Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 15 ( Zveřejněno: 15/04/2016)
Oznámení A12/0310/16 zveřejněné ve zprávě č. 10 nařízení č. 11/03/2016 bylo po objasnění rizika ze strany oznamujících orgánů trvale odstraněno.Popis sdělení A12/0328/16, A12/0329/16 a A12/0330/16 zveřejněný ve zprávě č. 11 z 18/03/2016 byl na žádost oznamujícího vnitrostátního orgánu změněn.Oznámení A11/0092/15 zveřejněné ve zprávě č. 44 z roku 06/11/2015 bylo aktualizováno o informace o dalších modelech, kterých se to týká, a to na žádost oznamujícího vnitrostátního orgánu.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0429/16       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  Případ mobilního telefonu
 
Značka: Glitter
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Vnější plastová vrstva obsahuje 0,44 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Případ mobilního telefonu s bílým a černým tiskem.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0430/16       
Kategorie:  Klenoty
 
Výrobek:  Náhrdelníky
 
Značka: ZARA
 
Název: ZARA ACCESSORIES collection
 
Typ/číslo modelu:  7056/001/050
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  07056001050035
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje kadmium (naměřená hodnota:do 90 % hmotnostních).Kadmium je škodlivé pro lidské zdraví, protože v těle se hromadí a může poškodit orgány a /nebo vyvolat rakovinu.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Velké náhrdelky sestávající z kovových prstenců a červených, modrých a bílých barevných kuliček.Výrobek je určen k zobrazení černé lepenky.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Norsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Španělsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0447/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Žárovka
 
Značka: IKEA
 
Název: GOTHEM
 
Typ/číslo modelu:  Základ podlahové žárovky, ref:80303041, tabulka se základnou tabulky 35, viz:60303023, tabulka se základnou tabulky 45, viz:60303037
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Lana uvnitř svítilny byly během montáže krouceny, a proto mohly být poškozeny.Poškozený kabel může přijít do styku s kovovým těstem světlometu, který by se tak mohl stát živým.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Podlahové a stolní lampy.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Kypr, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Portugalsko, Slovensko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0452/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: SHUNLE
 
Název: LED High Power Strong Light Searchlight
 
Typ/číslo modelu:  BL-T8830 (na výrobku);8830 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 944800 888304
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Průřez jádra lanek je nedostatečný:v případě zkratu se dráty mohou přehřívat a způsobit požár.Živé části se rovněž mohou dotknout při připojení hlavního vedení, neboť rozměry vidlice nejsou vhodné a ochranný kryt diod LED lze odstranit ručně během nabíjení s ponecháním živých částí přístupných.Kromě toho má skladovací prostor ostré hrany, které mohou poškodit izolaci elektrické sítě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Nabíječka LED: baterie se může nabíjet prostřednictvím zabudovaného síťového kabelu, který je umístěn v prostoru pro ukládání.Balení:barevný lepenkový rámeček.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0428/16       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  Zdviže na vozidla
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  QJY-B4000
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Automatický mechanický blokovací systém pro padající zbraně má protáhlé otvory a v důsledku toho existuje riziko, že může dojít k odblokování.Blokování systému je závislé na důkladné úpravě a utažení, které se podle předpokladů při běžném používání neprovádí.Jestliže se při používání vozidla přepravuje z podpůrné pozice, může vozidlo spadnout a uživatel se rozdrtit.Hlášena byla jedna smrtelná nehoda.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o strojních zařízeních a příslušné evropské normy EN 1493.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Lodní výtah určený k zvedání vozidel o hmotnosti do 4 000 kg.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Norsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0435/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Cherokee
 
Typ/číslo modelu:  Typ:KL;ES schválení typu:E4 * 2007/46 * 0783 * 01
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vzor 2016.
 
Druh rizika:  Požár
 
Voda může pronikat do kabelových zásuvek elektrického ovládacího zařízení pro zadní dveře, které mohou způsobit požár, a to i po vypnutí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0436/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C3, C4, C3 Picasso, C4 Picasso, DS3, DS4, C4 Cactus
 
Typ/číslo modelu:  Typy:SH, S, N, 3, 0;ES schválení typu:E2 * 2001/116 * 0371 * 26;E2 * 2007/46 * 0003 * 36, 38, 39;E2 * 2007/46 * 0040 * 24, 26;E2 * 2007/46 * 0356 * 11, e2 * 2007/46 * 0440 * 05
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 7. ledna do 23. února 2016 včetně.
 
Druh rizika:  Požár
 
Olej se může z turbodmychadla dostat na ty části motoru, které by mohly vést k požáru, a to i po vypnutí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Finsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0437/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208, 2008, 308, 3008, 5008
 
Typ/číslo modelu:  Typy:C, L, 0U, 0;ES schválení typu:E2 * 2007/46 * 0070 * 30, e2 * 2007/46 * 0405 * 11, e2 * 2001/116 * 0377 * 23, e2 * 2007/46 * 0004 * 20, e2 * 2007/46 * 0405 * 12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období od 7. ledna do 23. února 2016 včetně.
 
Druh rizika:  Požár
 
Olej se může z turbodmychadla dostat na ty části motoru, které by mohly vést k požáru, a to i po vypnutí motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Finsko, Island, Irsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0450/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatika
 
Značka: Continental
 
Název: ContiSportContact 5P
 
Typ/číslo modelu:  235/35ZR19 (91Y) XL;EHK schválení typu:R30:0247491R117:023296 S2WR2
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Stavební rok 2015.Kódy:Bode CP2VN6XP a týdenní kódy 3515 až 3615.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Deformace pneumatiky může vést k tření mezi pneumatikou a konstrukční částí vozidla, což může vést k poruše pneumatiky v důsledku oddělování běhounu.Kromě toho je možná porucha pneumatik v důsledku vysoké rychlosti.Porucha pneumatiky by mohla vést k nehodě.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Automobilová pneumatika
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko, Dánsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0451/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Opel
 
Název: Antara
 
Typ/číslo modelu:  Čísla podvozku v rozmezí od B B 0027810 do F B 066152.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelové roky 2011–2015
 
Druh rizika:  Požár
 
Spodní kryt motorového prostoru by mohl převednout, což by mohlo vést k požáru v prostoru filtru částic vznětového motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Řecko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0457/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Kia
 
Název: Soul
 
Typ/číslo modelu:  Soul PS i PSEV
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada na převodovém obvodu kormidelního stroje by mohla vést k tomu, že řidič nebude schopen vozidlo řádně řídit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0433/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Best all
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  POLOŽKA Č.:905608
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8581939056082
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Kuličky lze snadno oddělit od náhrdelí.Malé děti je mohou vkládat do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Fialový platový jednozrnný kordun se stříbrnou opěrkou, růžovou mane, růžovým ocasem a náklonátem bílé barvy.K němu se připojí papírový štítek s informacemi o výrobci a dovozci.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0434/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: iKO
 
Název: Beauty Fashion - CINDERELLA (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Typ/číslo modelu:  Č. 616 (o balení)N: 115983 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8585030115983 (na etiketě)
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy, paže a nohy panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 22,9 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Plastový materiál na ruce a nohy panenské panenky obsahuje také diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota 1,01 % hmotnostních).Podle nařízení REACH je látky DEHP zakázáno ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti a DINP je zakázáno v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhými dlahy na vlasy, lesklá oblek a červená obuv.Výška:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 30 cm.Baleno v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně.VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0438/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenka z plastu
 
Značka: neznámý
 
Název: Dominator
 
Typ/číslo modelu:  Č.: 811 (na obalu)SEF204132 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991202041325 (na etiketě)
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál hlavy panenka obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 21,8 % podle hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Panenka z plastu s dlouhým blahem a lesklým oborem.Součástí balíčku je i kabelka, jetelka čtyřlistová a dvě šaty.Baleno v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0440/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hracích pistolí
 
Značka: HT Toys
 
Název: PIRATE AIR GUN SET
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2051
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  017251020510
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Přísavky mohou být snadno odděleny od projektilů a mohlo by dítě umístit do úst a zablokovat dýchací cesty.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Plastová střelná zbraň s přísavkami a tři střely s přísavkami a dvě stohovací cíle.Balení:blistr a lepenka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0444/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Nafukovací canoe
 
Značka: Splash
 
Název: Junior Canoe
 
Typ/číslo modelu:  ASTM F-963 Art. 9135
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8712427091357
 
Druh rizika:  Chemické
 
Náustek na kanoe obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:nejvýše 47 % hmotnostních a bis (2-ethylhexyl) -ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:0,127 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány a v hračkách nebo předmětech pro péči o děti, které mohou děti vkládat do úst, jsou zakázány předměty pro péči o děti a předměty pro péči o děti a ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Barevný nafukovací canoe.Balení:kompozitní obal, nádoba z plastu s vnějším barelem z lepenkyVelikost:102x56 cm
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0431/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kojenecké oděvy
 
Značka: NECIX'S
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Č.:2088
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3600684120888
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dekorativní prvky mohou být snadno odděleny.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Oděvní souprava pro kojence sestávající ze dvou částí:bílou svalem na jeden oděv a bílou horní hranici.Obě části jsou zdobeny červenými/růžovými ozdoby a rýhami.V příloze je k dispozici štítek s údaji o identifikaci karty.Velikost:62–3M
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0441/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Capáčky
 
Značka: ATTIPAS
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AP03 Green
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Ozdobné knoflíky lze snadno oddělit.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek není v souladu s příslušnou vnitrostátní normou UNE 40902.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Bílá a zelená bookka s dekorativními tlačítky.Velikost vzorku 21.Kaoleky jsou baleny v průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Korejská republika
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0442/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: LACOSTE (MAY BE COUNTERFEIT)
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sportovní kalhoty pro děti, určené pro děti do 14 let.Na levé části jsou vyšívaná struktura krokodýle a nápis „LACOSTE“.VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0443/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Kyex Kids
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  vzor:58254–10, stylelecde:RJG-51–239;„SLIM FIT“, „Kyex Kids 58254–10“.
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  19345778
VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Stahovací šňůry v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které mohou způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Dětské sportovní kalhoty určené pro děti do 14 let, s šňůrami v prostoru pasu.Na levé straně je vyšívané vzor „1969“.VÝROBEK MŮŽE BÝT PADĚLANÝ.
Země původu:  Turecko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0448/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta
 
Značka: Glorious
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GO-2946
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5999032729469
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti šňůr na stažení u konců v digestoři na koncích.Šňůra je zhotovená z elastické a v případě, že je dítě pulpy, může do oka pramenit zpět do očí a způsobit zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské vesty s šedým a snímatelným obloženímPodšívka má kapuci s elastickým stahovacím řetězcem, který má na koncích plastové soupravy.Výrobek je k dispozici v různých barvách.Velikost:98–128
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0449/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské oblečení
 
Značka: H.Plenty
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ZF-1121
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Stahovací šňůrka s volným čepem umístěnou v digestoři by se mohla zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Modrá výstroj pro chlapce skládající se z kalhot a triček pro pocení s kapucí a zipem.Kapuci mají nefixovaný šňůrku se svobodnými konci.Výrobek je zdoben zelenými pruhy a nápisy.Velikosti:ZÁKON O LÉČIVÝCH PŘÍPRAVCÍCH V HUMÁNNÍ MEDICÍNĚ, ČLÁNKY 134, 140, 146, 158, 164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0432/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Shenzhen Yongchangda Electronics
 
Název: CoDetector
 
Typ/číslo modelu:  YK-CO/H (220V)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek není dostatečně citlivý, pokud jde o detekci oxidu uhelnatého.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů, Zničení produktu (Ze strany: Distributor, Prodejce)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0445/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Odličovací tonery
 
Značka: khadi
 
Název: Rosenwasser Absolut naturrein
 
Typ/číslo modelu:  Zákon o mléku a tucích.04/2015 vypršení platnosti 12/2017
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže.Č. R-04, EAN:8906020511293
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Výrobek má nadměrnou úroveň aerobních mezofilních bakterií (hodnoty do 1300 cfu/g).Zejména pokud se jedná o suchou a poškozenou kůži, může výrobek způsobit infekci nebo dráždit kůži.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Výrobek z palivavody v průhledné plastové lahvičce s černým šroubovým uzávěrem (svazek 210 ml).Bezbarvá kapalina se šedým sedimentem.K láhvi je volně připevněn rozprašovač.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0446/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Lázeňská líčení
 
Značka: neznámý
 
Název: Horror Make-up Set
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 60566
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4032037540521Číslo šarže 15030278
 
Druh rizika:  Chemické
 
Červená kapalina obsahuje methylisothiazolinone (naměřená hodnota 276 mg/kg).Tato konzervační přísada může vyvolat kontakt s alergií.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  3 líčidla (1 červená, 2 bílá), 1 trubice s červenou tekutinou („falešná krev“), jeden aplikátor, který se fixuje na lepenku s plastovým krytem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0453/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampon & Bath gel
 
Značka: malef
 
Název: Barbie Shampoo & Bath gel
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek:BA933
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642000933, LOT:1450174
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt je mikrobiologicky kontaminován:obsahuje Pseudomonas spp. a vysoký obsah aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota do 6.8 x 10).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šampon & lázní do tmavorůžového, plastového obalu (1 000 ml) a na vrcholu je bílý dávkovač.Nádrž je opatřena růžovým štítkem s vyobrazením dívky (na přední straně) a informacemi o výrobku a distributorovi (na zadní straně) v řečtině a angličtině.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0454/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Koupelové gel
 
Značka: malef
 
Název: Omicron Luxury Bath Gel
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek:O-M302;Magnolia a Organic aloe Vera
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642002302, LOT:1547001
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt je mikrobiologicky kontaminován:obsahuje Pseudomonas spp. a vysokou úroveň aerobních mezofilních bakterií (měřená hodnota 3.5 × 10 g cfu/g).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Koupelové gel v bílé a fialové plastové nádobě (300 ml) se šroubovým uzávěrem s černým závitem.Kontejner je opatřen informacemi o produktu a distributorem v řečtině a angličtině.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0455/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampon & lázní gel
 
Značka: American Greetings /, malef
 
Název: Φραουλίτσα ('Fraoulitsa'/'Strawberry') Shampoo & Bath gel
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek:1908
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642000124, LOT:1150029
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt je mikrobiologicky kontaminován:obsahuje Pseudomonas spp. a vysoký obsah aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota 1.5 x 10).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šampon & lázní se v horní bílé plastové nádobě (300 ml) s růžovým uzávěrem.Nádoba je zdobena jahodami a vyobrazení kresleného charakteru (na přední straně) a informace o výrobku a o výrobci (na zadní straně) v řečtině a angličtině.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0456/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Šampon & Bath gel
 
Značka: malef
 
Název: OMICRON KIDS Shampoo & Shower Gel
 
Typ/číslo modelu:  Odkaz na výrobek:O-M425;Chamsole & esenciální olej ze Lavender
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5206642002425, LOT:1547003
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Produkt je mikrobiologicky kontaminován:obsahuje Pseudomonas spp. a vysoký obsah aerobních mezofilních bakterií (naměřená hodnota 1.1 x 10).Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Šampon & Bath gel v nádobě z plastu bílé barvy (400 ml) s fialovým uzávěrem na vrcholu.Nádoba je zdobena smilovací modrou hvězdičkou a obrázky květin (přední strana) a informacemi o výrobku a výrobci (zadní strana) v řečtině a angličtině.Produkt byl zabalen v bílé a modré kartonové krabici.
Země původu:  Řecko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0439/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Napájení USB
 
Značka: Système U
 
Název: Adaptateur Secteur
 
Typ/číslo modelu:  Č. j. 009618
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  15W14.EAN:3256224756484.Vyrobeno v roce 2015.První uvedení na trh dne 4. května 2015
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Mezi primárním obvodem a sekundárním obvodem transformátoru není žádná elektrická izolace (zesílená izolace).Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60950.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Zdroj USB s 2 porty USB, prodávané v balení blistrů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0036/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plůdková hračka
 
Značka: Kalidou
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ref.:770731
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3453131113366 – vyrobeno v roce 2014
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál hračky je z důvodu slabosti určitých švů snadno dostupný.Materiál náplně může způsobit udávení, pokud jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Malá bílá hračka na králících, představující králík, s červeným uši, přibližně 8 cm vysoké, se smyčkou připojenou k hlavě.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0037/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkké hračky/plušné teplejší
 
Značka: neznámý
 
Název: TU
 
Typ/číslo modelu:  Ref.:285069, 0546244, TP 328
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:2850690000006, Šarže:W33–2015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál hračky je z důvodu slabosti určitých švů snadno dostupný.Materiál náplně může způsobit udávení, když jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru tučňáka (bílá přední část);šedá část, flippers a část hlavy;žluté nohy), lze zahřát v mikrovlnné troubě.Výrobek se skládá ze dvou lepenkových štítků.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 15

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A11/0035/16       
Kategorie:  Stavební výrobky
 
Výrobek:  Detektor oxidu uhelnatého
 
Značka: Stabo
 
Název: CO Alarm II
 
Typ/číslo modelu:  Číslo článku:51112
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Datum výroby:06/2012/4010384511128
 
Druh rizika:  Udušení
 
Poplach není dostatečně rychle spuštěn, pokud jde o oxid uhelnatý.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 50291–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Detektor oxidu uhelnatého, bateriový, balený v lepenkové krabici.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Lotyšsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 15
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko