Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 33 ( Objavljeno: 25/08/2006)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0532/06       
Kategorija:  Laserski pokazivači
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  P37
 
Broj serije / crtični kod:  923156978334
 
Vrsta rizika:  Oštećenje vida
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od oštećenja zbog vida jer ozračenje laserskog svjetlosnog snopa je 5.1 mW.Osim toga, navedeni razred, odnosno razred II., nije u skladu s europskom normom EN 60825.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Laser s laserom, ključni nositelj u obliku pobune, koji se prodaje u paketu sive boje.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 6 fotografije

2 od 6 fotografije

3 od 6 fotografije

4 od 6 fotografije

5 od 6 fotografije

6 od 6 fotografije

Broj upozorenja: 0547/06       
Kategorija:  Upaljači
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
Te proizvode predstavlja rizik od opeklina.Ti upaljači privlačni su djeci koja ih mogu smatrati igračkama.Proizvodi ne sadrže upute za uporabu.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranu prodaje i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Upaljači koji su privlačni djeci u obliku 1.Uređaj za igranje automata za igre na sreću;2Broj mobilnog telefona;3Broj mobilnog telefona;4Blol-pen.Brand:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0534/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja opasnost od električnog udara jer unutarnji vodič svijetljenja rubina u odnosu na poklopac zaokretanja u središtu pozornosti, dakle nakon određenog vremena, osnovna izolacija vodiča može biti oštećena, a dio pod naponom može stupiti u kontakt s metalnim korijenjem.Osim toga, oznaka je netočna i potrebne su informacije koje nedostaju.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog povlačenja s tržišta i upozorenja potrošača od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Točkasto svjetlo ‚LUUERNA’
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0535/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  LNP (na proizvodu), LN (na pakiranju) 5LN1 (u smjerovima upotrebe)
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Proizvod predstavlja opasnost od požara jer:— otisak kugle na plastičnoj prekrivanju svjetlosti (koja sadrži žive dijelove, vodiče i terminalne opreme) zagrijan na temperaturu od + 125 C pri ispitivanju i ima promjer od 6,9 mm (najveća dopuštena vrijednost iznosi 2 mm);plastična masa utikača neprekidno se operu nakon što se izvadi iz plamena, a spaljivanje kapi plastike postavite svilu na vatru;Dimenzije tragova i razmak izmjereni na tiskanom krugu unutar svjetla manji su od zahtijevanog;— označivanje je netočno/nedovoljno, uključujući da nema naznaka da će se proizvod upotrebljavati samo u unutrašnjosti.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 60598.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Zabranu prodaje, upozorenje potrošača i njihovo povlačenje od strane nadležnog tijela.Dobrovoljnog povlačenja s tržišta i upozorenja potrošača od strane distributera. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Nena svjetiljka „ELGOTECH”
Zemlja podrijetla:  Poljska
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0536/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar, Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od:— električni šok </u jer su žice u okolini sklopne sklopke nefiksirane i mogu se pljuljati;— požar zbog toplinskog ispitivanja, nakon 4,5 minuta stroj se počeo prilagođavati promjenjivom brzinom, zatim ispušten dim i plamen te zaustaviti;— ozljeda zbog toga što upute za uporabu ne sadržavaju odredbe potrebne za sigurnu uporabu (npr. primjenjivo produžni kabel u slučaju vanjske upotrebe, upotreba zaštite koja se traži za operaciju).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima i europskom normom EN 60745.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje, povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Električna bušilica za ‚POWER GT’/model:PG-ID0 (ZSI-13T) 1200W).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0537/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od:— električni šok </u budući da u okolini prebacivanja unutarnje žice nisu pravilno pričvršćene i mogu doći u doticaj s oštrim rubovima ili se pljuljati;— šteti zbog toga što upute za uporabu ne sadrže neke odredbe potrebne za sigurnu uporabu (npr. proširenje kabela u slučaju uporabe na otvorenom, upotreba komplementarnog prianjanja).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima i europskom normom EN 60745.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje, povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Električni stroj za bušenje „REDLINE” tipa/model:RL/ID0709 – 760.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0539/06       
Kategorija:  Strojevi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede, Požar, Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od:— < (u) = električni šok zbog toplinskog ispitivanja, tijekom uobičajenog rada oštećeno je prouzročenje oštećenih metalnih dijelova i dijelova pod naponom;— požar jer se mrežni kabel ne može čvrsto fiksirati na spojnim terminalima;tijekom toplinskog ispitivanja proizvod ispušten dim i plamen te proizvod zaustavlja;— ozljeda jer upute za uporabu ne sadržavaju većinu rezervacija potrebnih za sigurnu uporabu, a određene su odredbe nejasne ili sadržavaju proturječne upute (npr. upute za održavanje koje mogu biti opasne zbog nedostatka stručnog znanja ili odgovarajućih alata).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima i europskom normom EN 60745.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje, povlačenje s tržišta i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Električni stroj za bušenje „MAN SRIEND”. vrsta/model:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0525/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Osobni automobil
 
Marka: Mazda
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  MPV s 2.3L motorom
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Može se dopustiti da se matica pumpe za kormilarenje koloturnici blokira ili da može puknuti zbog nedovoljnog stezanja sile remenoga oslonaca za fiksiranje i nedostatne snage remenice.Ako se vozilo u takvim uvjetima i dalje upotrebljava, remećenje se može slomiti ili isključiti, što omogućuje povećanje sile upravljanja.To može dovesti do gubitka kontrole nad vozilom.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik i informacije za potrošače. (Autor: Ostalo)

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0546/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Minimotocikl
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  PD-049
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od ozljede jer:— Oblet pogonskog lanca i lančanika stražnjeg kotača su nezaštićeni, što dovodi do opasnosti od namotavanja tkanine u i za udove;Nisu dostavljene potrebne informacije o upozorenju, uključujući mjere koje bi trebalo poduzeti u pogledu sigurnosti djece kada se koristi proizvod i jasno upozorenje o riziku koji je posljedica nedovoljne udaljenosti osobe od kontakta do točke i lančanika stražnjeg kotača.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o strojevima.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje koju je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis: 
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Češka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0548/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl „Busell”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  XB12X Uliks
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog dvaju problema vezanih za montažu kojima bi se mogao ugroziti rad krova, bilo da je okretno vijak za bočno postolje ili svornjak nosača vijcima moguće prekinuti, po mogućnosti bez prethodne najave.U slučaju bilo kojeg kvara, može doći do pada motocikla, što može uzrokovati ozljedu ili smrt.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Opis:2006 Harell model XB12X Ulizs motocikli, izgrađeni između ožujka 15.., 2005. i 2006. lipnja 16..
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0544/06       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija, Ozljede
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od ozljede jer:Nema sustava drugog razbijanja;Nema sigurnosne zaštite u lancu;— za razliku od zahtjeva, razmak između stabilizatora i stražnjeg kotača manji je od 175 mm;— metalni elementi u cijelom okviru okvira imaju oštre i abrazivne rubove;— za razliku od zahtjeva, izbočenje vijcima za učvršćenje blatobrana na prednjem kotaču i na krajevima grla slota je dulje od 8 cm;Vijci za pričvršćivanje nisu zaobljeni na krajevima.Osim toga, koncentracija olova i kroma u boji u narančastoj boji veća je od graničnih vrijednosti utvrđenih u europskoj normi EN 71 – 3, čime nastaje kemijska opasnost.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Ovaj proizvod nije u skladu s europskim normama EN 71 – 3 i EN 14765.Zabrana prodaje, povlačenje s tržišta i priopćenje za tisak koje je naložilo tijelo.

 
Opis:  Bicikl za djecu „BMX12” (nema naznačene dobne skupine) tipa/modela:Nepoznato.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Latvija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0550/06       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  K. SK/J-40001
 
Broj serije / crtični kod:  5204738400018
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Taj proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer odjevni predmet za odjevnu industriju ima velik neventilirajući prostor i tijekom „testa otpornosti na udarce”, drugi je nositelj bio slomljen, što dovodi „male dijelove”, koje dijete može progutati i izazvati gušenje.Ovaj proizvod nije u skladu s europskom normom EN 12586.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta.Objavljeno je priopćenje za tisak. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drugi držač s videozapisom „JUNIOR’”Držač bijele boje s ikonom dviju medvjeda na kopču, koji se prodaje u plavom žutoj ambalaži.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0529/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  26564
 
Broj serije / crtični kod:  3588270026564
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži „male dijelove” koje mogu progutati djeca.Moduli su igračke koje se mogu lako držati i imati djeca mlađa od 36 mjeseci.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 1.Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Zlatna abeceda „Ludi” Bois (jarbola).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0530/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži „male dijelove” koje mogu progutati djeca.Moduli su igračke koje se mogu lako držati i imati djeca mlađa od 36 mjeseci.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 1.Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Drveni pirazolidni brojčani podaci (igra uravnoteženja)
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0531/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Truck Truck
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od gušenja jer sadrži „male dijelove” koje mogu progutati djeca.Igračka je namijenjena djeci mlađoj od 36 mjeseci.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 1.Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Drveni kamion Xinsheng „Xinsheng” (gurnuti slagalica)
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0541/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  85359
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od trovanja zbog visokih razina prijenosa metala u bojama.Premaz crvene boje sadrži 550 mg po kg topljivog olova i 98 mg po kg kroma.Ograničenje utvrđeno europskom normom EN 71 – 3 za topljive olovo u igračkama iznosi 90 mg po kg, a za topivu krom 60 mg po kg.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog zaustavljanja prodaje i opoziva potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Drveni slagalijanci na polju „Woolpro”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0542/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  X-94019
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja rizik od trovanja zbog visokih toksičnih razina u žutoj i srebrnoj boji na automobilu.Žuti premaz sadrži 1 549 mg po kg topljivog olova i 233 mg po kg kroma.Srebrom sadrži 291 mg po kg topljivog olova i 75 mg po kg kroma.Ograničenje utvrđeno europskom normom EN 71 – 3 za topljive olovo u igračkama iznosi 90 mg po kg, a za topivu krom 60 mg po kg.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i europskom normom EN 71 – 3.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog zaustavljanja prodaje i opoziva potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Sportski automobil „Moderni brzina Toys – Funny Toys”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0533/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
U proizvodnji tog proizvoda upotrebljavaju se zabranjene azo boje.Raščlamba jedne ili više azo skupina može tvoriti karcinogene amine.220 mg/kg 2,4-toluendiamina (CAS br.:95 – 80 – 7) pronađen je u crvenom dijelu tkanine.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje uvoznika s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Muška pločica za reprodukciju ‚NKD’(100 % pamuk).Vrsta/model:Majica bez ila „St. Moritz”, čl. 1426117., oznaka AN-2014261172558. (u Njemačkoj) ili čl. br. 1426119. (u Austriji).
Zemlja podrijetla:  Bangladeš
Upozorenje primljeno od:  Njemačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0538/06       
Kategorija:  Odjeća, tekstil i modni artikli
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Ovaj proizvod predstavlja kemijski rizik za potrošače jer sadrži zabranjene kancerogene aromatske amin 3,3--dimetoksibenzidin (izmjerena vrijednost 144 mg.kg-1) i formaldehid (izmjerena vrijednost 23,5 mg.kg-1).
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje distributera (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta i upozorenje o potrošačima koje je naložilo nadležno tijelo

 
Opis:  Napomene za dječaka „DMD 8.”Gaće za dječakeVeličina:do 1 godine.Informacije na oznaci:Ostvaren in CHINA, 100 % pamuk, DMD 8.Boja:tamnoplava s otisnutim na prednjoj strani traktora s natpisom „TRACTOR”.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Slovačka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0543/06       
Kategorija:  Komunikacijska i medijska oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline, Požar
 
Proizvod predstavlja rizik od opeklina jer u određenim rijetkim uvjetima postoji povišen rizik da baterijska ćelija može pregrijati ili zapaliti požar zbog prisutnosti metalnih čestica u ćeliji.Proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu.Prijavljeno je 11 incidenata povezanih s prekomjernim zagrijavanjem, od kojih nijedan nije doveo do tjelesnih ozljeda.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Komplet računala „Dell” tipa/model:1K055, C5340, D6024, JK616, U5867, X5333, 3K590, C5446, D6025, JD617, U5882, X5875, 59474, C6269, F2100, KD494, W5915, X5877, 6P922, C6270, F5132, M3006, X5308, U1333, C2603, D2961, G785, RD857, X5329, Y4500, C5339, D5555, H3191, TD349, X5332, Y5466.Pogođene baterije prodaju se odvojeno ili sa sljedećim prijenosnim računalima Dell notebook:Zemljopisna širina D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, D620, D800, D810;Inspiron 500M, 510M, 600M, 6000, 6400, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, XPS, XPS Gen2, XPS1710, XPS M1710 i Dell Precision (TM) M20, M60 i M70 mobilna mjesta rada.
Zemlja podrijetla:  Japan
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0527/06       
Kategorija:  Kozmetički proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  2FW04345
 
Vrsta rizika:  Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja opasnost od nadraživanja kože jer sadrži hidrokinon u koncentracijama između 3,5 % i 3,6 % masenog udjela.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljnog povlačenja s tržišta od strane prodavatelja. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Krema „Pariz Fair & WhitWhim Cream” ima datum isteka 12/09.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Irska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0526/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  SW-059
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
Ovaj proizvod nije u skladu s najnižim standardima za napon.Tijekom ispitivanja temperatura je sve veća od dozvoljenih gornjih granica.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.Informiranje potrošača.

 
Opis:  Električne kontaktne mreže – toster ‚DIXAN’
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0528/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  PW-1050p/MWST-1
 
Broj serije / crtični kod:  8 713439 143560
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Taj proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:— možete unijeti samo jedan zatik jednog Eurosustava u utičnicu za utičnicu,Ne sprječava umetanje jednopolnog umetka kada je pin prešan u odnosu na kapke sa silom od 40 N.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Ovaj proizvod nije u skladu s najnižim standardima za napon.Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Jedan Plutač adaptera „Trust”
Zemlja podrijetla:  Nizozemska
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0540/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Proizvod predstavlja opasnost od električnog udara i požara jer:Kontroler temperature i granične kontrole s regulatorom koji nije dopušten s obzirom na to da granična kontrola nije dopuštena s obzirom na to da nema posla u kontaktu sudionika;Otvaranje preklopnog prekidača je približno 0,5 mm, a zahtjev je 3,0 mm;Rupa za zabravljivanje nedostaje iz dijela terminala za uzemljenje;Dijagram spajanja ne postoji na mjestu priključenja proizvoda;Nedostaju uređaji potrebni za popravak proizvoda na zidu;Upute za uporabu, postrojenja i oznake su nejasne, neispravne i/ili su proturječne.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Uređaj za zagrijavanje saune „TMS-TOLS”/model:Tip:PSAU-60NS, EAN:6 405086 002506
Zemlja podrijetla:  Nepoznato
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0545/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  KR1000LCD
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od električnog udara jer ne postoji dovoljna električna izolacija između električnog napona i sekundarnog strujnog kruga (USB priključkom).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 62040.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Sustav besprekidnog napajanja (besprekidnog napajanja) „AEC”
Zemlja podrijetla:  Italija
Upozorenje primljeno od:  Finska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0549/06       
Kategorija:  Električni uređaji i oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  HB6720
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:— izolacija između metalnih dijelova i dijelova pod naponom nije dovoljna, što u slučaju kvara može uzrokovati električni udar;— izolacijske cijevi koje nadopunjuju unutarnje ožičenje nisu pričvršćene na njihov položaj;— ako je utikač nestandardiziran;Nema mađarskog uputa za uporabu;iNema naznaka za razred II. i navedeni napon (110 – 220 V) razlikuje se od vrijednosti koja se upotrebljava u Mađarskoj (230 V ~).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o niskom naponu i europskom normom EN 60335.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabranu prodaje i povrat od potrošača koji je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Ljepilo na ljepilo „PISTOLA SILVCONA”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Mađarska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 33