Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 12 ( Zveřejněno: 25/03/2016)

 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0348/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: neznámý
 
Název: 2 in 1 LASER POINTER
 
Typ/číslo modelu:  ASI 41511 PPAI 315276
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dávka:08809
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný a výrobek není správně označen.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Černý a stříbřitě barevný klíčový kruh s laserovým ukazovatelem a LED světlem.Zařízení je poháněno 2 knoflíkové baterie a dodává se do průhledných plastových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0347/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Eternal Ink
 
Název: Lightning Yellow
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Část 05.02.15;datum výroby 2015.03.05;datum konce platnosti 2018.02.05
 
Druh rizika:  Chemické
 
Produkt obsahuje aromatické aminy o-anisidin a o-toluidin (naměřená hodnota 24 mg/kg a 31 mg/kg).Aromatické Aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a mohou mít vliv na reprodukci.Rezoluce Rady Evropy č. (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálé líčidla doporučuje, aby aromatické aminy s karcinogenními, mutagenními, reprotoxickými nebo senzibilizujícími vlastnostmi neměly být přítomny v tetování a na trvalém líčení a neměly by se uvolňovat z azobarviv.Výrobek není v souladu s vnitrostátními právními předpisy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Tetovací barva dodávaná v láhvi o objemu 30 ml s uvedením značky, šarže a data ukončení použitelnosti.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0369/16       
Kategorie:  Světelné řetězy
 
Výrobek:  Osvětlovací řetězec
 
Značka: neznámý
 
Název: 1) 192L LED LIGHTS and 2) 300L LED LIGHTS
 
Typ/číslo modelu:  LJ – 01 z 192L a 300L LED
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1) 1230000004060 (192L), 2) 1230000001908 (300L)
 
Druh rizika:  Požár, Úraz elektrickým proudem
 
Kabel světelného řetězce není řádně připevněn a může být oddělení živých částí, které by mohlo vést k úrazu elektrickým proudem, pokud by se jich dotklo.Izolace kabelu a vidlice neodpovídá riziku zkratu, je-li výrobek vystaven vodě.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Světelné řetězy pod vedením s řídicí jednotkou pro 8 svítivosti.Vánoční světla pro venkovní použití dvěma typy:192 LED a 300 LED, dodávané v plastovém boxu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Itálie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0360/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  LED světlo
 
Značka: KK More
 
Název: LED RGB Stage Lighting
 
Typ/číslo modelu:  W668
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  X000GGUJ75
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Transparentní plastový kryt lze snadno odstranit a umožnit přístup k živým částem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598 a vnitrostátní normy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Optické osvětlení LED v černé kovové trubce napájeno ze sítě, s průhlednou plastovou plochou, se otáčejícím krytím v kule.Výrobek je dodáván v zelené nebo bílé lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0346/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: VW
 
Název: Passat
 
Typ/číslo modelu:  Číslo schválení typu:E1 * 2001/116 * 0307 *Typ:3 C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 7.1.2014 až 11.12.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Zástrčka nebyla správně vybavena pojistkami středového elektriku, který může způsobit poruchu motoru, posilovače řízení a posilovače posilovače.Porucha řady elektronických součástek, jako je například víceúčelová obrazovka a zařízení pro osvětlení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Island, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0350/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Dodge
 
Název: Dodge Challenger
 
Typ/číslo modelu:  Typ:LC
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 19.9.2007 až 29.10.2010.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nadměrný vnitřní tlak může způsobit, že v době, kdy je airbag nasazen za normálních podmínek, dojde k roztržení nafukovače airbagu řidiče.V případě prasknutí nafukování by mohly být úlomky kovů vyvedeny do prostoru pro cestující, což by mohlo způsobit zranění cestujících ve vozidle.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Nizozemsko, Švédsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0352/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Citroen
 
Název: C4 Picasso
 
Typ/číslo modelu:  E2 * 2007/46 * 0356 * 09, e2 * 2007/46 * 0356 * 10
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena v letech 18.8.2015 až 21.11.2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Závada v blokovacím mechanismu může mít za následek nezamýšlené uvolnění nebo otevření dveří.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Irsko, Malta, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0353/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: B class, CLA class
 
Typ/číslo modelu:  Typ:245 G;schválení typu:E1 * 2001/116 * 0470 *
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotčená vozidla byla vyrobena dne 8. prosince 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Připojení šroubů pro kola na pravé straně vozidla mohlo být provedeno nesprávně.Existuje riziko, že dojde k západnímu připojení, které by mohlo vést ke ztrátě kola, což by zvýšilo riziko možné nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0354/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Suzuki
 
Název: Burgman 400, Bandit 650, Bandit 1250, GSR600, GSX600F, B-King, Hayabusa, GSX-R600, GSX-R750, Gladius, Intruder M1800, Intruder C1500, V-Strom 1000
 
Typ/číslo modelu:  Typy:WVCG, WVCJ, WVCZ, WVCH, WVB9, WVCR, WVCK, WVCV, WVCW, WVCX, WVCT, WVCU, WVBS., čísla schválení typu:E4 * 2002/24 * 1052, e4 * 2002/24 * 1342, e4 * 2002/24 * 2163, e4 * 2002/24 * 1300, e4 * 2002/24 * 0721, e4 * 2002/24 * 1351, e4 * 2002/24 * 1618, e4 * 2002/24 * 1756, e4 * 2002/24 * 2102, e4 * 2002/24 * 1852, e1 * 2002/24 * 0370, e1 * 2002/24 * 0405, e * *, e4 * 92/61 * 0142
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčné motocykly byly postaveny v letech 2007 až 2012.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Regulátor/usměrňovač je oprávněn přehřívat a nenabití baterie.V důsledku toho nemusí být baterie dostatečně nabita a motor může vytažení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykly
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0362/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XJ and XF
 
Typ/číslo modelu:  Jaguar XJ a Jaguar XF (2013 až 2015 vzor roku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vybraná vozidla v rámci rozmezí VIN:Jaguar XJ – SAJAA22M4DPV34128 až SAJAA20M0FPV90864/Jaguar XF – SJKC05M8DPS50936 společnosti SAJWA0FS7.FPU88784.Jedná se o vozidla s motorem 2.0L GTDI.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přední pomocná hnací kola (FEAD) idler, která mohou selhat, což vede ke ztrátě systému FEAD.To může způsobit, že dojde k osvětlení výstražných svítilen, poruchy klimatizace, přehřátí motoru a omezení ovládacího prvku řízení, čímž se zvyšuje riziko nehody.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobily.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0363/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jaguar
 
Název: XE and XF
 
Typ/číslo modelu:  Jaguar XE a Jaguar XF (2016 a 2017. vzor roku)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vybraná vozidla se vznětovým motorem v rámci rozmezí hodnot VIN:Jaguar XE – SJAB4C1XGA900002 až SAJAB4CN2HA942989/Jaguar XF – SJBB4CN4GCY00005 společnosti SAJBB4AN4GCY20385.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Chladicí hadice s nízkým tlakem do kapoty se může oddělit od palivového filtru, které je příčinou snížení brzdného výkonu motoru, a snížení brzdné síly.Vypnutí motoru s minimálním varováním by mohlo způsobit nehodu vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil.
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Řecko, Irsko, Portugalsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0364/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Pneumatiky pro vozidla
 
Značka: Dunlop
 
Název: SportMaxx GT
 
Typ/číslo modelu:  255/40ZR19 100Y XL
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  (počet bodů na boční stěně) DN5W JC1R 3715 – DN5W JC1R 3815
 
Druh rizika:  Úraz
 
Pneumatiky byly vyrobeny s nesprávnou látkou běhounu, což může omezit přilnavost na mokrých površích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Letní pneumatiky.
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0349/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Čepice šedoky
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  ST7164
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7392870071642
 
Druh rizika:  Chemické
 
Prostor pro baterie je snadno přístupný a knoflíkové baterie by mohly být spolknuty a způsobit poškození gastrointestinálního traktu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Čelíček obručný s růžovým tečkem, příďovým dobokem a světlem LED.Výrobek je dodáván do plastového sáčku.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0357/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Tiger
 
Název: Twist & Lock Blocks
 
Typ/číslo modelu:  Položka č. 1701354Prodáno v říjnu 2015
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Bach no. 80851
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Pružná šňůra se může snadno zlomit a bloky mohou oddělit od sebe malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Dřevěná hračka se skládá ze 12 bloků v různých barvách, které jsou připojeny elastickým středovou šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Lotyšsko, Norsko, Španělsko, Švédsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0358/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Dřevěná hrada
 
Značka: Tiger
 
Název: Twist & Lock Animals
 
Typ/číslo modelu:  GiraffePoložka č. 1701493
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 79445, Sstarý od října 2015
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Uši giraffe se může snadno oddělit.Jedná se o malé části:dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Hračka ve formě giraffe ze dřevěných kusů připojených s elastickým šňůrou.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Dánsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Lotyšsko, Norsko, Španělsko, Švédsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0365/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada hraček na pláži
 
Značka: R&T (RAMA TRITTON)
 
Název: MINI CUBO PLAYA
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 67125
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8436019667125
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Zelená plíseň může snadno budit malé části.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Sada čtyř různých hraček s barevnou plastovou pláží v malém světle bláta, které je dodáváno v plastové síti s nízkým obsahem barvy, která je připevněna jasně zbarveným štítkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0366/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Panenky z plastů
 
Značka: neznámý
 
Název: LOVELY Baby Beautiful
 
Typ/číslo modelu:  Č. 2018
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592386031140
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plasty hlav a institucí panenky obsahují di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřené hodnoty do:15,7 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou látky DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Různé plastové panenky pro kojence s různým příslušenstvím (např. dětská chodítka, sedadlo) dodávané v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0370/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Šití a žehlení hraček
 
Značka: AO XIE TOYS, IMAGIN
 
Název: Little Master - Mini Home Appliance Series
 
Typ/číslo modelu:  Článek 6883, odkaz 1893
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3700156618933, Šarže:CO1408 – únor 2014
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Vzhledem k zkratu v prostoru pro baterie může šicí stroj na hračky převednout a způsobit popáleniny.Kromě toho se žehlicí prkna mohou snadno zhroutit tím, že představuje riziko zranění v důsledku uvíznutí (hlavně prstů) mezi pohybujícími se částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušné evropské normy EN 62115 a EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Sehrát se jako hračky ze železa, žehlicího prkna a šicích strojů (napájených baterií), dodávané do krabičky na růžovém papíru s průhledným okénkem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0351/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámy vážené dámy
 
Značka: Buffalo
 
Název: Court shoes
 
Typ/číslo modelu:  224 006 014 04
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže č. 730 37 370–30
 
Druh rizika:  Chemické
 
Vnitřní podšívky a stélky obuvi obsahují chrom (VI) (měřené hodnoty:83 mg/kg a 62 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Black suede, obuv s vysokou splatností a horní část usně.Velikost vzorku:37
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Španělsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0355/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dívčí kalhoty
 
Značka: Sindy
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  1820278
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3870166979277
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nepřipojené šňůry na stažení v pase se mohou zachytit během různých činností dítěte, které způsobují zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Kalhoty pro volný čas pro dívkyPásmo pasu zahrnuje nepřiložený stahovací šňůrku s uzly a kovovými tvarovkami na koncích.Délkové stahovací šňůry jsou zavěšeny po stranách kalhot.Výrobek je k dispozici v bílé, purpurové a šedé barvě.Velikosti:8/122/128, 10/134/140, 12/146/152.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: A12/0356/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Nepravé hřebíky
 
Značka: O.R.D
 
Název: 1.) NAIL ART DECORATION KIT - ART NAIL BEAUTIFUL; 2.) Splendid Nail; 3.) NAIL ART - CRACKING NAIL ART
 
Typ/číslo modelu:  1) Č.:N020;Položka č.:HY150137, 2.) Č.:W001;Položka č.:HY1501383) Č.:019, bod č.:HY150137
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  1, 8418861501376, 2, 6951829869016 a 8418861501383, 3) 8418861501376
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje dibutyl-ftalát (DBP), který je toxický pro reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  3 sad plastových nehtů (12 ks) v různých vzorech a barvách, dodávaných s lepidlem v oranžové trubici.Na tubě lepidla, dibutyl-ftalát se objevuje v seznamu složek.Obal se skládá z plastové blistky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0359/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dámské kožené rukavice
 
Značka: HEMA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  48.847.55
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  16.44.1101
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 14,2 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení REACH.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Pár hnědokožených rukavic, které se prodávají bez obalu;velikost S.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Lucembursko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0361/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožené rukavice, dámy, dámy
 
Značka: Herlaine Paris
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 0635;733766 GMS
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Rukavice obsahují azobarviva, která uvolňují nadměrné množství aromatických aminů 4-aminobifenyl (měřená hodnota 84 mg/kg) a benzidin (naměřená hodnota 714 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být aromatický amin pohlcen kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Zničení produktu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Černé rukavice vyrobené ze dvou částí:Zadní strana je v černé suede, zdobená hnědými tečkami a dlaň je obalena usní.Velikost vzorku S.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0367/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený peněžník
 
Značka: Choice / Sattler & co
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H14, rot, 48–2960–003
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011541482930
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) v kůži je příliš vysoké (naměřená hodnota až do 7,5 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Červený kožený díl s reliéfem (motiv slunce) na přední straně;je připevněna na podložce z lepenky.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0368/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický prostředek proti hmyzu
 
Značka: TnS Home Collection
 
Název: BugsFree
 
Typ/číslo modelu:  CMD-3-Q
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5204558717303
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi.Každá osoba by se mohla dotýkat vysokonapěťové rozvodné sítě se svým prstu a vyvolat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický kryt proti hmyzu, který se dodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0371/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický prostředek proti hmyzu
 
Značka: neznámý
 
Název: Mosquito Killer Lamp
 
Typ/číslo modelu:  CMD-12-B-C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:3276004594730, Šarže:S2009075311
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi.Každá osoba by se mohla dotýkat vysokonapěťové rozvodné sítě se svým prstu a vyvolat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický kryt proti hmyzu, který se dodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0372/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Elektrický prostředek proti hmyzu
 
Značka: neznámý
 
Název: Mosquito Killer Lamp
 
Typ/číslo modelu:  IK105–1x6W-C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3276004594853, Šarže:S2009075312
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Neexistuje dostatečná ochrana proti náhodnému kontaktu s živými částmi.Každá osoba by se mohla dotýkat vysokonapěťové rozvodné sítě se svým prstu a vyvolat úraz elektrickým proudem.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Elektrický kryt proti hmyzu, který se dodává v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Kypr
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A11/0030/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Měkká hračka
 
Značka: ZEEMAN
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8711197615015C61501
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Vláknitý materiál hračky je z důvodu slabosti určitých švů snadno dostupný.Materiál náplně může způsobit udávení, když jsou děti vkládány do úst.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru koně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 12

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A11/0031/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Koloběžka na hraní
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  HRÁT 1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3429322012015NTMP3REVG-00000/1436123.TEM
 
Druh rizika:  Úraz
 
Skútr není dostatečně stabilní, což vede ke ztrátě rovnováhy a pádu dítěte.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Koloběžek na hračky se třemi koly, dvěma z přední části a jednou za.Skútr je balen v lepenkové krabici a je určen pro děti od 2 do 5 let.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 12
Týdenní souhrnné hlášení o  výrobcích k profesionálnímu použití
Výrobky představující závažné riziko 

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0344/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní vozidlo/tažné vozidlo
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: U400
 
Typ/číslo modelu:  Typ:UNIMOG 405/12, UNIMOG 405/21Číslo schválení:K728, K798
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v letech 2010 až 2016.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V dotčených vozidlech lze pneumatiky způsobit díky intenzivnímu využívání těchto pneumatik.V důsledku toho nelze vyloučit náhlou ztrátu vzduchu nebo dokonce odčerpání v důsledku zahřívání pneumatiky po dlouhé přepravě na dálnici a na rychlostních silnicích a při vysokých rychlostech.Náhlou ztrátou vzduchu nebo odpálením pneumatiky by mohlo dojít ke zhoršení chování vozidla a jeho stability při řízení.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní vozidlo/tažné vozidlo (vozidla s přestavbou 2-way a Mitas pneumatiky 275/90 R22.5 SRT)
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0345/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Nákladní automobil/podvozek
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: U3000, U4000, U5000
 
Typ/číslo modelu:  Typ:UNIMOG 437/25, UNIMOG 437/45Schválení č.:L123, L271
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v období od 6. června 2007 do 18. března 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
V případě nehody, vzhledem k nedostatečné síle stěny konzoly sedadla může být herní konzole vystaveno mechanické selhání sedadla a sedadlo by se mohlo oddělit.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Nákladní automobil/podvozek
Země původu:  Německo
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 12
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království