Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 32 ( Zveřejněno: 18/08/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0515/06       
Kategorie:  Doplňkové předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  927111505214
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Lepicí páska obsahuje elektrický obvod poháněný baterií, který vytváří sérii pulsů s maximálním napětím 806.5 voltů, když je tlačítko na přední straně stlačeno.Elektrické napětí závisí na rychlosti stisknutí tlačítka.Zvýšení tlaku znamená zejména zvýšení maximálního napětí.To může být škodlivé zejména vůči vnímavým osobám nebo osobám s autoritou.Nejedná se o žádné varování ohledně samotného výrobku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Opatření na šokové šidlování
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0522/06       
Kategorie:  Zapalovače
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tyto zapalovače představují pro děti riziko popálenin.Zapalovače jsou atraktivní pro děti, zejména pro děti mladší 51 měsíců, které je mohou vzít do styku s hračkami nebo potravinami.Nic nenasvědčuje tomu, jak se plamen vyrábí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Zapalovače atraktivní pro děti ve formě spár, cigaret, rajčat, pepře a pistoli.Druh/číslo modelu:V katalogu dovozce byly nalezeny tyto kódy:JY-654 (shoda), R-309 (cigareta), 9790033 (rajčata), J-904 (pepř), 9790049 (pistoli I), 9790050 (pistole II).
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0509/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Pořezání, Požár, Úraz
 
Používání tohoto stroje je mimořádně nebezpečné a v blízkosti by mohl zranit řidiče ani jinou osobu.Přístup k ventilovacímu ventilu je obtížný a nebezpečný, protože je velmi dobře skrytý a blízko výfukové trubky.— Poloha paliva přichází do styku s velmi horkými částmi výfukového potrubí.Teplota ve výfukových plynech při vypnutí paliva, v blízkosti palivové nádrže a v blízkosti palivového vedení je velmi vysoká.— Nejsou žádné řetězové kryty, včetně těch, které se nacházejí v blízkosti kolíků.Jízdní kolo obsahuje ostré hrany.Hladina hluku je nepřiměřená a nic nenasvědčuje tomu, že je hladina akustického tlaku vypouštěna.Varovné informace a návod k použití jsou neúplné.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  minimotocykly „CMM – MINI-MOTO“Typ/model:MT-A7.Popis:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0505/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: BMW
 
Název: BMW Series 5, 6, 7
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
U některých z výše uvedených vozidel může být vulkanizované připojení spodní pryže k kovové pouzdro zadního hradítka zřejmě nedostatečné.To může vést k tomu, že se pryžový můstek přestane oddělit od tlumiče, což způsobí ztrátu ovládání vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Popis:Vozidla BMW, s obdobím výroby od 09.01.2006 do 26.04.2006.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0507/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Audi
 
Název: Audi A3
 
Typ/číslo modelu:  8p, ES schválení typu e1 * 2001/116 * 0217 * 00–14
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Plyn potřebný k nafouknutí airbagu se může vyhustit postupně působením vadného svalového švu na generátorový generátor.V tomto případě by došlo k selhání airbagu na cloně nafouknutí v srážce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčená vozidla byla vyrobena v období 06.2005–08.2005 a mají identifikační číslo vozidla v tomto rozmezí:WAU _ _ _ 8P – 6A 023 747WAU _ _ _ _ 8P – 6A 061 475.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0508/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  C 606
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek nesplňuje bezpečnostní požadavky evropské normy týkající se měnících se jednotek (EN-12221):„přístupnou plochou“ se rozumí otvory, které umožňují vložit měřidlo o rozchodu 5 mm a které neumožňují vložit obrys s rozchodem 12 mm.Tyto otvory mají hloubku větší než 10 mm.Vzhledem k velikosti těchto přístupných otvorů představuje tato měnící se jednotka riziko, že dojde k zachycení kojeneckých prstů.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgány.

 
Popis:  Výbava pro malé děti s lázní „CAM“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0519/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění (zlom zbraní, nohou, zranění hlavy) z důvodu nedostatečné stability.Zkoušený vzorek nebyl v souladu s normou ENV 1178–1: 1994:Ve chvíli, kdy byla na židli použita svislá síla 140 N (ve vzdálenosti 120 mm od přední části opěradla), byla nohy židle zrušena a předseda převrzen.150 N je minimální síla požadovaná normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Vysoká židle pro děti „C 6412 Fischera – cena“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0506/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Kód položky 21–76–890
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože červená plastová anténa se může oddělit od malé části.Žádné nehody neohlásily, ale 6 stížností zákazníků uvedlo, že anténa přišla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem:stažení z trhu, stažení z trhu a informací pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračka ve tvaru mobilního telefonu„Sestavení značky učení prostřednictvím mobilního telefonu“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0511/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení
 
Tento výrobek představuje riziko popálenin, neboť překračuje maximální přípustný nárůst teploty.Během zkoušek byl tento výrobek překročen o více než 25 stupňů, a to o maximální nárůst teploty (45°K) v přístupných kovových částech, pokud by izolace mezi složkami různých pěstitelských hledisek byla zkracována.Tato videokonzola neobsahuje pokyny ani varování ve španělském jazyce.Tento výrobek není v souladu s normou pro hračky a směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz výrobku byl zastaven na hranici. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz výrobku byl zastaven na hranici.

 
Popis:  Videokonzola.Popis:Hračka je uvedena v lepenkové krabici.Jedna strana této krabice je opatřena fotografií produktu a druhé nese návod k použití, pokyny pro instalaci baterií a varování, vše v angličtině.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0513/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí udušení, protože během zkoušky trakce se malé kousky vypnuly a zcela se zasazovaly do válce pro malé části.Tento výrobek neobsahuje požadované informace.Tento výrobek není v souladu s normou pro hračky a směrnicí o hračkách.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz výrobku byl zastaven na hranici. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz výrobku byl zastaven na hranici.

 
Popis:  Měkká hračka – kočka
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0514/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  FJ136
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN-50088, protože:Skříně nemají dostatečnou mechanickou odolnost a baterie byly po zkoušce dostupné, a to v zařízení k pohlcování nárazu,Knoflíkové baterie jsou snadno přístupné bez nářadí, a kryt baterie lze otevřít bez alespoň dvou samostatných pohybů současně.Tento výrobek neobsahuje žádná požadovaná varování a informace, například neexistuje:Uvedení, že informace uvedené na označení by měly být uchovány;Adresa odpovědné osoby;— vysvětlení ve španělštině specifických rizik, která jsou nezbytná pro dosažení věkové hranice;Uvedení jmenovitého napětí baterií, jejich polohy a polarity.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dovoz produktu byl zastaven na hranici. (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz produktu byl zastaven na hranici.

 
Popis:  Skla vyrobená z plastu „brilantní skla“;se světly na rámu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0523/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1606
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tato hračka představuje riziko otravy dětem, protože zlatý povlak obsahuje 312 miligramů na kilogram olova a stříbrnou povrchovou úpravu o 128 miligramů na kilogram rozpustného olova, zatímco norma stanoví limit 90 miligramů na kilogram.Nátěry zlata obsahovaly rovněž 75 miligramů na kilogram chromu, zatímco norma stanovila mezní hodnotu 60 miligramů na kilogram.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření:pozastavení prodeje a stažení z trhu od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vlak „Super Big Train“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0524/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  8639 – Woolbro
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  85401
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tato hračka představuje riziko otravy dětem, protože červený povlak obsahuje 1391 miligramů rozpustného olova a zelený povlak na 247 miligramů na kilogram rozpustného olova, zatímco norma stanoví limit 90 miligramů na kilogram.Červený povlak obsahuje také 323 miligramů chromu a zelené povrchové vrstvy o 247 miligramů na 1 kg chromu, zatímco norma stanoví limit 60 miligramů na kilogram.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné odvolání ze strany spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Hračky „super car“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0510/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bob Vystavec
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Bavlněné tkaniny modré barvy byly barveny nebo vyrobeny s použitím zakázaných azobarviv, která mohou prostřednictvím rozdělení jedné nebo více azoskupin tvořit karcinogenní aminy uvedené v příloze 1 č. 7 pro Bedarfsgegenstände VO („nařízení o komoditách“ nebo „směrnice 2002/61/ES“).3,3’-dimethoxybenzidin (802 mg/kg) v bavlníkové bavlněné tkaniny byl přítomen po snížení rozdělení azobarviv.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od spotřebitelů a zničení nařízené orgány.

 
Popis:  Nejvyšší hodnota „Hit Entertainment PLC a Keith Chapman 2006“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0516/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento produkt obsahuje karcinogenní aromatické aminy:4-aminobifenyl – naměřená hodnota 44 mg/kg, benzidin – naměřená hodnota 868 mg/kg, 3,3’-dimethoxybenzidin – měřená hodnota 82 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem:uvádění na trh zastaveno, stažení z trhu, informování spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapecké boxerské šortky pro chlapce „NELYS“;100 % bavlna, barva oliv zelené barvy
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0517/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  0026
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Analýza tohoto výrobku (tričko – tričko) informovala o přítomnosti karcinogenních aromatických aminů:Benzidin – měřené hodnoty 83 mg/kg, 3,3’-dimethoxybenzidin – měřená úroveň:144 mg/kg), které evropské právní předpisy zakazují.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem (zastavení uvádění na trh, stažení z trhu a informace pro spotřebitele). (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Chlapecké teplákové soupravy „ASCA“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0521/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Velikost Evropy v roce 20 – dětské boty
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Zdobení srdečního tvaru na popruhu obuvi určené pro dítě do 36 měsíců může být odstraněno a představuje nebezpečí udušení.Zdobení zcela v malých částech válce.Tento výrobek není v souladu s britskou normou (BS7907: 1997), která stanoví minimální sílu 70 N pro odstranění složek.Pro odstranění zdobení byla síla 6.5 N.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné vyskladnění z prodeje dodavatelem (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem

 
Popis:  Chilská obuv z kůže „Chērie Bianco Caprettogomma 20“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0504/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  OP-350TE
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 49532 90303 0
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem v důsledku toho, že neexistuje dostatečná elektrická izolace mezi částí síťového napětí a příslušnou částí sítě, kterou lze dotknout.Tento výrobek není v souladu s evropskou normou.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Elektrické zařízení UPS (zdroje nepřerušovaného napájení) „Cyber Power“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0512/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem a požáru v důsledku nedostatečného průřezu průřezu.Prodlužovací šňůra není v souladu se standardem pro nízké napětí, protože má plochu průřezu 0.5–0,75 mm², zatímco šňůra o délce větší než 2,00 m musí mít plochu průřezu nejméně 1,5 mm².Ochranný vodič je proto již dostatečně funkční.Existuje také nebezpečí přetížení šňůry, která může způsobit požár.Elektrický kabel neobsahuje žádné informace/varování.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení a zničení výrobku dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prodlužovací šňůra „Laudmann“Druh/číslo modelu:1.LM-690, 2.LM-691 a 3.LM-692.Popis:1.Prodlužovací kabel Laudmann, 3 m dlouhý, LM-690;2.Prodlužovací kabel Laudmann, 5 m dlouhý, LM-691;3.Prodlužovací kabel Laudmann, 10 m dlouhý, LM-692.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: 0518/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  3O Z. D.
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:Živé části obsahující nebezpečnou náplň (252 μC) jsou přístupné se zkušebním prstu;Je dostupný svodový proud ve výši 48 mA.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem (stažení z trhu, zpětné převzetí od spotřebitelů a poskytování informací spotřebitelům). (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Elektrický Insect KillerPopis:Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 32