Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 30 ( Offentliggjort på: 04/08/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0461/06       
Kategori:  Produkter, der ligner fødevarer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4260050590418, 7108000512 LA
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Risiko for forveksling (især for børn) på grund af den omstændighed, at den ravgule farve svarer til kommercielt tilgængeligt kandis.Advarslerne på etiketten skal være i så lille skrift, at de er lige lette at læse og under alle omstændigheder må ikke give forbrugerne og/eller børnene en passende advarsel.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Selv om produktet er tilgængeligt inden for en række farver, er denne foranstaltning kun tilladt i henhold til "AMBER" -UDGAVE.Selv om forvirring ikke helt kan udelukkes for versioner i andre farver, er risikoen væsentligt mindre. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  "Kristallgranulat i DEKOD" (cca 2 cm i diameter) får "Kristallgranulat i DEKO".Mærkning:"DEKO — fremstillet i Tyskland, Kristallgranulat, Ncht Verzehr — ikke til konsum!Opbevares ikke sammen med fødevarer!Nicht mit Lebensmitteln aufbewahren — Verwechslungsgefahr [risiko for forveksling]! "Glasformåler 1DE307A, 500 ml, Amber.
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0463/06       
Kategori:  Køkken-/madlavningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger fra kaffe og en skadesrisiko for den, der rammes af den øverste del af kaffeproducenten, når den flyver fra. nogle af kaffeproducenterne (6- og 10-beholder) ikke lukker sikkert.Når trykket udvikles under tilberedningen af kaffe, adskilles den øverste del fra basen.Dette forårsager udslippet og kan potentielt skade alle, der befinder sig i nærheden af kaffemakeren, da den øverste del i nogle tilfælde kan projiceres opad.Der har været nogle indberetninger om skade på ejendom, men ikke om personskade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Espresso makers "OROLEY"Type/modelnummer:ERGO, 6- og 10-beholder.Beskrivelse:Espresso af forskellige størrelser med en kapacitet på 6 eller 10 beholder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0465/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— det yder utilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød.Skiftet kunne åbnes uden anvendelse af værktøj, og når der åbnes direkte adgang til strømførende dele.— det er ikke blevet forsynet med nogen brugsanvisning, navnlig nærmere oplysninger om udskiftning af lamper.— det opfylder ikke mærkningskravene, herunder det maksimale nominelle wattforbrug og symbolet for klasse II-konstruktion.Dette produkt opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk "Tiffal" Turtle
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0468/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  WT-NOX NOPRS/ABCD
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Produktet har ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød, herunder følgende tilfælde af manglende overholdelse af de relevante love og standarder:Armaturet er udstyret med en messingholder og har ingen midler til jordforbindelse af de tilgængelige metaldele.Hvor kappen på strømforsyningskablet er fjernet for at lette konkernes tilslutning til deres terminaler, har dette forladt den eksponerede basisisolering på de ledere, der er i kontakt med lampeholderen.Lampeholderen bliver strømførende i tilfælde af svigt af isoleringen.Messingklargøringen vil blive levende i tilfælde af en fejl ved isoleringen inden for lyskilden.— der er ingen forholdsregler for at forhindre, at lampeholderen anbringes på grund af en aftagelig ledning.Stikprop og sikring opfylder ikke sikkerhedskravene, herunder:"betrækket" var ikke forsynet med en anordning til fastholdelse, og den kom ud, da stikket blev åbnet.En mistet skrue kan erstattes af en uegnet type, så det ikke er tilstrækkeligt fastgjort.Terminalskruer er ikke afrundet i enderne for at minimere skaderne på lederne, når de sammenstrammes.— sikringen af smeltesikringen blev fast, og smeltesikringen var kortere end krævet.Desuden er brugsanvisningen utilstrækkelig, og produktet opfylder ikke mærkningskravene, herunder det maksimale nominelle wattforbrug og symbolet for klasse II-konstruktion.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk, farvet glas, Butterfly, tabel over lamper (240V 50 Hz 25W)
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0469/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
1) Systemet har ikke tilstrækkelig beskyttelse mod elektrisk stød."lysarmaturet indeholder to lampefatninger.Disse ledninger til disse lampefatninger er forbundet til strømforsyningskablet ved hjælp af nye terminaler, som er delvis dækket af varmekrympende omslag.Dog kan prøvefingeren røre den grundlæggende isolering, der dækker lederne.Standarden kræver, at prøvefingeren ikke skal kunne røre dele, der ikke var adskilt af mindst to isoleringsniveauer eller tilsvarende.Basisisolering i de indvendige ledninger berører armaturdets metaldele.Således kan prøvefingeren også berøre tilgængelige ledende dele, der er adskilt fra strømførende dele, ved kun at være et enkelt lag af isolering.Metalrammen vil blive strømførende, hvis isoleringen svigter.2) terminalerne er ikke løst tilfredsstillende over for lederne.Metalinsert i crimps enkeltstof flades blot på lederne og må ikke være fastklæbet.Den neutrale terminal kan let trækkes fra lederne.Hvis afslutninger ikke lykkes, kan det føre til overophedning.3) Denne prøve opfylder ikke kravene til mærkning i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med LVD-standarderne.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Gulvstilling "Hangzhou Delta Art Light Co. Ltd. — Fiorentina
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0462/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Kawasaki
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  ER-6N
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
På visse motorcykler kan de kabler, der går til tændingsforbindelsesstikket placeret under brændstoftanken, komme i berøring med rammestøtten.Under fortsat brug kan tændingskontakten beskadiges eller reduceres ved, at man fører et kort kredsløb i systemet, som kan medføre, at tændingen opstår pludseligt, og at motoren kan blive skåret ned.Denne fejl i køretøjets elektriske installationer kan medføre risiko for føreren og medføre trafikulykker.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorcykel "KAWASAKI" (650 cc)
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0464/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: MERCEDES BENZ
 
Type/modelnummer:  SLR MACLAREN
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
I nogle modeller til SLR Maclarens-køretøjer kan konstruktion og fremstilling af generatoren og dens utilstrækkelige køling bevirke, at temperaturen når temperaturer uden for det specificerede område.Som følge heraf kan generatoren overophede og, i individuelle tilfælde, producere røg og flammer.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige korrigerende handlinger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Ukendt
Oprindelsesland:  Tyskland
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0473/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  55A4405
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Under faldprøvningen kan små stykker, der passer fuldstændig ind i den cylinder for små dele, der er beskrevet i den europæiske legetøjsstandard EN 71-1, skilles fra. børn, der bruger dette produkt, kan blive kvalt på de små dele, der genereres.I kraft af produktets design kan børn under 36 måneder anvende dette produkt som legetøj.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Skildpaddeform "Saro" og "Praktisk og sjovt"
Oprindelsesland:  Thailand
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0474/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Cam
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Jackie, art. nr. C 603 002
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det resultat viser, at blec-enheden anvendes uden at ikke opfylder sikkerhedskravene i den europæiske standard 12221-1 for så vidt angår stabilitet og styrke.Selv om der i brugsanvisningen for anføres, at blec-enheden kun skal anvendes i det bad, der er forsynet med, kan det med rimelighed forudses, at enheden vil blive anvendt uden baet, f.eks. hvis baet er blevet fjernet med henblik på rengøring, og bleven uventet skal anvendes med kort varsel.Bletter er underlagt meget strenge sikkerhedskrav, fordi gruppen af risikogrupper omfatter spædbørn, som kan blive påført uforholdsmæssig stor skade i tilfælde af en ulykke.En ny fare for ældre spædbørn er, at de allerede kan bevæge sig meget kraftigt.Der er således en stor risiko for, at enheden bryder sammen.En ulykke — blegedet kollapsede (når det blev anvendt uden badet), og det barn, der ligger på den, led alvorlig personskade (kraniebrud).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  PuslebordRørformede skuffeenheder af plastruder, som er i bevægelse, med skiftende bord og aftageligt bad "Cam il mondo del bambino. p.a".
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0475/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Cam
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  C 204
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt opfylder ikke sikkerhedskravene i den europæiske standard EN 12221:Afsnit 5.1.2:det tilgængelige område indeholder åbninger, som giver mulighed for at indsætte keglen med 25 mm og gør det ikke muligt at anbringe keglen med 45 mm kegle.Afsnit 5.1.3.1:det tilgængelige område indeholder åbninger, der tillader anbringelse af keglen med 65 mm kegle.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Skiftende enhed "Cam il mondo del bambino p.a."
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0459/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Malingens kvalitet kan ændre sig og kræve et ekstra tryk på malingen, hvis produktet ikke har været i brug i en vis periode.Dette ekstra pres kan medføre, at produktet "rollover" kommer fra hinanden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Vandfarvemaling uden børste — Pritt Kit Kiept-ball.
Oprindelsesland:  Sydafrika
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0467/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  EF-ITEM nr. 97454
 
Batchnummer/stregkode:  8430721097454
 
Risikotype:  Personskader
 
Laboratorietest har fastslået, at stolen har faretruende skarpe kanter, som er tilgængelige.De metalliske dele og de stive polymerdele i sædet har lige sig til burger, som kan medføre snit eller ridser.Personens udspring viser klemnings- og overklipningspunkter.Yderligere klemnings- og overklipningspunkter frembringes, når kropsvægten påføres.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsstandarden og standarden for udendørs møbler.Én hændelse, der indberettes:en treårig gammel dreng havde brug for flere masker i en finger, som han gik ned, da den kom ind i stolens foldemekanisme.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Barnestol (PALLAVI) med plastryg og sæde og metalramme
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0476/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  3339-A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi:Længden af den grønne og rødkorte projektiler er mindre end krævet (min. 57 mm)Er sugekoppen af grøngult gået løs, når der påføres en kraft på 25,73-33,60 N (60 N kræves ifølge standarden)— det er let at fjerne sugekopper i dartonsbenet.— der er ikke knyttet nogen brugsanvisning på ungarsk til produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Den pistol, der er sat sammen med projektiler til projektilprojektiler.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0460/06       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnesko, "H & "
 
Mærke: H&M
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  364430 + 31 + 32-6569
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for skader som følge af, at såler af disse sko kan blive glatte på våde overflader.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet og oplysning af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Størrelse 22-33.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: 0470/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Rose Jely Candle
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Under forbrændingen af stearinlys har der været en meget kraftig flamme (ca. 10 cm høj) under forbrændingen af stearinlys med en meget kraftig flamme (en højde på ca. cm), hvilket resulterer i en total sortfarvning af glasset og frigivelse af for meget sod.At dømme ud fra flammens intensitet er det sandsynligt, at der kan opstå forbrændinger til personer, der ikke har indset, at lysten ødelægges.Der kan dannes ild i lukkede rum på lyset på grund af den kraftige flamme, især hvis lysten placeres i nærheden af brændbare genstande.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.Pressemeddelelsen er blevet offentliggjort.

 
Beskrivelse:  Sedtgellys "KARMA CANDLE"
Oprindelsesland:  Israel
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0466/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8711295 422300
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:— strømførende dele med en farlig ladning (68,0VACpeak) er tilgængelige med prøvefingerenAfgift af tilgængelige strømførende dele (52,9μC) overstiger den grænse, der er angivet i standarden (45μC)En udsivningsstrøm på 126 mApeak er for høj (0,25mApeak kræves ifølge standarden), og den er tilgængelig.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og LVD-standarden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: At bringe produktet på markedet, hvis det bringes i omsætning frivilligt.Frivillig tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk temperatur: killgerBeskrivelse:Ukendt
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0477/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Håndblander "SAYONA"
 
Mærke: Sayona
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MX-503
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:De indvendige ledninger kan presses mod skarpe buringkanter, og de kan komme i berøring med dele af motoren eller komme i kontakt med drivmotorenIsoleringen af de interne kabler er ikke tilfredsstillende, da der er sket en opdeling under prøvningenPå grund af apparatets konstruktion kan der overføres blandinger til apparatet, således at blandingen kan komme ind i apparatet, hvis det kan forårsage mekaniske eller elektriske defekter.Blanderen kan også forårsage brandfare, fordi temperaturen på spolen under testen er nået op på 232,1 °C.Manualen på ungarsk er ikke forbundet med det produkt, der er nødvendigt for sikker brug og vedligeholdelse.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med LVD-standarden og lavspændingsdirektivet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Håndblanderen er forsynet med en termoplastisk dæksel.Apparatet har en ophængsluk, hvormed det kan tændes, og omdrejning kan indstilles i 5 trin, og derudover er der en sjettedel hastighed:Presseknap (aflåselig mod uforsætlig presse).Apparatets hoveddele:prop, netkabel, afbryder, mikroomskifter, motor.Tilbehør:et par ælgere, et par ællinger af ællinger.Tekniske parametre:220-240V50-60 Hz;Kategori II.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0478/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DL412L
 
Batchnummer/stregkode:  2000004320416
 
Risikotype:  Brand
 
Varen frembyder en brandrisiko, fordi den ikke består den normale driftsprøvning og ikke er varmeresistent.Dette produkt opfylder ikke lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60669.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Elektrisk omskifter "DONGLIN" med to nøgler og en lysindikator.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 30