Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 8 ( Offentliggjort på: 26/02/2016)
Berigtigelse:Anmeldelse nr. A12/1758/15 i rapportperioden 2016-001 er blevet ajourført, så den kommer til at omfatte et yderligere varemærke.

Ugentlig oversigtsrapport om:
 
Ugentlige rapporter om forbrugerprodukter
Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0215/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Fitnesshandsker
 
Mærke: BETTER BODIES
 
Navn: Gym Gear For Women
 
Type/modelnummer:  130323-991
 
Batchnummer/stregkode:  5327
 
Risikotype:  Kemikalie, Miljø
 
Det lyserøde tekstilmateriale indeholder azofarvestoffer, der frigiver aromatiske aminer (målt værdi 67 mg/kg).Når produktet er i direkte og langvarig berøring med huden, kan denne aromatisk amin optages af huden.Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktion.Desuden udgør produktet en miljørisiko, fordi plasten i velcro-gjorden indeholder korte chlorparaffiner (SCCP) (målt værdi op til 0,180 %).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen og Kommissionens forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Ergonomisk udviklet handsker med forstærket alm. og indåndingsknet.Handskerne er fremstillet af sort læder og lyserødt stof og er foret.De sælges i en gennemsigtig plasticpose.
Oprindelsesland:  Pakistan
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Belgien, Finland, Frankrig, Irland

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0223/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Yoghurt
 
Mærke: Abilica
 
Navn: Yoga Mat
 
Type/modelnummer:  Artikel 942 250, pakke 14361
 
Batchnummer/stregkode:  7051949422500
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 0,35 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  En måtte for yoghurt af blå PVC-plast
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Sverige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0224/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Yoghurt
 
Mærke: Kettler
 
Navn: Fitness Mat Basic
 
Type/modelnummer:  FinessMat basic/144112135
 
Batchnummer/stregkode:  07350-254, Barcode:4001397291688
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 6,9 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kettler Fitness Mat grundlæggende 172 x 61 cm, pleximat, blue skummåtte.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0225/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Yoghurt
 
Mærke: GetFit
 
Navn: Materassino Da / Ginnastica
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Nr. 3010055/2900244329661
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 3,2 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Getjem gymnastik på 183x60x1 cm, ekstra tyk plastmat fremstillet af lyseblåt skum.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0226/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Yoghurt
 
Mærke: x-fact
 
Navn: Yoga matte
 
Type/modelnummer:  B-053-35223-11/J
 
Batchnummer/stregkode:  14411 775, Barcode:4011664352233
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 0,54 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Lilla skum til yoghurt, med pose, slip-resistant og skinvenligt, i størrelse ca. 173x61x0,5 cm.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0227/16       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Yoghurt
 
Mærke: GetFit
 
Navn: Materassino Yoga / Ginnastica
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  2900240122976
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 0,64 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  173x60x0,4 cm, letvægtsunderlag, som kan rose småt med et ekstra håndtag til transport, kan også transporteres over hele kroppen, fremstillet af blåt skum.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0206/16       
Kategori:  Laserpenne
 
Produkt:  Laserampe
 
Mærke: YQ
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Synsskader
 
Laserstrålen er for kraftig, og produktet er ikke korrekt mærket.Direkte visning af laserstrålen kan forårsage skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 60825-1 for så vidt angår mærkning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kategori 3B-lasermarkør uden emballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0203/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Tatoveringsfarve
 
Mærke: Intenze
 
Navn: Mario's Dragon Green Dark
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Parti # G80Y68W106O64B74, MHD 11/2018, Parti SS171
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Varen indeholder barium (målt værdi 11 700 mg/kg).Opløselige bariumsalte kan absorberes fra tatoveringen og har toksiske virkninger.Bariumtoksicitet kan medføre hjertearytmi, respirationssvigt, gastrointestinale funktionsforstyrrelser, lammelse, muskeltwitching og forhøjet blodtryk.Europarådets resolution ResAP (2008) 1 om krav til og kriterier for sikkerheden ved tatoveringer og fast sammensætning anbefaler, at barium i tatoveringsfarver ikke overstiger 50 mg/kg.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Tatoveringsfarve, leveret i en farveløs plastflaske med en selvklæbende etiket, blanding med en kugle og en sort skruelåg med udskænkningsdyse og roterende låg.Åbningen i spidsen er forseglet med belægning med belægning.
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Østrig

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0237/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Insekticid
 
Mærke: Versele-Laga
 
Navn: Colombine Spray
 
Type/modelnummer:  Orange 250 ml spray kan
 
Batchnummer/stregkode:  0063BJ EAN:5410340656709
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet mangler det krævede sikkerhedsloft, mens det kan indeholde op til 30 % vægtprocent dichlormethan (ifølge sikkerhedsdatabladet).Det forhold, at der ikke findes børnesikrede lukninger, kan føre til, at børn ved et uheld kan swappe til en del af produktet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Insekticid til forebyggelse af ektoparasitter, der findes i dueslag og transportmidler, der anvendes til duer.
Oprindelsesland:  Belgien
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Tyskland, Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0246/16       
Kategori:  Kemiske produkter
 
Produkt:  Reparationsudstyr til cykler
 
Mærke: LEIVA
 
Navn: KIT REPARACION PINCHAZOS ('Puncture repair kit'), Red Sun (glue)
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  8431487307818
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Limen indeholder 1,2 dichlorethan (målt værdi:49 %).1,2-dichlorethan er kræftfremkaldende og toksisk ved indånding, hvis de kommer i kontakt med huden.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Kit til reparation af cykler i blisterpakning indeholdende forskellige punkter:forskellige typer nøgler, patches, to rør af "Red Suns" lim og en lille lagerboks.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0207/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Skrivebordslampe
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Flexo Lamp
 
Type/modelnummer:  j.nr. 126398
 
Batchnummer/stregkode:  8401263981280
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
De interne ledninger kan blive beskadiget, hvis de passerer gennem metaldele, der ikke er beskyttet mod slid.De strømførende ledere kan derfor komme i kontakt med tilgængelige metaldele.Ledningskablet er ikke korrekt fastgjort og kan eventuelt komme ud, hvis de trækkes ved et uheld, så brugeren får adgang til de live-ender af ledningerne, der er tilgængelige for dem.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Skrivebordslampe:230V-50HZ, 40W, E14.Emballagen er en sort og hvid papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Portugal

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0247/16       
Kategori:  Måleinstrumenter
 
Produkt:  Alkohol Interlock
 
Mærke: Dignita
 
Navn: AL-5
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Der er mulighed for at føre et motorkøretøj under påvirkning af alkohol, uanset om alkolås er samlet.Der er derfor en større mulighed for, at føreren kan forvolde skade på sig selv eller andre.Produktet opfylder ikke kravene i den relevante standard EN 50436-2.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Alkolås (automatisk styresystem beregnet til at forhindre for overskydende alkohol)eftersalgsinstallation.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0202/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykel
 
Mærke: Honda
 
Navn: VT750CS Shadow,VT750C2B and VT750C2S
 
Type/modelnummer:  SC50C, SC53B, SC53C
 
Batchnummer/stregkode:  Modelår:2010, 2011, 2012, 2014, modelår:2010, 2011, 2013, 2014, modelår:2010, 2012, 2013 OG 2014
 
Risikotype:  Personskader
 
Som følge af forkert montering kan ledningsnettet ved bremseassistentsystemer (en sensor for krængningsvinkelføler) bøjes og brydes som følge af kontinuerlig vibration under ridning, hvilket medfører en motorstall og styrk for føreren.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Grækenland, Irland, Portugal, Slovenien, Sverige, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0208/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Land Rover
 
Navn: Defender
 
Type/modelnummer:  Type:LDEF-typegodkendelse:E11 * 2007/46 * 0133 * 12, e11 * 2007/46 * 0133 * 13, e11 * 2007/46 * 0133 * 14
 
Batchnummer/stregkode:  Køretøjer fremstillet mellem 2014 og 2015 er berørt.
 
Risikotype:  Personskader
 
Alt for sprød bolte blev monteret i visse fittings, der anvendes til bag- og baghjulnav.Der er således en risiko for beskadigelse af bolte, som kunne føre til beskadigelse af andre dele.Dette kan føre til, at den forreste bremseskive går i stykker eller kan undergrave køretøjets stabilitet under bremsning.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Det Forenede Kongerige
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Danmark, Finland, Irland, Portugal, Slovakiet, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0216/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Honda
 
Navn: Insight
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Visse køretøjer inden for VIN-numre:JHMZE2 * * 0CCS202037 til JHMZE2 * * 0CS205976 og JHMZE2 * * 0DS200001 til JHMZE2 * * 0DS203878.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den komponent i airbaggen, der falder ind under airbaggen, må ikke finde sted ved udløsning af passagerairbag.I tilfælde af brud på oppustning kan metalfragmenter slynges ind i kabinen, hvilket potentielt kan forårsage skade på en person i køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Irland, Norge, Portugal, Slovenien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0217/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Subaru
 
Navn: Impreza/XV and Forester
 
Type/modelnummer:  Imppreza/XV (type SJ) og Forester (G4)
 
Batchnummer/stregkode:  Skovleder:2013-2014 modelårgang, Impreza/XV:2012-2014 modelårgang
 
Risikotype:  Personskader
 
Ledningerne kan blive beskadiget, hvis den er i kontakt med en del af ratsøjlen.Hvis dette sker, kan der opstå en kortslutning.Potentielle sikkerhedsrelaterede følger omfatter deaktivering eller fejl af forrudeviskere, forlygter og/eller horn.Motorstop kan også forekomme.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Polen, Slovakiet, Spanien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0221/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler
 
Mærke: SUZUKI
 
Navn: DL650 and AN650
 
Type/modelnummer:  Model DL650_A_L4-L6 og AN650_ZL3-ZL4
 
Batchnummer/stregkode:  Modelårene for de berørte motorcykler er 2012-2014.
 
Risikotype:  Personskader
 
Den motor tappeet og atmosfæreovervågningstjenesten i Copernicus kan bære slid ved at øge de tappede fritrum.Hvis frihøjden bliver stor, kan den i værste fald medføre, at motoren går i stå.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Motorcykel
Oprindelsesland:  Japan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Danmark, Finland, Tyskland, Ungarn, Norge, Slovakiet, Nederlandene, Det Forenede Kongerige

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0232/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Motorcykler
 
Mærke: Suzuki
 
Navn: Address
 
Type/modelnummer:  Type:De EF-typegodkendelse:E4 * 2002/24 * 3114 * 00
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2015.
 
Risikotype:  Personskader
 
En materiel fejl i forlygten kan forårsage en kortslutning, hvorved motoren i værste fald kan klippes væk under kørslen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Motorcykel.
Oprindelsesland:  Indonesien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Bulgarien, Kroatien, Finland, Grækenland, Ungarn, Irland, Norge, Polen, Slovenien, Sverige, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0238/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil/pickup
 
Mærke: Chrysler, Dodge
 
Navn: RAM, Durango, Dakota, Charger, Magnum, 300
 
Type/modelnummer:  Typer:DR, HB, ND, LUX
 
Batchnummer/stregkode:  De pågældende køretøjer blev fremstillet i 2004 og 2005.
 
Risikotype:  Personskader
 
Ved normal udløsning af airbag kan bygningen af airbaggen ved hjælp af airbaggen sprænges på grund af for stort tryk indeni.Hvis det er tilfældet, kan det føre til, at passagererne rammes af metalfragmenterne, når airbaggen udrulles, når airbaggen anvendes.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil/pickup
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Finland, Spanien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0240/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Jeep
 
Navn: Liberty
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  Modelår 2002-2007
 
Risikotype:  Brand
 
Køretøjets bagkonstruktion kan tillade brændstoflækage i forbindelse med visse lavhastighedskollisioner, der kan medføre brand i underkroppen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  USA
Varsling indsendt af:  Rumænien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Grækenland, Portugal, Slovenien, Spanien, Nederlandene

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: A12/0241/16       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Peugeot
 
Navn: 208, 2008
 
Type/modelnummer:  e * 2007/46 * 0070 * 21e * 2007/46 * 0070 * 24e * 2007/46 * 0070 * 25e * 2007/46 * 0070 * 26e * 2007/46 * 0070 * 27e * 2007/46 * 0070 * 28, e * 2007/46 * 0070 * 21e * 2007/46 * 0070 * 24e * 2007/46 * 0070 * 26e * 2007/46 * 0070 * 30
 
Batchnummer/stregkode:  Fremstillingsdatoer:29/04/2015 til 10/07/2015 (208) og 28/04/2015 til 09/07/2015 (2008)
 
Risikotype:  Brand
 
Det styrtsikre førerværn, der er placeret i benzintanken, må ikke fungere korrekt.Hvis det drejer sig om et køretøj, der vender, kan der opstå en lækage, som kan føre til brand.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne (Fra: Fabrikant)

 
Beskrivelse:  Personbil
Oprindelsesland:  Frankrig
Varsling indsendt af:  Μalta
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Kroatien, Danmark, Estland, Grækenland, Irland, Norge, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Nederlandene

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0214/16       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Elastiske bånd
 
Mærke: Lifetime cars
 
Navn: Elastic luggage strap
 
Type/modelnummer:  Punkt 50472
 
Batchnummer/stregkode:  Stregkode:8711252504728, Batch:2026612
 
Risikotype:  Personskader
 
Gjorde det let at trække på krog, når de er tilspændt, hvilket forårsager elastik til at kule og ramme brugeren eller forårsage en fast belastning for at falde, hvilket fører til skader og ulykker.Produktet opfylder ikke den relevante standard BS AU 258.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Elastiske bagagebånd, 100 cm, leveret i plastemballage indeholdende 2 enheder.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Nederlandene
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Cypern, Belgien

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0228/16       
Kategori:  Andet
 
Produkt:  Universalbeslag
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Universale Allzweckmatte
 
Type/modelnummer:  VOG-nr.:405041
 
Batchnummer/stregkode:  Løbenr. AT # 400322, stregkode:9001466417464
 
Risikotype:  Miljø
 
Mængden af plast i måtten indeholder 0,36 % vægtprocent korte chlorparaffiner (SCCP).Markedsføring og anvendelse af artikler, der indeholder SCCP, er forbudt.SCCP findes fortsat i miljøet, er giftige for organismer, der lever i vand, og bioakkumuleres i vilde dyr og mennesker og udgør en risiko for menneskers sundhed og miljøet.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om persistente organiske miljøgifte (POP-forordningen).
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Universalmat, pink, 65x210 cm, til badeværelse, toilet, brusebad, værelse med børneværelse eller som gymnastikmåttevarmeisolerende og ikke-slip.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Østrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0218/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Vugge
 
Mærke: Bebisnovi
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Nani
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Svingsystemets låsemekanisme kan let låses.Hvis dette sker, mens barnet er uden opsyn, kan barnet holde op, hvilket betyder, at kurven er på den ene side.Det kan få barnet til at falde og lide skade.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 1130.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  En hvid vugge til spædbørn.
Oprindelsesland:  Serbien
Varsling indsendt af:  Bulgarien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0239/16       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Gul halskæde
 
Mærke: NATURAL AMBER
 
Navn: Colliers d'ambre bébé
 
Type/modelnummer:  33 cm
 
Batchnummer/stregkode:  3760160360747
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Cord fra halcelinjerne er lette at slippe ud af vulsten.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør)

 
Beskrivelse:  Halskæde for babyer fremstillet af gule kugler, fremstillet i en lille gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Litauen
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0204/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Vandkann
 
Mærke: YANGDA
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Punkt:140134, NEJ:YD 455B-333
 
Batchnummer/stregkode:  6901301401340
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra vandkanonen indeholder di (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:18,9 % i vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsler til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Vandpistol i cylindrisk form, fremstillet af skum.På oversiden af cylinderen er der et tal for et dyr.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0205/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Magnetisk fiskerilegetøj
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: fishing - Best new of design
 
Type/modelnummer:  NGHB458332
 
Batchnummer/stregkode:  6991204583328
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet fra ænder indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:20,1 % i vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Tappet plast af ænder indeholder også diisononylphthalat (DINP) (målt i værdi):4,59 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phthalaterne DINP, DNOP og DIDP er forbudt i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsler til forbrugerne om risici, Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Produktet består af en rød/blå fiskestang med en lille magnet ved årets udgang og fire gule plastænder.Produktet leveres i et pap af pap, dekoreret med billeder af havdyr.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0209/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Rong Long
 
Navn: Tutu Love - baby lovely dolls
 
Type/modelnummer:  Artikel 271766 9/15 (etiket), nr. B2118/9905 (om emballage)
 
Batchnummer/stregkode:  6410412717665
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Dens plastmateriale indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi:7,2 % i vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Dens plast indeholder også diisononylphtalat (DINP) (målt værdi:32 % i vægt).Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler, mens phtalater DINP, DIDP og DNOP er forbudt i legetøj og småbørnsartikler, der kan puttes i munden af børn.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Import afvist ved grænsen

 
Beskrivelse:  Dukke af plast dukke op, herunder en dukke og diverse tilbehør, herunder sortænder, pink tøj, flaskeflaske, ske, pacier og diper.Produktet leveres i en papkasse med et gennemsigtigt vindue.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Finland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0210/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Legetøjsgravemaskine
 
Mærke: Bam Bam
 
Navn: Truck Series
 
Type/modelnummer:  Indeks:316672
 
Batchnummer/stregkode:  5901350231036
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
De små baghjul i legetøjsvirksomheden kan let løsnes.Et lille barn kan sætte dem i munden og blive kvalt.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Legetøj til gravemaskine, der er udgravet i plastik og papemballage.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Polen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0219/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastisk ventilator
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Fashion
 
Type/modelnummer:  Model:SB157G
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
PRODUKTET KAN VÆRE FORFALSKET
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej), Personskader
 
Produktet kan let brydes og generere små dele (knappen on/off, skovle og kappen samt den indre mekanisme i helix).Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på dem.Plastposen på emballagen er desuden for tynd.Hvis et barn spiller sammen med emballagen, kan det dække hans/hendes mund og næse, hvilket vil få barnet til at kvæle.Dertil kommer, at legetøjet omfatter en metalplade nederst i helix med skarpe kanter, hvilket udgør en risiko for nedskæringer.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Green Plastik-blæser med et "SpongeBob" i midten af håndtaget.Omtrentlig længde:41 cmLegetøjet er pakket ind i en gennemsigtig plastpose.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0220/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plastflyvemaskine
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: D-63 Super Power Plane
 
Type/modelnummer:  Model:SB157G
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering), Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Små dele kan let løsnes fra legetøjet (dvs. klistermærkerne, hjulene, bagstykket, baghjulenes akse og musikmekanismens inderfragmenter).Et lille barn kan sætte dem i munden og lukke munden på dem.Desuden er plastposen på emballagen for tynd, og hvis et barn spiller sammen med den, kan plasten dække hendes/hans mund og næse, hvilket får barnet til at kvæle.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Grøn flyvemaskine med grønt plast (ca.:16.5x13x7 cm), dekoreret med plastselvklæbende mærkater med påskrifterne "Plane Super Power", "D-63 Super Power".Når navlen ved kabningens hale trækkes, bevæger legetøjsproduktet sig, og rundmekanismen i den øverste bevægelse giver et blinkende lys og lys.Legetøjet er pakket i en gennemsigtig plastpose med påskriften "TOYS TOYS".
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0233/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Sofia
 
Type/modelnummer:  BURBOLY nr. BBL7734 (på pakken)HLX044669 (på etiketten)
 
Batchnummer/stregkode:  6900000000861
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dolls hoved og hund indeholder di (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP) (målt værdi op til 21,4 % efter vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsler til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Plastics doll med brun hår, pink sko og påklædning.Pakken omfatter også en plasthund og en kam.Pakket i en papkasse med et gennemsigtigt plastvindue på forsiden.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0234/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Plasticdukke
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Lovely
 
Type/modelnummer:  NO.LY-1995
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Plastmaterialet i dolls hoved indeholder di (2-ethylhexyl) phtalat (DEHP) (målt værdi 30,1 % efter vægt). dette phthalat kan være til skade for børns sundhed og forårsage eventuel skade på forplantningssystemet.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Advarsler til forbrugerne om risici, Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Djævlerokke med lange blå hår og blå hale, forsynet med pensel, spejl, halskæde, pandebånd og to havdyr.Pakket i et paphylsterkort.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter blev fundet, og der blev også truffet foranstaltninger i:  Ungarn

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0236/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Fredyk-mask
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Masque d'horreur ('Horror mask')
 
Type/modelnummer:  HAL020
 
Batchnummer/stregkode:  3700366600506;batch 0535
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Masken i masken indeholder di- (2-ethylhexyl) phthalat (DEHP) (målt værdi 13,5 % pr. vægt).Dette phthalat kan skade børns sundhed, hvilket vil kunne skade det reproduktive system.Ifølge REACH-forordningen er phthalaterne DEHP, DBP og BBP forbudt i alt legetøj og småbørnsartikler.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Importør)

 
Beskrivelse:  Blød plastikmaske med tekstilbagside.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0244/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Viskelædere
 
Mærke: Trendhaus
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  PINR 10/12
 
Batchnummer/stregkode:  4032722932006
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Et lille barn kan sætte små viskelet i munden og lukke munden på dem.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Viskelædere i form af en ænder.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0245/16       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Viskelædere
 
Mærke: Trendhaus
 
Navn: RADIERER - Collect them all - GOLF-SET
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4032722929280
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Et lille barn kan sætte små viskelet i munden og lukke munden på dem.Produktet opfylder ikke kravene i legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 71-1.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Viskelædere i form af en golf.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0211/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Barnets sweatshirt
 
Mærke: CHILDHOOD
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  X-1432
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Strangulering
 
Den løberække med gratis ender i emhætten kan blive fanget i barnets forskellige aktiviteter, og dette fører til strangulering.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børnesweatskjorte med hætte og lynlåse i forskellige farver.Emhætten omfatter en løbeflade med frie ender.Produktet er dekoreret med påskrifter.Størrelse:134-164
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0212/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnevest
 
Mærke: DONG
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  A-03
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader, Strangulering
 
Produktet frembyder en risiko for kvælning som følge af, at der er en snor i emhætte med tovbaner i enderne.Snor er fremstillet af gummi, og hvis de trækkes, kan snorene slynges ind i barnets øjne og ansigt med kvæstelser.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Børneblåvest jakke med kappe og lynlås.Hætten omfatter en elastiksnor af plastic med plastik.Varen er dekoreret med broderede påskrifter "B, F, R, S" og "SPORTBOYS".Størrelse:10-12
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 4 fotos

2 af 4 fotos

3 af 4 fotos

4 af 4 fotos

Varslingsnummer: A12/0213/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Børnebukser
 
Mærke: Nice Wear
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  GC1551
 
Batchnummer/stregkode:  Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet udgør en risiko for skader som følge af, at der findes ufastgjorte snore i taljeområdet, som kan komme i klemme i forbindelse med forskellige aktiviteter hos et barn.Produktet opfylder ikke den relevante europæiske standard EN 14682.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne, Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  Gråbukser til børn, der er dekoreret med denim.Bukserne omfatter en snor, der ikke er fastgjort med gratis ender.Størrelse:134-164
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0222/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Læderrem
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  10090-1
 
Batchnummer/stregkode:  4017826011000
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt en værdi på 14,3 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Forhandler)
Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse af produktet fra slutbrugerne

 
Beskrivelse:  Sort bælte af polyurethan og læder af metallukkebeslaglængde:125 cm
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0243/16       
Kategori:  Beklædningsgenstande, tekstiler og modeprodukter
 
Produkt:  Lædertegnebog
 
Mærke: Choice
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  H20, yle 71/7730/001
 
Batchnummer/stregkode:  4011541717711
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Mængden af chrom (VI) i læder er for høj (målt en værdi på 22,1 mg/kg).Chrom (VI) er sensibiliserende og kan udløse allergiske reaktioner.Desuden indeholder det azofarvestoffer, der frigiver den aromatiske amin-benzidin (målt koncentration 39,4 mg/kg).Når produktet er i direkte og langvarig berøring med huden, kan denne aromatisk amin optages af huden.Aromatiske aminer kan fremkalde kræft, cellemutationer og påvirke reproduktion.Produktet er ikke i overensstemmelse med REACH-forordningen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet, Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Distributør, Importør)

 
Beskrivelse:  En tegnebog for brunlæder med dekorativt hæftning, der er fastgjort til en papemballage.
Oprindelsesland:  Indien
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A12/0229/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Lysreducerende produkter
 
Mærke: QEI+ PARIS
 
Navn: Active Efficacité Extrême Lait Corporel
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  098864005125;Batchnr. 101582
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder hydroquinon, som forårsager hudirritation og dermatitis.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Hunstig af mælk fra smør leveret i 500 ml hvid plastflaske med et hvidt plastlåg.En etiket trykkes på flasken.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0230/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Lysreducerende produkter
 
Mærke: 55 H+ PARIS
 
Navn: Efficacité Exceptionnel - Lait corporel Eclaircissant Intense
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  098864005453;Batchnr. 110394
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 3,4 % vægtprocent hydroquinon.Hydroquinon forårsager hudirritation og dermatitis.Produktet er ikke i overensstemmelse med forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Mælk fra nedsat mælk, leveret i en hvid plastflaske med røde bogstaver og præget logo præget af guld (500 ml).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: A12/0231/16       
Kategori:  Kosmetik
 
Produkt:  Lysreducerende produkter
 
Mærke: 55 H+ PARIS
 
Navn: Harmonie Reparateur - Multi-vitamin strong lotion with carrot oil
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  098864005026;Batchnr. 0182
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder 3,56 % vægtprocent hydroquinon.Hydroquinon forårsager hudirritation og dermatitis.Produktet opfylder ikke kravene i forordningen om kosmetiske produkter.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Tilbagetrækning af produktet fra markedet (Fra: Forhandler)

 
Beskrivelse:  Mælk fra skinnende mælk, leveret i en hvid plastflaske med sort og orange skrift og præget af guld, præget af guld (500 ml).
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Irland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8

1 af 3 fotos

2 af 3 fotos

3 af 3 fotos

Varslingsnummer: A12/0235/16       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Grill grill
 
Mærke: BRAVO NIPPON
 
Navn: BARBACOA GRILL
 
Type/modelnummer:  BN3685, Lot nr.:294MAY15
 
Batchnummer/stregkode:  8435411536855
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Tændingen kan overvarme, og brugeren kan røre risten på varme overflader og svigte sig.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning af produktet fra markedet

 
Beskrivelse:  2000 W elektrisk grill, forsynet med et 1-meter kabel, leveret i papkasse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2016 - 8
Produkter med andre risikoniveauer 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: A11/0019/16       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Lommelygte
 
Mærke: JY Suret
 
Navn: Rechargeable LED Torch
 
Type/modelnummer:  JY-8299, TN21806
 
Batchnummer/stregkode:  EAN:8418868218062
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Ved at forbinde/afbryde lommelysten til rørledninger kan der være kontakt med strømførende dele.Produktet opfylder ikke kravene i lavspændingsdirektivet og den relevante europæiske standard EN 60598.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod markedsføring af produktet og eventuelle ledsageforanstaltninger

 
Beskrivelse:  Styret genopladelig slange med en optrækkelig prop, som giver tilslutning til elnettet.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Andet
 
År – Uge:  2016 - 8