Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 31 ( Zveřejněno: 11/08/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0482/06       
Kategorie:  Kuchyňské náčiní a příslušenství na vaření
 
Výrobek:  Čerpadlo s pitnou vodou
 
Značka: HUILE
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MC06–1054
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zdravotní rizika / ostatní
 
Jarní pružina uvnitř čerpadla je vyrobena z materiálu, který se velmi rychle oxiduje. V důsledku oxidace malých částic rustivého kovu se oddělí od pružiny a sníží se do vody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Válcové ruční vodní čerpadlo sestávající z 3 částí, které odpovídají většině standardních lahví. Čerpadlo se skládá ze tří částí: horní část „pumpičky“ modré barvy, střední části „případ válce“ bílé barvy a dolní části „dolní tlakové láhve“ modré barvy, k níž je spojovací trubka připevněna k lití do skla a 3-kusy potrubí, které se používá pro čerpání vody z láhve. Čerpadlo má výšku 15,5 cm a průměr 7 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0488/06       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Laser & LED Light
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4260000300012
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Tento výrobek představuje riziko poškození zraku, protože laserový výkon byl vyšší než 3 mW (maximální mezní hodnota je 1 mW). Výstraha není v němčině. Klasifikace není v souladu s normou DIN EN 60825–1. Tento výrobek není v souladu s evropskou normou.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Jeho dobrovolné uvádění na trh a prodej ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Laserový Pointer s pružným LED světlem a magnetem na bateriový prostor.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0496/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Hospodářské umění: 990526
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože během výměny světelného zdroje se může uvolnit spojnicí držák světelného zdroje, který může způsobit úraz elektrickým proudem. Stabilita výrobku není uspokojivá (během zkoušek se vysypává).Maďarský návod k použití neodkazuje na dotčený výrobek a neobsahuje bezpečnostní pravidla pro svítidla, které je třeba dodržet při používání, a bezpečnostní varování v maďarštině.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Ekonomické osvětlení „Lava lampa“
Země původu:  Rakousko
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0501/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název:  1.Reading Lamp, 2.Clock & Lamp, 3.Lamp & Clock.
 
Typ/číslo modelu:  1. 8132S, 2. 1028a (barevná verze: 1028B), 3. N.FS0031D (barevné verze: NO.FS0031A; NO.FS0031B; NO.FS0031C)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tyto výrobky představují riziko úrazu elektrickým proudem, protože:


Živá část hlavy světelného zdroje je přístupná zkušebním prstu;

Plocha průřezu flexibilního kabelu je menší, než je požadováno;

— zástrčka nesplňuje požadavek normy,

Vstupní kabely spínače mají ostré hrany a nejsou zaobleny,
kabel se tak může poškodit;

Vnitřní dráty se mohou dostat do styku s ostrými hranami nebo se z nich lisují;

V případě uvolnění pálených spojů se drát může prokluzovat z krytu, a proto jsou přístupné části živých částí.


Tyto výrobky nejsou v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s normami o zařízeních nízkého napětí.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje a odvolání spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Svítidla se zabudovanými hodinami (3 výrobků)
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0497/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože vnitřní vodiče nejsou pevně uchyceny a mohou přijít do styku s ostrými hranami a poškozené.

V důsledku trvalé deformace řezného klínu existuje riziko zranění.

Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože během normálního zatížení se při běžné náplni práce na spotřebiči vydává kouř a po požáru.

Tento výrobek nezahrnuje všechna požadovaná označení.
Tato kotoučová pila není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Kotoučová pila „Mans přítelka“ Typ/model: MF/CS185D-824.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0498/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:

Při zkoušce pevnosti v elektrické síle došlo k poruše (nevyhovující izolace);

Některé vnitřní dráty, které nejsou připevněny, se mohou dostat do styku s pohyblivými částmi a být poškozeny.

Tato bruska s sebou rovněž představuje nebezpečí požáru, protože při normálním zátěžovém testu bylo fungování stroje neobvyklé, kouř byl emitován ventilačními otvory a výrobkem, který byl uloven.

V důsledku zkratu a požáru se komutátorového a zateplení svitku a zrát spirály spáleny.
Tento výrobek nezahrnuje všechna požadovaná označení.

Tato úhlová bruska není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Úhlová bruska „Kotelka“ Typ/model: MF 125–104.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0499/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PG-AG0109 (Z1M-115)
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože elektrické spoje (vyrobené zkroucením pružných vnitřních drátů), jakož i izolační trubky nejsou zabezpečeny proti uvolnění.Tento výrobek nezahrnuje všechna požadovaná označení.
Maďarský návod k použití není úplný.
Tato úhlová bruska není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Úhlová bruska „Power GT“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: 0500/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  WN115AG
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Tento výrobek představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože některé vnitřní dráty nejsou pevně uchyceny, takže mohou přijít do styku s pohyblivými částmi a být poškozeny. V průběhu zkoušky pevnosti v elektrickém testu došlo k chybě.
(nevyhovující posilovací izolace).Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože při zkoušce běžného zatížení rychlost náhle klesl, kouř byl emitován ventilačními otvory a přístrojem, z něhož byly odebrány spotřebiče.
V důsledku zkratu a požáru vyhořela izolace statkového a arzralého svitku.Tento výrobek nezahrnuje všechna požadovaná označení.
Maďarský návod k použití se výrazně liší od anglického textu.Tato úhlová bruska není v souladu se směrnicí o strojních zařízeních a s evropskými normami.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje, stažení z trhu a odvolání spotřebitelů, které si objednal orgán.

 
Popis:  Úhlová bruska s bruslemi
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0481/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Toyota Land Cruiser 120
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Po výměně původního brzdového média v daném vozidle se zadní uzávěr hlavního brzdového čerpadla může směnit, což vede k malému úniku tekutiny. Jestliže únik přetrvává, může se brzdový pedál cítit podhoubí při lisování a kontrolka brzdy se rozsvítí.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Vzor: Vozidla vyrobená mezi 2002 a 2005.
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Portugalsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0487/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Derbi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GP1. 50 cc RACE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Možné zlomeniny zadního tlumiče nárazů, s rizikem pádu na blokaci zadního kola.
Čtyři případy zlomeniny tlumiče nárazů jsou známy a zranění jezdce s menšími zraněními.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá výrobcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Tato operace se týká 4626 vozidel. Jedná se o tato čísla podvozků: — vthpr1a1a3g229095 to vthpr1a1a3g229209; — vthpr1a1a5g221876 to vthpr1a1a5g23237.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0494/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Toyota
 
Název: Toyota Yaris, Yaris Verso, Prius
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku ztráty ovládání vozidla výrobek představuje nebezpečí úrazu. Vzhledem k nesprávnému stanovení formy pryskyřice u klikového senzoru klikového hřídele instalovaného na motoru může být do těsnění proniknut olej z motoru a zapněte se zapojení do snímače. Za těchto podmínek by mohl motor v elektrickém přípojném připojení způsobit rozšíření v důsledku tepla motoru a demontovat přípojku ze snímače. V nejhorším případě může být konektor odpojen, který by mohl způsobit přetažení motoru za jízdy a nemohl se znovu nastartovat.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dotčené rozpětí bylo dosaženo od 31. ledna 2001 do 29. října 2001 (Yaris), 8. října 2001 (Yaris Verso) nebo 8. listopadu 2001 (Prius).
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0502/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Alfa Romeo
 
Název: Alfa Romeo
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 

V některých z výše uvedených vozidel nemůže VDC v důsledku své odlišné velikosti od běžných kol rozpoznat náhradní kolo. Systém ABS v důsledku toho nefunguje v případě nehody.


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Typ/model: Alfa Romeo GT a 147 vozidel vybavených VDC (systém pro dynamické řízení vozidel), bez motoru 3.2: benzin. Čísla podvozku: Pro alfa Romeo GT, od 3144007 do 3321295 a od 5081439 do 5210113 (vyrobeno od listopadu 2003 do prosince 2005); Pro alfa Romeo 147, od 3228724 do 3328468 a od 5144149 do 5216111 (vyrobeno od června 2004 do ledna 2006).
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0485/06       
Kategorie:  Ochranné prostředky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ACE
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek není v souladu s evropskou normou EN-1077, pokud jde o:Schopnost absorbovat otřesy (zkouška pohlcením nárazu zaeviduje hodnotu 292 g v zóně horního nárazu, zatímco norma neumožňuje hodnoty nad 250 g);Označení (uvedená hmotnost ochranné přilby je nesprávná);Informace pro uživatele (použitý jazyk nebyl správný, nedostatek informací o tom, jak se přilba přizpůsobit ochranné přilby, a způsob, jak zajistit přiměřenou ochranu, nedostatek upozornění, že přilba má být vyměněna nebo odstraněna po obdržení násilného nárazu).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Lyžařská přilba „Acerbis“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0503/06       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí zalknutí, při kterém se při zkouškách tahem oddělí oděv a nemá ventilační otvory.

Tento výrobek není v souladu s evropskou normou.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. Informace pro spotřebitele. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Ostatní držitel „Happy Angel“ Typ/model: Čárový kód: 47165666700062.
Země původu:  Tchaj-wan
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0480/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  008
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 71–1-2005 definované v odstavcích 5.1 a 8.5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Kolonku „TENG“ v kolonce „TENG“ Popis: Neznámý.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0483/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Výrobek nesplňuje požadavky evropské normy EN 71–1-2005 definované v odstavcích 5.1 a 8.5.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Hry pro malé děti „INTELLLED BABY TOY“ Druh/číslo modelu: NO.22813D.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0484/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Úraz
 
Výrobek nesplňuje požadavky odst. 5.4 písm. a), e) a odstavce 8.20 evropské normy EN 71–1-2005.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Plastová hračka „FUNKCE INTELERENCE“ Typ/model: Č. 301A.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0486/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tato hračka představuje nebezpečí zalknutí, protože švy vodovády musí být opatřeny poprasknutím panenku se silou menší než 70 N, přičemž náplň je vystavena náplně (malé plastové míčky) a magnet.Vzhledem k tomu, že švy jsou snadno vytrženy, dítě by mohlo takové náplně a magnet a sytič smísit.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Měkká panenka s bílými teddy nese „Famosa“. Vzor – Mi Primeer Nencmo, čl. 7000002325. Důležité: toto oznámení se týká pouze vzorů, které mají barvu BÍLÁ. Model, který obsahuje PINK tedy, splňuje normy;
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0489/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4038967171309
 
Druh rizika:  Chemické
 
Při výrobě této panenky se používala zakázána azobarviva. Členění jedné nebo více azoskupin může vést k vytvoření jednoho z karcinogenních aminů. 263 mg/kg 3,3’-dimethylbenzidinu (č. CAS: 119–93–7) byla nalezena v červených pásek na panenku.

 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Panenka RAG (označena „RL“). dodatečné číslo na štítku: 117130.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0493/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Laboratorní testy ukázaly, že tato hračka – která je určena dětem do 36 měsíců – zahrnuje nadměrné množství ftalátů obsažených v PVC, a představuje tak chemické riziko pro děti, které by mohly hračku v ústech uvést do úst.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákazu prodeje a jeho stažení z trhu nařízeného příslušným orgánem.

 
Popis:  Plastová hračka ve tvaru ryby „MORBIDELLI“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0492/06       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje chemické riziko pro spotřebitele, protože byla použita zakázaná azobarviva.
Byl zjištěn aromatický amin 3,3’-dimethylbenzidin (52 mg/kg).


 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Workman’ s cap (barva mořské modré barvy) Článek č. 9618485340019, značka: 321224 9.36.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0490/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Mikrobiologické
 
Tento produkt obsahuje bakterie (klebsiella pneumoniae) (počet aerobních bakterií celkem: 1 x 105 KTJ/g).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany distributorů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Prací gel „Baltea“ pro běžné a smíšené typy kůže s květinou lotus a provitamin B5. Druh/číslo modelu: MHD: 10.2008, Kód šarže: 48132.
Země původu:  Švýcarsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: 0491/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Není k dispozici
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje riziko chronické otravy rtuti, pokud se používá po delší dobu. Vzorek obsahuje 5,0 % směsi rtuti.
Vzhledem k tomu, že se osvětlení na bázi pokožky používá v prodloužených obdobích, je třeba vzít v úvahu možnost chronické otravy rtuti. Výrobek škodí zdraví.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Světlovník „Stilman’ s Skin Bleach Cream“
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0495/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a norma EN 60598 na 9 kontrolních bodech, včetně:

Plocha průřezu elektrického vedení v části osvětlení je menší, než je požadováno.

— Výrobek nesplňuje požadavky na označování, včetně příkonu, napětí, kmitočtu, třídy II a indikace použití ve vnitřních prostorách.

Chybí návod k použití v Řecku.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem. Bylo rovněž vydáno tiskové sdělení.

 
Popis:  Ozdobná žlutá barevná trubice ve tvaru válce, prodávaná volně loženo a bez jakýchkoli náznaků. Typ/model: Lichterkette für Innen.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0479/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DL512
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  200004320508
 
Druh rizika:  Požár
 
Při běžném provozním testu se rozbily kontakty na přepínací zařízení, bazální dno, plotna a tělo spínače neodolávalo žáru. Změna nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí.

 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Elektrické vypínače s dvěma klíči „Donglin“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Litva
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 31