Systém rychlého varování – týdenní hlášení

Hlášení 8 ( Zveřejněno: 26/02/2016)
Oprava:Oznámení A12/1758/15 ve zprávě „t-2016–001“ bylo aktualizováno tak, aby zahrnovalo další obchodní značku.

Týdenní souhrnné hlášení o :
 
Týdenní hlášení o spotřebních výrobcích
Výrobky představující závažné riziko 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0215/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Rukavice pro fitness
 
Značka: BETTER BODIES
 
Název: Gym Gear For Women
 
Typ/číslo modelu:  130323–991
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5327
 
Druh rizika:  Chemické, Životní prostředí
 
Růžový textilní materiál obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatická aminová benzidinu (naměřená hodnota 67 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být tento aromatický amin absorbován kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Navíc výrobek představuje riziko pro životní prostředí, protože plast v pásu na suchý zip obsahuje chlorované parafiny s krátkým řetězcem (VVSZ) (naměřená hodnota do 0,180 %).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením REACH a nařízením Komise o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Ergononě vyvinuté rukavice se zesílenou palnou plochou a dýchatelným okem.Rukavice jsou zhotoveny z černého a růžového materiálu a jsou vyloženy.Jsou prodávány v průhledném plastovém sáčku se zip.
Země původu:  Pákistán
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Belgie, Finsko, Francie, Irsko

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0223/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: Abilica
 
Název: Yoga Mat
 
Typ/číslo modelu:  Článek 942 250, šarže č. 14361
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  7051949422500
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 0,35 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (SCCP).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Podložka pro odjód z plastu modrého PVC
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Švédsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0224/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: Kettler
 
Název: Fitness Mat Basic
 
Typ/číslo modelu:  FitnessMat basic/144112135
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  07350–254, Bkód:4001397291688
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 6,9 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (VVSZ).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Kettler fitness Mna základní 172x61 cm, tělovýchovná podložka, podložka modrá pěnová podložka.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0225/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: GetFit
 
Název: Materassino Da / Ginnastica
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Položka č. 3010055/2900244329661
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 3,2 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (VVSZ).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Gymnastická podložka 183x60x1 cm, vícesilná plastová podložka, vyrobená z světle modré pěny.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0226/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: x-fact
 
Název: Yoga matte
 
Typ/číslo modelu:  B-053–35223–11/J
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  14411 775, kód Bary:4011664352233
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 0,54 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (VVSZ).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pěnový podložka s fialovou pěnou s pylem, pytel, odolný a snadno přátelské, o velikosti přibližně 173x61x0,5 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0227/16       
Kategorie:  Vybavení pro sport a volný čas
 
Výrobek:  Jogurty
 
Značka: GetFit
 
Název: Materassino Yoga / Ginnastica
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  2900240122976
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 0,64 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (VVSZ).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Položka 173x60x0,4 cm, lehké podložky, s malou držbou navíc pro přepravu, může být také přenášena přes tělo, vyrobenou z modré pěny.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0206/16       
Kategorie:  Laserová ukazovátka
 
Výrobek:  Laserový ukazatel
 
Značka: YQ
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Poškození zraku
 
Laserový svazek je příliš silný a výrobek není správně označen.Přímý výhled laserem by mohl způsobit poškození zraku.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 60825–1, pokud jde o označování.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Laserový ukazatel třídy 3B bez obalu.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0203/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Tetovací barva
 
Značka: Intenze
 
Název: Mario's Dragon Green Dark
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Šarže # G80Y68W106O64B74, MHD 11/2018, Lot SS171
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje baryum (naměřená hodnota 11 700 mg/kg).Rozpustné soli barya mohou být absorbovány z tetování a mít toxické účinky.Toxicita pro baryum může být příčinou srdečních arytmií, onemocnění dýchacích cest, gastrointestinální dysfunkce, ochrnutí, poškození svalů a zvýšeného krevního tlaku.Rezoluce Rady Evropy (2008) 1 o požadavcích a kritériích pro bezpečnost tetování a stálého líčení doporučuje, aby baryum v tetických inkoustech nepřekročil 50 mg/kg.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Tetovací barva, dodávaná v bezbarvé plastové láhvi s samolepicím štítkem, směšovací koule s černým šroubem, vybavená dávkovacím tryskám a rotujícím víčkem.Otvor na špičce je zapečetěn fólií potaženou fólií.
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Rakousko

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0237/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Rozprašovač insekticidů
 
Značka: Versele-Laga
 
Název: Colombine Spray
 
Typ/číslo modelu:  Oranžový 250 ml postřik může
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  0063BJ EAN:5410340656709
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek postrádá požadovaný bezpečnostní limit a může obsahovat až 30 % hmotnostních dichlormethanu (podle bezpečnostního listu).Skutečnost, že není k dispozici zařízení pro upevnění odolné dětem, by mohla mít za následek, že by děti nemohly náhodně přibírat některé výrobky.Výrobek není v souladu s nařízením o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Postřik insekticidem pro prevenci proti ektoparazitům vyskytujícím se v holubcích a dopravních prostředcích používaných pro holuby.
Země původu:  Belgie
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Německo, Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0246/16       
Kategorie:  Chemické výrobky
 
Výrobek:  Zařízení pro opravy jízdních kol
 
Značka: LEIVA
 
Název: KIT REPARACION PINCHAZOS ('Puncture repair kit'), Red Sun (glue)
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8431487307818
 
Druh rizika:  Chemické
 
Lepidlo obsahuje 1,2 dichlorethanu (naměřená hodnota:49 %).1,2 dichlorethan je karcinogenní a toxická při vdechnutí nebo při styku s kůží.Výrobek není v souladu s nařízením REACH
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Vybavení pro opravy jízdních kol v balíku obsahujícím různé položky:různé typy klíčů, náplasti, dvě trubice lepidla „Red Sun“ a malá skladovací krabice.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0207/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Svítidlo
 
Značka: neznámý
 
Název: Flexo Lamp
 
Typ/číslo modelu:  odkaz 126398
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8401263981280
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Vnitřní kabeláž by mohla být poškozena v případě, že projde kovovými částmi, které nejsou chráněny proti oděru.Živé vodiče by proto mohly přijít do styku s přístupnými kovovými částmi.Napájecí kabel není řádně připevněn a, pokud by byl náhodně natažen, nemohl zůstat přes živé konce drátů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Svítidlo:230V-50HZ, 40W, E14.Balení je černý a bílý lepenkový rámeček.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Portugalsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0247/16       
Kategorie:  Měřicí přístroje
 
Výrobek:  Alkoholový mezizámek
 
Značka: Dignita
 
Název: AL-5
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Existuje možnost řídit motorové vozidlo pod vlivem alkoholu bez ohledu na to, zda je alkoholový imobilizér namontován.Proto je možné, aby řidič způsobil zranění sám nebo jiným.Výrobek nesplňuje požadavky příslušné normy EN 50436–2.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Alkoholový imobilizér (automatický řídicí systém zkonstruovaný tak, aby zabránil jízdě s nadměrným alkoholem);poprodejního zařízení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0202/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykl
 
Značka: Honda
 
Název: VT750CS Shadow,VT750C2B and VT750C2S
 
Typ/číslo modelu:  SC50C, SC53B, SC53C
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Počet let:2010, 2011, 2012, 2014, vzorové roky:2010, 2011, 2013, 2014, vzorové roky:2010, 2012, 2013, 2014,
 
Druh rizika:  Úraz
 
V důsledku nevhodné montáže může kabelový svazek BAS (snímač úhlu příčného náklonu) ohřát a prasknout v důsledku spojitých vibrací během jízdy, což způsobí přetažení motoru a problémy s řízením pro jezdce.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Řecko, Irsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0208/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Land Rover
 
Název: Defender
 
Typ/číslo modelu:  Typ:LD;ES schválení typu:E11 * 2007/46 * 0133 * 12, e11 * 2007/46 * 0133 * 13, e11 * 2007/46 * 0133 * 14
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Vozidla vyrobená mezi 2014 a 2015 jsou dotčena.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Nadměrně křehké šrouby byly instalovány v určitých zařízeních používaných pro přední a zadní sklápěcí celky kol.V důsledku toho existuje riziko, že dojde k poškození šroubů, což by mohlo vést k poškození dalších složek.To by mohlo mít za následek, že by se přední brzdový kotouč zlodal nebo mohl ohrozit stabilitu vozidla při brzdění.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené království
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Dánsko, Finsko, Irsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0216/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Honda
 
Název: Insight
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Některá vozidla v rámci čísel VIN:JHMZE2 * 0CS202037 až JHMZE2 * * 0C205976 a JHMZE2 * * 0DS200001 až JHMZE2 * * 0DS203878.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Prvek nafukovacího prvku v rámci sestavy airbagu se může roztrhnout během zavádění airbagu pro cestující.V případě roztržením se mohou úlomky kovů vystřelit do prostoru pro cestující, což může způsobit zranění cestujícího vozidla.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Spojené království
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovinsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0217/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Subaru
 
Název: Impreza/XV and Forester
 
Typ/číslo modelu:  Impreza/XV (typ SJ) a Forester (G4)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Lesník:Vozidla ve stáří 2013 až 2014 let, Impreza/XV:Vozidla za modelový rok 2012–2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Kabelový svazek by mohl být poškozen, jestliže je ve styku s částí montážního celku mechanismu řízení.Pokud k tomu dojde, může dojít ke zkratu.Případné důsledky související s bezpečností zahrnují deaktivaci nebo selhání stíračů čelního skla, světlometů a /nebo houkačky.Může docházet i k zastavení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Polsko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0221/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: SUZUKI
 
Název: DL650 and AN650
 
Typ/číslo modelu:  Vzory DL650_A_L4-L6 a AN650_ZL3-ZL4
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelové roky dotčených motocyklů jsou 2012–2014
 
Druh rizika:  Úraz
 
Přípustné opotřebení motoru a vaček s vačkami.Pokud se bezpečnostní vzdálenost stane velkým, může v nejhorším případě způsobit přetažení motoru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Motocykl
Země původu:  Japonsko
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Finsko, Německo, Maďarsko, Norsko, Slovensko, Nizozemsko, Spojené království

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0232/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Motocykly
 
Značka: Suzuki
 
Název: Address
 
Typ/číslo modelu:  Typ:ES schválení typu:E4 * 2002/24 * 3114 * 00
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2015.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Významná vada světlometu může způsobit zkrat v důsledku toho, že v nejhorším případě může motor během řízení zastavit motor.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Motocykl.
Země původu:  Indonésie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Bulharsko, Chorvatsko, Finsko, Řecko, Maďarsko, Irsko, Norsko, Polsko, Slovinsko, Švédsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0238/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil/nákladní automobil
 
Značka: Chrysler, Dodge
 
Název: RAM, Durango, Dakota, Charger, Magnum, 300
 
Typ/číslo modelu:  Typy:DR, HB, ND, LX
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Dotyčná vozidla byla vyrobena v roce 2004 a 2005.
 
Druh rizika:  Úraz
 
Během normálního nasazení airbagu se může kryt nafukovače airbagu pro cestující v důsledku nadměrného tlaku uvnitř vozidla roztrhnout.Pokud by při nasazení airbagu došlo k roztržení nafukovače, mohlo by to mít za následek, že na cestující narazí úlomky kovů.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil/nákladní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Finsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0240/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Jeep
 
Název: Liberty
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Modelové roky 2002–2007
 
Druh rizika:  Požár
 
Konstrukce zadního vozidla může umožnit únik paliva za určitých nízkých otáček, což by mohlo vést k tomu, že by se oheň těšil.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Spojené státy
Varování odesláno z::  Rumunsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Řecko, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Nizozemsko

Nejsou k dispozici žádné obrázky.

Číslo varování: A12/0241/16       
Kategorie:  Motorová vozidla
 
Výrobek:  Osobní automobil
 
Značka: Peugeot
 
Název: 208, 2008
 
Typ/číslo modelu:  e * 2007/46 * 0070 * 21;e * 2007/46 * 0070 * 24;e * 2007/46 * 0070 * 25;e * 2007/46 * 0070 * 26;e * 2007/46 * 0070 * 27;e * 2007/46 * 0070 * 28, e * 2007/46 * 0070 * 21;e * 2007/46 * 0070 * 24;e * 2007/46 * 0070 * 26;e * 2007/46 * 0070 * 30
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Data výroby:29/04/2015 až 10/07/2015 (208) a 28/04/2015 až 09/07/2015 (2008)
 
Druh rizika:  Požár
 
Překlopný ventil umístěný uvnitř benzinové nádrže nesmí řádně fungovat.V případě otáčení vozidla by mohlo dojít k úniku paliva, který by mohl vést k požáru.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Výrobce)

 
Popis:  Osobní automobil
Země původu:  Francie
Varování odesláno z::  Malta
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Řecko, Irsko, Norsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0214/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Pružné popruhy
 
Značka: Lifetime cars
 
Název: Elastic luggage strap
 
Typ/číslo modelu:  Položka nr.50472
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Čárový kód:8711252504728, Šarže:2026612
 
Druh rizika:  Úraz
 
Popruhy mohou snadno vytáhnout pomocí háku, když je pod napětím, čímž se elastické popruhy týkají uživatele nebo způsobí pádu uživatele nebo způsobí snížení nákladu, které vede k zranění a nehodám.Výrobek není v souladu s příslušnou normou BS 258.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Pružné popruhy o velikosti 100 cm dodávané do plastových obalů obsahující 2 kusů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Nizozemsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Kypr, Belgie

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0228/16       
Kategorie:  ostatní
 
Výrobek:  Univerzální podložka
 
Značka: neznámý
 
Název: Universale Allzweckmatte
 
Typ/číslo modelu:  VOG, č.:405041
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Pořadové číslo AT # 400322, čárový kód:9001466417464
 
Druh rizika:  Životní prostředí
 
Plasty v podložku obsahují 0,36 % hmotnostních chlorovaných parafinů s krátkým řetězcem (VVSZ).Uvádění na trh a používání výrobků obsahujících SCCP je zakázáno.SCCP přetrvávají v životním prostředí, jsou toxické pro vodní organismy při nízkých koncentracích a bioakumulaci u volně žijících živočichů a lidí a představují riziko pro lidské zdraví a životní prostředí.Výrobek není v souladu s nařízením o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách).
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Univerzální helná podložka, růžová o velikosti 65 x 210 cm, pro použití v koupelnách, toaletách, sprch, ložnic pro děti nebo gymnastice;tepelně izolační a protiskluzové.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Rakousko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0218/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Kolébka
 
Značka: Bebisnovi
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Nani
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Blokovací mechanismus měnícího se systému může být snadno odblokován.Pokud k tomu dojde v době, kdy je dítě bez dohledu, dítě by mohlo vést k tomu, že se na jedné straně stane kolébkou.Mohlo by to vést k pádu dítěte a utrpí zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 1130.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Bílo-bílo-bíla.
Země původu:  Srbsko
Varování odesláno z::  Bulharsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0239/16       
Kategorie:  Výrobky pro péči o děti a dětské potřeby
 
Výrobek:  Oranžové náhrdelí
 
Značka: NATURAL AMBER
 
Název: Colliers d'ambre bébé
 
Typ/číslo modelu:  33 cm
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3760160360747
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Zátek z náhrdelí snadno, zbavující se korálků.Malé dítě je může zatlačit ústa a sytič.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Distributor)

 
Popis:  Náhrdelníky pro kojence, vyrobené z oranžových korálků, předkládané v malém průhledném plastovém sáčku.
Země původu:  Litva
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0204/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Vodní pistole
 
Značka: YANGDA
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  Bod:140134, NO:D 455B-333
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6901301401340
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál vodní pistole obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:18,9 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Vodní pistole ve válcovém tvaru, vyrobené z pěny.Na horní straně lahve se nachází číslo zvířete.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0205/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Magnetická hračka pro lov při dně
 
Značka: neznámý
 
Název: fishing - Best new of design
 
Typ/číslo modelu:  NGHB458332
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6991204583328
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z kachen obsahuje bis (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:20,1 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Plasty z kachen rovněž obsahují diisononyl-ftalát (DINP) (hodnota opatření:4,59 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DNOP a DIDP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů, Varování spotřebitelů před riziky

 
Popis:  Výrobek se skládá z červené/modré plastové rybářské tyčinky s malým magnetem na konci a 4 žluté plastické kachny.Výrobek je dodáván v lepenkových obalech zdobených obrazy mořských živočichů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0209/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: Rong Long
 
Název: Tutu Love - baby lovely dolls
 
Typ/číslo modelu:  Č. 271766 9/15 (na etiketě), č. B2118/9905 (na obalu)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6410412717665
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z kachen obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota:7,2 % hmotnosti).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Plast z kachen rovněž obsahuje diisononyl-ftalát (DINP) (naměřená hodnota:32 % hmotnosti).Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány, zatímco v hračkách a předmětech pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst, jsou zakázány ftaláty DINP, DIDP a DNOP.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Dovoz odmítnut na hranici

 
Popis:  Souprava pro panenku z plastů zahrnující panenku a různé příslušenství, včetně žluté kachní, růžového oblečení, kojenecké láhve, lžíce, lžíce, kifikátor a dipera.Výrobek je dodáván v lepenkové krabici s průhledným okénkem.
Země původu:  Hongkong
Varování odesláno z::  Finsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0210/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Rypadla na hračky
 
Značka: Bam Bam
 
Název: Truck Series
 
Typ/číslo modelu:  Index:316672
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  5901350231036
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malá zadní kola rypadla hračky se mohou snadno oddělit.Malé dítě by je mohlo postavit do úst a sytimu.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Těživec hračky dodávaný do plastových a lepenkových obalů.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Polsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0219/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastový ventilátor
 
Značka: neznámý
 
Název: Fashion
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SB157G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí, Úraz
 
Výrobek se může snadno zlomit a vytvořit malé části (tlačítko „zapnuto/vypnuto“, listy a horní hranice, jakož i vnitřní mechanismus helix).Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Kromě toho je plastový obal obalu příliš tenký.Pokud dítě hraje s balením, mohlo by se plasty vztahovat na jeho ústa a nos, což by dítě mohlo udulit.Kromě toho je hračka spojena s kovovou deskou v dolní části helix s ostrými hranami, které představují riziko kusů.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Ventilátor v zeleném plastu s číslem „SpongeBob“ uprostřed rukojeti.Přibližná délka:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 41 cm.Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku.PRODUKT MŮŽE BÝT PADĚLANÝ
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0220/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Plastové letouny
 
Značka: neznámý
 
Název: D-63 Super Power Plane
 
Typ/číslo modelu:  Vzor:SB157G
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Udušení, Zalknutí
 
Malé části se z hračky mohou snadno oddělit (tj. plastové nálepky, kola, pultová šňůra, osa zadních kol a vnitřní části hudebního mechanismu).Malé dítě je může zatlačit do úst a zasytit je.Kromě toho je plastový pytel obalu příliš tenký a pokud s ním hraje dítě, může se z plastu zakrýt jeho ústa a nos, čímž se dítě uduře.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  Zelený plastová letoun (přibližně:16.5x13x7 cm), zdobená vícebarevné plastické štítky s nápisy „Pe Super Power“, „D-63 Super Power“.Když se šňůra na okrajích roviny vytáhne, hračka se pohybuje a kulatý mechanismus na horním rotátoru, který vytváří blikající světlo a zvuky.Hračka je zabalena v průhledném plastovém sáčku s nápisem „TOYS TOYS“.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Řecko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0233/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Sofia
 
Typ/číslo modelu:  BURBOLY č. BBL7734 (na obalu)HLX044669 (na etiketě)
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  6900000000861
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky a psa obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota do 21,4 % hmotnostních).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Panenka z plastu s hnědými vlasy, růžová bot a oblékání.Součástí tohoto balíčku je i pes a plástka.Zabalené v lepenkové krabici s průhledným plastovým oknem na přední straně.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0234/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Sada plastových panenek
 
Značka: neznámý
 
Název: Lovely
 
Typ/číslo modelu:  NO.LY-1995
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z hlavy panenky obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 30,1 % hmotnosti). toto ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Varování spotřebitelů před riziky, Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Plastová panenka s dlouhým vlascem s dlouhým vlascem s dlouhým ocasem a s modrým ocasem dodávaným s kartáčem, zrcátkem, náhrdelníky, hlavou a dvěma mořskými živočichy.Balení se nachází v balení.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Slovensko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky zjištěny a opatření přijata také v::  Maďarsko

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0236/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Maska zárkatá, maska
 
Značka: neznámý
 
Název: Masque d'horreur ('Horror mask')
 
Typ/číslo modelu:  HAL020
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  3700366600506šarže 0535
 
Druh rizika:  Chemické
 
Plastový materiál z maska obsahuje di (2-ethylhexyl) ftalát (DEHP) (naměřená hodnota 13,5 % na hmotnost).Tento ftalát může poškodit zdraví dětí, což může poškodit reprodukční systém.Podle nařízení REACH jsou ftaláty DEHP DEHP, DBP a BBP ve všech hračkách a předmětech pro péči o děti zakázány.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů (Ze strany: Dovozce)

 
Popis:  Měkčená plastová maska s textilií.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Francie
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0244/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: Trendhaus
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  PINR 10/12
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4032722932006
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dítě může na ústa a sytičku zatlačit malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mazací pryž v podobě kachna.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0245/16       
Kategorie:  Hračky
 
Výrobek:  Mazací pryž
 
Značka: Trendhaus
 
Název: RADIERER - Collect them all - GOLF-SET
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4032722929280
 
Druh rizika:  Zalknutí
 
Malé dítě může na ústa a sytičku zatlačit malé děti.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o bezpečnosti hraček a příslušnou evropskou normu EN 71–1.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Stírací pomůcky ve tvaru goldu caddy.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0211/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské vyčekácí tričko
 
Značka: CHILDHOOD
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  X-1432
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení
 
Smísit se s volným konci v digestoři se může zachytit během různých činností dítěte, které by mohly být upraveny tak, aby se dosáhlo uškrcení.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Dětské týkošile s kapucí a zipem v různých barvách.Kapota zahrnuje stahovací šňůrku s volným koncem.Výrobek je zdoben nápisy.Velikost:134–164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0212/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětská vesta pro péči o děti
 
Značka: DONG
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  A-03
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Uškrcení, Úraz
 
Výrobek představuje riziko uškrcení z důvodu přítomnosti zdrhovadel v digestoři ve sgách na koncích.Šňůra je vyrobena z kaučuku, a pokud to bylo vytaženo, může se zabalit do očí a obličeje dítěte, což způsobuje zranění.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Vesta dětské vestky s kapucí a zdrhovačkou.Kapota zahrnuje elastický šňůrku s plastovými klecemi.Výrobek je zdoben vyšíněnými nápisy „B, F, R, S“ a „SPORTBOYS“.Velikost:10–12
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 4 fotografií

2 ze 4 fotografií

3 ze 4 fotografií

4 ze 4 fotografií

Číslo varování: A12/0213/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Dětské kalhoty
 
Značka: Nice Wear
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  GC1551
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  Neznámý
 
Druh rizika:  Úraz
 
Výrobek představuje nebezpečí poranění z důvodu přítomnosti nepřipevněného stahovacího řetězce v prostoru pasu, který se může zachytit během různých činností dítěte.Výrobek není v souladu s příslušnou evropskou normou EN 14682.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu, Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Šedá doba pro volný čas pro děti zdobená denim.V oblasti pasu zahrnuje kalhoty bez připevněného šňůr o volném konci.Velikost:134–164
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Maďarsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0222/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Kožený pás
 
Značka: neznámý
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  10090–1
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4017826011000
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 14,3 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Prodejce)
Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení výrobku od konečných uživatelů

 
Popis:  Černý pás vyrobený z polyuretanu a kůže s kovovou sponou;délka:Hnědá barva očí, hnědá barva vlasů, výška 125 cm.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0243/16       
Kategorie:  Oděvy, textilie a módní doplňky
 
Výrobek:  Peněženka z usně
 
Značka: Choice
 
Název: neznámý
 
Typ/číslo modelu:  H20, v pravidlech 71/7730/001
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  4011541717711
 
Druh rizika:  Chemické
 
Množství chromu (VI) zjištěné u usní je příliš vysoké (naměřená hodnota 22,1 mg/kg).Chrom (VI) je senzibilizující a může vyvolat alergické reakce.Kromě toho obsahuje azobarviva, která uvolňují aromatické aminbenzidinu (měřená koncentrace 39,4 mg/kg).Je-li výrobek v přímém a dlouhodobém styku s kůží, může být tento aromatický amin absorbován kůží.Aromatické aminy mohou způsobovat rakovinu, buněčné mutace a ovlivňují reprodukci.Výrobek není v souladu s nařízením REACH.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu, Stažení produktu z trhu (Ze strany: Distributor, Dovozce)

 
Popis:  Peněženka s ozdobnou šitím, upevněná na lepenkové obaly.
Země původu:  Indie
Varování odesláno z::  Německo
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A12/0229/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: QEI+ PARIS
 
Název: Active Efficacité Extrême Lait Corporel
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098864005125Číslo šarže 101582
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje hydrochinon, který způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Tělo mléka pro zesvětlení kůže s vrstvou másla, které je dodáváno v 500 ml bílé plastové lahve s bílým plastovým víčkem.Na lahvi je vytištěn štítek.
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0230/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: 55 H+ PARIS
 
Název: Efficacité Exceptionnel - Lait corporel Eclaircissant Intense
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098864005453Číslo šarže 110394
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 3,4 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek není v souladu s nařízením o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mléko na zesvětlení kůže dodávané v bílé plastové lahvičce červeným písmem a logem s vyraženým zlatem (500 ml).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 2 fotografií

2 ze 2 fotografií

Číslo varování: A12/0231/16       
Kategorie:  Kosmetické přípravky
 
Výrobek:  Výrobek pro zesvětlení kůže
 
Značka: 55 H+ PARIS
 
Název: Harmonie Reparateur - Multi-vitamin strong lotion with carrot oil
 
Typ/číslo modelu:  Neznámý
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  098864005026Číslo šarže 0182
 
Druh rizika:  Chemické
 
Výrobek obsahuje 3,56 % hmotnostních hydrochinonu.Hydrochinon způsobuje podráždění kůže a dermatitida.Výrobek nesplňuje požadavky nařízení o kosmetických přípravcích.
 

Opatření přijatá hospodářskými subjekty: Stažení produktu z trhu (Ze strany: Prodejce)

 
Popis:  Mléko na zesvětlení kůže, dodávané do bílé plastové láhve s černým a oranžovým písmem a s logem s vyraženým zlatem (500 ml).
Země původu:  neznámý
Varování odesláno z::  Irsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8

1 ze 3 fotografií

2 ze 3 fotografií

3 ze 3 fotografií

Číslo varování: A12/0235/16       
Kategorie:  Elektrická zařízení a vybavení
 
Výrobek:  Grily grilované grilu
 
Značka: BRAVO NIPPON
 
Název: BARBACOA GRILL
 
Typ/číslo modelu:  BN3685, Lot č.:294.KVĚT15
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  8435411536855
 
Druh rizika:  Popálení
 
Strany mřížky se mohou přehřívat, uživatel se může dotýkat nebo držet mřížek na horkém povrchu a utrpět popáleniny.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60335.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Stažení produktu z trhu

 
Popis:  2000 W elektrické grily, mřížkoviny 1 m, dodávané v lepenkové krabici.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Španělsko
Typ varování: Závažné
 
Rok – týden:  2016 - 8
Výrobky s jiným stupněm rizika 

1 ze 1 fotografie

Číslo varování: A11/0019/16       
Kategorie:  Osvětlovací zařízení
 
Výrobek:  Ruční svítilna
 
Značka: JY Suret
 
Název: Rechargeable LED Torch
 
Typ/číslo modelu:  J-8299, TN21806
 
Číslo výrobní série / čárový kód:  EAN:8418868218062
 
Druh rizika:  Úraz elektrickým proudem
 
Při napojování/odpojení svítilny na síť se může vyskytnout styk s živými částmi.Výrobek nesplňuje požadavky směrnice o zařízeních nízkého napětí a příslušné evropské normy EN 60598.
 

Opatření nařízená orgány veřejné moci (do: Ostatní): Zákaz uvádění přípravku na trh a veškerá doprovodná opatření

 
Popis:  Zadní dobíjecí svítilna se zasouvatelnou zástrčkou, která umožňuje připojení k síti.
Země původu:  Čína
Varování odesláno z::  Česká republika
Typ varování: Ostatní
 
Rok – týden:  2016 - 8