Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 33 ( Offentliggjort på: 25/08/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0532/06       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  P37
 
Batchnummer/stregkode:  923156978334
 
Risikotype:  Synsskader
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for skader, fordi det er 5.1mW.Den angivne klasse, dvs. klasse II, er desuden ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 60825.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "laser Pointer" -nøgle, der er i form af en maver, og som sælges i grå emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 6 fotos

2 af 6 fotos

3 af 6 fotos

4 af 6 fotos

5 af 6 fotos

6 af 6 fotos

Varslingsnummer: 0547/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Disse produkter udgør en risiko for forbrændinger.Disse lightere er attraktive for børn, der kan betragte dem som legetøj.Produkterne indeholder ikke nogen brugsanvisning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der virker tiltrækkende på børn, i form af et1.Legetøjsspillemaskine2.Mobiltelefon;3.Mobiltelefon;4.Kuglepen.Mærke:Ukendt.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0534/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi den indre leder af lyset rubs mod betrækket, når søgelyset vendes, og således efter et vist tidsrum kan den grundlæggende isolering af lederne blive beskadiget, og den strømførende del kan komme i berøring med metalovertræk.Desuden er mærkningen ikke korrekt, og der mangler nødvendige oplysninger.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og forbrugernes advarsel. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Spotlight "LUCHERNA"
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0535/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  LNP (on the product), LN (på pakningen) 5LN1 (i brugsvejledningen)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Produktet frembyder en risiko for brand, fordi:— et aftryk af kuglen på lyset (som indeholder strømførende dele, elektriske ledere og komponentterminaler), opvarmes til en temperatur på + 125 C ved prøvning og har en diameter på 6,9 mm (den maksimalt tilladte værdi er 2 mm);stikproppen af stikproppen brænder kontinuerligt, efter at det er blevet fjernet fra flammen, og de brændende dråber af plast afsætter silkepapiret ved brand.Dimensionerne af de spor og intervaller, der er målt på det trykte kredsløb inde i lyset, er mindre end krævet— mærkningen er ukorrekt/utilstrækkelig, herunder at der ikke er nogen angivelse af, at produktet kun må anvendes indvendigt.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forbud mod salg, advarsel til forbrugerne og underretning af dem om tilbagekaldelse, der er pålagt af myndigheden.Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet og forbrugernes advarsel. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Neon-lampe "ELGOTECH"
Oprindelsesland:  Polen
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0536/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:— elchok på grund af snorene i omskifterens omgivelser og kan blive klemt— brand som følge af den termiske prøve efter 4,5 minutter, idet maskinen begyndte at køre ved svingende hastighed, hvorefter den udsendte røg og flammer og er standset;Skade fordi brugsanvisningerne ikke indeholder bestemmelser, som er nødvendige for sikker anvendelse (f.eks. anvendelse i forbindelse med anvendelse udendørs, anvendelse af høreværn, der er nødvendige for driften).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugernes side.

 
Beskrivelse:  Elektrisk boremaskine "POWER GT"Type/model:PG-ID0 (ZIJ-13T) 1200W).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0537/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:— elchok, fordi de indvendige ledninger i omskiftet ikke er korrekt fastgjort og kan komme i berøring med skarpe kanter eller blive klemt;Skade fordi brugsanvisningen ikke indeholder nogle bestemmelser, der er nødvendige for en sikker anvendelse (f.eks. udvidet kabelindstilling i tilfælde af udendørs brug, anvendelse af supplerende greb).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugernes side.

 
Beskrivelse:  Elboremaskine "REDLINE"Type/model:RL/ID0709-760.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0539/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød, Personskader
 
Produktet udgør en risiko for:— elektrisk chok på grund af en varmeprøve under normal drift, hvor den beskadigede metaldel og strømførende metaldele er brudt sammen;— brand som følge af, at lysnettet ikke kan fastgøres fast i forbindelseterminalerneproduktet udsendte røg og flammer under den termiske prøvning;Skade fordi brugsanvisningen ikke indeholder de fleste af de bestemmelser, der er nødvendige for sikker anvendelse, og visse bestemmelser er uklare eller indeholder modstridende instrukser (f.eks. vedligeholdelsesanvisninger, der kan være farlige på grund af manglende ekspertise eller passende værktøjer).Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet og den europæiske standard EN 60745.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg, tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugernes side.

 
Beskrivelse:  Elboringsmaskine "MAN'S FRIEND".Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0525/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mazda
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MPV med 2.3L-motor
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det er muligt, at kraften til styreboltaljer kan løsnes, eller at trisse kan revne på grund af utilstrækkelig tilspændingsmoment for fastgørelsesmøtrikken og tallets utilstrækkelige styrke.Hvis køretøjet fortsat anvendes under sådanne forhold, kan skiven brydes eller være afbrudt, så styrekraften kan øges.Dette kan føre til tab af kontrol over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger og oplysninger til forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0546/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Minimotorcyklister
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PD-049
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skade, fordi:Det sted, hvor en del af det baghjul, der kommer i berøring med den bageste hjul, kommer i berøring med køretøjet, er ubeskyttet, hvilket medfører en risiko for bevikling af en klæder i og skader lemmerne;— der gives ikke de nødvendige advarsler, herunder foranstaltninger, der bør træffes med hensyn til børns sikkerhed, når produktet anvendes, og en klar advarsel om risikoen som følge af en utilstrækkelig afstand mellem en person, der ikke er i berøring med drivkæden, og en kædereaktion af baghjulet.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0548/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel "Buell"
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  XB12X
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På grund af to sammenbringelser, som kan bringe sidebenets ydeevne i fare, kan ledbolten for boltene eller de monteringsbeslag, der holder, gå i stykker, eventuelt uden varsel.Hvis en af disse fejl opstår, kan motorcyklen falde, hvilket kan være til skade eller død.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse:2006 Buell model XB12X Ulyttemotorcykler, bygget mellem den 2005. marts 15 og den 2006. juni 16.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0544/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie, Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skade, fordi:— der er ikke noget andet udslåningssystem— der er ingen sikkerhedsvagt i kædenI modsætning til kravene er rummet mellem stabilisator og baghjul mindre end 175 mm;— Metalelementer i hele rammen har skarpe og slibende kanterI modsætning til kravene er der et fremspring på 8 cm lang fra skruer, bolte, møtrikker og lignende af skruer til skærmen på forhjulet og af huskernes ender.Fastgørelsesskruer må ikke afrundes i enderne.Desuden er koncentrationen af bly og chrom i orangemaling højere end de grænser, der er fastsat i europæisk standard EN 71-3, og produktet udgør dermed en kemisk risiko.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de europæiske standarder EN 71-3 og EN 14765.Salgsforbud, tilbagetrækning fra markedet og pressemeddelelse bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Cykel til børn "BMX12" (ingen specificeret aldersgruppe)Type/model:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0550/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  K.SK/J-40001
 
Batchnummer/stregkode:  5204738400018.
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi skruelåget har et stort uventileret område, og under "slagstyrkeprøven" blev den anden holder brudt, og det genererer "små dele", som kan sluges af barnet og forårsager kvælning.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN 12586.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet.Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Soanden indehaver med clips "JUNIOR'S"Beskrivelse:Hvidt soft holder, med ikonet på to på klemmen, solgt med blågul.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0529/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  26564
 
Batchnummer/stregkode:  3588270026564
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder "små dele", der kan sluges af børn.Byggestenene er legetøj, der let kan holdes og spilles af børn under 36 måneder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Det alfabet, der udskriver "Ludi" Bois, det såkaldte "Ludi "Bois".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0530/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder "små dele", der kan sluges af børn.Byggestenene er legetøj, der let kan holdes og spilles af børn under 36 måneder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Tal af træpyramide (af typen "stage")
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0531/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Udstyr til dyr til zoologiske haver
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi den indeholder "små dele", der kan sluges af børn.Legetøjet er beregnet til børn under 36 måneder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Produktet opfylder ikke legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-1.Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lastvogn, "Xinsheng" (puslespil af træ)
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0541/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  85359
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for forgiftning som følge af høj metaloverførsel i maling.Den røde belægning indeholder 550 mg/kg opløseligt i bly og 98 mg/kg chrom.Den grænse, der er fastsat i europæisk standard EN 71-3 for opløseligt bly i legetøj, er 90 mg pr. kg og for opløseligt chrom 60 mg pr. kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Puslespil af træ på rack "Woolpro"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0542/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  X-94019
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt frembyder en risiko for forgiftning som følge af høje toksiske mængder af gul og sølvmaling på biler.Den gule belægning indeholder 1 549 mg pr. kg opløseligt bly og 233 mg/kg chrom.Sølvbelægning indeholder 291 mg pr. kg opløseligt bly og 75 mg/kg chrom.Den grænse, der er fastsat i europæisk standard EN 71-3 for opløseligt bly i legetøj, er 90 mg pr. kg og for opløseligt chrom 60 mg pr. kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard EN 71-3.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig stop for salg og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Sportsbil "Modern Speed Toys — Funny Toys"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0533/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Forbudte azofarvestoffer anvendes til fremstilling af dette produkt.Opdeling af en eller flere azofarvestoffer kan danne kræftfremkaldende aminer.220 mg/kg 2,4-toluylendiamin (CAS nr.:95-80-7) blev fundet i den røde del af stoffet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  For 100 % af bomuld for mænd til flannel "NKD".Type/model:"St. Moritz" (St. Moritz) fnelte, art. nr. 1426117, til ASEAN-kode 2014261172558 (i Tyskland) eller art. nr. 1426119 (i Østrig).
Oprindelsesland:  Bangladesh
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0538/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, da det indeholder forbudt kræftfremkaldende aromatisk 3,3-dimethoxybenzidin (målt værdi 144 mg.kg-1) og formaldehyd (målt værdi 23,5 mg kg-1).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet og advarsel til forbrugerne efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Dreng's korte indslag, DMD 8,Beskrivelse:Bod's trusser, strikvarer.Størrelse:op til 1 år.Oplysninger på etiketten:Fremstillet i CHINA, 100 % bomuld, DMD 8.Farve:mørkeblåt med et tryk på forsiden af en traktor med påskriften "TRACTOR".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0543/06       
Kategori:  Kommunikations- og medieudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Produktet udgør en risiko for forbrændinger, fordi der under visse sjældne betingelser er en forhøjet risiko for, at en battericelle kan overvarme eller fange brand som følge af tilstedeværelsen af metalpartikler i cellen.Varen er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet.Der er indberettet 11 tilfælde af overopvarmning, hvoraf ingen medførte personskader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Computerbatteripakke, "Dell"Type/model:1K055, C5340, D6024, JK616, U5867, X5333, 3K590, C5446, D6025, JD617, U5882, X5875, 59474, C6269, F2100, KD494, W5915, X5877, 6P922, C6270, F5132, M3006, X5308, U1333, C2603, D2961, GD785, RD857, X5329, Y4500, C5339, D5555, H3191, TD349, X5332 OG Y5466.De pågældende batterier sælges separat eller sammen med følgende bærbare l-bærbare computere:D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, D620, D800 og D810Inspjern 500M, 510M, 600M, 6000, 6400, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, XPS, XPS Gen2, XPSM1710, XPS M1710 og Dell-Precision (TM), M20- og M70-mobile arbejdsstationer.
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0527/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2FW04345
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en risiko for hudirritation, da det indeholder hydroquinon ved koncentrationer på mellem 3,5 % og 3,6 % w/w.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Forhandlerens frivillige udtræden af markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Fløde "Paris Fair & Hvid Whiping Cream"Udløbsdato 12/09.
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0526/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  SW-059
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsstandarderne.Under prøvningerne var temperaturen ved indfødning af blystrenge højere end de tilladte øvre grænser.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.Information til forbrugerne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk kontaktrist — rister "DIXAN"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0528/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PW-1050p/MWST-1
 
Batchnummer/stregkode:  8 713439 143560
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— det er kun muligt at indsætte et bistik i et eurostik i adapterens stikkontakt.— må ikke være til hinder for, at der kan indsættes enpolet, når stiften presses mod lukkere med en kraft på 40 N.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsstandarderne.Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  En Plug adapter "Trust"
Oprindelsesland:  Nederlandene
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0540/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Produktet udgør en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:— temperaturregulator og termisk begrænsning den samme aktør, som ikke er tilladt, da termisk grænse ikke virker, hvis kontaktoptorens kontakter svejses til hinandenEn åbning af skiftet (kontrahent) er ca. 0,5 mm, mens kravet er 3,0 mm;— der mangler låsehul fra den del af jord'en, som ligger på den pågældende terminal;At der ikke er noget forbindelsesdiagram, når produktet er forbundet med hinanden— Der mangler anordninger, der er nødvendige for at fastgøre produktet på væggen;— brugsvejledning og mærkning er uklar, defekt og/eller selvmodsigende.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Apparater til opvarmning af sauna "TMS-TOOLS"Type/model:Type:PSAU-60NS, EAN:6 405086 002506.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0545/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  KR1000LCDV
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med risiko for elektrisk stød, da der ikke er tilstrækkelig elisolering mellem netspændingen og det sekundære kredsløb (USB-stik).Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 62040.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  UPS (ikke-afbrydelig forsyning) "AEC"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0549/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  HB6720
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Isolering mellem metaldele og strømførende dele er ikke tilstrækkelig, hvilket kan medføre elektrisk stød i tilfælde af svigt.Skal de isoleringsrør, der supplerer den interne kabler, ikke være fastgjort i deres position;Stik — stik er ikke-standardiseret.— der er ingen ungarsk brugsvejledning;samt— der er ingen angivelse af klasse II, og den angivne spænding (110-220 V) afviger fra den værdi, der anvendes i Ungarn (230 V ~).Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lifepistol "PISTOLA SILICOA"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 33