Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 26 ( Zveřejněno: 07/07/2006)

 
Týdenní hlášení Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0390/06       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  G1–004
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento skateboard představuje nebezpečí požáru, protože:— Zapojení zadních pneumatik se do plastové palivové nádrže směrují palivové nádrže a výfukové plyny.— Palivová trubka a potrubí byly nespolehlivé a znečišťují jiné části skateboardu.Provozovatel neexistuje žádné přímé mechanické řízení řízení.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stroj byl zabaven pro účely zkoušky.Majitel plavidla, který má k dispozici, byl předán místnímu úřadu.

 
Popis:  „Supersisterc.co.uk“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0386/06       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  DL752GN
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Oznámená svítilna představuje riziko výbuchu v důsledku poruchy ovládacího obvodu nebo zářivky.4 případů týkajících se méně závažné újmy.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem:prodej výrobku byl zastaven, stažení z trhu, staženo od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Dobíjecí Lantern „Hi-lovné zařízení“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0388/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Toto čtyřkolka představuje riziko zranění a popálenin, protože:— Neexistuje žádný diferenciál, který způsobuje řidiči problémy s provozem a snižuje pravděpodobnost převrácení.Hnací řetězec a volnoběžek není hlíný.— Na konci chodidla se nachází prostor, který způsobuje nebezpečí do pasti a možnost popálení ze sousední výfukové trubky.Na kole jsou ostré hrany.Systém palivového systému byl zcela nespolehlivý.Sedadlo Bike je nespolehlivé.Konstrukce jízdních kol byla velmi slabá a nekvalitní svařování, elektrika, montážní šrouby, brzdové a palivové systémy.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje nařízené úřadem.

 
Popis:  mini motorkola (Quad Bike) „Jin Ling/Ling Shaa – Smart“ („Jin Ling/Ling Shaa – Smart“)Druh/číslo modelu:BC – 04.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0389/06       
Kategorie:  Strojní zařízení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Popálení, Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění a popálenin, protože:— Není k dispozici dostatečné oprávnění k pákovému řetězci a řetězcům.Mechanismus řízení nemá volný pohyb, protože je v kontaktu s aerodynamickým zařízením.— Kabelární elektrická kabeláž byla umístěna vedle palivové nádrže a neměla dostatečnou izolaci, která by způsobila potenciální nebezpečí požáru.Baterie byla rovněž nespolehlivá a nebyla řádně izolovaná.— Brzdový systém neměl povinnost minimálních rezerv a provozní kabel pro zadní brzdu byl nespolehlivý a mohl by být v rozporu se zadní pneumatikou.Potrubí – palivo a větrací potrubí bylo nesprávně namontováno a zařízení znečišťovalo.— V částech, které by mohly vést k selhání životně důležitých součástí, bylo toto pozastavení nepřiměřeně přivařeno.— Zjištěné blatníky jsou nedostačující.Zařízení k omezení rychlosti nebo tlačítko „stop“ není zřejmé.Závěry:Tento stroj je mimořádně nebezpečný pro provoz a může způsobit zranění řidiče a jakékoli jiné osoby v blízkosti stroje.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Pozastavení prodeje nařízené úřadem.

 
Popis:  „Panther“ Mini Motorbike „Susenserter.co.uk“Druh/číslo modelu:49cc.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: 0399/06       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Mercedes-Benz
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  VITO
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Úniky na palivové lince mezi přívodem benzinu a motorem byly zaznamenány v izolovaných vozidlech.To může způsobit přerušení dodávky paliva a funkci motoru.K nehodě může dojít v důsledku ztráty kontroly nad vozidlem.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná nápravná opatření přijatá dovozcem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Motorové vozidlo (automobil) – Daimler Chrysler AGPopis:Stažení se týká vozidel vyrobených v letech 11.2003 až 09.2005.Dotčená čísla VIN:WDF639601130128212 – WDF639815131788042.
Země původu:  Španělsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0384/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2238
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění dětí, protože prstů dítěte se může zachytit a hrát s hračkou.Rozdíl mezi pohyblivými částmi rámu žehlicího prkna musí být nejméně 12 mm, zatímco na pravé straně je pouze 9,6 mm, nebo 10,2 mm na levé straně.Tato hračka není v souladu s normou pro hračky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Prodej výrobku dobrovolně zastaveného maloobchodníkem. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Žehlicí prkna „Lovte BABY“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0385/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  47091
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  859 138 7470910
 
Druh rizika:  Úraz
 
Tento výrobek představuje riziko zranění dětí, protože prstů dítěte se může zachytit a hrát s hračkou.Mezera mezi pohyblivými částmi zkratku musí být nejméně 12 mm, zatímco doprava je na pravé straně pouze 5,6 mm a na levé straně 5,2 mm.Tato hračka není v souladu s normou pro hračky.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá distributorem:stažení z trhu, ukončení distribuce, informování spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Netýká se této položky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0392/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  2082B
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8592117 751057
 
Druh rizika:  Poškození sluchu
 
Tato pistolka představuje riziko poškození sluchu, protože vážená špičková úroveň emisí akustického tlaku (C LpC peak) emitovaných hračkou překročila mezní hodnotu 125 dB uvedenou v normě.Tento výrobek není v souladu s příslušnými evropskými normami.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolná opatření přijatá dovozcem:zastavení uvádění výrobku na trh, stažení výrobku od spotřebitelů. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  GeUN MAGUN MAGNUM 357
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0398/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  6650
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4891813966500
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tato hračka představuje chemické riziko pro děti, jelikož koncentrace ftalátů (8,8 %) překračuje limit 0,1 %.Tento produkt obsahuje:Ftalát – DINP (zjištěná hodnota 87 000 mg/kg)Ftalát – DEHP (zjištěná hodnota 1 000 mg/kg)Ftaláty mají negativní vliv na vývoj samčí/samičí reprodukční orgány.Zejména děti jsou zranitelné, protože jejich tělo vyvíjí a může být těmito toxickými látkami nepříznivě ovlivněno.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Krychle (krychle (krychle), která vytváří zvuky
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0400/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Čl. 220751
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  13 3533592207511
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Tento výrobek představuje nebezpečí udušení, protože uši myši se může vytáhnout a úplně zapadnout do válce pro malé části.Hračka není v souladu se směrnicí o hračkách a s příslušnou evropskou normou.V době, kdy dítě hradily dítě s hračkou, se uušlo uchu myši.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu ze strany dovozce. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Pull podél hračky vyrobený ze dřeva – myš pro hračky na vozidle L15.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0401/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Nebezpečí zalknutí se sypkou odnímatelnou náplní.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné pozastavení distribuce ze strany dovozce (Ze strany: Ostatní)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz prodeje objednaný úřadem.

 
Popis:  Měkká hračka ve tvaru teddy „Happy Garden Toy, Hong Feng Toy“ se zipem a držitelem baterií na zadní straně, plněné volným umělým vláknem.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0403/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  9947
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Udušení
 
Otvírací obvod pytle hračky, který je vyroben z měkkého plastu a uzavírá se šňůrou, je větší než 380 mm. hračka proto není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Soupravy kuchyňských spotřebičů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 5 fotografií

2 ze 5 fotografií

3 ze 5 fotografií

4 ze 5 fotografií

5 ze 5 fotografií

Číslo varování: 0404/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: Unknown.
 
Název:  1) "BRUCE LEE DAGGER AND CROSSBOW SET", 2) 'POLICE FORCE', 3) 'FORCE KING WEAPON', 4) BLISTER 6 ARTÍCULOS (BALLESTA, FLECHAS, WALKIE-TALKIE, ESPOSAS Y PUÑAL), 5) PISTOLA LANZADARDOS.
 
Typ/číslo modelu:  1) neznámé, 2) č. 826, ref. 3899/125509, 3) CF701, položka č. GH1440, 4) 778b, položka č. 113222095, 5) není známo
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Laboratorní testy ukázaly, že elastický materiál použitý jako oblast nárazu (přísavka) může být odstraněn v trakci pod 60 newtonů.Pokud je přísavka odstraněna, může tento výrobek představovat riziko poranění.Kromě toho by odstraněný přísavek mohl způsobit nebezpečí udušení, a to zejména tím, že se dětem obvykle licčí přísavka, aby ji zvlhčil povrch, aby se jej lépe naplnil.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Název:1) „Bruce LEE dalger A kříženci SET“ (Čína),2) „POZICE PLATNOST“ (Čína),3) „Pozorná zbraň“ (Čína),4) BLISTERA 6 Arículos (Blesta, fechas, rekapitie-talkie, ESPOSAS Y PUÑAL) (Čína),5) PISTOLA LANZADARDOS (neznámý).
Země původu:  neznámý, Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0405/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Zalknutí, Úraz
 
Tento výrobek může představovat nebezpečí udušení, neboť děti mohou při vložení malých rozměrů spolknout malé rozměry.Kromě toho jsou okraje otvorů v domě ostré a hrubé, takže by mohlo dojít k poškození.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Uvádění na trh zakázané orgánem.Odvolání od spotřebitelů nařízené úřadem.

 
Popis:  Hračka se zařazením hračky „Funny dům aktivity“Druh/číslo modelu:No. 0291,. No.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0406/06       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 143 mg/kg olova, čímž překračuje přijatelný limit 90 mg/kg stanovený v normě EN 71–3.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o hračkách a s evropskou normou pro hračky.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Pes & žaberí tvar měkkých hraček, které vyrábějí zvuky.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0391/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Ekvitr
 
Značka: Rimmel
 
Název: Rimmel Professional Liquid Eyeliner
 
Typ/číslo modelu:  Sterling Silver 004
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3126, 3224 A 4020
 
Druh rizika:  Chemické
 
Testovaná aktivita řas obsahovala N-nitrosodiethanolamin (NELA) na úrovních 142, 206 a 84 µg/kg.Podle nařízení o kosmetických přípravcích jsou nitrosaminy povoleny v kosmetických přípravcích pouze jako technicky nevyhnutelné reziduum v množství, které nepředstavuje riziko pro zdraví.Látka je zařazena na seznam zakázaných látek (příloha I, v pořadí číslo 410) na základě svých karcinogenních vlastností.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení distributora z trhu.Uvádění na trh zakázané orgány. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis: 
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0393/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje pro spotřebitele chemické riziko, protože obsahujeBetamethason dipropionát:0,039 % – fluocinolon acetonid:0,002 %.Použití glukokortikoidů v kosmetických přípravcích není povoleno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Konfiskace je ze strany orgánu.

 
Popis:  Výrobek pro zesvětlení kosmetických prostředků „SHALINA – DIPROSON Zream (glukokortikosteroidní přípravky na zesvětlení kůže)“Druh/číslo modelu:POLOŽKA „ZÁKON O MLÉKU A TUCÍCH“.Č.: KD-1339A, BATCH Č. 013ZÁKON O MLÉKU A TUCÍCH.DATUM 02/2004 EXP DATE 12/2008‘.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0394/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje pro spotřebitele chemické riziko, protože obsahujeBetamethason dipropionát:0,037 % —Fluocinonid:0,006 %.Použití glukokortikoidů v kosmetických přípravcích není povoleno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Konfiskace je ze strany orgánu.

 
Popis:  Výrobek pro zesvětlení kůže „SHALINA – DIPROSON“ (produkt na zesvětlení kůže na zesvětlení kůže).Druh/číslo modelu:SLOŽENÍ:Část „BATCH č. SL-132“.DATUM 01/2004 EXP DATE 10/2008‘.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0395/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje pro spotřebitele chemické riziko, protože obsahuje propetasol propionát (0,047 %) a fluocinolon acetonid (0,002 %).Použití glukokortikoidů v kosmetických přípravcích není povoleno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Konfiskace je ze strany orgánu.

 
Popis:  Smetana pro zesvětlení kůže „DPCI ± ESPOHARMA MOVATE“ (Glukokortikonii na zesvětlení kůže na zesvětlení kůže).Druh/číslo modelu:Číslo šarže 219 66 zákona o mléku a tucích.D 0605 EXPD 0608.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0396/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek představuje pro spotřebitele chemické riziko, protože obsahujeBetamethason dipropionát:0,039 % – fluocinolon acetonid:0,002 %.Použití glukokortikoidů v kosmetických přípravcích není povoleno směrnicí o kosmetických prostředcích.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Konfiskace je ze strany orgánu.

 
Popis:  Krém na zesvětlení kůže „BENEKS PHARMACEUTICAAT Fashion Fashion Cream“ (produkt na zesvětlení kůže za zesvětlení kůže).Druh/číslo modelu:Číslo šarže „BATCH D0579, zákona o mléku a tucích:10/2003 EXP:10/2008“.
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0402/06       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: Permanent Powder Hair Dye JET BLACK “Sta Sof Fro”
 
Typ/číslo modelu:  neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Tento výrobek může způsobit těžké alergické kožní reakce a silné dermatózy, protože obsahuje 13,1 % p-fenylendiaminu, přičemž maximální přípustná úroveň činí 6 %.Vzhledem k složení přípravku a podmínkám jeho použití může být jeho obsah p-fenylendiaminu škodlivý pro zdraví.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení ze strany spotřebitelů ze strany distributora. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Název:Permanentně JET BLACK „Sla SOF fro“.Druh/číslo modelu:Jet Black 6 g;Štítek na spodní části lahve:246525 09200.9.
Země původu:  Jižní Afrika
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0407/06       
Kategorie:  Dekorativní předměty
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Korálové, ref. č. 14426500
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Požár
 
Tento výrobek představuje nebezpečí požáru, protože:— Vymluvené pohonné hmoty způsobí požár při zkoušce upečování po pěti minutách.Jsou uvedeny žádné pokyny nebo bezpečnostní opatření.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Dobrovolné stažení z trhu. (Ze strany: Ostatní)

 
Popis:  Bambusové zahradní svítilny „Broste“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0387/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  MV-003
 
Číslo výrobní série / čárový kód: neznámý
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Tento zvlhčovače vzduchu představuje riziko úrazu elektrickým proudem, protože:1) prvky, které jsou ve styku s vodou, nejsou izolovány;2) zástrčka nemá žádné uzemnění;3) izolační vzdálenosti jsou malé.Tento výrobek není v souladu se směrnicí o zařízeních nízkého napětí a s příslušnými evropskými normami.Zkušební laboratoř popisuje konstrukci výrobku jako „extrémně nebezpečnou“.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení z trhu nařízené orgánem.

 
Popis:  Air Humifier „Jumbo bebe“
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: 0397/06       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  neznámý
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  AGRI 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6 420286 003221
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Existuje riziko úrazu elektrickým proudem způsobené skutečností, že hlavní a sekundární vinutí není v rámci síťového transformátoru dostačující.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od spotřebitelů od spotřebitelů.

 
Popis:  Nabíječka baterie pro vozidlo „Awelco“
Země původu:  Itálie
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2006 - 26