Safety Gate: Sustav brzog uzbunjivanja za opasne neprehrambene proizvode – tjedno izvješće

Izvješće 27 ( Objavljeno: 14/07/2006)

 
Tjedno izvješće Proizvodi koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje 

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0421/06       
Kategorija:  Oprema za slobodno vrijeme i sport
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  27 – 259, 27 – 260
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Zbog pogrešaka u proizvodnom procesu, zavarivanje dijela bicikla u proizvodnom procesu postaje preslabo.Dobavljač je zaprimio 400 pritužbi potrošača.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Povlačenje s tržišta. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Bicikl „TREEL RED”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Švedska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0411/06       
Kategorija:  Kemijski proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Opekline
 
— ambalaža ne sadržava informacije o količini gela koja se treba upotrijebiti, gdje se on koristi (otvoreni ili zatvoreni prostor) ili uvjetima uporabe (za rasvjetu ili u nuždi).Navodi se samo „Upotreba u uljnim svjetiljkama:Visina punjenja – ne napunite vrh plamenika”.Ovaj pripravak sastoji se od metil-etil-ketona (5 %, (Flashto:4 °C) i etanol (75 – -95 %) (Flashto:13 °C).Njegov sastav znači da je gel na godišnjoj glavnoj skupštini opasan pripravak te se, u skladu s postojećim zakonodavstvom, klasificira kao „vrlo zapaljiv”.Stoga se mora skladištiti, pakirati i označivati u skladu s Uredbom sa zakonskom snagom br. 82/2003 od 23. travnja 2003..Ima vrlo nisku točku plamišta i stoga će vjerojatno predstavljati ozbiljne opasnosti za korisnika kada se koristi u blizini plamena, kao što je to slučaj u uobičajenim uvjetima uporabe.Činjenica da je riječ o gelu i da bi stoga mogla biti brinula se o opasnosti u vezi s njezinom uporabom, s obzirom na njezinu zapaljivost i toksičnost.— Premda informacije o upozorenjima na etiketi proizvoda ‚drže izvan izvora zapaljenja’, činjenica da je svrha gegela olakšati spaljivanje znači da se on može upotrijebiti za ponovno otkrivanje požara, zbog čega se korisnik može zapaliti.Nakon različitih ispitivanja na otvorenom i u blizini boce zaključeno je da ograničenje sigurnosti ne funkcionira uvijek, što predstavlja dodatni rizik pri uporabi tog proizvoda.— iako oznaka za opasnost (F) otisnuta u crnoj boji na narančastoj pozadini, ne postoji taktilno upozorenje na opasnost.— Upozorenje informacija o oznaci teško je pročitati.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Glavna skupština Burning Gel.
Zemlja podrijetla:  Švicarska
Upozorenje primljeno od:  Portugal
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0410/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Icicle
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Taj proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:— površina presjeka unutarnjeg i vanjskog ožičenja proizvoda manja je od one potrebne;Nema oznake koja je pričvršćena za proizvod s potrebnim oznakama i za navođenje vrste (kategorije) proizvoda i razreda II.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama za električne proizvode.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.Osim toga, izdana je izjava za medije.

 
Opis:  100 svjetla
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0413/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od električnog udara i požara jer:Površina presjeka ožičenja manja je od specificiranih.— Neodgovarajuće sidrišne točke učvršćenja.— Nema neprimjerene udaljenosti između utikača i prvog svjetla.— Nema neprimjerene dielektrične otpornosti.Nedostaju grčke upute za uporabu.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i europskim normama za LVD.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  100 minijaturska svjetla – pet svjetala s fvirajućim Decorativnim lancem 100 za rasvjetu, s pet uređaja za bljeskalice, zapakirane u okvir s crvenim tiskanim materijalima koji prikazuju dio božićnog drvca, s oznakama:100 GHATRE LIGHTS, FIVE WAY FLASHER, za uporabu u zatvorenim prostorima, predispitivano, goruće paljenje ili treperenje, Zajamčeno za svjetlost, Puni komplet, „One out”, „One out”, „One out”, „One out” („One out”, „One out”, „One out”, „One out”).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0415/06       
Kategorija:  Lanci za rasvjetu
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar, Strujni udar
 
Ovaj proizvod predstavlja opasnost od električnog udara i požara jer:— Područje poprečnog presjeka unutarnjeg i unutarnjeg ožičenja proizvoda manje je od potrebnog.— Ne postoje naznake u pogledu izolacijskog tipa dobavnog korda.— Kontinuirano sidrište nadzornika i ulaz vodiča u voditelju obrade neodgovarajući su.— utikač je nestandardiziran.Ako je proizvod namijenjen samo za unutarnju uporabu, na ambalaži se stavlja netočna izjava koja dopušta i vanjsku uporabu.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom LVD i normama LVD-a.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.Priopćenje za tisak koje izdaje nadležno tijelo.

 
Opis:  140 Svjetla za tintni (linkule) svjetla
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0420/06       
Kategorija:  Rasvjetna oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  MA5070
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Strujni udar
 
Taj proizvod predstavlja rizik od električnog udara jer:— ima li se pristup dijelovima pod naponom u uobičajenoj uporabi kako bi se zamijenila svjetiljka.— sidro sidrišta sustava za opskrbu nisu prikladna;postiže se klinovima koji nisu vezani za kabel u svjetskome svjetlu.— Mehanička čvrstoća napajanja iz električne mreže neodgovarajuća je;površina poprečnog presjeka je 0,5 mm² u odnosu na potrebnu 1,0 mm².Ovaj proizvod nije u skladu s LV-om Direktivom i europskom normom 60598 – 2-4: 1998.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljni povrat potrošača od strane uvoznika. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Šator „Sunnfair” 230V.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

Nema dostupnih slika

Broj upozorenja: 0419/06       
Kategorija:  Motorna vozila
 
Proizvod:  Motocikl
 
Marka: Harley-Davidson
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  XL2
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Prednji dio glavnog kočnog cilindra ugrađen u ta vozila izgrađen je s neodgovarajućim podmazivanjem na sekundarnom spremniku.To bi moglo uzrokovati prespori povrat klipa nakon otpuštanja kočnice i u ekstremnim slučajevima, ne može se u potpunosti vratiti u klipu.Ako se to dogodi, stražnja kočna svjetla mogla bi ostati upaljena koja bi mogla prouzročiti nesreću jer vozač ne može upozoriti vozača drugih vozila kada smanjuje brzinu njegova motocikla.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje uvoznika. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  2004 i 2005 modela za motocikle koji su izrađeni od lipnja 25.., od 2003. do lipnja 3., 2005.VIN broj:5H1CLP104K4453185H1CLP105K4286655H1CLP195K4283085H4CKM415K4641925H4CKM425K4637465H4CKM435K4663815H4CKM445K4640085K4CKM445K4640425H4CKM455K4398455H4CKM475K4591095H4CKM485K4579525H4CKM485K4641565H4CKM495K4662725H4CKM4K5K4569475CKM4K4X5K463980
Zemlja podrijetla:  Ujedinjena Kraljevina
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0409/06       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Proizvod predstavlja rizik od gušenja jer osam satintnih petlji ima opseg veći od najviše 360 mm utvrđen u normi EN 1466.Opseg svakog od osam krugova je 570 mm.Dijete staro 9-mjesečno umrlo je nakon davljenja kroz petlju u koju dijete stavlja svoju glavu.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povlačenje proizvođača od potrošača (Autor: Ostalo)
Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Zabrana prodaje i priopćenje za tisak koje je naložilo nadležno tijelo

 
Opis:  Odbojnik „NOUGATINE” – tip/broj modela:YORI.
Zemlja podrijetla:  Francuska
Upozorenje primljeno od:  Francuska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0417/06       
Kategorija:  Proizvodi za njegu djece i dječja oprema
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  191 – 8
 
Broj serije / crtični kod:  6902758012523
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik od ozljede jer:— Prosklopivi mehanizam Walkers ima samo jedan uređaj za blokiranje koji može oslabjeti upotrebom sile 50 N.— Walker ne prolazi kroz ispitivanje čvrstoće u strukturi (svi vijci demontiraju i demontiraju s hodom).Naprava za pričvršćivanje pojasa nije zaštićena od nezakopčavanja i ranjavanja.Osim toga, proizvod također predstavlja opasnost od gušenja zbog ispitivanja zategnutosti, brodskih vijaka pri odvajanju na prostoru i odgovaraju cilindru malih dijelova.Ovaj proizvod nije u skladu s europskim normama EN 1273 i EN 71.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljno povlačenje s tržišta i povrat od strane potrošača od strane potrošača. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Walker.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0414/06       
Kategorija:  Rekreacijska plovila
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Kawasaki
 
Ime: Jet ski "KAWASAKI" (Personal Water Craft)
 
Vrsta/broj modela:  JT1100-C/F/G, JT1200-B/D, JT1500-A
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Požar
 
U nekim jedinicama, crijevo za odzračivanje spremnika za gorivo moglo je biti odstranjeno ili savijeno tijekom namještanja ili servisa, stvarajući mogućnost propuštanja goriva u motorni prostor.Kod određenih modela opremanja pumpe za električno gorivo crijevo od odzračivanja spremnika za gorivo moglo bi uzrokovati odvajanje pumpe za gorivo odvojeno od montažne prirubnice.Opskrba gorivom plovila nakon tog događaja mogla bi dovesti do istjecanja goriva u motorni prostor, što bi dovelo do opasnosti od požara.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne radnje koje poduzima uvoznik. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Korektivna mjera vezana uz model JT1100-C/F/G izgrađena u razdoblju 2000. – 2003.;model JT1200-B/D izgrađen u razdoblju 2003. – 2006. i model JT1500-A koji je izgrađen od 2004. do 2006.
Zemlja podrijetla:  Sjedinjene Američke Države
Upozorenje primljeno od:  Grčka
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0408/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Laški Carlash maska „Haller”
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  8422269692355
 
Vrsta rizika:  Gušenje
 
Ta maska predstavlja rizik od gušenja jer je površina ventilacijskog područja manja od donje ventilacijske površine propisane normom (1 300 mm²).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i normom za igračke.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.

 
Opis:  Za proizvod se izdaje račun pod brojem 3275 FM (69235).
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Španjolska
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0416/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Nepoznato
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod:  5018583138336
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Kemikalija
 
Taj proizvod predstavlja rizik od gušenja jer se mehanizam cviljenja može odvojiti od igračke te ga djeca mogu staviti u usta.Mehanizam cviljenja ima vrlo male dimenzije i tijekom laboratorijskih ispitivanja koja je montiran u cilindrima s malim dijelovima.Taj proizvod također predstavlja kemijski rizik jer te igračke sadržavaju ftalat DEHP, koji je razvrstan u kategoriju 2 – toksični materijal za reprodukciju (dupin – 5, 61 %, patka – 14, 3 %, žaba – 17, 0 %).Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i normama za igračke.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Povlačenje s tržišta koje je naložilo nadležno tijelo.Stavljanje na tržište zabranjeno od strane nadležnog tijela.

 
Opis:  Igračka pričvršćena za sapuni „Soapsast”
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Litva
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 1 fotografija

Broj upozorenja: 0418/06       
Kategorija:  Igračke
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Soft toy "MUCCA VIOLA soft toy"
 
Vrsta/broj modela:  Nepoznato
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Gušenje, Ozljede
 
Ovaj proizvod nije u skladu sa standardom za igračke jer su baterije dostupne djeci.Igračka predstavlja opasnost od gušenja jer uključuje mali element (patentnih zatvarača) koju mogu staviti djeca u ustima.Proizvod ne uključuje relevantna upozorenja, na primjer u vezi s baterijama.Ovaj proizvod nije u skladu s Direktivom o igračkama i normom za igračke.
 

Mjere koje su naložila javna tijela (za: Ostalo): Prodaja zabranjenih od strane vlasti.Povlačenje s tržišta koje su naredila nadležna tijela.

 
Opis:  Mekane krave igračke, mjere:360 x 300 x 150 mm.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Italija
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27

1 od 2 fotografije

2 od 2 fotografije

Broj upozorenja: 0412/06       
Kategorija:  Građevni proizvodi
 
Proizvod:  Nepoznato
 
Marka: Nepoznato
 
Ime: Saracen SXL Security Friction Hinge and Egress E3 Restricted Friction Hinge.
 
Vrsta/broj modela:  Razno
 
Broj serije / crtični kod: Nepoznato
 
Vrsta rizika:  Ozljede
 
Proizvod predstavlja rizik osobe, a posebno djeteta, koja je iz ograničenog, ali otvorenog prozora.Šarka ograničenog prozora trebala bi ograničiti otvaranje prozora na približno 100 mm, a konstruirana sila otpora za prevladavanje ograničenja treba biti najmanje 600 N.Potencijal je za mehanizam ograničivača da se ne spusti ispod 600 N tlaka i prozora da se otvori više od 100 mm, što dovodi do rizika od ispadanja prozora.Tijekom ispitivanja restriktivna se šarka u određenim slučajevima odvijala između 600N i 150N.Ovaj proizvod nije u skladu s relevantnim normama BS 6375 i BS 8213.Nije bilo prijavljenih nesreća, ali je bilo i jedan prigovor na propušteno tržište.
 

Mjere koje su poduzeli gospodarski subjekti: Dobrovoljne korektivne mjere koje poduzima proizvođač. (Autor: Ostalo)

 
Opis:  Restricted Window Friction Hinge – Laird Security Hardware.
Zemlja podrijetla:  Kina
Upozorenje primljeno od:  Ujedinjena Kraljevina
Vrsta upozorenja: Ozbiljno
 
Godina – tjedan:  2006 - 27