Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 15 ( Offentliggjort på: 15/04/2016)
Notifikation A12/0310/16 offentliggjort i rapport nr. 10 af 11/03/2016 er blevet permanent fjernet, efter at risikoen er blevet afklaret af de anmeldende myndigheder.Produktbeskrivelsen af notifikationer A12/0328/16, A12/0329/16 og A12/0330/16, som blev offentliggjort i rapport nr. 11 af 18/03/2016, blev ændret efter anmodning fra den anmeldende nationale myndighed.Notifikation A11/0092/15 offentliggjort i rapport nr. 44 af 06/11/2015 er blevet opdateret med oplysninger om yderligere modeller, der er berørt, på anmodning af den anmeldende nationale myndighed.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0429/16       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Mobiltelefonsagen
 
Mærke: Glitter
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Miljø
 
Det ydre plastlag indeholder 0,44 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Det er forbudt at markedsføre og anvende artikler, der indeholder SCCP.SCCP forbliver i miljøet, er toksiske for organismer, der lever i vand, i lave koncentrationer, bioakkumuleres hos vildtlevende dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet overholder ikke forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP Regulation).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Mobiltelefon med hvid og sort skrift.
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0430/16       
Kategori:  Smykker
 
Produkt:  Halskæde
 
Mærke: ZARA
 
Navn: ZARA ACCESSORIES collection
 
Type/modelnummer:  7056/001/050
 
Batchnummer/stregkode:  07056001050035
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder cadmium (målt værdi:op til 90 % af vægten).Cadmium er skadeligt for menneskers sundhed, fordi det akkumuleres i kroppen og kan skade organer og/eller fremkalde kræft.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Stor halskæde bestående af metalringe og røde, hvide og hvide perler.Produktet er fastgjort til sort pap med henblik på fremvisning.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Norge
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Spanien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0447/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lygte
 
Mærke: IKEA
 
Navn: GOTHEM
 
Type/modelnummer:  Bundlampebase, ref:80303041, tabel lyskilde 35, ref:60303023, tabel lyskilde 45, ref:60303037
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Kablet i lygten blev snoet under samlingen og kan derfor være blevet beskadiget.Det beskadigede kabel kan komme i kontakt med lampens metaldel, som derfor kan blive strømførende.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Gulv- og bordlamper.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Cypern, Frankrig, Grækenland, Ungarn, Irland, Portugal, Slovakiet

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0452/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Torch
 
Mærke: SHUNLE
 
Navn: LED High Power Strong Light Searchlight
 
Type/modelnummer:  BL-T8830 (på produktet);8830 (på emballagen)
 
Batchnummer/stregkode:  6 944800 888304
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Tværsnitsarealet af trådene er utilstrækkeligt:i korte kredsløb kan tråde overvarme og forårsage brand.Strømførende dele kan også berøres, når lysnettet forbindes, eftersom dimensionerne på stikprop ikke er egnet, og beskyttelsesdækningen for lysdioder kan fjernes manuelt under opladning, så der ikke er adgang til strømførende dele.Desuden har lagerrummet skarpe kanter, der kan beskadige isoleringen af lysnettet.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Batteriet kan oplades via et indbygget ledningskabel, som placeres i en opbevaringsrum.Emballage:farverigt papkasse.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0428/16       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Løft af køretøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  QJY-B4000
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det automatiske mekaniske låsesystem for bærende arme har aflange huller, og der er derfor risiko for, at det udløses.Låsen af systemet afhænger af en grundig justering og stramning, som kan forventes ikke at blive foretaget under normal brug.Hvis medtagning af våben bevæger sig fra understøtningsstillingen under brug, kan brugeren falde og knuse brugeren.Der blev rapporteret om en dødsulykke.Produktet opfylder ikke kravene i maskindirektivet og den relevante europæiske standard EN 1493.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere

 
Beskrivelse:  Lift, der er beregnet til hjulfrie løft af køretøjer på op til 4 000 kg.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Danmark
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Norge

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0435/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep
 
Navn: Cherokee
 
Type/modelnummer:  Type:KLEF-typegodkendelse:E4 * 2007/46 * 0783 * 01
 
Batchnummer/stregkode:  Model år 2016.
 
Risikotype:  Brand
 
Vandet kan trænge igennem de kabelforbindelsesstik af den elektriske betjeningsanordning til bagdøren, som kan forårsage en brand, også efter at motoren er slukket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Grækenland, Irland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0436/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Citroen
 
Navn: C3, C4, C3 Picasso, C4 Picasso, DS3, DS4, C4 Cactus
 
Type/modelnummer:  Typer:SH, S, N, 3, 0;EF-typegodkendelse:E2 * 2001/116 * 0371 * 26;E2 * 2007/46 * 0003 * 36, 38, 39;E2 * 2007/46 * 0040 * 24, 26;E2 * 2007/46 * 0356 * 11, e2 * 2007/46 * 0440 * 05
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 7. januar og den 23. februar 2016.
 
Risikotype:  Brand
 
Olie kan lække fra turboladeren på varme motorer, hvilket kan føre til en brand, selv efter at motoren er blevet slukket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Danmark, Finland, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0437/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 208, 2008, 308, 3008, 5008
 
Type/modelnummer:  Typer:C, L, 0U, 0;EF-typegodkendelse:E2 * 2007/46 * 0070 * 30, e2 * 2007/46 * 0405 * 11, e2 * 2001/116 * 0377 * 23, e2 * 2007/46 * 0004 * 20, e2 * 2007/46 * 0405 * 12
 
Batchnummer/stregkode:  De berørte køretøjer blev fremstillet mellem den 7. januar og den 23. februar 2016.
 
Risikotype:  Brand
 
Olie kan lække fra turboladeren på varme motorer, hvilket kan føre til en brand, selv efter at motoren er blevet slukket.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Finland, Island, Irland, Μalta, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0450/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Dæk
 
Mærke: Continental
 
Navn: ContiSportContact 5P
 
Type/modelnummer:  235/35ZR19 (91Y) XLECE-typegodkendelser:R30:0247491R117:023296 S2WR2
 
Batchnummer/stregkode:  Byggeår 2015.Koder:Punkt CP2VN6XP og ugen med kode 3515-3615.
 
Risikotype:  Personskader
 
Deformation af dækket kan medføre gnidning mellem køretøjets dæk og komponenter, hvilket kan føre til, at dækket svigter på grund af løsrivning af slidbane.Desuden kan dæksvigt som følge af høj hastighed være mulig.Hvis dækket ikke kan føre til en ulykke.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Bildæk
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig, Danmark, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0451/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Opel
 
Navn: Antara
 
Type/modelnummer:  Chassisnumre, der varierer fra B 0027810 til F B 066152.
 
Batchnummer/stregkode:  Model 2011-2015
 
Risikotype:  Brand
 
Den lavere overdækning af motorrummet kunne blive overophedet, hvilket kunne føre til en brand i diesel-filterets areal.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Grækenland, Norge, Slovakiet, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0457/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Kia
 
Navn: Soul
 
Type/modelnummer:  PSEV
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
En fejl, hvormed styrekassen kan styre køretøjet, kan medføre, at føreren ikke er i stand til at styre køretøjet korrekt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0433/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plylegetøj
 
Mærke: Best all
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NUMMER:905608
 
Batchnummer/stregkode:  8581939056082
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Vulsten kan let skilles fra en halskæde.Små børn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lilla unin med sølvvinger, rosa manske, rosa hale og hvid vulster.Der er vedlagt en papiretiket med oplysninger om producenten og importøren.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0434/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: iKO
 
Navn: Beauty Fashion - CINDERELLA (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Type/modelnummer:  Nr. 616 (på emballagen)N: 115983 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  8585030115983 (på etiketten)
DET PÅGÆLDENDE PRODUKT KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialets plastmateriale, armene og dukkens ben indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi op til 22,9 % vægtprocent).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.Plastmaterialet fra dukkens arme og ben indeholder også diisononylphthalat (DINP) (målt i vægt 1,01 %).I henhold til REACH-forordningen er DEHP forbudt i alle former for legetøj, og småbørnsartikler og DINP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med lang bladshd, der er blank og rødsko.Højde:30 cmPakket i papkasse med gennemsigtigt plastvindue på forsiden.PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0438/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastikdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Dominator
 
Type/modelnummer:  Nr.: 811 (på emballagen)STF204132 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  6991202041325 (på etiketten)
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra lederen af dukken indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 21,8 % vægtprocent).Denne phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage skade på forplantningssystemet.I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plasticdukke med lang blad-hår og en blank påklædning.Pakken omfatter også en håndtaske, fire bladkløver og to kjoler.Pakket i papkasse med gennemsigtigt plastvindue på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0440/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Sækkehed
 
Mærke: HT Toys
 
Navn: PIRATE AIR GUN SET
 
Type/modelnummer:  Nr. 2051
 
Batchnummer/stregkode:  017251020510
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Sugekopper kan let skilles fra projektiler og kan puttes i munden af et barn og blokere luftvejene.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Plastlegetøjsvåben og tre projektiler med sugekopper og to konkurrenceskygninger.Emballage:blister og pap.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0444/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Oppustelig kane
 
Mærke: Splash
 
Navn: Junior Canoe
 
Type/modelnummer:  ASTM F-963 Art. nr. 9135
 
Batchnummer/stregkode:  8712427091357
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mundstykket i kanoen indeholder diisononylphthalat (DINP) (målt værdi:op til 47 % vægtprocent) og di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:0,127 % i vægt).I henhold til REACH-forordningen er phthalater DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, og phthalaterne DINP, DNOP og DIDP er forbudt i legetøj eller småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Farverige oppustelige kano-.Emballage:plastpose og -kartonStørrelse:102 x 56 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0431/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til spædbørn
 
Mærke: NECIX'S
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  NR.:2088
 
Batchnummer/stregkode:  3600684120888
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små dekorative elementer kan let afmonteres.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsel til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Beklædning til spædbørn bestående af to dele:en hvid kegledragt og en hvid sokkel.Begge dele er dekoreret med røde/lyserøde dekorationer og rhodinesten.Der er vedlagt en kortmærkning med identifikationsoplysninger.Størrelse:62-3M
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0441/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Babyfodtøj
 
Mærke: ATTIPAS
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AP03 Green
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De dekorative knapper kan let løsne sig.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet ikke er i overensstemmelse med den relevante nationale standard UNE 40902.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Hvide og grønne støvler med dekorative knapper.Stikprøvestørrelse 21.Boerne emballeres i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Republikken Korea
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0442/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: LACOSTE (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET.
 
Risikotype:  Personskader
 
Snorelsen i taljeområdet kan blive fanget i forbindelse med barnets forskellige aktiviteter, eventuelt med personskade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebenklæder til børn, som er beregnet til børn op til 14 år.På venstre ben er der et broderi mønster af en krokodille og påskriften "LACOSTE".PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0443/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Benklæder til børn
 
Mærke: Kyex Kids
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  model:58254-10, styleche:RJG-51-239;"SLIM-faste", "Kyex Kids 58254-10".
 
Batchnummer/stregkode:  19345778
PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET.
 
Risikotype:  Personskader
 
Snorelsen i taljeområdet kan blive fanget i forbindelse med barnets forskellige aktiviteter, eventuelt med personskade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnebenklæder til børn på op til 14 år med snore i taljeområdet.I venstre ben er der et broderede mønster "1969".PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET.
Oprindelsesland:  Tyrkiet
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0448/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnejakke
 
Mærke: Glorious
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GFY-2946
 
Batchnummer/stregkode:  5999032729469
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet udgør en stranguleringsrisiko på grund af snorets rækkevidde med snoede i enderne i kaletten.Snoren er fremstillet af elastisk, og hvis et barn trækker det, kan snoren fortage imod øjnene og udsættes for skader.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnejakke med gråt omslag til børn.Foret har en hætte med en elastisk snor, som har plastemand i enderne.Produktet findes i forskellige farver.Størrelse:98-128
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0449/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Beklædning til børn
 
Mærke: H.Plenty
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ZF-1121
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Den snor med frie ender, der anbringes i kaletten, kan blive klemt under barnets forskellige aktiviteter, hvilket fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Et blåt udstyr til drenge, der består af benklæder, en lavkonjunktur med en hætte og lynlås.Kaletten har en ikke-fast snor med frie endestykker.Varen er dekoreret med grønne striber og påskrifter.Størrelser:134, 140, 146, 158, 164
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0432/16       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: Shenzhen Yongchangda Electronics
 
Navn: CoDetector
 
Type/modelnummer:  YK-CO/H (220V)
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Produktet er ikke tilstrækkeligt følsomt med hensyn til påvisning af carbonmonoxid.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Destruktion af produktet, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere (Fra: Distributør, Forhandler)

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxiddetektor i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0445/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ansigtstoner
 
Mærke: khadi
 
Navn: Rosenwasser Absolut naturrein
 
Type/modelnummer:  Lov om mælk og fedtstoffer.04/2015 udløber 12/2017
 
Batchnummer/stregkode:  Batch.R 04, EAN:8906020511293
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet har et for stort indhold af aerobe mesofile bakterier (målt værdi op til 1300 CFU/g).Produktet kan navnlig forårsage infektion eller hudirritation, hvis det anvendes på tør og beskadiget hud.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Rødshud-produkt i en gennemsigtig plastflaske med et sort skruelåg (volumen 210 ml).Farveløs væske med gråt bundfaldEn sprayform er løseligt fastgjort til flasken.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0446/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Tilsløringskappel
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Horror Make-up Set
 
Type/modelnummer:  Artikel 60566
 
Batchnummer/stregkode:  4032037540521Parti nr. 15030278
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Den røde væske indeholder methylisothiazolinon (målt værdi 276 mg/kg).Dette konserveringsmiddel kan fremkalde kontaktallergi.Varen er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  3 makeupsticks (1-rødt, 2 hvidt), 1 rør med en rød væske ("falsk blod"), en applikator, der er fastgjort til en karton med et plastomslag.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0453/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Shampoo & Bratgel
 
Mærke: malef
 
Navn: Barbie Shampoo & Bath gel
 
Type/modelnummer:  Produktref.:BA933
 
Batchnummer/stregkode:  5206642000933, LOT:1450174
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er mikrobiologisk kontamineret:det indeholder Pseudomonas spp. og et højt indhold af aerobe mesofile bakterier (målt værdi op til 6.8 x 10Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Shampoo & badegel i en mørk, lyserød plastbeholder (1 000 ml) med en hvid automat i toppen.Beholderen bærer rosa, stikkende etiketter med billede af en pige (på forsiden) og information om produktet og distributøren (på bagsiden) på græsk og engelsk.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0454/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Bagel
 
Mærke: malef
 
Navn: Omicron Luxury Bath Gel
 
Type/modelnummer:  Produktref.:OM-302;Magnolia og Organic Aloe Vera
 
Batchnummer/stregkode:  5206642002302, LOT:1547001
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er mikrobiologisk kontamineret:det indeholder Pseudomonas spp. og et højt indhold af aerobe mesofile bakterier på højt niveau (målt værdi 3.5 x 10 CFU/g).Varen er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Bkargel i en hvid og lilla plastbeholder (300 ml) med et sort skruelåg.Beholderen indeholder oplysninger om produktet og distributøren på græsk og engelsk.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0455/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Shampoo & badegel
 
Mærke: American Greetings /, malef
 
Navn: Φραουλίτσα ('Fraoulitsa'/'Strawberry') Shampoo & Bath gel
 
Type/modelnummer:  Produktref.:1908
 
Batchnummer/stregkode:  5206642000124, LOT:1150029
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er mikrobiologisk kontamineret:det indeholder Pseudomonas spp. og et højt indhold af aerobe mesofile bakterier (målt værdi 1.5 x 10 ct cfu/g).Varen er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Shampoo & badegel i en hvid plastbeholder (300 ml) afpipetteres på toppen.Tanken er dekoreret med jordbær og et billede af tegneserien (på forsiden) og oplysninger om produktet og fabrikanten (på bagsiden) på græsk og engelsk.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0456/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Shampoo & Bratgel
 
Mærke: malef
 
Navn: OMICRON KIDS Shampoo & Shower Gel
 
Type/modelnummer:  Produktref.:OM-425;Chaomille & æterisk olie på lavendel
 
Batchnummer/stregkode:  5206642002425, LOT:1547003
 
Risikotype:  Mikrobiologisk
 
Produktet er mikrobiologisk kontamineret:det indeholder Pseudomonas spp. og et højt indhold af aerobe mesofile bakterier (målt værdi 1.1 x 10 ct cfu/g).Varen er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Shampoo & Bath gel i en hvid plastbeholder (400 ml) med lilla loft i toppen.Beholderen er dekoreret med en smæt blå stjerne og billeder af blomster (forsiden) og information om produktet og fabrikanten (bagside) på græsk og engelsk.Produktet blev pakket i en hvid og blå papkasse.
Oprindelsesland:  Grækenland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0439/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  USB-strømforsyning
 
Mærke: Système U
 
Navn: Adaptateur Secteur
 
Type/modelnummer:  Ref. 009618
 
Batchnummer/stregkode:  15W14.EAN:3256224756484.Fremstillet i 2015.Første markedsføring pr. 4. maj 2015
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er ingen elektrisk isolering (forstærket isolering) mellem primærkredsløbet og transformerens sekundære kredsløb.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60950.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  USB-strømforsyning med 2 USB-porte, solgt i blisterpakning.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A11/0036/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plylegetøj
 
Mærke: Kalidou
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ref.:770731
 
Batchnummer/stregkode:  3453131113366 — fremstillet i 2014
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Det er let tilgængeligt på grund af visse sømmers svaghed, at et stykke fibermaterialer af legetøjet er tilgængeligt.Fyldmaterialet kan medføre kvælning, hvis barnet putter det i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Småt hvidt legetøj, der forestiller en kanin med røde søører, ca. 8 cm høj, og med et kabelkredsløb fastgjort til hovedet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0037/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Blødt legetøj/plyvarmere
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: TU
 
Type/modelnummer:  Ref.:285069, 0546244, TP 328
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:2850690000006, Batch:W33-2015
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Legetøjets fiberfyldmateriale er let tilgængeligt på grund af visse sømmers svaghed.Fyld kan medføre kvælning, når barnet putter det i munden.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugere, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Blød legetøj i form af en penin (hvid front;gråt ryglæn, flipperum og en del af hovedet;gule fødder) kan opvarmes i mikrobølgeovn.Produktet har to fastgjort papetiketter.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 15

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A11/0035/16       
Kategori:  Byggevarer
 
Produkt:  Carbonmonoxiddetektor
 
Mærke: Stabo
 
Navn: CO Alarm II
 
Type/modelnummer:  Artikelnummer:51112
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillingsdato:06/2012/4010384511128
 
Risikotype:  Kvælning (iltmangel)
 
Alarmen fungerer ikke hurtigt nok, når der er kulilte.Produktet er ikke i overensstemmelse med den relevante europæiske standard EN 50291-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Carbonmonoxid, batteridrevet, pakket i papkasse.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Letland
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 15
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark