Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 32 ( Offentliggjort på: 18/08/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0515/06       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  927111505214
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Tapningsforanstaltningen omfatter en elektrisk ledning, der drives af et batteri, og som frembringer en række impulser med en maksimal spidsspænding på 806.5 volt, når knappen på forsiden er presset.Den elektriske udledningsspænding afhænger af den hastighed, hvormed knappen presses.Navnlig vil trykstigningen medføre en maksimal spændingsstigning.Dette kan især være skadeligt for modtagelige personer eller dem, der bærer paraster.Der er ingen advarsler på selve produktet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Chockingtapningsforanstaltning
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0522/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Disse lightere udgør en risiko for, at børn kan brænde sig.Lighterne er attraktive for børn — især børn under 51 måneder — som kan tage dem for legetøj eller fødevarer.Der er ingen tegn på, hvordan flammen fremstilles.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Lightere, der virker tiltrækkende på børn, i form af kamp, cigaretter, tomater, peber og pistol.Type/modelnummer:Følgende koder fandtes i importørens katalog:JY-654 (overensstemmelse), JY-309 (cigaretter), 9790033 (tomater), JY-904 (peber), 9790049 (pistol), 9790050 (pistol II).
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0509/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Personskader, Snitsår
 
Brugen af denne maskine er yderst farlig, og den kan skade føreren eller andre personer i nærheden.— Adgang til brændstoftilførslen er vanskelig og farlig, da dette er meget godt skjult og i nærheden af udstødningsrøret.Brændstofledningen kommer i kontakt med meget varme dele af udstødningen.— temperaturen af udstødningen nær brændstoftilførslen, i nærheden af brændstofbeholderen og i nærheden af brændstofledningen er meget høj.Der er ingen kædevagter, også i nærheden af denne.Motorcyklister har skarpe kanter.Støjniveauet er for højt, og der ikke er nogen angivelse af lydtrykniveauetAdvarslen og brugsanvisningen er ufuldstændige.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med maskindirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  mini motorbike "CMM — MINI-MOTO"Type/model:MT-A7.Beskrivelse:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0505/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: BMW
 
Navn: BMW Series 5, 6, 7
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
I nogle af ovennævnte køretøjer kan den vulcaniske forbindelse mellem det lavere gummiunderlag og mellemspjældets metalforing ikke være tilstrækkelig.Dette kan føre til, at gummien kan udskilles fra spjældet og derved mister kontrollen over køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Beskrivelse:BMW's personkøretøjer med en produktionsperiode fra 09.01.2006 til 26.04.2006.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0507/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Audi
 
Navn: Audi A3
 
Type/modelnummer:  8p, EF-typegodkendelse e1 * 2001/116 * 0217 * 00-14
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den gas, der er nødvendig for at øge airbag-airbaggen, kan slippe gradvist gennem en defekt svejsesøm på gasgeneratoren.I dette tilfælde oppustes airbags ikke til at oppustes i en kollision.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  De berørte køretøjer blev fremstillet i perioden 06.2005-08.2005 og har et køretøjsidentifikationsnummer inden for følgende område:WAU _ _ 8 P _ 6A 023 747til WAU _ _ 8 P _ 6A 061 475.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0508/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C 606
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt opfylder ikke sikkerhedskravene i den europæiske standard for ændrede enheder (EN-12221):Det tilgængelige område indeholder åbninger, som gør det muligt at indsætte sporvidden på 5 mm og ikke tillader, at målepladen indsættes med 12 mm.Disse åbninger har en dybde på over 10 mm.På grund af størrelsen af disse tilgængelige åbninger er der en risiko for, at denne enhed ændrer fingrene.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet fra myndighedernes side.

 
Beskrivelse:  Babyskiftende enhed med bad "CAM"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0519/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader (deling af våben, ben, hovedskade) på grund af utilstrækkelig stabilitet.Den analyserede prøve opfyldte ikke standardENV 1178-1: 1994:Når den lodrette kraft på 140 N blev anvendt på stolen (i en afstand af 120 mm fra ryglænets forreste del), blev stolens ben hævet, og formanden omstødes.150 N er den mindstekraft, som foreskrives i standarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "C 6412 Fischer — Price"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0506/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Kode 21-76-890
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi en mindre del af den røde plastantenne kan skilles ad.Der er ikke rapporteret om ulykker, men der er indberettet 6 kundeklager om, at antennen var slået fra.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og forbrugeroplysning. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj i form af en mobiltelefon"Boots Brand Learning Thriy Mobile Phone"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0511/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger, da det overstiger den største tilladte temperaturstigning.Under prøvningerne var dette produkt mere end 25 grader større end det højest tilladte temperaturniveau (45 K (K)) i tilgængelige metaldele, da isoleringen mellem bestanddelene af de forskellige sorter var kortsluttet.Denne videokonsol indeholder ikke instrukser og advarsler på spansk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importen af varen blev standset ved grænsen. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importen af varen blev standset ved grænsen.

 
Beskrivelse:  VideokonsolBeskrivelse:Legetøjet præsenteres i en papkasse.Den ene side af denne rubrik indeholder et fotografi af produktet, og den anden er forsynet med brugsanvisning, vejledning i installationen af batterier og advarsler, alle på engelsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0513/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette legetøj udgør en kvælningsrisiko, fordi de små stykker er slået fra under trækprøvningen, og de er monteret helt inden for cylinderen for smådele.Dette produkt indeholder ikke de krævede oplysninger.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og legetøjsdirektivet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importen af varen blev standset ved grænsen. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Importen af varen blev standset ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Blød legetøj kat., når der er tale om en kæde
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0514/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  FJ136
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard EN-50088, fordi:— huse har ikke tilstrækkelig mekanisk modstand, og der er adgang til knapbatterier efter prøvning med støddæmpere.Knapbatterier er let tilgængelige uden værktøj, og dækrummets dæksel kan åbnes uden mindst to særskilte bevægelser samtidig.Dette produkt indeholder ikke alle de krævede advarsler og oplysninger, f.eks. er der ingen:— angivelse af, at oplysningerne om mærkningen skal opbevaresDen ansvarlige persons adresseEn forklaring på spansk af de specifikke risikofaktorer, der er nødvendigeBatteriernes nominelle spænding, placering og polaritet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Import af produktet standses ved grænsen. (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import af produktet standses ved grænsen.

 
Beskrivelse:  Glasglas, fremstillet af plastglas "Brillit-glas"med lys på rammen.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0523/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  1606
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette legetøj udgør en risiko for forgiftning af børn, fordi guldbelægningen på 312 mg bly og sølvbelægning indeholdt 128 mg/kg opløseligt bly, idet der i normen fastsættes en grænseværdi på 90 mg/kg.Guldbelægningen indeholdt desuden 75 mg/kg chrom, mens normen fastsatte en grænseværdi på 60 mg/kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske legetøjsstandard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger:suspension af salget og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et tog med superet "Super Big"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0524/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  8639 — Woolbro
 
Batchnummer/stregkode:  85401
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette legetøj udgør en risiko for forgiftning hos børn, fordi den røde belægning indeholder 1 391 mg/kg opløseligt bly og en grøn belægning på 247 mg/kg af det opløselige bly, idet der fastsættes en grænseværdi på 90 mg/kg.Den røde belægning indeholder også 323 mg/kg chrom (chrom) og grøn coating 247 mg/kg chrom, mens normen fastsætter en grænseværdi på 60 mg/kg.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske legetøjsstandard.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Legetøj "superbil"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0510/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Bob the Buildder
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Det mørkeblå bomuldsstof blev farvet eller fremstillet ved hjælp af de forbudte farvestoffer, som kan danne kræftfremkaldende aminer i bilag 1, nr. 7, til Bedarfsgegenstände VO (Råvareforordningen eller direktiv 2002/61/EF).3,3 "-dimethoxybenzidin (802 mg/kg) i mørkeblåt bomuldsstof forekom efter reduktiv opsplitning af azofarvestoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra forbrugere og destruktion bestilt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Toppede "Hit Entertainment PLC og Keith Chapman 2006"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0516/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt indeholder de kræftfremkaldende aromatiske aminer:4-aminobiphenyl — målt værdi 44 mg/kg, benzidin — målt værdi 868 mg/kg, 3,3 "-dimethoxybenzidin 82 mg/kg.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:bringe markedsføring, tilbagetrækning fra markedet, information til forbrugerne tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Drenge "boksershorts til drenge" NELYS ";100 % bomuld, olivengrøn farve
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0517/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  0026
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Analyse af dette produkt (blå T-tape) viste tilstedeværelse af kræftfremkaldende aromatiske aminer:(benzidin — målte værdier 83 mg/kg, 3,3 "dimethoxybenzidin — målt niveau:144 mg/kg), som er forbudt ifølge EU-lovgivningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren (markedsføring standset, tilbagetrækning fra markedet og oplysning af forbrugerne). (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Drenge's spor "ASCA"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0521/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Europæisk dimension 20 — Ssko
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Hjerteformede dekorationer på fodtøj, der er beregnet til børn under 36 måneder, kan fjernes og udgør en kvælningsfare.Dekorationer, som passer helt ind i cylinderen for små dele.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den britiske standard (BS7907: 1997), som fastsætter en kraft på mindst 70 N for at fjerne komponenter.Kraft til fjernelse af dekoration var 6.5 N.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig fjernelse fra leverandørens side (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden

 
Beskrivelse:  Arrangementer med hvidt lædersko, "Cērie Bianco Caprettogeomma 20"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0504/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  OP-350TE
 
Batchnummer/stregkode:  6 49532 90303 0
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød som følge af, at der ikke er tilstrækkelig elisolering mellem netspændingen og den jordede sikkerhed, der kan berøres.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk UPS (nødstrømforsyning) "Cyber Power"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0512/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand som følge af et utilstrækkeligt tværsnit.Forlængerledninger ikke er i overensstemmelse med lavspændingsstandarden, fordi det har tværsnittet på 0.5-0,75 mm², mens forlængelsesstykket med en længde på over 2,00 m skal have et tværsnit på mindst 1,5 mm².Den beskyttende leder er derfor ikke længere tilstrækkelig funktionel.Der er også fare for, at ledningen bliver overbelastet, hvilket kan medføre brand.Den elektriske ledning indeholder ingen oplysninger/advarsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagekaldelse og destruktion af varen. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Strencord "Laudmann"Type/modelnummer:1.LM-690, 2.LM-691 og 3.LM-692.Beskrivelse:1.Laudmann forlængerledning, 3 m lang, LM-690;2.Laudmann forlængerledning, 5 m lang, LM-691;3.Laudmann forlængerledning, 10 m lang, LM-692.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0518/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3 V
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Strømførende dele, som indeholder en farlig ladning (252 μC), er tilgængelige for prøvefingeren;Der er adgang til en utæthed på toppen af 48 mA.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der træffes af importøren (tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne og forbrugeroplysning). (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk temperatur: killgerBeskrivelse:Ukendt.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 32