Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 26 ( Offentliggjort på: 07/07/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0390/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  G1-004
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette skateboard udgør en brandfare, fordi:— Det bageste dæk, der er i kontakt med brændstofbeholderen, og der køres med varm udstødning, føres videre til brændstoftanken af plast.— Brændselsarten og udluftningsrøret er begge usikre, og der er tale om andre dele af skateboardet.— Der var ingen direkte mekanisk styrekontrol fra operatørens side.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Maskinen blev beslaglagt til afprøvning.Skateboard blev af ejeren over for den lokale myndighed underskrevet af ejeren til rådighed med henblik på bortskaffelse.

 
Beskrivelse:  Panher Skateboard "Supershoter.co.uk"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0386/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  DL752GN
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Den anmeldte signallygte indebærer en eksplosionsrisiko på grund af en fejl i styringskredsløbet eller det fluorescerende rør.4 hændelser, som involverer en mindre væsentlig skade.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:salg af produktet ophørte, tilbagetrækning fra markedet, tilbagekaldelse fra forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Genopladeligt land med betegnelsen "Hi-Gear"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0388/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
Denne quad bike udgør en risiko for skader og forbrændinger, fordi:— Der er ikke nogen differentiel, der forårsager driftsproblemer for føreren, og gør det mere sandsynligt, at cyklen vælter.Drivkæde og kædehjul er ikke afskærmet.— Der er en plads langs fodhvilen, hvilket forårsager fare for fældefangst og muligheden for forbrændinger fra det tilstødende udstødningsrør.— Der er skarpe kanter på cyklen.— brændselssystemet var utilstrækkeligt fastgjort.— Cykelsædet var utilstrækkeligt fastgjort.— konstruktionen af cyklen var yderst dårlig med ringe kvalitetssvejsning, elektriske apparater, monteringsbolte, bremser og brændstofsystemer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension af salget, som myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  minimotorbike (Quad Bike) "Jin Ling/Ling Sha — Smart Shark"Type/modelnummer:BC — 04.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0389/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger, Personskader
 
Dette produkt er forbundet med risiko for skader og forbrændinger, fordi:Der er utilstrækkelig afskærmning af drivkæden og kædeskranken.Styremekanismen har ikke fri bevægelighed, da det er i kontakt med lysten.Ledningsnettet var placeret ved siden af brændstoftanken og havde ikke tilstrækkelig isolering, der forårsagede en potentiel brandrisiko.Batteriet var også utilstrækkeligt fastgjort og var ikke ordentligt isoleret.— bremsesystemet havde ingen reservekraft, og driftskablet til baghjulsbremsen var utilstrækkeligt fastgjort og kunne være i strid med bagdækket.— Brændstoft- og udluftningsrør var forsynet med en forkert montering, og at de var uden for maskinen.— Den bageste suspension var ikke så svejst i dele, som ville medføre svigt af vitale komponenter.— Der er utilstrækkelige skærme.— Der er ingen tydelig hastighedsbegrænsende anordning eller stop.Konklusioner:Denne maskine er yderst farlig, og den kan forventes at forårsage skade på føreren og andre personer i nærheden af maskinen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension af salget, som myndigheden har bestilt.

 
Beskrivelse:  "Panther" Mini Motorbike "Supershoter.co.uk"Type/modelnummer:49 cc.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0399/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Mercedes-Benz
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  VITO
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er konstateret lækager i forbindelse med forbindelsen mellem benzintilførslen og motoren på isolerede køretøjer.Dette kan medføre en afbrydelse af brændstoftilførslen og motorfunktionen.Der kan være tale om en ulykke, der skyldes, at kontrollen af køretøjet er mistet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Motorkøretøj (bil) — Daimler Chrysler AGBeskrivelse:Tilbagekaldelsen vedrører køretøjer bygget mellem 11.2003 og 09.2005.Berørte VIN-numre:WDF639601130128212 — WDF639815131788042.
Oprindelsesland:  Spanien
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0384/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2238
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt er forbundet med risiko for skader på børn, fordi barnets fingre kan blive fanget under leg med legetøj.Mellemrummet mellem de bevægelige dele af strygebrætrammen skal være mindst 12 mm, mens den kun har 9,6 mm i højre side eller 10,2 mm i venstre side.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Salg af produktet frivilligt stoppet af forhandleren. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Strygebræt "Load BABY"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0385/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  47091
 
Batchnummer/stregkode:  859 138 7470910
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt er forbundet med risiko for skader på børn, fordi barnets fingre kan blive fanget under leg med legetøj.Afstanden mellem de bevægelige dele af anlægget skal have en afstand på mindst 12 mm, mens den kun har 5,6 mm i højre side og 5,2 mm i venstre side.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsstandarden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger truffet af distributøren:tilbagetrækning fra markedet, ophør af distribution, information til forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Clopthehorus.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0392/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  2082B
 
Batchnummer/stregkode:  8592117 751057
 
Risikotype:  Høreskader
 
Denne pistol udgør en risiko for høreskader, fordi legetøjet har overskredet grænsen på 125 dB som fastsat i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillige foranstaltninger, der er truffet af importøren:tilbagetrækning fra forbrugerne af produktet på markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Metalcappistol SUPER sokkel GUN MAGNUM 357.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0398/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6650
 
Batchnummer/stregkode:  4891813966500
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette legetøj udgør en kemisk risiko for børn, fordi koncentrationen af phthalater (8,8 %) overskrider grænsen på 0,1 %.Dette produkt indeholder:— phthalat — DINP (påvist værdi 87 000 mg/kg)— phthalat — DEHP (påvist værdi 1 000 mg/kg).Phthalater har en negativ indvirkning på udviklingen af mandlige/kvindelige kønsorganer.Især børn er sårbare, da deres krop er under udvikling og kan blive påvirket negativt af disse toksiske stoffer.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Den terning, der giver lyde
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0400/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Artikel 220751
 
Batchnummer/stregkode:  13 3533592207511
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Dette produkt udgør en kvælningsrisiko, fordi musens ører trækkes fra, og de passer fuldstændigt ind i cylinderen for smådele.Dette legetøj er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.Et af musene på musen gik i løs vægt, da et barn leger med legetøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Et pull i legetøj af træ — Toy mus på en bil L15.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0401/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Risiko for kvælning som følge af en løs kappe, der kan fjernes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig suspension af distributionen fra importørens side (Fra: Andet)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Blødt legetøj i form af et trætdy "Happy Garded Toy, Hong Feng Toy", som er forsynet med en lyn- og batteriholder på ryggen, fyldt med en løs kunstig fiber.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0403/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  9947
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Det område, som legetøjet er fremstillet af, og som fremstilles af blød plast og lukkes med en snor, er større end 380 mm. legetøjet er derfor ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Miniaturesæt af køkkenmaskiner.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 5 fotos

2 af 5 fotos

3 af 5 fotos

4 af 5 fotos

5 af 5 fotos

Varslingsnummer: 0404/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Unknown.
 
Navn:  1) "BRUCE LEE DAGGER AND CROSSBOW SET", 2) 'POLICE FORCE', 3) 'FORCE KING WEAPON', 4) BLISTER 6 ARTÍCULOS (BALLESTA, FLECHAS, WALKIE-TALKIE, ESPOSAS Y PUÑAL), 5) PISTOLA LANZADARDOS.
 
Type/modelnummer:  1) Ukendt, 2) nr. 826, ref. 3899/125509, 3) CF701, post GH1440, 4) 778AB, punkt 113222095, 5) Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Laboratorieundersøgelserne viste, at det elastiske materiale, der anvendes som anslagsområde (sugekop), kan fjernes under trækkraft på under 60 newton.Hvis sugekoppen fjernes, kan dette produkt udgøre en skadesrisiko.Desuden kan sugekoppen forårsage en kvælningsrisiko, navnlig at børn, der normalt slibes i sugekoppen, fugtes, så det passer bedre til den overflade, det rammer.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Navn:1) "Bruce LEEgi OG crosforretninger" (Kina)2) "IA FORCE" (Kina)3) "FORKNYTNING TIL FORKÆKNING" (Kina)4) BLISTER 6 Artículos (Blesta, flesta, walkie-talkie, ESPOSAS Y PUÑAL) (Kina)5) PISTOLA LANZADARDOS (ukendt).
Oprindelsesland:  Kina, Ukendt
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0405/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Dette produkt kan udgøre en kvælningsrisiko, fordi de inserstabeller, der har små dimensioner, kan sluges af børn.Desuden er kanterne af hullerne i huset skarpe og ru, hvilket kan medføre skade.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Markedsføring forbudt af myndigheden.Tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøj med følgende elementer: "legetøj"Type/modelnummer:Nej. 0291.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0406/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 143 mg bly pr. kg, hvilket ligger over den acceptable grænse på 90 mg/kg i standard EN 71-3.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den europæiske standard for legetøj.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hund & frøer formet blød legetøj, der producerer lyde.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0391/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Øjenlåg
 
Mærke: Rimmel
 
Navn: Rimmel Professional Liquid Eyeliner
 
Type/modelnummer:  Sterling Silver 004
 
Batchnummer/stregkode:  3126, 3224 OG 4020
 
Risikotype:  Kemikalie
 
De prøvede øjenlåg indeholdt en N-nitrosodiethanolamin (NDELA) på niveauer på henholdsvis 142, 206 og 84 µg/kg.I henhold til kosmetikforordningen er nitrosaminer kun tilladt i kosmetiske matricer som teknisk uundgåelig rest på niveauer, der ikke udgør en sundhedsrisiko.Stoffet er opført på listen over forbudte stoffer (bilag I, nr. 410) på grundlag af dets kræftfremkaldende egenskaber.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagetrækning fra markedet.Markedsføring forbudt af myndighederne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse: 
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0393/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholderBetamethasondipropionat:0,039 % — Fluocinolonacetonid:0,002 %Kosmetikdirektivet tillader ikke anvendelse af Glucocorticoider i kosmetik.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskering foretaget af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Kosmetisk hudblegningsprodukt "SHALINA — DIPROSON — fløj (glucocorticotisk baseret blegende produkt)"Type/modelnummer:PARTI "A., DER IKKE ER NOGEN LOV OM MÆLK OG FEDTSTOFFER.NR.: KD-1339A, BATCH N°013LOV OM MÆLK OG FEDTSTOFFER.DATO 02/2004 EXP DATO 12/2008 ".
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0394/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholderBetamethasondipropionat:0,037 % —Fluocinonid:0,006 %Kosmetikdirektivet tillader ikke anvendelse af Glucocorticoider i kosmetik.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskering foretaget af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "SHALINA — DIPROSON lotion" (glucocorticoidbaseret hudblegende produkt).Type/modelnummer:LOTION:Partiets nummer "BATCH nr. SL132-lov om mælk og fedtstoffer.DATO 01/2004 EXP DATO 10/2008 ".
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0395/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholder clobetaasolpropionat (0,047 %) og fluoccinolonacetonid (0,002 %).Kosmetikdirektivet tillader ikke anvendelse af Glucocorticoider i kosmetik.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskering foretaget af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Hudblegende creme "DPCI ± ESAPHARMA MOVAT" (glucocorticotisk baseret blegende fløde).Type/modelnummer:Parti 219 66 (mælk og fedtstoffer)D 0605 EXPD 0608.
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0396/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt udgør en kemisk risiko for forbrugerne, fordi det indeholderBetamethasondipropionat:0,039 % — Fluocinolonacetonid:0,002 %Kosmetikdirektivet tillader ikke anvendelse af Glucocorticoider i kosmetik.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Konfiskering foretaget af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "hudblegefløde" BENEKS PHARMACEUTICALS Ltd — Fashion Fløde "(Glucocorticobaserede hudblegende produkter).Type/modelnummer:Parti "BATCH D0579, lov om mælk og fedtstoffer:10/2003 EXP:10/2008 ".
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0402/06       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Permanent Powder Hair Dye JET BLACK “Sta Sof Fro”
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dette produkt kan forårsage alvorlige allergiske hudreaktioner og alvorligt dermatosis oderoose, fordi det indeholder 13,1 % p-phenylendiamin, mens det tilladte niveau er 6 %.I betragtning af produktets formulering og anvendelsesbetingelserne kan indholdet af p-phenylendiamin gøre det skadeligt for sundheden.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Distributørens frivillige tilbagekaldelse af forbrugerne. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Navn:Det bemærkes, at hvis der er tale om varige pulvere af hår, der er skumdannende, varer bestemt til konsum, skal de være i overensstemmelse med kravene i bilag III til forordning (EF) nr. 218/2006.Type/modelnummer:JetBlack 6 g;Etiket på flaske:246525 09200.9.
Oprindelsesland:  Sydafrika
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0407/06       
Kategori:  Dekorationsartikler
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Koraller, ref. 14426500
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand
 
Dette produkt udgør en brandfare, fordi:— Mindst to tilfælde af brand ved opstillingsprøvningen efter 5 minutter.— Der er ikke angivet nogen brugsanvisning eller forsigtighedsregler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Bambushavetorch "Broste"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0387/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MV-003
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Denne luftfugtere udgør en risiko for elektrisk stød, fordi:1) De luftbefugtede elementer, som er i kontakt med vand, er uisolerede2) Andelen har ingen jordforbindelse;3) Isolationsafstandene er to små.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.Prøvningslaboratorium har beskrevet, at produktet er "yderst farligt".
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  "Jumbo bebe"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0397/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  AGRI 30
 
Batchnummer/stregkode:  6 420286 003221
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Der er en risiko for elektrisk stød som følge af, at der i lysnettet ikke er tilstrækkelig isolering mellem den primære og den sekundære vikling.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Batterioplader til køretøjets "Awco"
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 26