Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 33 ( Zveřejněno: 25/08/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0532/06       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  P37
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  923156978334
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože ozářenost laserového ukazovatele je 5.1 mW.Kromě toho uvedená třída, tj. třída II, není v souladu s evropskou normou EN 60825.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Hlavní držitel laseru ve tvaru otáčivého revolveru, prodávaný na šedém obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 6 fotografií

2 ze 6 fotografií

3 ze 6 fotografií

4 ze 6 fotografií

5 ze 6 fotografií

6 ze 6 fotografií

Číslo varování: 0547/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tyto výrobky představují riziko popálenin.Tyto zapalovače jsou atraktivní pro děti, které je mohou považovat za hračky.Výrobky neobsahují návod k použití.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Zapalovače atraktivní pro děti ve formě1.Zařízení pro hraní hazardních her hračky;2.Mobilní telefon;3.Mobilní telefon;4.Kuličkový pero.Značka:Neznámý.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0534/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní vodič světla je proti krytu, když se obstojí v centru pozornosti, tedy po určité době, kdy může dojít k poškození základní izolace vodičů, a živá část může přijít do styku s kovovým krytem.Kromě toho jsou označení nesprávné a chybí potřebné informace.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu a upozornění distributora od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bodový světle ‚LUCERNA‘
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0535/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  LNP (na výrobku), LN (na obalu) 5LN1 (v návodu k použití)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:— potisk kuličky na plastovém krytu světla (které obsahuje živé části, holé vodiče a koncová zařízení) zahřátého na teplotu +125 C při zkoušení a průměru 6,9 mm (maximální přípustná hodnota je 2 mm);plastový držák zátce po odstranění z plamene a hořící kapky plastu zahoří nepřetržitě;Rozměry stop a vzdálenosti měřené na tištěných obvodech uvnitř světla jsou menší, než je požadováno;— označení je nesprávné/nedostatečné, včetně toho, že nic nenasvědčuje tomu, že by výrobek měl být používán pouze uvnitř.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60598.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Zákaz prodeje, varování spotřebitelů a informování těchto spotřebitelů o stažení z oběhu.Dobrovolné stažení z trhu a upozornění distributora od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Neon lamp ‚ELGOTECH‘
Země původu:  Polsko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0536/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:— elektrický šok proto, že dráty v okolí spínače jsou nevypevněné a mohou být uskřípnuty;— požár, protože během tepelné zkoušky začal stroj po 4,5 minutách pracovat při kolísajících otáčkách, poté se vyzařoval kouř a plameny a zastavil se;— zranění proto, že návod k použití neobsahuje ustanovení požadovaná pro bezpečné použití (např. použitelná šňůra s rozšířením v případě venkovního použití, použití chrániče sluchu, které jsou vyžadovány pro provoz).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Elektrické vrtné stroje „POWER GT“Typ/model:PG-ID0 (ZIJ-13T) 1200W).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0537/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:— elektrický šok vzhledem k tomu, že v okolí spínače je vnitřní dráty řádně nezpevněny a mohou přijít do styku s ostrými hranami nebo se uchylují;— zranění, protože návod k použití neobsahuje některá ustanovení požadovaná pro bezpečné použití (např. prodlužovací kabel v případě venkovního použití, použití doplňkové přilnavosti).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Elektrická vrtací stroj „REDLINE“Typ/model:RL/ID0709–760.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0539/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko:— elektrický šok vzhledem k tomu, že během tepelné zkoušky došlo během běžného provozu k poškození, které je poškozené příčinou poruchy mezi přístupnými kovovými částmi a živými částmi;— požár, protože základní kabel nelze pevně uchytit na spojovacích terminálech;během tepelné zkoušky se výrobek zbavil kouře a plamene a zastavil;— zranění proto, že návod k použití neobsahuje většinu ustanovení požadovaných pro bezpečné použití a některá ustanovení jsou nejasná nebo obsahují protichůdné pokyny (např. pokyny pro údržbu, které by mohly být nebezpečné v nedostatku odborných znalostí nebo vhodných nástrojů).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a evropskou normou EN 60745.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Elektrovrtný stroj „MAN FRIEND“.Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0525/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mazda
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MPV s motorem 2.3L
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Je možné, že hnací čerpadlo posilovače posilovače řízení může být uvolňováno nebo je možné prasknout z důvodu nedostatečného utahovacího momentu fixačního jádra a nedostatečné síly kladky.Pokud je vozidlo i nadále používáno za takových podmínek, může být kladkostroje rozbitá nebo vypnuta, což umožní, aby se ovládací síla řízení zvýšila.To může vést ke ztrátě ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem a informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0546/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Mini motorky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PD-049
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko újmy, protože:Při styku s pohonným řetězcem a řetězem zadního kola nejsou chráněny, což vede k nebezpečí likvidace látkových látek a jejich poranění;Potřebné varovné informace nejsou k dispozici, včetně opatření, která by měla být přijata, pokud jde o bezpečnost dětí při používání výrobku, a jasné upozornění na nebezpečí vyplývající z nedostatečné vzdálenosti osoby od nechráněného místa styku s řízením a řetězem zadního kola.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis: 
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0548/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl „Buell“
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  XB12X Ulysses
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku dvou shromažďovacích otázek, které by mohly ohrozit výkon boční strany, by se otočný čep k bočním letovému úseku nebo šrouby pro montáž mohly rozbít, pokud možno bez výpovědi.Pokud dojde k některému z těchto závad, mohl by motocykl případně způsobit zranění nebo smrt.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Model Bell XB12X Ulysses, vyrobený v období od března 15 do června 16 (model XB2006X), 2006.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0544/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko újmy, protože:Neexistuje druhý systém porušení předpisů;V řetězci neexistuje bezpečnostní ochranný kryt;— v rozporu s požadavky je prostor mezi stabilizátorem a zadním kolem ve výšce menší než 175 mm;Kovové prvky nad rámem mají ostré a abrazivní hrany;— na rozdíl od požadavků, přesah šroubů, upevnění blatníku na předním kole a konce zlomů je pak více než 8 cm;Upevňovací šrouby nejsou na koncích zaokrouhleny.Kromě toho je koncentrace olova a chrómu v oranžové barvě vyšší než limity stanovené v evropské normě EN 71–3, a výrobek tak představuje chemické riziko.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tento výrobek není v souladu s evropskými normami EN 71–3 a EN 14765.Zákaz prodeje, stažení z trhu a tisková zpráva nařízená orgánem.

 
Popis:  Jízdní kolo pro děti „BMX12“ (žádná stanovená věková skupina)Typ/model:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0550/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  K.SK/J-40001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204738400018.
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože tento spojovací prostředek má velký nevětraný prostor a během „zkoušky odolnosti proti nárazu“ byl porušený výrobek rozdělen, čímž vznikl „malé části“, které může spolknout dítě, které způsobuje zalknutí.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN 12586.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce.Tisková zpráva byla vydána. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sonový držitel klip „JUNIOR“Popis:Bílé barevné sjiného držáku, s ikonou dvou medů na klipu, které se prodávají v modrozerově žlutém balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0529/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  26564
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3588270026564
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje „malé části“, které by děti mohly spolknout.Stavební bloky jsou hračky, které lze snadno držet a hrát u dětí mladších 36 měsíců.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Výstavba chariot Bois Bois“ (sytě zbarvený dřevěný stavební blok).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0530/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje „malé části“, které by děti mohly spolknout.Stavební bloky jsou hračky, které lze snadno držet a hrát u dětí mladších 36 měsíců.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Dřevěné pyramidové hodnoty ve tvaru kvádru (vyrovnávací hra)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0531/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kamion v zoologické zahradě
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože obsahuje „malé části“, které by děti mohly spolknout.Hračka je určena dětem do 36 měsíců.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–1.Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Dřevěné hračky „Xinsheng“ (puzzle puzzle)
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0541/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  85359
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko otravy v důsledku vysokých úrovní přenosu kovů v barvách.Červený povlak obsahuje 550 mg na kg rozpustného olova a 98 mg na kg chromu.Mezní hodnota stanovená evropskou normou EN 71–3 pro rozpustné olovo v hračkách je 90 mg/kg a pro rozpustný chrom 60 mg na kg.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dřevěné puzzle na stojánku na stojan „Woolpro“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0542/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-94019
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko otrav z důvodu vysoké toxicity žluté a stříbrné barvy na automobilu.Žlutý povlak obsahuje 1 549 mg na kg rozpustného olova a 233 mg na kg chromu.Stříbrnou povrchovou úpravu obsahuje 291 mg na kg rozpustného olova a 75 mg na kg chromu.Mezní hodnota stanovená evropskou normou EN 71–3 pro rozpustné olovo v hračkách je 90 mg/kg a pro rozpustný chrom 60 mg na kg.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou EN 71–3.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné zastavení prodeje a zpětné převzetí od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Sportovní automobil „Moderní vysokorychlostní Toys – Funny Toys“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0533/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Při výrobě tohoto produktu se používají zakázaná azobarviva.Členění jedné nebo více azoskupin může vytvářet karcinogenní aminy.220 mg/kg 2,4-toluendiaminu (CAS:95–80–7) byla nalezena v červené části tkaniny.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pánské košile „NKD“ (100 % bavlna).Typ/model:„St. Moritz“ tričko, článek 1426117, kód EAN 2014261172558 (v Německu) nebo článek 1426119 (v Rakousku).
Země původu:  Bangladéš
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0538/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko pro spotřebitele, protože obsahuje zakázané karcinogenní aromatické aminy 3,3-dimethoxybenzidin (naměřená hodnota 144 mg.kg-1) a formaldehyd (naměřená hodnota 23,5 mg.kg-1).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany distributora (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu a upozornění spotřebitelů nařízené orgánem

 
Popis:  Chlapce „DDMD 8“Popis:Chlapce po chlapce, výrobky z pleteného zboží.Velikost:do 1 roku.Informace na etiketě:Vyroben IN CHINA, 100 % bavlna, DMD 8.Barva:tmavě modrá, vytiskne se na přední část traktoru s nápisem „TRACTOR“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0543/06       
Kategorie:  Komunikační a multimediální vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Požár
 
Výrobek představuje riziko popálení, protože za určitých vzácných podmínek existuje zvýšené riziko, že do buňky dojde z důvodu přítomnosti kovových částic v buňce převednutí nebo požár baterie.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.Bylo hlášeno 11 incidentů souvisejících s přehřátím, které neměly za následek zranění osob.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Balíček pro baterie „Dell“Typ/model:1K055, C5340, D6024, JK616, U5867, X5333, 3K590, C5446, D6025, JD617, U5882, X5875, 59474, C6269, F2100, KD494, W5915, X5877, 6P922, C6270, F5132, M3006, X5308, U1333, C2603, D2961, GD785, RD857, X5329, Y4500, C5339, D5555, H3191, TD349, X5332, Y5466.Dotčené baterie se prodávají samostatně nebo s těmito notebooky společnosti Dell:Zeměpisná šířka D410, D500, D505, D510, D520, D600, D610, D620, D800, D810;Inspinum 500M, 510M, 600M, 6000, 6400, 8500, 8600, 9100, 9200, 9300, XPS, XPS Gene2, XPSM1710, XPS M1710 a Dell Precision (TM) M20, M60 a M70, mobilní pracovní stanice.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0527/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2FW04345
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko podráždění kůže, protože obsahuje hydrochinon v koncentraci mezi 3,5 % – 3,6 % hmotnostních.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany maloobchodníka. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Krémová „Paris Fair & White Whitehing Cream“Konec platnosti odchylky 12/09.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0526/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  SW-059
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek není v souladu se standardy nízkého napětí.Během zkoušek byla vyšší teplota ve formě olověných lan vyšší než povolené horní meze.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.Informace pro spotřebitele.

 
Popis:  Elektrické kontaktní mřížce – pračka „DIXAN“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0528/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PW-1050p/MWST-1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8 713439 143560
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:— je možné vložit pouze jeden kolík eura na zásuvkové části adaptéru,Žaluzie však nebrání tomu, aby byl přišpendlen jednopólový, když se kolík v náklopu stlačí silou 40 N.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Tento výrobek není v souladu se standardy nízkého napětí.Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Jeden lukový adaptér „Trust“
Země původu:  Nizozemsko
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0540/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem a požáru, protože:Regulátor teploty a tepelná ochrana se řídí stejným stylem, který není povolen, neboť tepelný limit nefunguje, jestliže se kontakty daného terče vzájemně svaří;Zapínání spínače (stykače) je přibližně 0,5 mm, zatímco požadavek je 3,0 mm;— aretační otvor chybí z koncové části uzemňovacího terminálu;— v místě připojení přípravku chybí schéma připojení;Chybí zařízení pro upevnění na stěnách;Návod k použití a zařízení a označení jsou nejasná, vadná a /nebo rozporuplná.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Saunová topná zařízení „TM-TOOLS“Typ/model:Typ:PSAN U-60NS, EAN:6 405086 002506.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0545/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  KR1000-LCD
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože není dostatečná elektrická izolace mezi částí síťového napětí a sekundárním okruhem (konektor USB).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 62040.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Zařízení UPS (zdroje nepřerušovaného napájení) „AEC“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0549/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HB6720
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Izolace mezi kovovými částmi a živými částmi není dostatečná, což může způsobit úraz elektrickým proudem v případě poruchy;Izolační trubky, které doplňují vnitřní rozvody, nejsou ve své poloze připevněny;— vidlice je nestandardizována;Neexistuje žádný maďarský návod k použití;a— není žádné označení třídy II a uvedené napětí (110–220 V) se liší od hodnoty použité v Maďarsku (230 V ~).Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s evropskou normou EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Lepená děla „PISTOLA SILICONA“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 33