuchyňským příslušenstvím.Popis balení:plastový vak uzavřený na růžovém štítku z lepenky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0479/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: QUENNYGIRL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  N3–634 (7–14)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůry v digestoři se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobí uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Kabát na oranžovou vestu u dětí ve věku 7–14 let.Má šňůry na stažení v oblasti krku a je zdoben nápisem „HELLOW 22 SURF TEAM“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Chorvatsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Slovinsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0469/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Produkt pro narovnávání vlasů
 
Značka: Capil'liss system
 
Název: Crème capilaire lissante - traitement à la nanokeratine - fort - étape 2
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  sada čárových kódů 0823550685608
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobky obsahují nadměrné množství formaldehydu (naměřená hodnota do 4,7 %).Formaldehyd může způsobit podráždění očí, kůže a horních cest dýchacích;dlouhodobá expozice může vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Přípravek pro narovnávání vlasů – 2 formuláře:1.1 000 ml šedé plastové láhve s černým písmem;2. sada „le lissage brésizástavní“:černý lepenkový rámeček s oranžovými a bílými písmeny, obsahující 3 plastových lahví o objemu 200 ml a leták s návodem k použití.Lahve obsahují (3 kroků) a objasňují šampon, keratinické ošetření a vlasové maska.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Belgie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0480/16       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  Dekorační svíčky
 
Značka: PARTY FIESTA
 
Název: Candles
 
Typ/číslo modelu:  ZKUŠEBNÍ POKRUTINY Z ROKU 191924
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1919240010009
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Svíčky, vzhledem k jejich charakteristické formě, barvě a velikosti, mohou být zaměněny za potraviny.Malé části mohou být z výrobku snadno odděleny, což může vést děti k jejich vkládání do úst, spolčování nebo k jejich uvedení do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice 87/357/EHS na výrobky, které se vzhledem k tomu, že jsou jiné než výrobky, ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Soubor 5 svíček ve tvaru bochníků.Průhledné balení s blistkem s označením původu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Francie

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0476/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Mobilní telefon s nabíječkou
 
Značka: XIAOMI
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nabíječka:CH-P002
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Izolace mezi primárním a sekundárním okruhem nabíječe není dostatečná, což může způsobit úraz elektrickým proudem.Kolíčky na zásuvce konvertoru nemají izolační límec, tak když se uživatel zazátkuje, může se dotýkat živých kolíků.Síťový adaptér umožňuje jednopólový zasunutí nabíječky, přičemž zbývající část volného živého kolíku si ponechá.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné normy EN 60950 a IEC 60884.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Mobilní telefon s nabíječkou a nátrubkový adaptér.Balení:lepenkové krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0490/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrická vlečená pánev
 
Značka: THULOS
 
Název: Electric Grill
 
Typ/číslo modelu:  TH-NPA 461
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436550620535
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz elektrickým proudem
 
Živé elektrické spoje jsou přístupné.Tvárnice přístroje z nerezavějící oceli se stávají příliš horkými.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrická vlečená pánev 1800W, uváděná v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0892/15       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Olovo pro rozšíření sítě
 
Značka: AOBOER
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GBK10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Plasty nejsou dostatečně odolné vůči žáru a živé části by mohly být v důsledku toho přístupné.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 20315.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Součástí rozšíření sítě je deset zásuvek.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0038/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Ventil pro hudební nástroje
 
Značka: BLUE JUICE
 
Název: Valve Oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  898963000027
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek má nebezpečí při vdechnutí a postrádá požadované označení, zařízení pro upevnění zapínání a hmatové varování odolné proti otevření dětmi.Děti by mohly náhodně přiklonit některé výrobky vedoucí k toxicity při vdechnutí, včetně chemické zápalu plic.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Topný olej (modrý) v čiré plastové lahvičce (2 fl oz) s bílým plastovým víčkem a bílé štítky.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 16
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Spojené království

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0039/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z tkanin
 
Značka: ITEM INTERNATIONAL
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MN-107517
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8424001075171
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál panenské panenky je z důvodu slabosti některých švů snadno dostupný.Materiál náplně může způsobit udávení, pokud jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Panenka (panenka) panenka s modrým vlnovým uzávěrem a vestou, bílý subjekt s modrými květinami a ozdobnými motivy v odstínech zelené a hořčičné žluti.Chlupy jsou zhotoveny z modré vlny.Bez obalu, ale s štítkem připevněným na panenku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 16