Hurtigt varslingssystem – Ugentlig rapport

Rapport 25 ( Offentliggjort på: 30/06/2006)

 
Ugentlig rapport Produkter med alvorlige risici 

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0374/06       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: "NOWY STYL UKRAINE (ZAO NOVYJ STYL) (ru: ЗАО "Новый Стиль")"
 
Navn: Chair “ERA” II combi chrome.
 
Type/modelnummer:  PIN (925/K02)
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Dette produkt udgør en risiko for skader (faldende, indfangne/ammede kropsdele) som følge af formandens utilstrækkelige struktur.Navnlig:På grund af deres utilstrækkelige balance er der risiko for, at stolen falder bagud, og det skader således forbrugeren;— i betragtning af at hule rør ikke er dækket, kan forbrugeren fælde sine fingre inde i rørene.— Formandens bygning er ikke en garanti for holdbarhed og en passende styrke til at udføre sæder, og ryggen går i stykker under en udmattelsesprøvning.Der er derfor ingen garanti for, at formanden ikke kommer tilbage, til siderne eller til forsiden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med de europæiske standarder EN 13761 og EN 1728.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Formanden for "NOWY STYL-UKRAINE (ZAO NOVYJ STYL) (ru:ЗАО "Новый Стиль") "
Oprindelsesland:  Ukraine
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0376/06       
Kategori:  Inventar
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: “ACTONA Company Bringing Home Value”
 
Navn: Table AIR/I TV cabinet chrome.
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Produktet er forbundet med en risiko for skade, fordi den er ustabil.Varen er ikke i overensstemmelse med standard LST L ENV 12521: 2000.Ved styrke-, holdbarheds- og stabilitetsprøve, tabel tumblerende ned, når arbejdsstanden blev ramt af en styrke på 110 N, mens tabellen i henhold til kravet skal være stabil, når den er påvirket med en styrke på mindre end 200 N.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Tabellen "ACTONA Company Beling Home Value" (ACTONA Company Binging Home Value ")Navn:Tabel AIR/I TV-skabs-krom.Type/modelnummer:0426822045, PO # 44162.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Litauen
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0383/06       
Kategori:  Specielle artikler (gadgets)
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  4718947700257
 
Risikotype:  Kemikalie
 
Produktet indeholder et præparat, der ikke er tilladt til offentlig brug på grund af dets toksicitet.Den farvede fase af dette produkt består hovedsagelig af dibutylphthalat (CAS 84-72-4), der klassificeres som reproduktionstoksisk (udvikling) (kategori 2), meget giftig for organismer, der lever i vand, og reproduktionstoksisk (forplantningsevnen) (kategori 3).Desuden forbyder dekretet af 07/08/1997 markedsføring af dette stof eller præparater, der indeholder en tilstrækkelig mængde af stoffet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagekaldelse fra markedet og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  "let" ("Okuma")
Oprindelsesland:  Canada
Varsling indsendt af:  Frankrig
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0380/06       
Kategori:  Fritids-/sportsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Drukning
 
Dækningen og blænderen af de berørte enheder blev fremstillet med et materiale, der kunne deformeres i tidens løb, hvilket førte til, at tilsynsmyndighedens dækning blev løst, og at indblænder inden for reguleringsmyndigheden blev afvist.Hvis regulatoren udsættes for tilstrækkelig varme i en længere periode, vil boligdeformation blive fremskyndet.Hvis mellemtemperaturen ikke opløses i vand, afbrydes luftstrømmen, og reguleringsmyndighederne ikke længere fungerer, hvilket udgør en risiko for brugerne.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Producentens frivillige tilbagetrækning fra markedet og deres tilbagekaldelse fra forbrugernes side. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Dykkerforskrift "SCUBAPRO ® X650 Anden fase af regulering".
Oprindelsesland:  Italien
Varsling indsendt af:  Italien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 17 fotos

2 af 17 fotos

3 af 17 fotos

4 af 17 fotos

5 af 17 fotos

6 af 17 fotos

7 af 17 fotos

8 af 17 fotos

9 af 17 fotos

10 af 17 fotos

11 af 17 fotos

12 af 17 fotos

13 af 17 fotos

14 af 17 fotos

15 af 17 fotos

16 af 17 fotos

17 af 17 fotos

Varslingsnummer: 0362/06       
Kategori:  Lightere
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger
 
Fare for små børn — de lettere former, der er nævnt ovenfor (som ifølge EN 13869 er i overensstemmelse med definitionen på en lighter, der kan henføres under kategorien gadgets), kan tiltrække børn under 51 måneder, hvilket øger risikoen for brændende eller brandlig.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Salg af produktet, der er forbudt, og varsling af kunder, som myndigheden anmoder om.

 
Beskrivelse:  Forskellige lightere i forskellig form.Mærke, type, model:Ukendt.Beskrivelse:1.Lokomotiv med lydvirkning og lysvirker — MODEL TIL TRAIN2.Anbringelse i bur af en fugl med lydvirkning og lysvirkning3.PIBEHOVEDER,4.Gennemlysningsindehaver5.CONTRA-kameraet med lysvirkning6.Nøglering med en lyseffekt (TAXI)7. pære8.Heng QWQ Gon G HUA-gun,9.Guon mod 4k,10.Hest, der står på bagbenene med en lyse- og lysvirkning, SLICACI GIFT, HD 1428611.Symaskine, art. 0448512.GIFT, art. 04486 ROCE,13.Håndgrenen — CONEY HOME Art. 40.30014.HAK CAR 133913,15.El-sav16.Pendanten i form af en paprika17.Pendenten i form af en brændstoffordelerpumpe — GAS18.Svin19.Jagerjet20.Pistol.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Slovakiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0368/06       
Kategori:  Lyskæder
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er en alvorlig risiko for elektrisk stød, fordi:— Produktets prop opfylder ikke kravene til elektrisk sikkerhed.— Udbrydelsesområdet for produktets indre og ydre kabler skal være mindre end krævet.— Klædningsforankringen på stikprop er utilstrækkelig, indehaveren er ikke modstandsdygtig over for varme, ild osv.Varen indeholdt ikke nogen brugsanvisning på græsk.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Det såkaldte julepynd "YIEI"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0373/06       
Kategori:  Belysningsudstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Forbrændinger, Snitsår
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger, brand og udskæringer, fordi:— temperaturgrænsen for monteringsfladen er overskredet.— en halogenlampe med halogenglødelampe opfylder ikke kravene til mekanisk modstandsdygtighed.Forbindelserne til den interne ledning har ikke tilstrækkelig isolering.Varmekravene var ikke opfyldt.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard for elektriske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er udstedt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Tabel "LUCHERNA"Type/modelnummer:L460/L462.
Oprindelsesland:  Tjekkiet
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0364/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Drivkæden og kædeskranken var ikke bevogtet og gjorde det muligt for brugeren at komme i kontakt med dem og bringe dem i kontakt med dem.Brændstofsystemet og de elektriske kredsløb var utilstrækkelige til at forårsage brandfare.Cyklen levede ikke op til standard BS 7407 på en række punkter:Drivkæde og kædehjul er ikke bevogtet tilstrækkeligt.— Bykonstruktionen var af en dårlig standard med utilstrækkelig svejsning og ringe møtrikker, bolte og skruer anvendt på montering af motor, bremser, transmission og styring.— Der var ikke noget smeltesystem til beskyttelse af det elektriske kredsløb.Brændstofbeholderen havde ingen afskærmning fra varmekilder som f.eks. motoren."styret" -stopknappen viste sig at være utilstrækkelig.— En effektiv fartbegrænsende anordning var ikke tydelig.Bremsehåndtag er ikke en kugle, der er slut.Bagskærmen var utilstrækkelig og omfattede ikke den lodrette tangent af hjulet.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension fra salg foretaget af myndigheden.(importør, som skal cykler til den lokale myndighed med henblik på bortskaffelse).

 
Beskrivelse:  minimotorcykler.Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:Lommen Bike PK1.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0367/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Brand, Personskader
 
Denne mini-motorcykel udgør en risiko for skade, fordi drivkæden og kædeprøven ikke er bevogtet og foreviser en fare for brugeren og risiko for kontakt med brugeren og på grund af styre- og bremsemangler.Der er en potentiel brandrisiko på grund af mangler i brændstofsystemet.Cyklen levede ikke op til standard BS 7407 på en række punkter:Drivkæde og kædehjul var ikke afskærmet.— Bremsesystemet er uforsvarligt fastgjort, drevet unormalt og på en uafbalanceret og ineffektiv måde.— I har ikke indført et ophængssystem, som på visse betingelser ville påvirke betjeningsegenskaberne.Styregruppen tog udgangspunkt i sejlningen og havde ikke fuld fri bevægelighed.— Der var skarpe kanter, fældefangstmetoder og fejlensretning af sejlningen.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Suspension fra salg foretaget af myndigheden.(importør, som skal cykler til den lokale myndighed med henblik på bortskaffelse).

 
Beskrivelse:  minimotorcykler.Type/modelnummer:Afsnittet på styret.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Det Forenede Kongerige
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0377/06       
Kategori:  Maskiner
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  73516
 
Batchnummer/stregkode:  8714892735163
 
Risikotype:  Personskader
 
I en Centrifugaltest viste skæreskiven et godt stykke under den mindste brudhastighed på 150 m/s, som er foreskrevet i den relevante standard.Revner, der stammer fra metalringen, er synlige på forsiden af skiven.Angivelsen af den påtænkte anvendelse er selvmodsigende, idet anvendelsen af sten til sten ledsages af et piktogram for stål, hvilket ikke er tilladt.Desuden var der tale om ukorrekt mærkning.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Distributionsforbud, der er pålagt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Stenskærende skive "Worksit"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Tyskland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0363/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Når ventilen er anbragt på dækket, er der mulighed for en gradvis reduktion af dækkets tryk.Dette kan føre til en løs kontrol af køretøjet.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importøren skal frivilligt trække sig tilbage fra markedet og kalde det tilbage. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Tilbehør til biler — Tires "-trykventil.Ventilerne leveres af Shell via et gaveprogram "Smart Club".Mærke:Ukendt.Type/modelnummer:28PS/1.96 BAR & 36PSΙ/2 BAR.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

Ingen tilgængelige billeder

Varslingsnummer: 0378/06       
Kategori:  Motorkøretøjer
 
Produkt:  Personbil
 
Mærke: Chevrolet
 
Navn: Chevrolet Nexia and Espero
 
Type/modelnummer:  Espero serienumre 102171 til 990453 inklusive, Nexia serienumre 000001 til 793829 inkl.
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Det er muligt, at lukkebeslagene på den forreste sikkerhedssele ikke kan lukkes korrekt på grund af en konstruktionsfejl i en af lukkebeslagets komponenter.Det betyder, at fastholdelsesmekanismen for det forreste sikkerhedssele ikke fungerer ordentligt.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Importørens frivillige afhjælpende foranstaltninger. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Modeller fremstillet mellem 1993 og 1997.
Oprindelsesland:  Ukendt
Varsling indsendt af:  Portugal
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0375/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: y Soother Clipping Chain "CHEER"
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  908321
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (ekstern luftvejsblokering)
 
Produktet udgør en kvælningsrisiko, fordi det ved trækprøvning er blevet opdaget, at skruelåg kan rives løs, og at det ikke har nogen ventilationshuller.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Safety Soanden Clibew chases "CHEER"
Oprindelsesland:  Taiwan
Varsling indsendt af:  Grækenland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0381/06       
Kategori:  Børneomsorgsartikler og udstyr til børn
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Karneval, Rainbow, Sunshine
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Personskader
 
Sæderne i de anmeldte gynger kan knække, og de kan gå over til gynger for at falde og være til skade.Sæderne kan gå i stykker, fordi polyethylen med lav densitet er blevet anvendt i fremstillingsprocessen.I USA faldt et barn, som gik i stykker, da sædets bånd brød sammen.
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagekaldelse af produktet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Svingsæder (RAINBOW), der sælges som tilbehør til nogle Rainbow Brand play systems in the Carnival, Sunshine and Rainbow series.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0370/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  6108
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Kvælning (tilstoppet luftvej)
 
Produktet er forbundet med en kvælningsrisiko, fordi der er adgang til de små knapbatterier, som fungerer ved hjælp af legetøjet, ved at fjerne legetøjets bagside, hvilket kan ske uden værktøj.Varen er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og de europæiske standarder EN 71-1 og EN 50088.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagekaldelse fra forbrugere, der er bestilt af myndigheden.

 
Beskrivelse:  Mobil legetøj med lyd på ungarsk.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Ungarn
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0379/06       
Kategori:  Legetøj
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  BETJENINGSINDRETNING FOR STYRETØJ, 10-748A
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Forbrændinger
 
Dette produkt udgør en risiko for forbrændinger, fordi:Den største tilladte temperaturstigning (45K) i tilgængelige metaldele er mere end 55 grader større end den højest tilladte temperatur (K), idet isoleringen mellem bestanddelene af disse sorter er så stor, at— huse har ikke tilstrækkelig mekanisk modstand— der er ingen instrukser.På grund af de temperaturstigninger, der konstateres, kan legetøjet føre til, at børn brænder med det.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med legetøjsdirektivet og den relevante europæiske standard.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Legetøj med lys og lyt og bevægelse.
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Spanien
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0369/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød og brand, fordi:Temperaturstigningen i isoleringen af den interne ledningsføring, varmeelementet og bæltets overflade overstiger de maksimale varmeværdier, der er specificeret i standarden.Den bøjelige del er ikke modstandsdygtig over for fugt, der kan forekomme ved normal anvendelse.— Den nuværende udsivningsstrøm er for stor, og den elektriske styrke er utilstrækkelig.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og de relevante europæiske standarder.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Sauna Bælt — tv-produkt.Type/modelnummer:3in1.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0371/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  MAG 6730 079 802
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød, fordi:Stik er ikke i overensstemmelse med standarden;Tværsnit af kablet (0,2 mm²) er mindre end det, der kræves i standarden (0,5 mm²).Desuden har apparatet til at håndtere skruens skruer større end det niveau, der er fastsat i standarden.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med den europæiske standard for elektriske produkter.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Forbud mod salg og tilbagetrækning fra markedet efter ordre fra myndigheden.

 
Beskrivelse:  Jern af jern "MAGNUM"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Estland
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 2 fotos

2 af 2 fotos

Varslingsnummer: 0372/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode: Ukendt
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
Dette produkt er forbundet med en risiko for elektrisk stød og forbrændinger, fordi:Temperaturstigningen i isoleringen af den interne ledningsføring, varmeelementet og bæltets overflade overstiger de maksimale varmeværdier, der er specificeret i standarden.Den fleksible del er ikke modstandsdygtig over for fugt, der kan forekomme ved normal anvendelse.— lækstrømmen er for stor, og den elektriske styrke er utilstrækkelig.Dette produkt er ikke i overensstemmelse med lavspændingsdirektivet og den europæiske standard EN 60335.
 

Foranstaltninger bestilt af offentlige myndigheder (til: Andet): Det salgsforbud, der er pålagt af myndighederne.

 
Beskrivelse:  Elektrisk sauna "" Bestsælger "Type/modelnummer:Ukendt.
Oprindelsesland:  Hongkong
Varsling indsendt af:  Tjekkiet
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25

1 af 1 foto

Varslingsnummer: 0382/06       
Kategori:  Elektriske apparater og elektrisk udstyr
 
Produkt:  Ukendt
 
Mærke: Ukendt
 
Navn: Ukendt
 
Type/modelnummer:  Ukendt
 
Batchnummer/stregkode:  6 921213 212537
 
Risikotype:  Elektrisk stød, Forbrændinger
 
To personer har været såret (Burns).
 

Foranstaltninger truffet af økonomiske aktører: Frivillig tilbagetrækning fra markedet. (Fra: Andet)

 
Beskrivelse:  Elektrisk sauna-sele "BEAUTY-SZ2138"
Oprindelsesland:  Kina
Varsling indsendt af:  Cypern
Type advarsel: Alvorlig
 
År – Uge:  2006 - 25